Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 20,1-16

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel potuje v Makedonijo in Grčijo
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko se je nemir polegel, je Pavel sklical učence in jim spregovoril v spodbudo. Nato se je od njih poslovil in odpotoval v Makedonijo. Potoval je skozi tiste kraje in z mnogimi besedami spodbujal vernike. Naposled je prišel v Grčijo in tam je ostal tri mesece. Že je nameraval odpluti proti Siriji, tedaj pa so ga Judje zalezovali, zato je sklenil, da se vrne prek Makedonije. Spremljali so ga Sópater, Pirov sin iz Beróje, Aristarh in Sekúndus iz Tesaloníke, Gaj iz Derbe, Timótej, Tihik in Trofim iz province Azije. Ti so potovali pred nami in nas pričakali v Troádi. Mi pa smo po prazniku nekvašenega kruha odpluli iz Filípov in čez pet dni prišli k njim v Troádo. Tam smo preživeli sedem dni.
Pavlov poslovilni obisk v Troádi
Ko smo se prvi dan v tednu zbrali k lomljenju kruha, se je Pavel pogovarjal z njimi. Ker je nameraval naslednji dan odpotovati, se je njegov govor zavlekel do polnoči. V gornji izbi, kjer smo bili zbrani, je gorelo veliko svetilk. Na oknu je sedèl mladenič, po imenu Evtih, ki je med Pavlovim dolgim govorom trdnó zaspal. V spanju je padel s tretjega nadstropja in pobrali so ga mrtvega. 10 Pavel je stopil dol, se sklonil nadenj, ga objel in rekel: »Ne delajte hrupa! Še je življenje v njem.« 11 Nato se je povzpel nazaj, lomil kruh, ga zaužil ter še dolgo govoril, vse dokler se ni zdanilo. Potem je odšel. 12 Mladeniča pa so pripeljali živega domov in to jim je bilo v nemajhno tolažbo.
Potovanje iz Troáde v Milet
13 Mi pa smo se vkrcali na ladjo in odpluli naprej v Asos. Tam smo nameravali vzeti na krov Pavla, kot je bil naročil; do tja je hotel priti peš. 14 Ko se je z nami sešel v Asosu, smo ga vzeli na krov in prišli v Mitiléno. 15 Naslednji dan smo odjadrali in pristali nasproti Hiosu. Drugega dne smo se prepeljali na Samos in dan pozneje prišli v Milet. 16 Pavel je sklenil pluti mimo Efeza, da se ne bi zamujal v provinci Aziji. Mudilo se mu je, da bi bil, če le mogoče, za binkoštni praznik v Jeruzalemu.

Sodniki 13

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rojstvo sodnika Samsona
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izraelovi sinovi so spet delali, kar je hudo v GOSPODOVIH očeh, in GOSPOD jih je dal v roke Filistejcem štirideset let.
Bil pa je neki mož iz Core iz Danove rodbine, ki se je imenoval Manóah. Njegova žena je bila nerodovitna in ni rodila. In GOSPODOV angel se je prikazal ženi in ji rekel: »Glej, nerodovitna si in nisi rodila. Toda spočela boš in rodila sina. Zdaj se torej varuj in ne pij vina ali opojne pijače ter ne uživaj nič nečistega! Kajti glej, spočela boš in rodila sina. Na njegovo glavo ne bo prišla britev, kajti deček bo Božji nazirec od materinega telesa. On bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev.« Žena je šla in to povedala svojemu možu. Rekla je: »Božji mož je prišel k meni. Njegovo obličje je bilo kakor obličje Božjega angela, nadvse častitljivo. Nisem ga vprašala, od kod je, in tudi mi ni sporočil svojega imena. Rekel mi je: ›Glej, spočela boš in rodila sina. Zdaj ne pij vina ali opojne pijače ter ne uživaj nič nečistega, kajti deček bo Božji nazirec od materinega telesa do dneva svoje smrti‹.«
Manóah je tedaj molil h GOSPODU in rekel: »Prosim, Gospod, Božji mož, ki si ga poslal, naj vendar pride še enkrat k nama in naju pouči, kaj naj storiva z dečkom, ki se bo rodil.« Bog je slišal Manóahov glas in Božji angel je spet prišel k ženi. Sedela je na polju, Manóah, njen mož, pa ni bil z njo. 10 Žena je odhitela, tekla in to sporočila svojemu možu. Rekla mu je: »Glej, prikazal se mi je mož, ki je oni dan prišel k meni.« 11 In Manóah je vstal in šel za svojo ženo. Prišel je k možu in mu rekel: »Ali si ti mož, ki je govoril z mojo ženo?« Rekel je: »Jaz sem.« 12 Tedaj je Manóah rekel: »Ko se zdaj izpolnijo tvoje besede, katere določbe naj veljajo za dečka in kaj mora narediti?« 13 GOSPODOV angel je rekel Manóahu: »Žena naj se varuje vsega, kakor sem rekel. 14 Naj ne uživa ničesar, kar pride od vinske trte; vina in opojne pijače naj ne pije in nič nečistega naj ne zaužije. Vsega, kar sem ji ukazal, naj se drži.«
15 Manóah je rekel GOSPODOVEMU angelu: »Naj te zadrživa, prosim, in pred teboj pripraviva kozjega mladiča.« 16 GOSPODOV angel je Manóahu rekel: »Če bi me zadržal, ne bi okusil tvoje jedi. Če pa hočeš GOSPODU pripraviti žgalno daritev, jo daruj!« Manóah namreč ni vedel, da je bil to GOSPODOV angel. 17 Potem je Manóah rekel GOSPODOVEMU angelu: »Kako ti je ime? Da te lahko počastiva, ko se izpolnijo tvoje besede.« 18 GOSPODOV angel mu je rekel: »Zakaj vprašuješ po mojem imenu? Čudovito je!«
19 Manóah je tedaj vzel kozjega mladiča in jedilno daritev ter daroval na skali GOSPODU, ki dela čudovite reči. Ko sta Manóah in njegova žena to gledala, 20 se je z oltarja vzdignil proti nebu plamen; v plamenu z oltarja se je vzdignil tudi GOSPODOV angel. In ko sta to videla Manóah in njegova žena, sta padla s svojim obličjem na zemljo. 21 GOSPODOV angel pa se ni več prikazal Manóahu in njegovi ženi. Tedaj je Manóah spoznal, da je bil to GOSPODOV angel. 22 Manóah je rekel svoji ženi: »Gotovo bova umrla, kajti videla sva Boga.« 23 Njegova žena pa mu je rekla: »Če bi naju GOSPOD hotel pogubiti, ne bi sprejel žgalne in jedilne daritve iz najinih rok. Tudi nama ne bi razodel vsega tega in dal česa takega slišati.«
24 Žena je rodila sina in ga imenovala Samson. Deček je rastel in GOSPOD ga je blagoslavljal. 25 GOSPODOV duh ga je začel razvnemati v Mahané Danu, ki je med Coro in Eštaólom.

Job 40,25-41,26

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Leviatán
25 Moreš s trnkom izvleči Leviatána,
mu z vrvjo ukrotiti jezik?
26 Mu vtikaš vrv iz protja skozi nozdrvi,
mu s kavljem prebadaš čeljust?
27 Ali te pogosto prosi,
milo govori s teboj?
28 Hoče skleniti zavezo s teboj,
ga lahko najameš za stalnega služabnika?
29 Se igraš z njim kakor ptiček,
ga lahko daš na vrvico za svoje dekle?
30 Ali trži z njim ribiška družba,
ga delijo med trgovce?
31 Ali lahko zasajaš kavlje v njegovo kožo,
ribiške osti v njegovo glavo?
32 Položi svojo roko nanj!
Pomisli na boj! Nikar ne nadaljuj!
41 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če bo njegovo zaupanje ogoljufano,
mar bo podlegel tistemu, kateremu se je pokazal?
Ne bo postal okruten, če ga bo izzival?
In kdo je, ki se postavlja pred menoj?
Kdo je prišel predme, da naj poravnam?
Pod vsem nebom, moj je!

Ne bom molčal o njegovih udih,
o moči in lepoti njegove postave.
Kdo je privzdignil robove njegove obleke,
kdo je predrl njegov dvojni nagobčnik?
Kdo je odprl vrata njegovega obličja?
Okrog njegovih zob je groza.
Prsni koš je ogrodje iz ščitov,
čvrsto so strnjeni kakor s pečatom.
Drug za drugim se tesno vrstijo,
še sapica ne prodre mednje.
Drug drugega se trdno držijo,
stikajo se in se ne razklepajo.
10 Njegovo kihanje izžareva svetlobo,
njegove oči so kakor trepalnice zore.
11 Iz njegovega žrela švigajo plamenice,
uhajajo ognjene iskre.
12 Iz njegovih nozdrvi se vzdiguje dim
kakor iz puhajočega lonca nad ločjem.
13 Njegovo dihanje je žgoče oglje,
plamen mu šviga iz žrela.
14 V njegovem tilniku prebiva moč,
pred njim poskakuje obup.
15 Podgrlje njegovega telesa je napeto,
kakor zlito je na njem, nič ohlapno.
16 Njegovo srce je trdo kakor kamen,
trdo kakor spodnji mlinski kamen.
17 Kadar se vzdigne, se prestrašijo junaki,
preplašeni klonejo.
18 Kogar doseže, mu meč ne pomaga,
ne kratka sulica ne ščit.
19 Železo ima za slamo,
bron za trhel les.
20 Puščica ga ne požene v beg,
kamni iz prače se mu spreminjajo v strnje.
21 Kij mu je kakor strnje,
frčanju kopja se smeje.
22 Pod seboj ima ostre črepinje,
po blatu se vlači kakor mlatilne sani.
23 Globoko vodo vzvalovi kakor kotel,
morje speni, da je kakor mazilo.
24 Za sabo pušča svetlo stezo,
vodovje spreminja v sivino.
25 Ni mu enakega na zemlji,
narejen je brez strahu.
26 Na vse gleda prezirljivo,
to je kralj vseh zverin.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.391, danes: 20.705
Čas izvajanja programa: 0.05s