Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 23,23-24,9

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavla pošljejo v Cezarejo
23 Nato je poklical dva stotnika in jima ukazal: »Pripravita dvesto vojakov, sedemdeset konjenikov in dvesto lahkooborožencev, da ob tretji nočni uri odrinejo v Cezarejo!« 24 Tudi konja naj pripravita, da bodo nanj posadili Pavla in ga varno spravili do cesarskega namestnika Feliksa. 25 Zanj je napisal pismo s tole vsebino: 26 »Klavdij Lizija spoštovanemu cesarskemu namestniku Feliksu: pozdrav! 27 Tega moža so Judje prijeli in nameravali ubiti. Izvedel sem, da je rimski državljan, zato sem z vojsko posegel vmes in ga rešil. 28 Hotel sem ugotoviti, česa ga obtožujejo, zato sem ga dal pripeljati pred njihov véliki zbor. 29 Odkril sem, da ga obtožujejo zaradi spornih vprašanj v svoji postavi, da pa obtožbe ne vsebujejo ničesar, za kar bi zaslužil smrt ali ječo. 30 Ker sem bil obveščen, da mu strežejo po življenju, sem ga takoj poslal k tebi, hkrati pa sem tožnikom sporočil, da lahko zoper njega nastopijo pred tabo.«
31 Vojaki so vzeli Pavla, kakor jim je bilo ukazano, in ga ponoči pripeljali do Antipatríde. 32 Drugi dan so se vrnili v vojašnico, konjenike pa so pustili, da so odšli z njim naprej. 33 Prispeli so v Cezarejo, izročili pismo namestniku in tudi Pavla pripeljali predenj. 34 Ta je pismo prebral in vprašal Pavla, iz katere province je. Ko je izvedel, da je iz Kilikije, 35 mu je rekel: »Zaslišal te bom, kadar pridejo tudi tvoji tožniki.« Nato je ukazal, naj ga imajo pod stražo v Herodovem dvorcu.
Pavla tožijo pred cesarskim namestnikom Feliksom
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Čez pet dni je prišel tja véliki duhovnik Hananija z nekaj starešinami in z nekim pravnikom Tertúlom. Z obtožbami zoper Pavla so se oglasili pri namestniku. Poklicali so Pavla in Tertúl je začel obtožbo s temile besedami: »Velespoštovani Feliks! Po tvoji zaslugi že dolgo uživamo mir in po tvoji prizadevnosti se je marsikaj izboljšalo za naše ljudstvo. To ti vedno in povsod priznavamo z iskreno hvaležnostjo. Vendar te ne bi rad preveč nadlegoval, zato te prosim, prisluhni nam s svojo blago naklonjenostjo! Odkrili smo, da je ta človek kuga, da neti nemire med vsemi Judi po svetu in da je kolovodja ločine Nazarečanov. Poskusil je celo tempelj oskruniti, pa smo ga prijeli. Če ga boš zaslišal, boš lahko sam ugotovil vse, česar ga obtožujemo.«
Judje so mu pritrjevali in govorili, da je to čista resnica.

Sodniki 20

Sodniki :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Vojna proti Benjaminovcem
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj so se odpravili vsi Izraelovi sinovi, in kakor en sam mož se je zbrala občina od Dana do Beeršébe in gileádska dežela pred GOSPODOM v Micpi. Poglavarji vsega ljudstva in vseh Izraelovih rodov so se postavili pred zborom Božjega ljudstva; štiristo tisoč pešcev, oboroženih z mečem. Benjaminovi sinovi pa so slišali, da so Izraelovi sinovi prišli v Micpo. Izraelovi sinovi so tedaj rekli: »Povejte, kako se je zgodila ta grdobija!« Levit, mož umorjene žene, je odgovoril in rekel: »Prišel sem v Gíbeo, ki je v Benjaminu, skupaj s svojo priležnico, da bi tam prenočil. Toda gospoda v Gíbei je vstala in zaradi mene so ponoči obkolili hišo. Mene so hoteli ubiti, z mojo priležnico pa so ravnali nasilno, da je umrla. Potem sem vzel svojo priležnico, jo razsekal in razposlal po vseh pokrajinah Izraelove dediščine, kajti gnusobo in nesramnost so storili v Izraelu. Poglejte vendar, vsi Izraelovi sinovi, preudarite zadevo in se posvetujte!«
Vse ljudstvo je vstalo kakor en mož in rekli so: »Nihče ne pojde v svoj šotor in nihče se ne vrne v svojo hišo. To pa je, kar bomo storili Gíbei: Nadnjo pojdemo po žrebu. 10 Iz vseh Izraelovih rodov bomo vzeli deset mož od sto, sto od tisoč in tisoč od deset tisoč, da preskrbijo živeža za ljudstvo, da storijo, ko pridejo v Gíbeo v Benjaminu, kakor zaslužijo za vso grdobijo, ki je bila storjena v Izraelu.« 11 Tako so se zbrali vsi Izraelovi možje enodušno in kakor en sam človek proti temu mestu.
12 Nato so Izraelovi rodovi poslali može po vseh Benjaminovih rodovih in rekli: »Kakšna je ta grdobija, ki se je zgodila med vami? 13 Zdaj nam izročite može, sinove razuzdanosti, ki so v Gíbei, da jih usmrtimo in odpravimo hudobijo iz Izraela!« Benjaminovci pa niso hoteli poslušati glasu svojih bratov, Izraelovih sinov, 14 ampak so se Benjaminovi sinovi zbrali iz mest v Gíbei, da bi šli na vojsko proti Izraelovim sinovom. 15 Tisti dan so prešteli Benjaminove sinove v mestih. Bilo je šestindvajset tisoč mož, oboroženih z meči, poleg prebivalcev Gíbee, kjer so našteli še sedemsto izbranih mož. 16 Med vsemi temi ljudmi je bilo sedemsto izbranih mož, ki so bili levični. Vsi so metali kamne za las natanko, ne da bi zgrešili. 17 Prešteli so tudi Izraelove sinove, brez Benjaminovcev. Bilo jih je štiristo tisoč oboroženih z meči in so bili vojaki.
18 Ti so vstali in šli v Betel, da bi vprašali Boga. Rekli so: »Kdo izmed nas pojde prvi na vojsko proti Benjaminovim sinovom?« GOSPOD je rekel: »Juda bodi prvi!«
19 Izraelovi sinovi so zjutraj vstali in se utaborili pred Gíbeo. 20 Tako so šli Izraelovi možje v boj proti Benjaminu. In Izraelovi možje so se razvrstili za boj proti Gíbei. 21 Toda prišli so Benjaminovi sinovi iz Gíbee in tisti dan do tal pobili dvaindvajset tisoč mož izmed Izraelcev. 22 Vendar se je izraelsko ljudstvo opogumilo in spet so se razvrstili za boj na mestu, kjer so se razvrstili prvi dan. 23 Potem so Izraelovi sinovi šli in jokali pred GOSPODOM do večera. Vprašali so GOSPODA in rekli: »Ali naj spet odrinemo v boj proti svojemu bratu Benjaminu?« GOSPOD jim je rekel: »Pojdite nadenj!«
24 Drugi dan so se Izraelovi sinovi približali Benjaminovim sinovom. 25 Benjaminovci pa so jim prišli nasproti iz Gíbee in do tal pobili še osemnajst tisoč mož izmed Izraelovih sinov. Vsi ti so bili oboroženi z mečem. 26 Takrat so se napotili vsi Izraelovi sinovi in vse ljudstvo in prišli v Betel. Jokali so in ostali tam pred GOSPODOM. Ta dan so se postili do večera in darovali GOSPODU žgalne in mirovne daritve. 27 Izraelovi sinovi so spet vprašali GOSPODA. Tam je bila namreč v tistih dneh skrinja Božje zaveze; 28 Pinhás, sin Eleazarja, sinú Aronovega, ki je v tistih dneh stal pred njo, je rekel: »Ali naj še gremo v boj proti sinovom svojega brata Benjamina, ali pa naj odnehamo?« GOSPOD je rekel: »Pojdite, kajti jutri vam jih bom dal v roke.«
Poraz in uničenje Benjaminovcev
29 Izraelci so postavili okrog Gíbee zasedo. 30 Tretji dan pa so Izraelovi sinovi šli nad Benjaminove sinove. Razvrstili so se pred Gíbeo, kakor vsakokrat prej. 31 Benjaminovi sinovi pa so prišli ljudstvu nasproti. Zvabili so jih iz mesta, ti pa so začeli pobijati med ljudstvom. Bilo je pobitih, kakor vsakokrat na cestah, od katerih pelje ena v Betel, druga pa v Gíbeo, in po polju med Izraelci kakih trideset mož. 32 Benjaminovi sinovi so pač rekli: »Poraženi bodo pred nami kakor prvikrat.« Izraelovi sinovi pa so rekli: »Bežimo, da jih zvabimo iz mesta na ceste.« 33 Tako so vsi Izraelci vstali s svojega kraja in se razvrstili pri Báal Tamari. Potem je Izraelova zaseda planila s svojega mesta zahodno od Gíbee. 34 In deset tisoč izbranih mož iz vsega Izraela je odšlo nad Gíbeo. Boj je bil hud, oni pa niso vedeli, da jih bo zadela nesreča.
35 GOSPOD je potolkel Benjamina pred Izraelom in tisti dan so Izraelovi sinovi pobili v Benjaminu petindvajset tisoč in sto mož, med katerimi je bil vsak oborožen z mečem.
36 Tedaj so Benjaminovi sinovi videli, da so poraženi. Izraelci so namreč prepustili prostor Benjaminu, kajti zanesli so se na zasedo, ki so jo postavili pred Gíbeo. 37 Ti, ki so bili v zasedi, so namreč odhiteli in hitro naskočili Gíbeo. Zaseda je drvela naprej in udarila vse mesto z ostrim mečem. 38 Bil pa je dogovor med Izraelci in zasedo; ko vstopijo, naj storijo, da se bo dvigal dim iz mesta. 39 Izraelci v boju so se tedaj obrnili, Benjamin pa je začel pobijati in pobil kakih trideset mož izmed Izraelcev; kajti rekli so: »Poraženi so pred nami kakor v prvi bitki.« 40 Ko pa se je vzdignilo znamenje in je iz mesta prihajal steber dima, se je Benjamin obrnil nazaj – in iz mesta je vstajal plamen proti nebu. 41 Tedaj so se Izraelci spet obrnili, Benjaminovci pa so se prestrašili, ker so videli, da jih je zadela nesreča. 42 Obrnili so se pred Izraelci proti puščavi. Toda boj jih je vseeno zajel. Tudi te, ki so bežali iz mest, so pomorili v svoji sredi. 43 Obkolili so namreč Benjaminovce, jih zasledovali brez počitka; spodili so jih na nasprotno stran od Gíbee, kjer vzhaja sonce. 44 Takrat je padlo med Benjaminovci osemnajst tisoč mož; vsi ti so bili vojaki. 45 Obrnili so se in bežali proti puščavi k Rimónski skali. Na cestah so Izraelci zadeli še na pet tisoč mož in se pognali za njimi do Gidóma. Od teh so jih pobili dva tisoč. 46 Tako je tisti dan med Benjaminovci padlo petindvajset tisoč mož, vsi oboroženi z mečem; in vsi ti so bili vojaki. 47 Šeststo mož pa se je umaknilo in zbežalo v puščavo, k Rimónski skali. Pri Rimónski skali so bivali štiri mesece. 48 Nato so se Izraelci vrnili k Benjaminovim sinovom in pobili z ostrim mečem v mestih ljudi, živino in vse, kar koli se je našlo. Vsako mesto pa, na katero so naleteli, so požgali z ognjem.

Psalmi 45

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 45 (44)
Kraljevska svatbena pesem
45 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju, po napevu Lilije. Pouk Korahovih sinov. Ljubezenska pesem.
Srce mi prekipeva od dobre besede,
s svojo pesmijo se obračam h kralju,
moj jezik je pisalo hitrega pisca.

Lep, najlepši si med človeškimi sinovi,
s tvojih ustnic lije milina,
zato te je Bog blagoslovil na veke.
Opaši si svoj meč okoli ledij, o junak,
svoje veličastvo in svoj sijaj.
To je tvoj sijaj, uspevaj.
Jezdi za resnico in milino pravičnosti,
strašnih del naj te uči tvoja desnica.
Tvoje puščice so ostre;
ljudstva padejo pod tebe,
tisti, ki so v srcu sovražniki kralja.

Tvoj prestol, o Bog, traja na vekov veke,
žezlo pravičnosti je žezlo tvojega kraljestva.
Ljubil si pravičnost in sovražil krivičnost,
zato te je Bog, tvoj Bog, mazilil
z oljem veselja bolj kakor tvoje vrstnike.
Mira in aloja, kasija so vsa tvoja oblačila,
iz slonokoščenih palač te razveseljujejo strune.
10 Kraljevske hčere so med tvojimi dragimi,
na tvoji desnici stoji družica z zlatom iz Ofírja.

11 Poslušaj, hči, glej, nagni svoje uho,
pozabi na svoje ljudstvo in hišo svojega očeta.
12 Če kralj hrepeni po tvoji lepoti,
on je vendar tvoj gospod, se mu pokloni.
13 Tirska hči je tam z darilom,
tvoj obraz milujejo bogati iz ljudstva.
14 Vsa bleščeča je kraljeva hči v notranjem prostoru,
iz zlatih pletenin je njena obleka.
15 V pisanih oblačilih jo vodijo h kralju,
za njo so deklice, njene družice,
pripeljane so k tebi.
16 Vodijo jih z vzkliki veselja in radosti,
prihajajo v kraljevo palačo.

17 Namesto tvojih očetov bodo tvoji sinovi,
postavil jih boš za kneze po vsej deželi.
18 Tvojega imena se bom spominjal v vseh rodovih,
zato te bodo ljudstva hvalila na vekov veke.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.776, danes: 21.794
Čas izvajanja programa: 0.05s