Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 26,24-32

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pavel poziva Agripa, naj sprejme vero
24 Ko je to povedal v svoj zagovor, je Fest na ves glas zavpil: »Pavel, ti si nor. Prevelika učenost ti meša pamet.« 25 Pavel pa mu je odvrnil: »Nisem nor, spoštovani Fest. Besede resnice in razumnosti govorim. 26 Kralj se na to razume, in ker zaupam vanj, govorim naravnost. Prepričan sem, da mu nobena teh stvari ni skrita, saj se niso zgodile v kakšnem zakotju. 27 Ali verjameš prerokom, kralj Agripa? Vem, da verjameš.« 28 Agripa pa je rekel Pavlu: »Še malo, pa me boš prepričal, da postanem kristjan.« 29 Pavel je odvrnil: »Še malo ali še veliko – daj Bog, da bi ne samo ti, ampak da bi vsi, ki me danes poslušajo, postali takšni, kakor sem jaz, le da brez teh verig.«
30 Kralj in namestnik sta vstala, prav tako tudi Bereníka in vsi, ki so sedeli z njimi. 31 Oddaljili so se in se pogovarjali med sabo: »Ta človek ne dela nič takega, da bi zaslužil smrtno ali zaporno kazen.« 32 Agripa je rekel Festu: »Tega človeka bi lahko izpustili, ko se ne bi skliceval na cesarja.«

1. Samuelova knjiga 1,1-2,11

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PRVA SAMUELOVA KNJIGA
SAMUEL
Samuelovo rojstvo in otroštvo
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bil je mož iz Ramatájim Cofíma, z Efrájimskega pogorja, ime mu je bilo Elkaná, sin Jeroháma, sinú Elihúja, sinú Tohuja, sinú Cufa, Efratejec. Imel je dve ženi; eni je bilo ime Ana, drugi je bilo ime Penína. Penína je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat GOSPODU nad vojskami v Šilu. Tam sta bila GOSPODOVA duhovnika dva Élijeva sinova, Hofní in Pinhás.
Bil je dan, ko je Elkaná daroval. In dal je deleže svoji ženi Peníni in vsem njenim sinovom in hčeram. Ani pa je žalosten dal le en delež, čeprav je Ano ljubil, a GOSPOD je zaprl njeno naročje. Njena tekmica pa jo je tudi nenehno žalila, da bi jo dražila, kajti GOSPOD je zaprl njeno naročje. Tako se je dogajalo leto za letom; kadar koli je prišla h GOSPODOVI hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni jedla. Njen mož Elkaná pa ji je govoril: »Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je tvoje srce žalostno? Ali ti nisem jaz boljši kot deset sinov?«
Ko so se v Šilu najedli in napili, se je Ana vzdignila; duhovnik Éli pa je sedèl na stolu pri podboju GOSPODOVEGA svetišča. 10 Z bridkostjo v duši je molila h GOSPODU in silno jokala. 11 Naredila je zaobljubo in rekla: »GOSPOD nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle ter boš dal svoji dekli potomca, ga bom darovala GOSPODU za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo.«
12 In ko je dolgo molila pred GOSPODOM, je Éli pazil na njena usta. 13 Ana je govorila v svojem srcu, samo njene ustnice so se premikale, njenega glasu pa ni bilo slišati, zato jo je Éli imel za pijano. 14 Éli ji je torej rekel: »Doklej boš pijana? Strezni se od svojega vina!« 15 Ana je odgovorila: »Ne, moj gospod! Žena potrtega duha sem. Vina in opojne pijače nisem pila, temveč sem izlila svojo dušo pred GOSPODOM. 16 Nikar ne imej svoje dekle za ničvrednico, kajti iz prevelike žalosti in bridkosti sem doslej govorila.« 17 Éli je odgovoril in rekel: »Pojdi v miru! Bog Izraelov naj ti izpolni željo, ki si jo od njega želela.« 18 Rekla je: »O da bi tvoja služabnica našla milost v tvojih očeh!« In žena je šla svojo pot, jedla je in njen obraz ni bil več potrt.
19 Zjutraj so zgodaj vstali, padli pred GOSPODOM na kolena, potem so se vrnili in prišli v svojo hišo v Ramo. Elkaná je spoznal svojo ženo Ano in GOSPOD se je je spomnil. 20 Ko so pretekli dnevi, je Ana spočela in rodila sina. In dala mu je ime Samuel, ker je rekla: »Od GOSPODA sem ga želela.«
21 Mož Elkaná je tedaj šel gor z vso svojo hišo, da bi daroval GOSPODU praznično klavno daritev in svoj zaobljubni dar. 22 Ana pa ni šla, rekla je namreč svojemu možu: »Ko bom otroka odstavila, ga pripeljem, da se pokaže pred GOSPODOVIM obličjem in ostane tam za vedno.« 23 Njen mož Elkaná ji je rekel: »Stori, kar je dobro v tvojih očeh. Ostani, dokler ga ne odstaviš. GOSPOD pa naj izpolni svojo besedo.« Žena je ostala in dojila svojega sina, dokler ga ni odstavila. 24 Ko ga je odstavila, ga je peljala s seboj s triletnim juncem vred, s škafom moke in mehom vina; pripeljala ga je v GOSPODOVO hišo v Šilu, čeprav je bil deček še mlad. 25 Zaklali so junca in pripeljali dečka k Éliju. 26 Rekla je: »O, moj gospod! Kakor živi tvoja duša, moj gospod, jaz sem žena, ki je tukaj pri tebi stala in molila h GOSPODU. 27 Za tega dečka sem molila in GOSPOD mi je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega želela. 28 Pa tudi jaz sem ga zaželela GOSPODU; vse dni, ki jih bo živel, naj bo zaželen GOSPODU
In padel je tam na kolena pred GOSPODOM.
Ana se zahvaljuje Bogu
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je Ana molila s temi besedami:
»Moje srce se raduje v GOSPODU,
moj rog se dviga v GOSPODU.
Zdaj lahko odpiram usta proti svojim sovražnikom,
zakaj veselim se tvoje pomoči.

Nihče ni svet kakor GOSPOD,
zakaj nikogar ni razen tebe,
ni je Skale, kakor je naš Bog.
Ne govorite tako ošabno,
iz vaših ust naj izgine predrznost!
Zakaj GOSPOD je vsevedni Bog,
pri njem se tehtajo dejanja.
Lok močnih se zlomi,
slabotni pa se opasujejo z močjo.
Siti se udinjajo za kruh,
lačni pa delo odlagajo.
Nerodovitna rodi sedemkrat,
mati z mnogimi otroki obnemore.
GOSPOD jemlje in daje življenje,
vodi v podzemlje in vzdiguje iz njega.
GOSPOD deli uboštvo in bogastvo,
ponižuje, pa tudi povišuje.
Iz prahu vzdigne neznatnega,
iz blata potegne ubogega,
da ju posadi med kneze
in jima odkaže častni sedež.
Zares, GOSPODOVI so stebri zemlje,
nanje je postavil zemeljski krog.

Korake svojih zvestih varuje,
hudobni pa izginejo v temi,
zakaj človek ne bo uspel s silo.
10 Kateri se upirajo GOSPODU, bodo strti,
nanje bo grmel z neba.
GOSPOD bo sodil vso zemljo;
moč bo podelil svojemu kralju
in vzdignil rog svojemu maziljencu.«
11 Elkaná je šel v svojo hišo v Ramo, deček pa je služil GOSPODU pred obličjem duhovnika Élija.

Psalmi 49

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 49 (48)
Konec bogatinov in upanje pravičnih
49 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Psalm Korahovih sinov.
Poslušajte to, vsa ljudstva,
prisluhnite, vsi prebivalci na svetu,
tako človeški sinovi, tako sinovi moža,
skupaj bogati in ubogi.
Moja usta bodo govorila modre izreke,
premišljanje mojega srca so razumni izreki.
Svoje uho nagnem k modremu izreku,
s citrami rešim svojo uganko.

Zakaj bi se bal v dneh nesreče,
ko me obdaja krivda tistih, ki so mi za petami,
tistih, ki zaupajo v svoje premoženje,
se ponašajo z obiljem svojega bogastva?
Mož nikakor ne more odkupiti brata,
ne more dati Bogu odkupnine za svoje življenje.
Predraga je odkupnina za njihovo dušo,
primanjkovala bo na veke.
10 Pa bo živel za vedno?
Ne bo videl groba?
11 Saj vendar vidi: modri umirajo,
skupaj izgineta norec in neumnež,
drugim zapuščata svoje premoženje,
12 svojo notranjost, svoje hiše na veke,
svoja bivališča za vse rodove,
čeprav sta po svojih imenih imenovala pokrajine.
13 Človek v sijaju se ne sme uspavati,
podoben je živalim, ki poginejo.

14 To je pot tistih, ki noro zaupajo,
za njimi gredo, kateri imajo veselje z njihovimi besedami.
Sela.
15 Kakor ovce jih ženejo v podzemlje,
smrt jih žene na pašo,
zjutraj pravični gospodujejo nad njimi.
Njihova podoba mora izginiti v podzemlju,
daleč od bivališča zanj.
16 Toda Bog bo odkupil mojo dušo
iz rok podzemlja, saj me vzame.
Sela.

17 Ne boj se, če bogatí mož,
če se množi slava njegove hiše;
18 zakaj ob svoji smrti ničesar ne vzame s sabo,
njegova slava ne gre dol za njim.
19 Če v svojem življenju blagruje svojo dušo –
hvalijo te, ker si si dobro uredil –
20 mora iti k rodu svojih očetov,
ki nikoli več ne bodo videli luči.
21 Človek v sijaju se ne sme uspavati,
podoben je živalim, ki poginejo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.351, danes: 22.369
Čas izvajanja programa: 0.05s