Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 5,1-16

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hananija in Safíra
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Toda mož po imenu Hananija je z ženo Safíro prodal posestvo in si pridržal nekaj izkupička in njegova žena je vedela za to; drugi del pa je prinesel in položil k nogam apostolov. Peter mu je rekel: »Hananija, zakaj je satan napolnil tvoje srce, da si lagal Svetemu Duhu in si pridržal del izkupička od zemljišča? Če ga ne bi bil prodal, ali ne bi imetje ostalo tvoje? In ko si ga prodal, ali ti ni bil denar na voljo? Zakaj si v srcu sklenil takšno dejanje? Ne ljudem, temveč Bogu si lagal!« Ko je Hananija slišal te besede, se je zgrudil in izdihnil. In velika groza je navdala vse, ki so to slišali. Pristopili so mladeniči, ga pokrili, odnesli in pokopali.
Minile so kake tri ure in prišla je njegova žena, ki ni vedela, kaj se je bilo zgodilo. Peter jo je ogovoril: »Povej mi, ali sta res za toliko prodala zemljišče?« »Dà,« je odvrnila, »za toliko.« Peter ji je dejal: »Zakaj sta se domenila, da preizkusita Gospodovega Duha? Glej, koraki teh, ki so pokopali tvojega moža, so že pri vratih! Tudi tebe bodo odnesli.« 10 In pri priči se je zgrudila k njegovim nogam in izdihnila. Vstopili so mladeniči in jo našli mrtvo; odnesli so jo ter jo pokopali poleg njenega moža. 11 In velika groza je obšla vso Cerkev in vse, ki so to slišali.
Znamenja in čudeži
12 Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi; in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču. 13 Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti, ljudstvo pa jih je zelo cenilo. 14 Vse bolj je rastlo število mož in žená, ki so verovali v Gospoda. 15 In tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišča in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. 16 Tudi iz krajev v okolici Jeruzalema se prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi; in vsi so bili ozdravljeni.

5. Mojzesova knjiga 23-24

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

23 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nihče naj se ne ženi z ženo svojega očeta in naj ne odgrinja odeje svojega očeta.
Kdo ne more biti član občestva
Kdor ima zmečkana moda ali odrezan moški ud, naj ne pride v GOSPODOVO občestvo.
Noben mešanec naj ne pride v GOSPODOVO občestvo; tudi do desetega rodu naj njegovi ne pridejo v GOSPODOVO občestvo.
Noben Amónec ne Moábec naj ne pride v GOSPODOVO občestvo; tudi do desetega rodu naj njihovi ne pridejo v GOSPODOVO občestvo, vekomaj ne, ker vam niso prišli naproti s kruhom in vodo na poti, ko ste šli iz Egipta, in ker so proti tebi najeli Beórjevega sina Bileáma iz Petórja v Mezopotamiji, da bi te preklel. GOSPOD, tvoj Bog, pa ni hotel poslušati Bileáma; GOSPOD, tvoj Bog, ti je spremenil prekletstvo v blagoslov, kajti GOSPOD, tvoj Bog, te ljubi. Nikoli ne skŕbi za njihov mir in njihov blagor, vse svoje dni ne!
Na Edómca ne glej z gnusom, kajti tvoj brat je; na Egipčana ne glej z gnusom, kajti kot tujec si bival v njegovi deželi. Otroci, ki se jim rodijo, smejo v tretjem rodu priti v GOSPODOVO občestvo.
Snaga v taboru
10 Kadar greš in se utaboriš proti sovražniku, se varuj vsakršne hude reči!
11 Če je pri tebi kdo, ki je postal nečist zaradi tega, kar se mu je pripetilo ponoči, naj gre iz tabora, naj ne hodi v notranjost tabora. 12 Ko se zvečeri, naj se skopa v vodi, po sončnem zahodu pa naj pride v tabor.
13 Zunaj tabora imej poseben kraj in tja ven hôdi! 14 Med svojim orodjem imej lopatico: koplji z njo, ko moraš zunaj počeniti, in potem pokrij, kar je šlo od tebe! 15 Kajti GOSPOD, tvoj Bog, hodi sredi tvojega tabora, da te rešuje in ti izroča tvoje sovražnike; zato bodi tabor svet, da ne vidi pri tebi nič nespodobnega in se ne odvrne od tebe.
Razne določbe
16 Sužnja, ki je od svojega gospodarja pribežal k tebi, ne izročaj njegovemu gospodarju! 17 S teboj naj prebiva v tvoji sredi v kraju, kjer mu je všeč. Ne zatiraj ga!
18 Naj ne bo posvečene vlačuge med Izraelovimi hčerami, ne posvečenega vlačugarja med Izraelovimi sinovi. 19 Ne prinašaj vlačugarske nagrade ne pasjega plačila v hišo GOSPODA, svojega Boga, za kakršno koli zaobljubo! Kajti oboje je gnusoba GOSPODU, tvojemu Bogu.
20 Ne jemlji obresti od svojega brata: obresti za denar, obresti za hrano, obresti za kakršno koli reč, ki se posoja na obresti! 21 Tujcu smeš posojati na obresti, bratu pa ne, da te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog, v vsem, česar se loti tvoja roka v deželi, v katero greš, da jo vzameš v last!
22 Kadar narediš zaobljubo GOSPODU, svojemu Bogu, je ne odlašaj izpolniti! Kajti GOSPOD, tvoj Bog, jo bo strogo terjal od tebe in na tebi bi bil greh. 23 Če pa se vzdržiš zaobljube, na tebi ni greha. 24 A kar je prišlo s tvojih ustnic, to izpolni in stôri, kakor si prostovoljno obljubil GOSPODU, svojemu Bogu, kar si govoril s svojimi usti!
25 Če prideš v vinograd svojega bližnjega, smeš jesti grozdje, kolikor želiš, da se nasitiš, v posodo pa ne smeš devati.
26 Če prideš v žito svojega bližnjega, smeš z roko smukati klase, s srpom pa ne smeš žeti žita svojega bližnjega.
O odslovitvi žene in o mladoporočencu
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če kdo vzame žensko in se z njo poroči in če ona potem ne najde naklonjenosti v njegovih očeh, ker je na njej našel kaj zoprnega, pa ji napiše ločitveni list, ji ga da v roke, jo odslovi iz svoje hiše, ona pa odide iz hiše in gre in postane žena drugega, pa jo ta drugi mož, ki si jo je vzel za ženo, neha imeti rad, ji napiše ločitveni list, ji ga da v roke, jo odslovi iz svoje hiše, ali pa ta drugi mož, ki si jo je vzel za ženo, umre, je njen prvi mož, ki jo je odslovil, ne sme ponovno vzeti, da bi mu bila za ženo, potem ko je postala nečista. Kajti to je gnusoba pred GOSPODOM; ne spravljaj v greh dežele, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v last!
Če se je kdo pred kratkim oženil, naj ne odhaja v vojsko in naj se mu ne nalaga nikakršno opravilo; prost naj bo eno leto za hišo in naj razveseljuje ženo, ki jo je vzel.
Razni zakoni
Ne jemlji v zastavo ročnega mlina ali njegovega zgornjega kamna; kajti življenje bi vzel v zastavo.
Če koga zalotijo, da je ugrabil katerega izmed bratov, izmed Izraelovih sinov, z njim surovo ravnal in ga prodal, naj ugrabitelj umre. Tako odpravi zlo iz svoje srede!
Glej, da boš pri gobavi bolezni vestno naredil vse tako, kakor te učijo levitski duhovniki; ravnajte natančno tako, kakor sem jim zapovedal! Spomni se, kaj je GOSPOD, tvoj Bog, storil Mirjam na poti, ko ste šli iz Egipta!
10 Če daš svojemu bližnjemu kar koli na pósodo, ne hôdi v njegovo hišo, da bi od njega vzel zastavo! 11 Zunaj postoj in ta, ki mu posojaš, naj zastavo prinese k tebi ven. 12 Če je to ubožec, ne hôdi spat, ko imaš njegovo zastavo pri sebi! 13 Vsekakor mu vrni zastavo ob sončnem zahodu, da leže spat s svojim plaščem in te blagoslovi; zate pa bo to pravičnost pred GOSPODOM, tvojim Bogom.
14 Ne izkoriščaj ubogega in revnega dninarja, bodisi da je izmed tvojih bratov ali izmed tujcev, ki so v tvoji deželi, znotraj tvojih vrat! 15 Še tisti dan ga plačaj, da ne zaide sonce nad njegovim plačilom! Kajti ubog je in njegova duša hrepeni po tem; sicer bo vpil zoper tebe h GOSPODU in na tebi bo greh.
16 Očetje naj ne bodo usmrčeni zaradi sinov in sinovi ne zaradi očetov: vsak naj bo usmrčen za svoj greh.
17 Ne krati pravice tujcu in siroti in ne jemlji vdovi oblačila v zastavo! 18 Spomni se, da si bil suženj v Egiptu in da te je GOSPOD, tvoj Bog, odkupil od tam! Zato ti zapovedujem, da izpolniš to besedo.
19 Kadar žanješ žito na polju in pozabiš kak snop na polju, se ne vračaj, da bi ga vzel! Naj bo za tujca, siroto in vdovo, da te blagoslovi GOSPOD, tvoj Bog, pri vsem delu tvojih rok. 20 Kadar klatiš olive, ne raziskuj vej za seboj; naj bo za tujca, siroto in vdovo.
21 Kadar trgaš v svojem vinogradu, ne paberkuj za seboj; naj bo za tujca, siroto in vdovo. 22 Spomni se, da si bil suženj v egiptovski deželi; zato ti zapovedujem, da izpolniš to besedo.

Job 15

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Drugi Elifázov govor: Elifáz vrne napad
Job je predrzen in zvit
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Elifáz Temánec in rekel:
Mar modri odgovarja s puhlim znanjem
in si napihuje trebuh z vzhodnim vetrom?
Ali dokazuje z besedo, ki nič ne koristi,
z govorjenjem, ki nič ne pomaga?
Ti pa devlješ v nič strah Božji
in zavračaš premislek pred Bogom.
Tvoja krivda dela tvoja usta zgovorna,
uporabljaš jezik prekanjenih.
Pobijajo te tvoja usta, ne jaz,
tvoje ustnice pričajo proti tebi.

Mar si se rodil kot prvi človek,
si bil ustvarjen pred gorami?
Mar si poslušal na Božjem zborovanju
in si osvojil vso modrost?
Kaj veš ti, mi pa ne vemo,
kaj razumeš, nam pa ni znano?
10 Tudi med nami so stari in osiveli ljudje,
starejši po dnevih življenja kakor tvoj oče.
11 Ali je Božja tolažba zate premajhna,
mila beseda namenjena tebi?
12 Kam te zanaša srce
in kam ti strmijo oči,
13 da obračaš svojega duha proti Bogu,
da spuščaš take besede iz svojih ust?
14 Kaj je človek, da bi mogel biti čist,
rojeni iz žene, da bi mogel biti pravičen?
15 Glej, on ne zaupa svojim svetim,
v njegovih očeh še nebesa niso čista.
16 Koliko manj, kdor je ostuden in pokvarjen,
mož, ki pije krivico kakor vodo!
Krivični živi v strahu in kmalu umre
17 Hočem te poučiti, poslušaj me,
kar sem videl, bom povedal!
18 Kar učijo modri, ki ne prikrivajo tega,
kar so dobili od svojih očetov,
19 ko je bila dežela samo njim izročena
in še noben tujec ni prišel mednje.
20 Krivičnik se muči vse svoje dni,
malo let je shranjenih za nasilnika.
21 Glas o strahotah mu zveni v ušesih,
sredi miru pride nadenj pokončevalec.
22 Ne more se zanašati, da se bo vrnil iz teme,
določen je za meč.
23 Bega sem in tja za kruhom: Kje je?
Ve, da je zanj pripravljen dan teme.
24 Preganjata ga stiska in tesnoba,
pritiskata ga kakor kralj, pripravljen za napad.
25 Ker je iztegnil svojo roko proti Bogu,
uprl se je Mogočnemu.
26 Spustil se je trdovratno proti njemu
s svojim močnim, izbočenim ščitom.
27 Obraz si je pokril s tolščo,
nabral si je masti na ledja.
28 Prebival je v zdaj porušenih mestih,
v hišah, kjer nihče ne stanuje,
ki so bile določene za razvaline.
29 Ne obogati in njegovo imetje ne obstane,
ne širi posesti po deželi.
30 Ne ogne se temi,
njegovo mladiko posuši pripeka,
izgine pred dihom njegovih ust.
31 Ne more se zanašati na varljivo ničevost,
kajti ničevost je njegovo povračilo.
32 Preden pride njegov dan, se bo dopolnilo,
njegova veja ne bo zelena.
33 Kakor trta odvrže svoj zakrneli grozd,
kakor oljka otrese svoje cvetje.
34 Kajti brezbožneževo združenje je nerodovitno,
ogenj požre šotore podkupovanja.
35 Spočenjajo trpljenje in rojevajo zlo,
njihov trebuh pripravlja prevaro.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.876, danes: 7.111
Čas izvajanja programa: 0.05s