Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 5,17-42

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Apostoli v ječi in spet na prostosti
17 Tedaj so se polni nevoščljivosti dvignili véliki duhovnik in njegovi somišljeniki iz ločine saducejev. 18 Prijeli so apostole in jih vrgli v mestno ječo. 19 Toda Gospodov angel je ponoči odprl vrata ječe, popeljal apostole na prostost in jim rekel: 20 »Pojdíte, stopíte v tempelj in govorite ljudstvu vse besede tega življenja!« 21 Apostoli so ubogali in zarana šli v tempelj ter začeli učiti. Medtem se je véliki duhovnik sešel s svojimi somišljeniki ter sklical véliki zbor in vse starešinstvo Izraelovih sinov; poslali so v ječo, da bi apostole privedli prednje. 22 Stražarji so šli, vendar v ječi niso našli apostolov. Vrnili so se in sporočili: 23 »Ječo smo našli skrbno zapahnjeno in straže so stale pred vrati. Toda ko smo odprli, nismo našli v njej nikogar.« 24 Ko so poveljnik templja in véliki duhovniki slišali te besede, so se v zadregi spraševali, kaj naj bi to pomenilo. 25 Tedaj pa je nekdo vstopil in sporočil: »Glejte, možje, ki ste jih vrgli v ječo, stojijo v templju in učijo ljudstvo.« 26 Tedaj je poveljnik s stražarji odšel in privedel apostole, vendar ne s silo; bali so se ljudstva, da jih ne bi kamnalo.
27 Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. In véliki duhovnik jih je zasliševal: 28 »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega človeka!« 29 Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! 30 Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. 31 Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov. 32 In mi smo priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.«
33 Ko so to slišali, so se razsrdili in jih hoteli pobiti. 34 Toda v zboru je vstal farizej z imenom Gamáliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled. Vêlel je, naj apostole za nekaj časa pošljejo ven. 35 Nato je spregovoril: »Možje Izraelci, dobro preudarite, kaj nameravate narediti s temi ljudmi! 36 Pred časom se je dvignil Tevdá, ki se je izdajal za nekaj posebnega in je imel kakih štiristo privržencev; ubili so ga in vsi, ki so mu zaupali, so se razkropili in izginili. 37 Za njim se je v času ljudskega štetja dvignil Juda iz Galileje in potegnil ljudstvo za sabo; tudi tega so ubili in tisti, ki so mu zaupali, so bili razkropljeni. 38 In zdaj vam pravim: roke proč od teh ljudi in izpustite jih! Zakaj če sta njihov načrt in njihovo početje od ljudi, bosta propadla; 39 če pa izhajata od Boga, jih ne boste mogli uničiti, temveč se boste znašli v boju proti Bogu.«
Poslušali so njegov nasvet. 40 Poklicali so apostole, jih dali pretepsti in jim zabičali, da ne smejo govoriti v Jezusovem imenu; nato so jih izpustili. 41 In apostoli so zapustili véliki zbor, veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje zaradi Imena. 42 Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu.

5. Mojzesova knjiga 25-27

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kadar nastane spor med možmi in pridejo k sodbi, da bi jim sodili, naj pravičnega oprostijo, krivičnega pa obsodijo. Če je krivični zaslužil udarce, naj sodnik ukaže, da ga položijo na tla in mu vpričo njega dajo toliko udarcev, kolikor je primerno njegovi krivdi. Štirideset udarcev naj mu dajo, več ne, da ne bo tvoj brat, če bi mu dali še veliko več udarcev, onečaščen v tvojih očeh.
Ne zavezuj gobca volu, kadar vrši žito!
Svaško pravo
Če bratje bivajo skupaj in eden izmed njih umre, pa nima sina, naj se žena umrlega ne moži ven s tujcem. Njen svak naj gre k njej in si jo vzame za ženo in ji izpolni svaško dolžnost. Prvorojenec, ki ga bo rodila, naj se imenuje po njegovem umrlem bratu, da se njegovo ime ne izbriše iz Izraela. Če pa mož ne mara vzeti svakinje, naj gre svakinja k mestnim vratom k starešinam in reče: »Moj svak noče ohraniti imena svojega brata v Izraelu, noče mi izpolniti svaške dolžnosti.« Starešine njegovega mesta naj ga pokličejo in mu prigovarjajo. Če vztraja in reče: »Ne maram je vzeti,« naj njegova svakinja stopi k njemu pred očmi starešin, mu sezuje sandalo in mu pljune v obraz. Potem naj spregovori in reče: »Tako naj se stori možu, ki noče zidati hiše svojemu bratu.« 10 In njegovo ime naj se v Izraelu glasi hiša sezutega.
Razne določbe
11 Če se tepeta moška, mož in njegov brat, in se približa žena enega, da bi rešila svojega moža iz rok tistega, ki ga tepe, pa iztegne roko in ga zgrabi za sram, 12 ji odsekaj roko; tvoje oko naj bo brez usmiljenja.
13 Ne imej v svoji vreči dveh vrst uteži, večje in manjše! 14 Ne imej v svoji hiši dveh vrst škafov, večjega in manjšega! 15 Imej celo in pravilno utež, imej cel in pravilen škaf, da se ti podaljšajo dnevi na zemlji, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog! 16 Kajti gnusoba je GOSPODU, tvojemu Bogu, vsak, ki dela te reči, vsak, ki ravna nepošteno.
17 Spominjaj se, kaj ti je storil Amálek na poti, ko ste šli iz Egipta; 18 kako te je na poti napadel in pobil pri tebi vse, ki so opešali in zaostali za teboj, ko si bil izčrpan in utrujen, in se ni bal Boga! 19 Ko ti torej GOSPOD, tvoj Bog, nakloni mir pred vsemi tvojimi sovražniki okrog in okrog v deželi, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje, da jo kot dediščino vzameš v last, izbriši spomin na Amáleka izpod neba! Ne pozabi!
Daritev prvin in izpoved vere
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko prideš v deželo, ki ti jo GOSPOD, tvoj Bog, daje v dedno posest, in jo vzameš v last in se v njej naseliš, vzemi nekaj prvin vseh zemeljskih sadov, ki jih dobiš iz svoje dežele, katero ti daje GOSPOD, tvoj Bog, daj jih v koš in pojdi na kraj, ki ga izbere GOSPOD, tvoj Bog, da tam prebiva njegovo ime! Potem pridi k duhovniku, ki bo tiste dni, in mu reci: »Danes pričujem GOSPODU, tvojemu Bogu, da sem prišel v deželo, za katero je GOSPOD prisegel našim očetom, da nam jo bo dal.« Duhovnik naj vzame koš iz tvoje roke in ga postavi pred oltar GOSPODA, tvojega Boga. Potem spregovôri in reci pred GOSPODOM, svojim Bogom: »Moj oče je bil blodeč Aramejec. Šel je v Egipt in je tam z malo ljudmi tujčeval. Tam pa je nastal iz njega velik, močan in številen narod. Toda Egipčani so hudo ravnali z nami, stiskali so nas in nam nalagali težko tlako. In vpili smo h GOSPODU, Bogu naših očetov, in GOSPOD je slišal naš glas in videl našo bedo, težavo in stisko. GOSPOD nas je izpeljal iz Egipta z močno roko in z iztegnjenim laktom, z veliko strahoto, z znamenji in s čudeži. Pripeljal nas je v ta kraj in nam dal to deželo, v kateri se cedita mleko in med. 10 In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal, GOSPOD.« Tako postavi koš pred GOSPODA, svojega Boga, in se prikloni pred GOSPODOM, svojim Bogom! 11 Z levitom in tujcem, ki sta v tvoji sredi, se vesêli vseh dobrot, ki jih je GOSPOD, tvoj Bog, dal tebi in tvoji hiši!
Molitev po oddaji desetine za reveže
12 Ko v tretjem letu, letu desetine, oddaš celo desetino vsega svojega pridelka in jo daš levitu, tujcu, siroti in vdovi, da se do sitega najedo znotraj tvojih vrat, 13 reci pred GOSPODOM, svojim Bogom: »Odpravil sem iz hiše, kar je bilo posvečenega, in dal tudi levitu, tujcu, siroti in vdovi natanko po tvoji zapovedi, ki si mi jo dal; nobene od tvojih zapovedi nisem prestopil in ne pozabil. 14 Od tega nisem jedel ob žalovanju, od tega nisem ničesar oddal, ko sem bil nečist, in od tega nisem ničesar dal kakemu mrliču; poslušal sem glas GOSPODA, svojega Boga, storil sem čisto tako, kakor si mi zapovedal. 15 Ozri se dol iz svojega svetega bivališča, iz nebes, in blagoslôvi svoje ljudstvo Izrael in zemljo, ki si nam jo dal, kakor si prisegel našim očetom, deželo, v kateri se cedita mleko in med.«
Izrael je Božje ljudstvo
16 Danes ti GOSPOD, tvoj Bog, zapoveduje, da izpolnjuj te zakone in odloke; vestno jih torej izpolnjuj z vsem srcem in vso dušo! 17 GOSPODA si danes pripravil k izjavi, da bo tvoj Bog in da boš hodil po njegovih poteh in izpolnjeval njegove zakone, zapovedi in odloke ter poslušal njegov glas. 18 In GOSPOD je danes pripravil tebe k izjavi, da boš ljudstvo njegove osebne lastnine, kakor ti je obljubil, in da boš izpolnjeval vse njegove zapovedi, 19 da te postavi visoko v hvali, imenu in sijaju nad vse narode, ki jih je naredil, in da boš sveto ljudstvo GOSPODU, svojemu Bogu, kakor je govoril.
IZRAEL OBHAJA ZAVEZO
Navodila za slovesnost v deželi
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mojzes je z Izraelovimi starešinami ljudstvu zapovedal in rekel: »Izpolnjujte vso zapoved, ki vam jo danes dajem! Ko pridete čez Jordan v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, si postavi velike kamne, jih pobeli z apnom in nanje napiši vse besede te postave, ko prideš čez, da prideš v deželo, ki ti jo daje GOSPOD, tvoj Bog, v deželo, v kateri se cedita mleko in med, kakor ti je obljubil GOSPOD, Bog tvojih očetov. Ko torej pridete čez Jordan, postavite te kamne, kakor vam danes zapovedujem, na gori Ebál in jih pobeli z apnom! Postavi tam tudi oltar GOSPODU, svojemu Bogu, oltar iz kamnov, nad katerimi ne smeš vihteti železa: iz neobdelanih kamnov postavi oltar GOSPODA, svojega Boga, in na njem daruj žgalne daritve GOSPODU, svojemu Bogu, in žrtvuj mirovne daritve in tam jej in se vesêli pred GOSPODOM, svojim Bogom! Na kamne napiši prav razločno vse besede te postave!«
Mojzes je z levitskimi duhovniki govoril vsemu Izraelu in rekel: »Molče poslušaj, Izrael! Ta dan si postal ljudstvo GOSPODA, svojega Boga. 10 Poslušaj torej glas GOSPODA, svojega Boga, in izpolnjuj njegove zapovedi in zakone, ki ti jih danes zapovedujem.«
Dvanajst prekletstev
11 Tisti dan je Mojzes zapovedal ljudstvu in rekel: 12 Ko pridete čez Jordan, naj tile stojijo na gori Garizím, da blagoslovijo ljudstvo: Simeon, Levi, Juda, Isahár, Jožef in Benjamin; 13 in tile naj stojijo na gori Ebál za preklinjanje: Ruben, Gad, Aser, Zábulon, Dan in Neftáli. 14 Leviti naj spregovorijo in vsem Izraelovim možem rečejo s povzdignjenim glasom:
15 »Preklet, kdor naredi rezano ali ulito podobo, gnusobo GOSPODU, delo rokodelčevih rok, in jo postavi na skrivnem! In vse ljudstvo naj odgovori in reče: ›Amen.‹
16 Preklet, kdor zaničuje očeta in mater! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
17 Preklet, kdor prestavi mejnik svojega bližnjega! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
18 Preklet, kdor zapelje slepega na poti! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
19 Preklet, kdor izkrivlja pravico tujca, sirote in vdove! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
20 Preklet, kdor leže k ženi svojega očeta, ker odgrinja odejo svojega očeta! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
21 Preklet, kdor leže h kateri koli živali! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
22 Preklet, kdor leže k sestri, hčeri svojega očeta ali hčeri svoje matere! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
23 Preklet, kdor leže k svoji tašči! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
24 Preklet, kdor na skrivnem ubije svojega bližnjega! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
25 Preklet, kdor vzame darilo, da prelije kri nedolžnega! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹
26 Preklet, kdor ne potrjuje besed te postave s tem, da bi jih izpolnjeval! In vse ljudstvo naj reče: ›Amen.‹«

Job 16

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Peti Jobov govor: Job išče pomoči pri Bogu
Nadležni tolažniki
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je spregovoril Job in rekel:
Takih reči sem slišal že dosti,
vi vsi ste nadležni tolažniki:
»Bo že konec praznih besedi?«
ali: »Kaj te podžiga, da ugovarjaš?«
Tudi jaz bi govoril kakor vi,
ko bi bili vi na mojem mestu.
Rotil bi vas z govori
in z glavo zmajeval nad vami.
Krepčal bi vas s svojimi usti,
sočutje pa bi zadrževalo moje ustnice.
Bog in ljudje ga preganjajo
Če govorim, ne preneha moja bolečina,
in če umolknem, mar odide od mene?
Tedaj me šele utruja,
prestrašil si vso mojo družbo.
Ko me pestiš, je za pričo,
nato pa se lažnivec vzdigne proti meni,
obtožuje me v obraz.
Njegova jeza sika in me preganja,
škriplje z zobmi proti meni,
moj nasprotnik me ostro pogleduje.
10 Proti meni odpirajo svoja usta,
z zasramovanjem me bijejo po licih,
vsi hkrati se zbirajo proti meni.
11 Bog me je predal hudobnežu,
pahnil me je v roke krivičnikov.
12 Mirno sem živel, pa me je stresel,
me zgrabil za tilnik in me raztreščil,
postavil me je sebi za tarčo.
13 Obletavajo me njegove strelice,
prebada mi obisti in mi ne prizanaša,
moj žolč razliva po zemlji.
14 Rano za rano odpira na meni,
zaganja se vame kakor bojevnik.
15 Raševnik sem si sešil za svojo kožo,
svoj ponos sem upognil v prah.
16 Moj obraz je zabuhel od joka,
na mojih trepalnicah je smrtna senca,
17 čeprav ni bilo nasilja v mojih rokah
in je bila moja molitev čista.
Edina priča – Bog v nebesih
18 O zemlja, ne vpijaj moje krvi,
naj ne bo počivališča za mojo pritožbo!
19 Tudi zdaj, glejte, je v nebesih priča zame,
moj porok je na višavah.
20 Moji sli so moji klici,
moje oko preliva solze k Bogu:
21 Naj se potegne za moža, ki stoji pred Bogom,
kakor sin človekov za svojega prijatelja!
22 Kajti le še nekaj let bo prešlo
in odšel bom po stezi brez vrnitve.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.339.299, danes: 15.756
Čas izvajanja programa: 0.05s