Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Apostolska dela 7,1-22

Apostolska dela :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Štefanov govor
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Véliki duhovnik je vprašal: »Ali je res tako?« Štefan je odgovoril: »Bratje in očetje! Poslušajte! Bog veličastva se je prikazal našemu očetu Abrahamu, ko je živel v Mezopotamiji, še preden se je naselil v Haránu, in mu rekel: ›Odidi iz svoje dežele in iz svojega sorodstva in pojdi v deželo, ki ti jo bom pokazal!‹ Tedaj je Abraham zapustil kaldejsko deželo in se naselil v Haránu. Po očetovi smrti mu je Bog vêlel, naj odide od tam; in prišel je v deželo, v kateri zdaj vi prebivate. In ni mu dal niti sežnja dedne posesti; obljubil pa je, da jo bo dal v last njemu in njegovemu potomstvu za njim, čeprav je bil brez otrok. In Bog je takóle govoril: Tvoji potomci bodo priseljenci v tuji deželi; spravili jih bodo v sužnost in jih stiskali štiristo let. Toda jaz bom sodil ljudstvu, ki mu bodo hlapčevali kot sužnji, je rekel Bog. In potem bodo odšli in me bodo častili na tem kraju. In dal mu je zavezo obrezovanja; in tako se mu je rodil Izak, katerega je obrezal osmi dan, in Izaku Jakob in Jakobu dvanajst očakov.
Očaki so Jožefa iz nevoščljivosti prodali za sužnja v Egipt. Toda Bog je bil z njim 10 in ga je rešil iz vseh stisk ter mu naklonil milost in modrost v očeh faraona, egiptovskega kralja. Faraon ga je postavil za upravitelja nad Egiptom in vso svojo hišo. 11 Prišla pa je lakota nad ves Egipt in nad Kánaan. Stiska je bila velika in naši očetje niso mogli najti živeža. 12 Ko je Jakob slišal, da imajo v Egiptu žito, je prvič poslal naše prednike tja. 13 Ko pa so prišli drugič, se je dal Jožef svojim bratom prepoznati in faraon je spoznal Jožefov rod. 14 Jožef je poslal po svojega očeta Jakoba in ga povabil, naj pride k njemu z vsem sorodstvom, ki je štelo petinsedemdeset duš. 15 In Jakob se je preselil v Egipt in tam umrl, kakor tudi naši očetje. 16 Njihova trupla so prepeljali v Sihem in jih pokopali v grobu, ki ga je Abraham za srebrn denar kupil od Hemórjevih sinov v Sihemu.
17 Bolj ko se je bližal čas obljube, ki jo je Bog dal Abrahamu, bolj je ljudstvo v Egiptu rastlo in se množilo, 18 dokler ni nad Egiptom nastopil drug kralj, ki ni poznal Jožefa. 19 Ta je varal naš narod in zatiral naše očete; silil jih je izpostavljati novorojence, da ne bi ostali pri življenju. 20 V tem času se je rodil Mojzes, ki je bil lep pred Bogom. Tri mesece je rastel v očetovi hiši. 21 Ko pa je bil izpostavljen, ga je vzela faraonova hči in si ga vzgojila za sina. 22 In Mojzes se je izobrazil v vsej egipčanski modrosti in bil silen v besedah in dejanjih.

5. Mojzesova knjiga 29-30

5. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

MOJZESOV ZADNJI GOVOR
Mojzes o velikih Božjih delih
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mojzes je sklical ves Izrael in jim rekel: Videli ste vse, kar je GOSPOD v egiptovski deželi pred vašimi očmi storil faraonu, vsem njegovim služabnikom in vsej njegovi deželi: velike preizkušnje, ki so jih videle tvoje oči, znamenja in tiste velike čudeže. Toda GOSPOD vam do tega dne ni dal srca, da bi umeli, oči, da bi videli, in ušes, da bi slišali. Štirideset let sem vas vodil po puščavi. Vaša oblačila niso razpadla na vas in tvoje obuvalo ni razpadlo na nogi. Kruha niste jedli in vina in opojne pijače niste pili, da bi spoznali, da sem jaz GOSPOD, vaš Bog. Ko ste prišli v ta kraj, sta šla proti vam v boj hešbónski kralj Sihón in bašánski kralj Og, pa smo ju pobili. Zavzeli smo njuno deželo in jo dali v dedno posest Rúbenovcem, Gádovcem in polovici Manásejevega rodu. Držite se besed te zaveze in jih izpolnjujte, da boste imeli uspeh pri vsem, kar delate!
Zaveza je resna stvar
Vi vsi stojite danes pred GOSPODOM, svojim Bogom: vaši rodovni poglavarji, starešine, nadzorniki, vsi Izraelovi možje, 10 vaši otroci, vaše žene in tvoj tujec, ki je sredi tvojega tabora, od tega, ki ti seka drva, do tistega, ki ti nosi vodo, 11 da stopiš v zavezo GOSPODA, svojega Boga, in v njegovo zakletev, ki jo GOSPOD, tvoj Bog, danes sklepa s teboj, 12 da te danes postavi za svoje ljudstvo in da bo on tvoj Bog, kakor ti je obljubil in kakor je prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu. 13 Toda te zaveze in te zakletve ne sklepam samo z vami, 14 ampak tako s tem, ki stoji danes tu z nami pred GOSPODOM, našim Bogom, kakor tudi s tistim, ki ga danes ni tukaj z nami. 15 Saj veste, kako smo prebivali v egiptovski deželi in kako smo hodili sredi narodov, mimo katerih ste šli. 16 Videli ste njihove ostudnosti in malike, les in kamen, srebro in zlato, ki so pri njih. 17 Naj ne bo med vami moškega ali ženske ali družine ali rodu, katerega srce bi se danes odvrnilo od GOSPODA, našega Boga, da bi šel služit bogovom tistih narodov. Naj ne bo med vami korenine, ki rodi strup in pelin. 18 Naj se nihče, ki sliši besede te zakletve, ne blagoslavlja v svojem srcu in naj ne reče: »Srečen bom, čeprav bom hodil v zakrknjenosti svojega srca.« To bi pogubilo namakano in suho hkrati. 19 GOSPOD mu ne bo hotel odpustiti, ampak se bo vnela GOSPODOVA jeza in njegova gorečnost proti temu človeku, in vse prekletstvo, zapisano v tej knjigi, se bo zgrnilo nadenj in GOSPOD bo izbrisal njegovo ime izpod neba. 20 GOSPOD ga bo v njegovo nesrečo izločil iz vseh Izraelovih rodov po prekletstvih zaveze, ki je zapisana v tej knjigi postave.
Bog uresničuje grožnje
21 Prihodnji rod, vaši sinovi, ki nastopijo za vami, in tujec, ki pride iz daljne dežele, bodo rekli, ko bodo videli nadloge te dežele in bolezni, s katerimi jo je udaril GOSPOD: 22 »Vsa zemlja je žveplo in sol in pogorišče; nihče je ne obseja, nič ne poganja, nobena trava ne raste na njej, kakor po razdejanju Sódome in Gomóre, Adme in Cebojíma, ki jih je GOSPOD razrušil v svoji jezi in srdu.« 23 In vsi narodi bodo rekli: »Zakaj je GOSPOD tako storil tej deželi? Kaj pomeni razvnetje te velike jeze?« 24 In rekli bodo: »Ker so zapustili zavezo GOSPODA, Boga svojih očetov, ki jo je sklenil z njimi, ko jih je izpeljal iz egiptovske dežele. 25 Šli so in služili drugim bogovom in se jim priklanjali, bogovom, ki jih niso poznali in ki jim jih ni določil. 26 Zato se je vnela GOSPODOVA jeza proti tej deželi, da je spravil nadnjo vse prekletstvo, ki je zapisano v tej knjigi. 27 V jezi in srdu in veliki togoti jih je GOSPOD izruval iz njihove zemlje in jih pahnil v drugo deželo, kakor je danes.«
28 Skrivne reči pripadajo GOSPODU, našemu Bogu, kar pa je razodeto, je na veke za nas in za naše sinove, da bi izpolnjevali vse besede te postave.
Izrael naj se vrne k Bogu
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kadar pridejo nadte vse te reči, blagoslov in prekletstvo, ki sem ju položil predte, in si jih boš vzel k srcu med vsemi narodi, med katere te je pregnal GOSPOD, tvoj Bog, in se povrneš h GOSPODU, svojemu Bogu, in boš poslušal njegov glas, ti in tvoji sinovi, natanko tako, kakor vam danes zapovedujem, z vsem srcem in vso dušo, tedaj bo GOSPOD obrnil tvojo usodo in se te usmilil in te spet zbral izmed vseh ljudstev, med katera te je razkropil GOSPOD, tvoj Bog. Četudi bi bil razkropljen do konca neba, te bo GOSPOD, tvoj Bog, zbral in te vzel od tam. GOSPOD, tvoj Bog, te bo pripeljal v deželo, ki so jo imeli v lasti tvoji očetje, in jo boš vzel v last; naredil te bo srečnejšega in številnejšega od tvojih očetov.
GOSPOD, tvoj Bog, bo obrezal tvoje srce in srce tvojega zaroda, da boš z vsem srcem in vso dušo ljubil GOSPODA, svojega Boga, da boš živel. In GOSPOD, tvoj Bog, bo naložil vsa ta prekletstva na tvoje nasprotnike in tiste, ki te sovražijo, ki so te preganjali. Ti pa boš spet poslušal GOSPODOV glas in izpolnjeval vse njegove zapovedi, ki ti jih danes zapovedujem. GOSPOD, tvoj Bog, te bo obsul z obiljem dobrega pri vsem delu tvojih rok, pri sadu tvojega telesa, pri sadu tvoje živine in pri sadu tvoje zemlje. Kajti GOSPOD se te bo v tvojo srečo spet veselil, kakor se je veselil tvojih očetov, 10 če boš poslušal glas GOSPODA, svojega Boga, in izpolnjeval njegove zapovedi in zakone, zapisane v tej knjigi postave, če se z vsem srcem in vso dušo povrneš h GOSPODU, svojemu Bogu.
Božja beseda je blizu
11 Kajti ta zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ni oddaljena. 12 Ni na nebu, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti?« 13 Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti?« 14 Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.
Izberi si življenje!
15 Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo, 16 ko sem ti danes zapovedal, da ljubi GOSPODA, svojega Boga, da hôdi po njegovih poteh in izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. Tako boš živel in se množil, in GOSPOD, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da jo vzameš v last. 17 Če pa se tvoje srce obrne in ne boš poslušal in se boš dal zapeljati, da bi se priklanjal drugim bogovom in jim služil, 18 vam danes naznanjam, da boste gotovo uničeni; ne boste podaljšali dni v deželi, v katero greš, ko greš čez Jordan, da jo vzameš v last. 19 Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, 20 tako da ljubiš GOSPODA, svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je GOSPOD prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal.

Job 18

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Drugi Bildádov govor: Bildád dokazuje
Zakon o pravičnem povračilu drži
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Nato je spregovoril Bildád Suhéjec in rekel:
Kdaj boste nehali govoričiti?
Premislite, nato bomo govorili!
Zakaj nas imate za živali
in si v vaših očeh prikrivamo,
da si nekdo trga dušo v svoji jezi?
Mar naj se zaradi tebe zemlja izprazni
ali naj se skala zvali s svojega mesta!
Krivičnik se ujame in propade
Luč krivičnikov vendar ugasne,
plamen njegovega ognjišča ne žari.
Luč v njegovem šotoru se utrne,
svetilka ugasne nad njim.
Čvrsti koraki se mu zapletejo,
njegov načrt ga podre.
Njegove noge ga pripeljejo v mrežo,
stopi na prikrito jamo.
Past ga zgrabi za peto,
klada ga močno pritiska.
10 Zanka je skrita zanj na zemlji,
past je pripravljena zanj na stezi.
11 Povsod ga strašijo grozote
in se mu zaganjajo pod noge.
12 Lakota oslabi njegovo moč,
ob njegovi strani je pripravljena poguba.
13 Lakota požre ude v njegovi koži,
njegove ude požre prvorojenec smrti.
14 Izgnan je iz svojega šotora, ki vanj zaupa,
smrt ga vodi h kralju strahov.
15 Ona prebiva v njegovem šotoru brez njegovih ljudi,
po njegovem bivališču se raztrosi žveplo.
16 Spodaj se mu posušijo korenine,
zgoraj se mu osuje krošnja.
17 Spomin nanj izgine z zemlje,
na ulicah ni več njegovega imena.
18 Pahnejo ga s svetlobe v temo,
preženejo ga z zemeljskega kroga.
19 Nima potomstva ne nasledstva med svojim ljudstvom,
nihče ne ostane v njegovem bivališču.
20 Nad njegovim dnevom strmijo na zahodu,
ljudem na vzhodu se ježijo lasje.
21 Da, tako je s krivičnikovim bivališčem,
tako je s krajem, ki ne pozna Boga.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.974, danes: 9.209
Čas izvajanja programa: 0.05s