Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Efežanom 5,1-20

Pismo Efežanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Nečistovanje in vsakršna nečistost ali lakomnost pa naj se med vami niti ne imenuje, kakor se spodobi svetim. Isto velja za kvantanje in nespametno ali prostaško govorjenje; vse to je nespodobno. Rajši se posvečajte zahvaljevanju! Dobro namreč vedite tole: noben nečistovalec ali nečist človek ali lakomnež, kar je toliko kot malikovalec, nima dediščine v Kristusovem in Božjem kraljestvu.
Hodíte kot sinovi luči
Nihče naj vas ne zavaja s praznimi besedami: kajti vse to kliče Božjo jezo nad sinove neposlušnosti. Zato ne imejte s takimi nič skupnega. Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. 10 Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu! 11 Ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. 12 Kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. 13 Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. 14 Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno:
»Prebúdi se, ki spiš,
in vstani od mrtvih
in razsvetlil te bo Kristus.«
15 Skrbno torej pazíte, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. 16 Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. 17 Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. 18 In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Duh: 19 nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. 20 V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse.

Ezekiel 14-15

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Zoper malikovalstvo
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je prišlo k meni nekaj Izraelovih starešin in so se usedli pred mano. Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, ti možje so se s srcem navezali na malike in jih postavili predse, da si zaradi njih nakopavajo krivdo. Ali naj res pustim, da me vprašujejo za svèt? Zato govôri z njimi in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Prav vsakemu iz Izraelove hiše, ki se s srcem navezuje na malike in jih postavlja predse, da si zaradi njih nakopava krivdo, pa kljub temu prihaja k preroku, bom jaz, GOSPOD, zaradi množice njegovih malikov sam odgovoril, tako da bom prijel Izraelovo hišo za srce: vse, ki so se mi zavoljo svojih malikov odtujili.
Zato reci Izraelovi hiši: Tako govori Gospod BOG: Spreobrnite se in se odvrnite od svojih malikov! Odvrnite svoj obraz od vseh svojih gnusob! Kajti prav vsakemu iz Izraelove hiše in izmed tujcev, naseljenih v Izraelu, ki se mi odtuji in se s srcem navezuje na malike, jih postavlja predse, da si zaradi njih nakopava krivdo, pa kljub temu prihaja k preroku, da me povpraša zase, bom jaz, GOSPOD, sam odgovoril. Obrnil bom svoj obraz zoper tistega človeka, ga naredil za svarilno znamenje in pregovor ter ga iztrebil iz srede svojega ljudstva. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Če pa se prerok da premotiti in spregovori besedo, bom še jaz, GOSPOD, premotil tistega preroka; iztegnil bom roko zoper njega in ga iztrebil iz srede svojega ljudstva Izraela. 10 Oba bosta nosila krivdo: krivda povpraševalca bo enaka kakor prerokova krivda. 11 Tako se Izraelova hiša ne bo več oddaljila od mene in se ne bo več omadeževala z vsemi svojimi hudodelstvi, temveč bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog, govori Gospod BOG.
Stroga sodba nad Jeruzalemom
12 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 13 Sin človekov, če bi se dežela pregrešila proti meni in se mi izneverila in bi zato iztegnil roko zoper njo in ji zlomil palico kruha, poslal lakoto nadnjo in v njej pokončal ljudi in živino, 14 celo če bi bili ti trije možje v njeni sredi: Noe, Daniel in Job, bi s svojo pravičnostjo rešili le sebe, govori Gospod BOG. 15 Ali če bi spustil v deželo divje zveri, da bi jo oropale otrok, da bi postala puščava in bi zaradi zveri nihče ne hodil skoznjo, 16 pa bi bili ti trije možje v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sinov ne hčerá, le sebe bi rešili, dežela pa bi postala puščava. 17 Ali če bi poslal meč nad to deželo in rekel: Meč naj gre po deželi, in bi iz nje iztrebil ljudi in živino, 18 pa bi bili ti trije možje v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sinov ne hčerá, le sebe bi rešili. 19 Ali če bi poslal kugo v to deželo in bi razlil svoj srd nad njo v krvi, tako da bi iztrebil iz nje ljudi in živino, 20 pa bi bili Noe, Daniel in Job v njeni sredi – kakor jaz živim, govori Gospod BOG –, ne bi rešili ne sina ne hčere, le sebe bi rešili s svojo pravičnostjo.
21 Kajti tako govori Gospod BOG: Čeprav pošljem svoje štiri pogubne šibe: meč, lakoto, divje zveri in kugo nad Jeruzalem, da iztrebim iz njega ljudi in živino, 22 glejte, bo vendarle preostal v njem ostanek, ki popelje iz njega sinove in hčere. Ti bodo prišli k vam, videli boste njihovo pot in njihova dejanja. In potolaženi boste zaradi nesreče, ki sem jo poslal nad Jeruzalem, zaradi vsega, kar sem spravil nadenj. 23 Potolažili vas bodo, ko boste videli njihovo pot in njihova dejanja. Tako boste spoznali, da nisem ničesar storil brez vzroka, kar sem storil v njem, govori Gospod BOG.
Vinska trta brez vrednosti
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč:
Sin človekov, v čem je les vinske trte boljši od drugega lesa,
njene mladike boljše od gozdnega drevja?
Ali vzamejo njen les, da ga porabijo za kakšno delo?
Mar naredijo iz njega toporišče, da nasadijo nanj kakšno napravo?
Glej, ognju jo dajo v hrano.
Ko ogenj použije oba kraka in je sredina ožgana,
mar je še uporabna za kakšno delo?
Če še cela ni bila uporabna za nobeno delo,
koliko manj bo za kaj uporabna,
ko jo zajame in použije ogenj!
Zato tako govori Gospod BOG: Kakor les vinske trte med gozdnim drevjem, ki sem ga izročil ognju v hrano, tako izročim jeruzalemske prebivalce. Svoj obraz obrnem zoper nje: čeprav so se rešili iz ognja, jih bo ogenj použil. Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko odvrnem svoj obraz od njih; deželo pa spremenim v puščavo, ker so se v nezvestobi izneverili, govori Gospod BOG.

Izaija 44

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Ne boj se, Izrael
44 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zdaj pa poslušaj, Jakob, moj služabnik,
Izrael, ki sem ga izvolil!
Tako govori GOSPOD, ki te je naredil,
te oblikoval od materinega telesa in ti pomaga:
Ne boj se, moj služabnik, Jakob,
Ješurún, ki sem ga izvolil!
Kajti razlil bom vodo po žejni deželi,
potoke po izsušeni zemlji.
Razlil bom svojega duha na tvoj zarod
in svoj blagoslov na tvoje potomce.
Rastli bodo kakor sredi trave,
kakor vrbe ob potokih vodá.
Ta bo dejal: »GOSPODOV sem!«
drugi si bo dal ime po Jakobu,
oni si bo napisal na roko: »GOSPODOVA last«
in si dal ime »Izrael«.
Samo GOSPOD je Bog
Tako govori GOSPOD, Izraelov kralj,
in njegov odkupitelj, GOSPOD nad vojskami:
Jaz sem prvi in jaz sem poslednji,
razen mene ni Boga!
Kdo je kakor jaz? Naj zakliče,
naj oznani in mi razloži:
odkar sem ustanovil starodavno ljudstvo,
prihodnje reči in tiste, ki prihajajo,
naj jim oznanijo.
Ne plašite se in ne bojte se!
Mar vam nisem to zdavnaj dal slišati in oznanil?
Vi ste moje priče:
ali je še kakšen Bog razen mene?
Ni je skale, ne poznam je.
Bedni malikovalci
Vsi izdelovalci malikov so zmedeni, njihovi ljubljenci nič ne koristijo. Njihove priče ne vidijo nič in ne vedo ničesar, zato bodo osramočeni. 10 Kdor upodobi boga ali ulije malika, nima od tega nobene koristi. 11 Glejte, vsi, ki ga častijo, bodo osramočeni, umetniki so samo ljudje. Vsi naj se zbero in se postavijo: hkrati bodo prestrašeni in osramočeni.
12 Kdor obdeluje železo s sekačem in se trudi z mehom, ga oblikuje s kladivi in obdeluje s svojim močnim laktom, postane lačen in je brez moči, ne pije vode in omaga. 13 Kdor obdeluje les, napne vrvico, ga začrtuje s svinčnikom, obdeluje z dleti in očrtuje s šestilom. Tako ga izdela podobnega možu, krasnemu človeku, da dobi svoj prostor v hiši. 14 Poseka si cedre, vzame cipreso ali hrast, ki se mu odebeli med gozdnim drevjem, vsadi cedro in dež ji daje, da zraste. 15 Človek jih uporablja za kurjavo, vzame jih in se ogreje, kuri z njimi in peče kruh. Naredi pa si tudi boga in ga časti, izdela iz njih malika in se mu klanja. 16 Polovico pokuri v ognju, od ostale polovice jé meso, speče pečenko in se nasiti. Tudi ogreje se in pravi: »Ah, ogrel sem se, čutim toploto.« 17 Iz ostanka pa si naredi malika za boga, pada predenj in se mu priklanja. Moli k njemu in pravi: »Reši me, kajti ti si moj bog!«
18 Ne spoznajo in ne razumejo, kajti njihove oči so zaslepljene, da ne spregledajo, in njihova srca, da ne doumejo. 19 Nihče si ne vzame k srcu, nima spoznanja ne razumnosti, da bi dejal: Polovico sem pokuril v ognju, na žerjavici sem spekel kruh, spekel sem meso in ga pojedel, iz ostanka pa naj naredim gnusobo, naj se priklanjam pred lesenim štorom? 20 Kdor se veseli pepela, ga je zapeljalo sprijeno srce. Ta ne rešuje svojega življenja in ne reče: »Mar ni prevara v moji desni?«
Bog bo rešil svoje ljudstvo
21 Spomni se na te reči, Jakob,
Izrael, saj si ti moj služabnik!
Upodobil sem te za služabnika, ti si moj,
Izrael, ne bom te pozabil.
22 Tvoje prestopke sem izbrisal kakor oblak
in tvoje grehe kakor meglice,
vrni se k meni, saj sem te odkupil.

23 Vriskajte, nebesa, saj je bil GOSPOD na delu,
vzklikajte, o globočine zemlje!
Zaženite vrisk, o gore,
gozd in vsa drevesa v njem,
kajti GOSPOD je odkupil Jakoba
in se poveličal v Izraelu.
Bog je gospodar sveta in zgodovine
24 Tako govori GOSPOD, ki te je odkupil
in te oblikoval od materinega telesa:
Jaz sem, GOSPOD, ki sem vse naredil,
ki sem sam razpel nebo,
razprostrl zemljo –
kdo je bil z menoj?
25 Razdiram znamenja čarovnikov,
vedeževalce razkrinkavam,
modrece odrivam nazaj
in otopevam njihovo učenost.
26 Povzdigujem besedo svojega služabnika
in izpolnjujem načrt svojih glasnikov.
O Jeruzalemu pravim: »Naseljen bo!«
o Judovih mestih: »Pozidana bodo!«
in njihove razvaline bom vzdignil.
27 Globini morja pravim: »Usahni,
tvoje tokove bom posušil.«
28 O Kiru pravim: »Moj pastir!«
vso mojo voljo bo izpolnil.
O Jeruzalemu bo dejal: »Naj bo pozidan!«
in o templju: »Naj bo postavljen!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.748, danes: 6.983
Čas izvajanja programa: 0.05s