Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Galačanom 2

Pismo Galačanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Drugi apostoli sprejmejo Pavla
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Po štirinajstih letih sem spet šel z Barnabom gor v Jeruzalem. S sabo sem vzel tudi Tita. Šel pa sem po razodetju. Predložil sem jim evangelij, ki ga oznanjam med pogani, in še posebej najuglednejšim osebam, da bi morda ne tekel ali da ne bi bil tekel v prazno. Tako takrat niti Tit, ki je bil z menoj, ni bil prisiljen, da bi se dal obrezati, čeprav je bil Grk. Sicer pa so se tam vrinili lažni bratje, da bi prežali na našo svobodo, ki jo imamo v Kristusu Jezusu, in da bi nas usužnjili. Vendar se jim nismo uklonili niti za trenutek, da bi med vami obstala resnica evangelija. Tisti pa, ki so imeli takšen ugled, kot da nekaj so – kakšni so nekoč bili, me ne zanima, saj Bog ne gleda na osebo –, tisti torej, ki so veljali za ugledne, mi niso ničesar dodatno naložili. Nasprotno: ko so uvideli, da je bil meni zaupan evangelij za neobrezane, kakor je bil Petru za obrezane – kajti tisti, ki je deloval po Petru zaradi poslanstva med obrezanimi, je deloval tudi v meni zaradi poganov –, in ko so spoznali milost, ki mi je bila dana, so Jakob, Kefa in Janez, ki veljajo za stebre, podali meni in Barnabu desnico v znamenje občestva; midva naj bi šla med pogane, oni pa med obrezane. 10 Le to so naju prosili, da bi se spominjala revežev. In to sem si zelo prizadeval storiti.
Pavel v Antiohiji graja Petra
11 Ko pa je prišel Kefa v Antiohijo, sem se mu v obraz uprl, ker je bil vreden obsojanja. 12 Preden so namreč prišli nekateri, ki so bili z Jakobom, je jedel s pogani. Ko pa so prišli, se je začel poganom umikati in se jih ogibati, in sicer iz strahu pred obrezanimi. 13 Z njim vred so se potajili tudi drugi Judje, tako da se je celo Barnaba dal zavesti od njihove dvoličnosti. 14 Ko pa sem videl, da ne hodijo pravilno, v skladu z resnico evangelija, sem vpričo vseh rekel Kefu: »Če ti, ki si Jud, živiš po pogansko in ne po judovsko, kako hočeš prisiliti pogane, da bi živeli po judovsko?«
Vera rešuje tako Jude kakor pogane
15 Mi, ki smo po naravi Judje in ne poganski grešniki, 16 vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo tudi mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave, saj nobeno meso ne bo opravičeno po delih postave. 17 Če pa se mi, ki si prizadevamo postati opravičeni v Kristusu, tudi sami izkažemo za grešnike, je mar Kristus služabnik greha? Nemogoče! 18 Če namreč znova zidam to, kar sem porušil, kažem, da sem prestopnik. 19 Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan; 20 ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor pa zdaj živim v mesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. 21 Ne zametujem Božje milosti; kajti če je pravičnost po postavi, potem je Kristus umrl zaman.

Jeremija 49-50

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Prerokovanje o Amóncih
49 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O Amóncih.

Tako govori GOSPOD:
Mar Izrael nima sinov?
Mar nima nobenega dediča?
Zakaj je potem Milkóm razdedinil Gada
in njegovo ljudstvo prebiva v njegovih mestih?
Zato, glej, pridejo dnevi,
govori GOSPOD,
ko storim, da se bo v Rabi Amóncev
slišal bojni hrup.
Kup razvalin postane
in njena naselja bodo požgana z ognjem.
Tedaj bo Izrael razdedinil tiste, ki so ga razdedinili,
govori GOSPOD.

Tuli, Hešbón, ker je Aj opustošen;
vpijte, Rabine hčere!
Opašite se z raševino in žalujte!
Begajte med ogradami!
Milkóm bo namreč šel v izgnanstvo
s svojimi duhovniki in knezi vred.
Kaj se hvališ s svojimi dolinami?
Tvoja dolina se cedi od obilja,
hči odpadnica.
Zanašaš se na svoje zaklade, češ:
»Kdo bo prišel nadme?«
A glej, grozo spravim nadte,
govori Gospod BOG nad vojskami,
od vseh, ki so okoli tebe.
Razkropljeni boste, vsak zase,
nihče ne bo zbiral beguncev.
Vendar bom pozneje obrnil usodo Amóncev, govori GOSPOD.
Prerokovanje o Edómcih
O Edómu.

Tako govori GOSPOD nad vojskami:
Mar ni več modrosti v Temánu?
Je izginil nasvet razumnih?
Je izpuhtela njihova modrost?
Bežite, obrnite se!
Zatecite se kam globoko, prebivalci Dedána!
Kajti Ezavovo stisko pripeljem nadenj,
čas njegovega kaznovanja.
Če pridejo k tebi viničarji,
ne pustijo ničesar za paberkovanje.
Če pridejo tatovi ponoči,
pograbijo, kolikor jim je potrebno.
10 Da, jaz sem razgalil Ezava,
odkril njegova skrivališča,
da se ne more skriti.
Njegovo potomstvo bo uničeno,
njegovi bratje in sosedje; ni ga več.
11 Pusti svoje sirote: jaz jih ohranim pri življenju
in tvoje vdove naj zaupajo vame.
12 Tako namreč govori GOSPOD: Glej, če morajo piti čašo tisti, ki niso bili obsojeni, da jo pijejo, pa naj bi tebi bilo prizaneseno? Ne bo ti prizaneseno, zagotovo jo boš pil. 13 Kajti prisegel sem sam pri sebi, govori GOSPOD: Groza, sramota, opustošenje in prekletstvo postane Bocra in vsa njena mesta večne razvaline.
14 Oznanilo sem slišal od GOSPODA,
glasnik je bil poslan med narode:
»Zberite se in pojdite nadenj!
Vzdignite se v boj!«
15 Glej, majhnega te storim med narodi,
zaničevanega med ljudmi.
16 Tvoja nasilnost te je premotila,
nadutost tvojega srca,
tebi, ki stanuješ v skalnih duplinah
in se oklepaš vrha hriba.
Četudi si narediš gnezdo visoko kakor orel,
te vržem od tam dol,
govori GOSPOD.
17 Edóm postane groza: vsak, ki bo šel mimo njega, bo zgrožen in se bo rogal zaradi vseh njegovih udarcev. 18 Kakor ob uničenju Sódome in Gomóre in njenih sosed, govori GOSPOD, tako tudi tam ne bo nihče prebival in noben človek ne bo gostačil v njem. 19 Glejte, kakor lev, ki iz jordanske goščave plane na trajen ovčji pašnik, tako jih presenetim in preženem iz njega. Čezenj pa postavim, kogar sem izbral. Kajti kdo mi je enak? Kdo me bo klical na odgovor? Kateri pastir bo obstal pred mano? 20 Zato poslušajte GOSPODOV sklep, ki ga je napravil proti Edómu, in načrte, ki jih je zasnoval proti prebivalcem Temána: Tudi najmanjše iz črede bodo odvlekli, še njihov pašnik bo zgrožen nad njimi. 21 Od bobnenja njihovega padca se bo stresla zemlja, glas njihovega krika se bo slišal do Trstičnega morja. 22 Glej, kakor orel se bo vzdignil, lêtel in razpel svoje peruti nad Bocro. Edómskim junakom bo tisti dan pri srcu, kakor je pri srcu ženi v porodnih bolečinah.
Prerokovanje o sirskih mestih
23 O Damasku.

Osramočena sta Hamát in Arpád,
ker sta slišala slabo novico.
Razburjena sta v morju skrbi,
ne moreta se pomiriti.
24 Damask je oslabel, obrača se v beg,
strah ga prevzema,
stiska in bolečine ga popadajo
kakor ženo na porodu.
25 Kako naj bi ne bilo zapuščeno sloveče mesto,
mesto veselja?
26 Zato bodo njegovi mladeniči morali popadati na njegovih trgih,
vsi vojaki bodo tisti dan pokončani,
govori GOSPOD nad vojskami.
27 Ogenj bom zanetil v zidovju Damaska,
da použije Ben Hadádove palače.
Prerokovanje o arabskih plemenih
28 O Kedárju in o kraljestvih Hacórja, ki jih je potolkel babilonski kralj Nebukadnezar.

Tako govori GOSPOD:
Vstanite in pojdite nad Kedár,
uničite sinove Vzhoda!
29 Njihove šotore in črede naj poberejo,
njihova šotorna pregrinjala in posode.
Njihove kamele naj jim odpeljejo
in vpijejo nanje: »Groza vsepovsod!«
30 Bežite, pobegnite naglo, zatecite se kam globoko,
hacórski prebivalci,
govori GOSPOD.
Kajti babilonski kralj Nebukadnezar
je naredil sklep proti vam,
zasnoval načrt proti vam.

31 Vstanite in pojdite nad brezskrbni narod,
ki prebiva na varnem,
govori GOSPOD.
Nimajo ne vrat ne zapaha,
sami zase prebivajo.
32 Njihove kamele bodo v plen,
njihove številne črede v rop.
Razkropim jih na vse vetrove,
njé ostrižene na sencih.
Z vseh strani spravim nadnje
njihovo stisko,
govori GOSPOD.
33 Hacór bo postal brlog šakalov,
puščava na veke.
Nihče ne bo prebival tam
in noben človek ne bo gostačil v njem.
Prerokovanje o Elámcih
34 GOSPODOVA beseda, ki se je zgodila preroku Jeremiju proti Elámu, v začetku vladanja Judovega kralja Sedekíja, rekoč:
35 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Glej, zlomim Elámov lok, njihovo glavno moč. 36 Nad Elám pripeljem štiri vetrove s štirih koncev neba. Razkropim jih na vse te vetrove, da ne bo naroda, kamor bi ne prišli elámski izgnanci. 37 Elámce navdam s strahom pred njihovimi sovražniki in pred tistimi, ki jim strežejo po življenju. Nesrečo pripeljem nadnje, svojo srdito jezo, govori GOSPOD. Meč pošljem za njimi, dokler jih ne pokončam. 38 Svoj prestol postavim v Elámu, uničim tamkajšnjega kralja in kneze, govori GOSPOD.
39 V poznejših dneh pa se bo zgodilo: obrnil bom Elámovo usodo, govori GOSPOD.
Prerokovanje o Babilonu
50 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki jo je GOSPOD govoril po preroku Jeremiju proti Babiloniji, proti deželi Kaldejcev.
Oznanite med narodi in sporočite,
vzdignite prapor in sporočite,
ne prikrivajte, recite:
Babilon je zavzet,
Bel osramočen,
Merodáh omaján,
njegove podobe so osramočene,
njegovi mališki kipi razbiti.
Kajti nadenj pride narod s severa; ta spremeni njegovo deželo v pustinjo. Nihče ne bo prebival v njej: ljudje in živina se odpravijo, odidejo.

V tistih dneh in v tistem času, govori GOSPOD, bodo Izraelovi in Judovi sinovi družno krenili na pot. Hodili bodo in gredé jokali. Iskali bodo GOSPODA, svojega Boga. Za pot na Sion bodo povpraševali, tja bo obrnjen njihov obraz: »Pridite, pridružimo se GOSPODU z večno zavezo, ki ne bo pozabljena.«

Izgubljena čreda je bilo moje ljudstvo, njegovi pastirji so jih zapeljali. V gore so jih zavedli, z gore na hrib so morali hoditi, pozabili so na svoje staje. Kdor koli je naletel nanje, jih je žrl. Njihovi nasprotniki so govorili: »Ne nakopavamo si krivde, saj so grešili proti GOSPODU, zatočišču pravičnosti, GOSPODU, upanju njihovih očetov.«

Bežite iz srede Babilona, odrinite iz dežele Kaldejcev! Bodite kakor kozli pred čredo. Kajti glejte, obudim in pripeljem nad Babilon zbor velikih narodov iz severne dežele. Postavijo se proti njemu in od tam bo zavzet. Njihove puščice so kakor puščice izurjenega junaka, ki se ne vrača praznih rok. 10 Tako postane Kaldeja plen, vsi, ki jo plenijo, se nasitijo, govori GOSPOD.

11 Le veselite se in se zabavajte,
roparji moje dediščine!
Le poskakujte kakor telica po travi
in rezgetajte kakor žrebci!
12 Vaša mati bo vsa osramočena,
ponižana bo ta, ki vas je rodila.
Glej, zadnja bo med narodi:
puščava, suha in pusta.
13 Zaradi GOSPODOVEGA gneva ne bo naseljena
in bo popolna puščava.
Vsak, ki bo šel mimo Babilona, bo zgrožen
in se bo rogal zaradi vseh njegovih udarcev.
14 Razpostavite se proti Babilonu naokrog,
vsi lokostrelci!
Streljajte nanj, ne varčujte s puščico,
kajti proti GOSPODU je grešil.
15 Zaženite naokoli bojni klic proti njemu!
Vdaja se,
njegovi oporniki padajo,
njegovo obzidje se podira.
Da, to je GOSPODOVO maščevanje.
Maščujte se nad njim,
storite mu, kakor je sam delal!
16 Iztrebite sejalca iz Babilona
in žanjca ob času žetve!
Pred zatiralskim mečem
naj se vsak zateče k svojemu ljudstvu,
sleherni naj zbeži v svojo deželo.

17 Izrael je izgubljena ovca, levi so jo preganjali. Najprej ga je žrl asirski kralj, potlej mu je potrl kosti babilonski kralj Nebukadnezar. 18 Zato tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Glejte, kaznoval bom babilonskega kralja in njegovo deželo, kakor sem kaznoval asirskega kralja. 19 Izraela bom popeljal nazaj na njegov pašnik, da se bo pasel na Karmelu in v Bašánu, da se bo nasičeval v Efrájimskem pogorju in v Gileádu. 20 V tistih dneh in v tistem času, govori GOSPOD, bodo iskali Izraelovo krivdo, pa je ne bo več; in Judove grehe, pa jih ne bo najti, ker bom odpustil ostanku, ki ga pustim.
Uničenje Babilona
21 Pojdi nad deželo Meratájim,
nad njo
in nad prebivalce Pekóda!
Pobij jih in pokončaj z zakletvijo,
govori GOSPOD,
in delaj povsem tako, kakor sem ti zapovedal!
22 Bojni hrup je v deželi
in veliko razdejanje.
23 Kako je razbito in zdrobljeno
kladivo vse zemlje!
Kako je Babilon postal groza
med narodi!
24 Past sem ti nastavil in ti si se ujel, Babilon,
ne da bi bil to opazil.
Zalotili so te in zgrabili,
ker si izzival GOSPODA.
25 GOSPOD je odprl svojo orožarno,
vzel iz nje orožje svoje togote,
kajti Gospod BOG nad vojskami
ima delo v deželi Kaldejcev.
26 Pojdite nad Babilon z vseh koncev,
odprite njegove žitnice!
Spravite ga v kupe kakor snope in ga uničite z zakletvijo:
nič naj ne ostane od njega!
27 Pokoljite vse njegove bike,
naj gredo v zakol!
Gorje jim, kajti njihov dan je prišel,
čas njih kaznovanja!
Greh nesramne predrznosti
28 Čuj! Ubežniki in begunci iz babilonske dežele oznanjajo na Sionu maščevanje GOSPODA, našega Boga, maščevanje za njegov tempelj.

29 Skličite množico zoper Babilon, vse lokostrelce! Utaborite se okoli njega, nihče naj ne uide! Poplačajte mu po njegovem ravnanju. Storite mu povsem tako, kakor je sam delal. Kajti ošaben je bil do GOSPODA, do Izraelovega Svetega. 30 Zato bodo njegovi mladeniči popadali na njegovih trgih, vsi njegovi vojaki bodo tisti dan pokončani, govori GOSPOD.

31 Glej, proti tebi sem, ošabnež,
govori Gospod BOG nad vojskami.
Da, tvoj dan je prišel,
čas tvojega kaznovanja.
32 Ošabnež se bo spotaknil in padel
in nikogar ne bo, da bi ga vzdignil.
V njegovih mestih bom zanetil ogenj,
ki bo použil vse okoli njega.
Bog bo rešil Izraela
33 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Izraelovi sinovi so zatirani in Judovi sinovi z njimi vred. Vsi, ki so jih odpeljali v ujetništvo, jih trdo držijo, nočejo jih odpustiti. 34 Njihov odkupitelj pa je močan. GOSPOD nad vojskami mu je ime. Dobro brani njihovo pravdo, da prinese zemlji počitek, babilonskim prebivalcem pa trepet.

35 Meč nad Kaldejce, govori GOSPOD,
in nad babilonske prebivalce,
nad njegove kneze in nad modrece!
36 Meč nad njegove blebetače:
naj poneumnijo!
Meč nad njegove junake:
naj klonejo!
37 Meč nad njegove konje in nad bojne vozove
in nad vse mešance v njegovi sredi:
naj bodo kakor ženske!
Meč nad njegove zaklade:
naj bodo zaplenjeni!
38 Suša nad njegove vode:
usahnejo naj!
Kajti to je dežela malikov;
za pošastnimi podobami norijo.

39 Zato bodo puščavske živali in šakali živeli v Babilonu in noji bodo prebivali v njem. Na veke ne bo več naseljen ne nastanjen iz roda v rod. 40 Kakor tedaj, ko je Bog uničil Sódomo in Gomóro in njene sosede, govori GOSPOD, tako tudi tam ne bo nihče prebival in noben človek ne bo gostačil v njem.
Ljudstvo s severa
41 Glejte, ljudstvo prihaja s severa,
velik narod in mnogi kralji
se vzdigujejo s koncev zemlje.
42 Oboroženi so z lokom in kopjem,
grozoviti so in brez usmiljenja.
Hrumijo, kakor bi bučalo morje.
Na konjih jezdijo,
razporejeni kakor en mož za boj,
proti tebi, hči babilonska.

43 Babilonski kralj je slišal novico o njih
in omahnile so mu roke,
tesnoba ga je obšla,
bolečina kakor porodnico.

44 Glejte, kakor lev, ki iz jordanske goščave plane na trajen ovčji pašnik, tako jih presenetim in preženem z njega. Čezenj pa postavim, kogar sem izbral. Kajti kdo mi je enak? Kdo me bo klical na odgovor? Kateri pastir bo obstal pred mano? 45 Zato poslušajte GOSPODOV sklep, ki ga je napravil proti Babiloniji, in načrte, ki jih je zasnoval proti deželi Kaldejcev: Tudi najmanjše iz črede bodo odvlekli, še pašnik bo zgrožen nad njimi. 46 Od klica: »Babilon je zavzet!« se bo tresla zemlja in vpitje se bo slišalo med narodi.

Psalmi 143

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 143 (142)
Spokorna prošnja za pomoč
143 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidov psalm.
GOSPOD, usliši mojo molitev,
prisluhni moji prošnji,
v svoji zvestobi me usliši, v svoji milosti.
Ne privedi k sodbi svojega služabnika,
saj ni nihče, ki živi, pravičen pred tabo.
Zares, sovražnik preganja mojo dušo,
na tla je potlačil moje življenje;
preselil me je v temine,
kakor večno mrtve.
Moj duh omaguje v meni,
moje srce je otrpnilo v moji sredi.

Spominjam se dni od nekdaj,
premišljam o vsem tvojem delovanju,
o delu tvojih rok premišljujem.
Svoje roke iztegujem k tebi,
mojo dušo žeja po tebi kakor izčrpano deželo.
Sela.

Hitro me usliši, o GOSPOD,
moj duh pojema.
Ne skrivaj svojega obličja pred mano,
da ne bom podoben tistim, ki se pogrezajo v jamo.
Daj mi zjutraj zaznati svojo dobroto,
saj vate zaupam!
Daj mi spoznati pot, po kateri naj hodim,
kajti k tebi vzdigujem svojo dušo!

Reši me pred mojimi sovražniki, o GOSPOD,
k tebi se zatekam!
10 Uči me izpolnjevati tvojo voljo,
saj si ti moj Bog!
Tvoj dobri duh naj me vodi
po ravni deželi.
11 Zaradi svojega imena, GOSPOD, me boš ohranil živega,
v svoji pravičnosti boš izpeljal iz stiske mojo dušo.
12 V svoji dobroti boš utišal moje sovražnike,
pogubil boš vse, ki pestijo mojo dušo,
zakaj jaz sem tvoj služabnik.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.695, danes: 20.009
Čas izvajanja programa: 0.08s