Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Galačanom 4,21-5,1

Pismo Galačanom :Uvod 1 2 3 4 5 6

Prispodoba o Hagári in Sari
21 Povejte mi, vi, ki hočete biti pod postavo: ne slišite, kaj pravi postava? 22 Pisano je namreč, da je Abraham dobil dva sinova, enega od dekle in enega od svobodne. 23 Toda sin, rojen iz dekle, se je rodil po mesu, sin pa, rojen iz svobodne, po obljubi. 24 To je povedano v prispodobi: gre namreč za dve zavezi. Ena izvira s Sinajske gore in rodi za sužnost: takšna je Hagára. 25 Hagára je gora Sinaj, ki je v Arabiji: ta se sklada s sedanjim Jeruzalemom, ki je suženj s svojimi otroki vred. 26 Oni Jeruzalem, ki je zgoraj, pa je svoboden in ta je naša mati. 27 Pisano je namreč:
Razveseli se, nerodovitna, ki ne rodiš;
zavriskaj in vzklikni, ki nisi v porodnih bolečinah;
zakaj več je otrok zapuščene,
kakor tiste, ki ima moža.
28 Vi pa, bratje, ste kakor Izak otroci obljube. 29 In kakor je takrat tisti, ki je bil rojen po mesu, preganjal tistega, ki je bil rojen po duhu, tako se dogaja tudi zdaj. 30 Toda kaj pravi Pismo? Odpôdi deklo in njenega sina, kajti sin dekle ne bo dedoval s sinom svobodne. 31 Zaradi tega, bratje, nismo otroci dekle, temveč svobodne.
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kristus nas je osvobodil za svobodo. Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreči v jarem sužnosti.

Žalostinke 3-4

Žalostinke :Uvod 1 2 3 4 5

Tretji spev
Obupanost in upanje
Alef
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Jaz sem mož, ki je videl bedo
pod palico njegovega besa.
Mene je odpeljal in vodil
v temo in ne v luč.
Le zoper mene vedno znova obrača
ves dan svojo roko.
Bet
Pustil je razpasti moje meso in kožo,
polomil je moje kosti.
Obzidal in obdal me je
s strupom in nadlogo.
V temine me je prestavil
kakor večno mrtve.
Gimel
Ogradil me je, da ne morem uiti,
obtežil me je s težkimi okovi.
Četudi vpijem in moledujem,
potlači mojo molitev.
Poti mi je ogradil s klesancem,
steze mi je skrivil.
Dalet
10 Prežeč medved je zame,
lev v skrivališču.
11 Moje poti je zamešal in me pustil na ledini,
naredil me je za pustinjo.
12 Napel je svoj lok in me postavil
za tarčo puščice.
He
13 V ledvice mi je streljal
puščice svojega tula.
14 Bil sem v zasmeh vsemu svojemu ljudstvu,
za njegovo zabavljico ves dan.
15 Nasičeval me je z grenkimi zelišči,
napajal me je s pelinom.
Vav
16 Zobe mi je brusil na produ,
v pepel me je poteptal.
17 Moja duša je oropana miru,
pozabil sem, kaj je sreča.
18 Dejal sem torej: »Izginila je moja večnost
in upanje, ki je od GOSPODA
Zajin
19 Spomni se moje bede in brezdomstva,
pelina in strupa!
20 Neprenehoma misli in je sklonjena
moja duša v meni.
21 To si hočem vzeti k srcu,
zato imam upanje:
Het
22 Dobrota GOSPODOVA je, da nismo popolnoma pokončani,
da njegovo usmiljenje ni prenehalo;
23 nova je vsako jutro,
velika je tvoja zvestoba.
24 »GOSPOD je moj delež,« pravi moja duša,
»zato imam upanje vanj.«
Tet
25 GOSPOD je dober tistim, ki upajo vanj,
duši, ki ga išče.
26 Dobro je mirno čakati
na rešitev GOSPODOVO.
27 Dobro je za moža, če nosi
jarem v svoji mladosti.
Jod
28 Samoten naj sedi in molči,
ko mu ga nalaga.
29 Naj da v prah svoja usta,
morda je še upanje.
30 Naj ponudi lice tistemu, ki ga tepe,
naj se nasiti z zasramovanjem.
Kaf
31 Zakaj Gospod
ne zavrača za vselej;
32 zakaj če je prizadel bolečino, se bo usmilil
po obilju svoje dobrote.
33 Zakaj ne muči iz srca
ali žalosti človeških otrok.
Lamed
34 Ko kdo tepta pod svojimi nogami
vse ujetnike dežele,
35 ko izkrivlja pravico
pred Najvišjim,
36 ko goljufa človeka v pravdi –
naj bi Gospod ne videl?
Mem
37 Kdo je tisti, ki je rekel, in se je zgodilo,
ne da bi Gospod zapovedal?
38 Mar ne prihaja iz ust Najvišjega
hudo in dobro?
39 Kaj bi se pritoževal živ človek,
korenjak kljub svojim grehom?
Nun
40 Preiščimo svoja pota in preudarimo,
vrnimo se h GOSPODU.
41 Povzdignimo svoja srca na rokah,
k Bogu v nebesih.
42 Mi smo bili nezvesti in nepokorni;
ti nam nisi odpustil.
Sameh
43 Ogrnil si se z jezo in nas preganjal,
ubijal si, nisi se usmilil;
44 ogrnil si se z oblakom,
da ne bi prodrla molitev.
45 Iz nas si naredil smeti in odpadek
sredi med ljudstvi.
Pe
46 Nad nami odpirajo svoja usta
vsi naši sovražniki;
47 groza in brezno sta bila za nas,
opustošenje in polom.
48 Moje oko toči potoke solza
zaradi poloma hčere mojega ljudstva.
Ajin
49 Moje oko se solzi in se ne pomiri,
ker ni prestanka,
50 dokler se ne ozre in ne vidi
GOSPOD z nebes.
51 Moje oko deluje žalostno na mojo dušo
zaradi vseh hčera mojega mesta.
Cade
52 Vztrajno so me lovili kakor ptico
tisti, ki me sovražijo brez vzroka.
53 Utišali so moje življenje v jami
in kamen zvalili name.
54 Vode so preplavile mojo glavo;
dejal sem: »Odrezan sem.«
Kof
55 Klical sem tvoje ime, GOSPOD,
iz najgloblje jame.
56 Slišal si moj glas: »Ne skrivaj
svojega ušesa pred mojim klicem na pomoč!«
57 Približal si se na dan, ko sem te klical,
rekel si: »Nikar se ne boj!«
Reš
58 Gospod, pravdal si se za pravde moje duše,
rešil si moje življenje.
59 Videl si, GOSPOD, moje zatiranje;
brani mojo pravdo!
60 Videl si vso njihovo maščevalnost,
vse njihove naklepe zoper mene.
Šin
61 Slišal si njihovo sramotenje, GOSPOD,
vse njihove naklepe zoper mene.
62 Ustnice mojih napadalcev in njihovo šepetanje
je ves dan proti meni.
63 Naj sedijo ali stojijo, poglej:
jaz sem njihova zbadljivka.
Tav
64 Povrnil jim boš, GOSPOD,
po delu njihovih rok.
65 Dal jim boš ščit srca,
tvoje prekletstvo bo zanje.
66 Z jezo jih boš preganjal in jih iztrebil
izpod svojega neba, GOSPOD.
Četrti spev
Obleganje, lakota in bližnji konec Jeruzalema
Alef
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kako je potemnelo zlato,
se spremenilo čisto zlato!
Raztreseni so sveti kamni
na začetku vseh ulic.
Bet
Sinovi sionski, dragoceni,
vredni čistega zlata,
kako jih cenijo, kot glinaste posode,
delo lončarjevih rok!
Gimel
Celo šakali ponujajo prsi,
dojijo svoje mladiče;
hči mojega ljudstva je postala kruta
kakor noji v puščavi.
Dalet
Dojenčkov jezik se lepi
na nebo od žeje;
otroci prosijo kruha,
nihče jim ga ne lomi.
He
Tisti, ki so uživali slaščice,
so zapuščeni na ulicah;
tisti, ki so vzrejeni v škrlatu,
objemajo blato.
Vav
Večja je bila krivda hčere mojega ljudstva
kakor greh Sódome,
ki je bila zrušena v trenutku,
ne da bi se je dotaknile roke.
Zajin
Njeni posvečenci so bili bolj čisti kakor sneg,
bolj beli kakor mleko;
telo je bilo bolj rdeče kakor korale,
njihova postava je bila kakor safir.
Het
Temnejša od črnine je bila njihova podoba,
ne spoznajo jih na ulicah;
koža se jim je zgrbančila na telesu,
posušila se je kakor les.
Tet
Boljše je pobitim z mečem
kakor pobitim z lakoto,
ki so izkrvaveli, prebodeni,
zaradi poljskih pridelkov.
Jod
10 Roke nežno čutečih žena
so kuhale svoje otroke;
bili so jim za okrepčilo
ob polomu hčere mojega ljudstva.
Kaf
11 GOSPOD je utešil svojo srditost,
izlil je srdito jezo;
zanetil je ogenj na Sionu,
da je požrl njegove temelje.
Lamed
12 Kralji zemlje niso verjeli,
niti noben prebivalec sveta,
da bi nasprotnik in sovražnik lahko vstopila
skozi vrata jeruzalemska.
Mem
13 To se je zgodilo zaradi grehov njegovih prerokov,
krivd njegovih duhovnikov,
ki so prelivali v njegovi sredi
kri pravičnih.
Nun
14 Tavali so, slepi, po ulicah,
omadeževani s krvjo,
da se nihče ni smel dotikati
njihovih oblačil.
Sameh
15 »Umaknite se! Nečist!« so vpili nanje,
»Umaknite se, umaknite se, ne dotikajte se!«
Ker so zbežali, ker so tavali, so rekli med narodi:
»Ne bodo več imeli stalnega bivališča.«
Pe
16 GOSPODOVO obličje jih je razdelilo,
ne bo jih več gledal;
duhovnikov niso spoštovali,
starešinam niso bili naklonjeni.
Ajin
17 Še vedno so koprnele naše oči
po naši rešitvi, zaman;
na svoji opazovalnici smo opazovali
narod, ki se ne more rešiti.
Cade
18 Prežali so na naše korake,
da nismo mogli hoditi po naših trgih.
Naš konec se je približal, naši dnevi so se dopolnili;
da, prišel je naš konec.
Kof
19 Naši preganjalci so bili hitrejši
kakor orli pod nebom;
po gorah so nas podili,
v puščavi so prežali na nas.
Reš
20 Dih naših nosnic, GOSPODOV maziljenec,
je bil ujet v njihovih jamah,
on, o katerem smo rekli: »V njegovi senci
bomo živeli med narodi.«
Šin
21 Raduj in veseli se, hči edómska,
ki prebivaš v deželi Uc.
Tudi nadte bo prišla čaša;
opijanila se boš in se razgalila.
Tav
22 Končana je tvoja kazen, hči sionska,
ne bo te več pregnal.
Kaznoval bo tvojo krivdo, hči edómska,
razkril bo tvoje grehe.

Psalmi 146

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 146 (145)
O večni Božji zvestobi
146 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Aleluja!
Hvali, moja duša, GOSPODA.
Hvalil bom GOSPODA v svojem življenju,
igral bom svojemu Bogu, dokler bom bival.

Ne zaupajte knezom,
sinu človekovemu, pri katerem ni rešitve.
Ko njegov duh odide, se vrne v svojo zemljo,
tisti dan propadejo njegovi načrti.

Blagor mu, komur je Bog Jakobov v pomoč
in je njegovo upanje v GOSPODU, njegovem Bogu,
ki je naredil nebo in zemljo,
morje in vse, kar je v njih,
ki varuje zvestobo na veke,
ki pomaga do pravice zatiranim,
daje kruha lačnim;
GOSPOD osvobaja jetnike.
GOSPOD odpira oči slepim,
GOSPOD vzdiguje upognjene,
GOSPOD ljubi pravične.
GOSPOD varuje tujce,
podpira siroto in vdovo,
pot krivičnikov pa izkrivlja.

10 GOSPOD bo kraljeval na veke,
tvoj Bog, o Sion, za vse rodove.
Aleluja!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.617, danes: 31.852
Čas izvajanja programa: 0.05s