Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 10,19-39

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Spodbuda in opomin
19 Bratje, ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče, 20 in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje meso, 21 in imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo, 22 prihajajmo z resničnim srcem in v polni gotovosti vere, saj smo v srcih očiščeni slabe vesti in naše telo je umito s čisto vodo. 23 Oklepajmo se neomajne izpovedi upanja, ker je on, ki je dal obljubo, vreden zaupanja. 24 Mislimo drug na drugega, takó da se spodbujajmo k ljubezni in dobrim delom. 25 Ne zapuščajmo svojega zbora, kakor imajo nekateri navado, marveč drug drugega spodbujajmo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.
26 Če namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo dobili spoznanje resnice, ne ostane za grehe nobena žrtev več, 27 ampak le strašno čakanje na sodbo in razjarjenost ognja, ki bo požrl nasprotnike. 28 Če kdo Mojzesovo postavo zavrže, ga po pričevanju dveh ali treh prič brez usmiljenja doleti smrt. 29 Kaj mislite, koliko hujšo kazen bo zaslužil šele tisti, ki potepta Božjega Sina, tisti, ki ima za navadno tisto kri zaveze, s katero je bil posvečen, tisti, ki zasramuje Duha milosti? 30 Saj vendar vemo, kdo je rekel:
Moje je maščevanje, jaz bom povrnil,
in spet:
Gospod bo sodil svoje ljudstvo.
31 Strašno je pasti v roke živega Boga.
32 Spomnite se prejšnjih dni. Potem ko ste bili razsvetljeni, že ste v trpljenju prestali velik boj. 33 Zdaj ste bili javno izpostavljeni sramotenjem in stiskam, zdaj ste bili tovariši tistih, ki jih je to zadelo. 34 Tudi z vklenjenimi ste sočustvovali. Z veseljem ste prenesli, da so vam pobrali imetje, ker ste vedeli, da imate boljšo in neminljivo posest. 35 Ne zavržite torej svoje zaupnosti, ki jo čaka veliko plačilo. 36 Samo stanovitnost vam je potrebna, pa boste izpolnili Božjo voljo in tako dosegli, kar je obljubljeno.
37 Zakaj še malo, prav malo
in prišel bo ta, ki prihaja, in ne bo odlašal.
38 Moj pravični bo živel iz vere.
In: Če pa se odtegne,
moja duša nad njim nima veselja.
39 Mi pa nismo med tistimi, ki bi odstopali in se tako pogubili, temveč med tistimi, ki verujejo in tako rešijo dušo.

2. Mojzesova knjiga 11-12

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Napoved smrti za prvorojence
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Še eno nadlogo spravim nad faraona in nad Egipt, zatem pa vas bo pustil oditi. Ko vas bo končno pustil, vas bo celo izgnal. Narôči torej ljudstvu, naj vsak mož prosi svojega soseda in vsaka žena svojo sosedo za srebrne in zlate predmete.« GOSPOD je priskrbel ljudstvu naklonjenost pri Egipčanih; še več, tudi Mojzes je užival velik ugled v egiptovski deželi, pri faraonovih služabnikih in pri ljudstvu.
Mojzes je rekel: »Tako pravi GOSPOD: ›Opolnoči pojdem po sredi Egipta. In umrli bodo vsi prvorojenci v egiptovski deželi od faraonovega, ki sedi na prestolu, do prvorojenca dekle pri ročnem mlinu in vsi prvenci živine. Veliko vpitje bo po vsej egiptovski deželi, kakršnega ni bilo in kakršnega tudi več ne bo. Na nikogar izmed Izraelovih sinov, ne na človeka kot tudi ne na živino, pa niti pes ne bo zarenčal, da spoznate, kako GOSPOD dela razliko med Egipčani in Izraelci.‹ Potem bodo prišli vsi ti tvoji služabniki k meni in se mi priklonili in rekli: ›Odidi ti in vse tvoje ljudstvo, ki hodi za teboj!‹ In zatem odidem.« Nato je razjarjen odšel od faraona.
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Faraon vaju ne bo poslušal, da se pomnožijo moji čudeži v egiptovski deželi.« 10 Mojzes in Aron sta naredila vse te čudeže pred faraonom. GOSPOD pa je zakrknil faraonovo srce, in ni pustil Izraelovih sinov iz svoje dežele.
IZRAELCI GREDO IZ EGIPTA
Pasha in praznik nekvašenega kruha
(5 Mz 16,1–8)
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: »Ta mesec naj vam bo začetek mesecev, naj vam bo prvi med meseci v letu! Govorita vsej Izraelovi skupnosti in recita: ›Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za očetno hišo, po eno jagnje za hišo. Če pa je hiša premajhna za eno jagnje, naj ga vzame skupaj s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi hiši, po številu duš; na jagnje štejte po tem, koliko more vsak pojesti! Jagnje pa naj vam bo neoporečno, eno leto star samec. Morete ga vzeti izmed ovc ali izmed koz. Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca!
Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost proti večeru zakolje. Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš, v katerih ga bodo jedli.
Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in nekvašeni kruh; z grenkimi zelišči naj ga jedo. Ne jejte od njega nič surovega, tudi ne kuhanega na vodi, marveč na ognju pečeno, skupaj z glavo, nogami in drobovjem! 10 Ne puščajte od njega do jutra ničesar! Kar pa bi ostalo od njega do jutra, sežgite! 11 Takole ga jejte: imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki; jejte ga naglo!
To je pasha za GOSPODA. 12 To noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi, od človeka do živine, in opravim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi. Jaz sem GOSPOD. 13 Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo.
14 Ta dan naj vam bo v spomin in praznujte ga kot GOSPODOV praznik; iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon! 15 Sedem dni jejte nekvašeni kruh!
Že prvi dan odstranite kvas iz svojih hiš! Kajti kdor koli bo od prvega do sedmega dne jedel kaj kvašenega, bo iztrebljen iz Izraela. 16 Prvi in sedmi dan imejte svet shod! Ta dva dneva ne opravljajte nobenega dela, samo to si pripravite, kar kdo pojé! 17 Obhajajte torej praznik nekvašenega kruha! Kajti ravno ta dan sem izpeljal vaše čete iz egiptovske dežele; zato obhajajte ta dan iz roda v rod kot večni zakon! 18 Nekvašeni kruh jejte od večera štirinajstega dneva prvega meseca do večera enaindvajsetega dneva tega meseca! 19 Sedem dni naj ne bo kvasa v vaših hišah; kajti vsak, kdor koli bo jedel kaj kvašenega, bodisi tujec ali domačin, bo iztrebljen iz Izraelove skupnosti. 20 Nič kvašenega ne smete jesti; v vseh svojih bivališčih jejte nekvašeni kruh!‹«
21 Mojzes je poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: »Pojdite in si priskrbite živali za svoje družine ter zakoljite pashalno jagnje! 22 Vzemite šop hizopa in ga pomočite v kri v skledi in z njo pomažite naddurje in podboja! Nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi vrata svoje hiše. 23 GOSPOD pojde mimo, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na podbojih, pojde GOSPOD mimo vrat in ne bo pustil, da bi Pokončevalec vstopal v vaše hiše in pobijal. 24 Izpolnjujte to kot zakon zase in za svoje sinove na veke!
25 Ko pridete v deželo, ki vam jo bo GOSPOD dal, kakor je obljubil, opravljajte ta obred! 26 In kadar vas vaši sinovi vprašajo: ›Kaj pomeni ta obred?‹ 27 recite: ›To je daritev pashe za GOSPODA, ki je šel mimo hiš Izraelovih sinov v Egiptu, ko je udaril Egipčane, naše hiše pa rešil.‹«
Tedaj je ljudstvo pokleknilo in se priklonilo. 28 Izraelovi sinovi so šli in storili tako; kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu in Aronu, tako so storili.
29 Opolnoči je GOSPOD udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, od faraonovega prvorojenca, ki je sedèl na prestolu, do prvorojenca jetnika, ki je bil v ječi, in vse prvence živine. 30 Faraon, vsi njegovi služabniki in vsi Egipčani so ponoči vstali. Nastalo je veliko vpitje po Egiptu, kajti ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli mrliča. 31 Še ponoči je faraon poklical Mojzesa in Arona in rekel: »Vstanite, odidite izmed mojega ljudstva, vidva in Izraelovi sinovi, in pojdite, služite GOSPODU, kakor sta rekla! 32 Tudi drobnico in govedo vzemite, kakor sta rekla! Pojdita in še mene blagoslovita!« 33 Egipčani so ljudstvo silili, da bi odšlo kar le mogoče hitro; govorili so namreč: »Vsi bomo pomrli.« 34 Tedaj je ljudstvo vzelo testo, preden se je skvasilo. Nečke so zavili v plašče in jih zadeli na rame.
35 Izraelovi sinovi so storili po Mojzesovem naročilu in prosili Egipčane za srebrne in zlate predmete in oblačila. 36 In GOSPOD je priskrbel ljudstvu naklonjenost pri Egipčanih, tako da so jim izpolnili prošnje. Tako so oplenili Egipčane.
37 Izraelovi sinovi so se odpravili iz Ramesésa v Sukót, kakih šeststo tisoč pešcev, mož brez otrok. 38 Tudi dosti drugih ljudi je šlo z njimi ter drobnica in govedo, silno veliko živine. 39 Iz testa, ki so ga prinesli iz Egipta, so spekli nekvašen kruh podpepelnike, ker ni bilo skvašeno. Ker so jih izgnali iz Egipta, se niso mogli muditi in si tudi popotnice niso pripravili.
40 Časa, ki so ga Izraelovi sinovi prebili v Egiptu, je bilo štiristo trideset let. 41 Po štiristo tridesetih letih so ravno ta dan vse GOSPODOVE čete odšle iz egiptovske dežele. 42 To je bila noč bedenja za GOSPODA, ko jih je izpeljal iz egiptovske dežele. To noč naj bedijo za GOSPODA vsi Izraelovi sinovi iz roda v rod.
43 GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu: »To je zakon za pashalno jagnje. Noben tujec naj ne je od njega! 44 Vsak suženj pa, kupljen za denar, sme jesti od njega, če ga obrežeš. 45 Začasni prebivalec in najemnik naj ne jesta od njega! 46 Jedo naj ga v isti hiši; ne nosite mesa iz hiše in ne zlomite na njem nobene kosti! 47 Vsa Izraelova skupnost naj ga obhaja. 48 Če prebiva pri tebi tujec in hoče obhajati pasho za GOSPODA, naj obrežejo vse njegove moške. Potem sme pristopiti, da ga obhaja, in naj bo kakor domačin. Nihče pa, ki ni obrezan, ne sme jesti od njega! 49 Ena postava naj bo za domačina in za tujca, ki prebiva sredi med vami.«
50 Vsi Izraelovi sinovi so to storili; kakor je bil GOSPOD zapovedal Mojzesu in Aronu, tako so storili. 51 Ravno tisti dan je GOSPOD izpeljal Izraelove sinove iz egiptovske dežele, razvrščene po četah.

Pregovori 4

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sprejemaj izročilo svojih dedov
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Poslušajte, otroci, očetovo vzgojo,
prisluhnite, da spoznate razumnost.
Kajti dajem vam dobro izobrazbo,
ne zapuščajte mojega nauka.
Tudi jaz sem bil sin svojemu očetu,
nežen in edinec pred obličjem svoje matere.
Učil me je in mi govoril:
»Tvoje srce naj se drži mojih besed,
izpolnjuj moje zapovedi in boš živel.
Pridobivaj si modrost, pridobivaj si razumnost,
ne pozabi je in ne odvračaj se od izrekov mojih ust.
Ne zapusti je, pa te bo varovala,
ljubi jo, pa te bo ohranjala.
Začetek modrosti je: pridobivaj si modrost,
z vsem svojim imetjem si pridobivaj razumnost.
Povzdiguj jo in te bo povišala,
prinesla ti bo čast, če jo boš objemal.
Dala ti bo ljubek venec na glavo,
podarila ti bo sijajno krono.«
Dve poti
10 Poslušaj, sin moj, in sprejemaj moje izreke,
pomnožila se ti bodo leta življenja.
11 Pokazal sem ti pot modrosti,
te vodil po pravih stezah.
12 Ko boš hodil, tvoj korak ne bo utesnjen,
ko boš hitel, se ne boš spotaknil.
13 Drži se vzgoje, nikar je ne zapuščaj,
hrani jo, saj je tvoje življenje.
14 Na stezo krivičnikov ne hodi,
ne stopaj na pot hudobnih.
15 Ogni se je, ne stopaj nanjo,
odvrni se od nje in pojdi mimo.
16 Kajti ne zaspijo, če koga ne oškodujejo,
spanec beži od njih, če koga ne izpodnesejo.
17 Saj jedo kruh krivice,
pijejo vino nasilja.
18 Steza pravičnih je kakor svit zore,
ki se vedno bolj sveti do polnega dne.
19 Pot krivičnih pa je kakor tema,
nič ne vedo, ob kaj se bodo spotaknili.
Varuj svoje srce
20 Sin moj, pazi na moje besede,
nagni svoje uho k mojim izrekom.
21 Naj ti ne uidejo izpred oči,
hrani jih v svojem srcu.
22 Kajti življenje so temu, ki jih najde,
zdravje celemu njegovemu telesu.
23 Z vso skrbjo varuj svoje srce,
kajti iz njega izvira življenje.
24 Odpravi od sebe izkrivljenost ust,
oddalji od sebe popačenost ustnic.
25 Tvoje oči naj gledajo naravnost,
tvoje trepalnice naj bodo naravnane predte.
26 Izravnaj stezo svojih nog,
vse tvoje poti naj bodo utrjene.
27 Ne odstopaj ne na desno ne na levo,
odvrni svojo nogo od hudega.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.400, danes: 8.635
Čas izvajanja programa: 0.05s