Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 11,1-22

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Vera
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Je pa vera obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo. Zaradi nje je bilo namreč pričano v korist starih.
Po veri spoznavamo, da so bili svetovi urejeni z Božjo besedo, tako da je to, kar se vidi, nastalo iz tega, kar se ne kaže.
Po veri je Abel daroval Bogu večjo žrtev kakor Kajn. Po veri se je zanj pričalo, da je pravičen, ker je sam Bog pričal za njegove darove. Po njej še vedno govori, čeprav je umrl. Po veri je bil Henoh vzet, da ni videl smrti, in ga ni bilo najti, ker ga je Bog vzel. Kajti preden je bil vzet, je bilo zanj pričano, da je Bogu všeč. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Po veri je bil Noe vpeljan v stvari, ki še niso bile vidne, in v svetem strahu je naredil ladjo, da bi rešil svojo družino. Po veri je obsodil svet in postal dedič pravičnosti, ki je v skladu z vero.
Po veri je bil Abraham pokoren, ko je bil poklican, naj odide v kraj, ki naj bi ga dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Po veri se je priselil v obljubljeno deželo kot v tujino in z Izakom in Jakobom, ki sta bila z njim deležna iste obljube, prebival v šotorih. 10 Pričakoval je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog. 11 Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. 12 Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvezd na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju.
13 V veri so pomrli vsi ti. Niso doživeli izpolnitve obljub, vendar so jih iz daljave gledali, pozdravljali in priznavali, da so na zemlji tujci in priseljenci. 14 Tisti pa, ki takó govorijo, razodevajo, da domovino iščejo. 15 Ko bi imeli v mislih tisto domovino, iz katere so prišli, bi imeli priložnost, da se vrnejo. 16 Tako pa so hrepeneli po boljši, po nebeški. Zato se Bog ne sramuje, da se imenuje njihov Bog, saj jim je pripravil mesto.
17 Po veri je preizkušani Abraham v dar nesel Izaka. Edinorojenega sina je bil voljan darovati, on, ki je prejel obljube 18 in mu je bilo rečeno: Po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. 19 Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je – rečeno v prispodobi – dobil nazaj od mrtvih. 20 Po veri in zavoljo prihodnjih stvari je Izak blagoslovil Jakoba in Ezava. 21 Po veri je umirajoči Jakob blagoslovil oba Jožefova sinova in je molil, oprt na vrh svoje palice. 22 Po veri je Jožef na smrtni postelji opozarjal na izhod Izraelovih sinov in dal naročila glede svojih kosti.

2. Mojzesova knjiga 13-14

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Prvorojenci – posvečeni Bogu
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Posvéti mi vse prvorojeno! Kar koli prvo odpre materino naročje pri Izraelcih, pri ljudeh in pri živini, je moje.«
Mojzes je rekel ljudstvu: »Spominjajte se tega dneva, ko ste odšli iz Egipta, iz hiše sužnosti; kajti z močno roko vas je GOSPOD izpeljal od tod. Ne jejte torej nič kvašenega! Danes odhajate, v mesecu abíbu. Ko te GOSPOD pripelje v deželo Kánaancev, Hetejcev, Amoréjcev, Hivéjcev in Jebusejcev, o kateri je prisegel tvojim očetom, da ti jo da, deželo, v kateri se cedita mleko in med, tedaj opravljaj v tem mesecu ta obred! Sedem dni jej nekvašeni kruh, sedmi dan pa naj bo praznik za GOSPODA! Nekvašeni kruh jej sedem dni in po vsej tvoji pokrajini naj ne bo pri tebi nič kvašenega in nič kvasa! In svojemu sinu na ta dan povej in reci: ›To je zaradi tega, kar je GOSPOD storil zame, ko sem šel iz Egipta.‹ Naj ti bo za znamenje na tvoji roki in za spomin med tvojimi očmi, zato da bo GOSPODOVA postava v tvojih ustih! Kajti z močno roko te je GOSPOD izpeljal iz Egipta. 10 Izpolnjuj ta zakon iz leta v leto ob času, ki je določen zanj!
11 Ko te GOSPOD pripelje v deželo Kánaancev, kakor je prisegel tebi in tvojim očetom, in ko ti jo da, 12 tedaj določi za GOSPODA, kar koli prvo odpre materino naročje! Tudi vsak prvenec tvoje živine, če je samec, je GOSPODOV. 13 Vsakega prvenca osla pa odkupi z jagnjetom; če ga ne odkupiš, mu zlômi tilnik! Odkupi pa pri svojih sinovih vsakega človeškega prvorojenca!
14 In ko te jutri tvoj sin vpraša ter reče: ›Kaj je to?‹ mu reci: ›Z močno roko nas je GOSPOD izpeljal iz Egipta, iz hiše sužnosti. 15 Ko se je faraon trdovratno branil, da bi nas pustil oditi, je GOSPOD pomoril vse prvorojence v egiptovski deželi od človekovega prvorojenca do prvenca živine; zato darujem GOSPODU vse, kar prvo odpre materino naročje, če je samec, in odkupim vsakega prvorojenca svojih sinov.‹ 16 In naj ti bo za znamenje na tvoji roki in za čelni nakit med tvojimi očmi, da nas je GOSPOD z močno roko izpeljal iz Egipta.«
Bog reši Izraelce čez morje
17 Ko je faraon odpustil ljudstvo, jih Bog ni peljal po poti dežele Filistejcev, čeprav je bila blizu. Bog je namreč rekel: »Da bi se ljudstvo morda ne skesalo, ko bi videlo vojsko, in se ne bi vrnilo v Egipt!« 18 Zato je Bog napotil ljudstvo po puščavski poti proti Trstičnemu morju. In Izraelovi sinovi so v bojnem redu odšli iz egiptovske dežele. 19 Mojzes je vzel s seboj Jožefove kosti; kajti Jožef je s prisego zavezal Izraelove sinove in rekel: »Gotovo vas bo Bog obiskal. Takrat odnesite moje kosti s seboj od tod!« 20 Odpravili so se iz Sukóta in se utaborili v Etámu na robu puščave. 21 GOSPOD pa je hodil pred njimi podnevi v oblačnem stebru, da jih je vodil po poti, in ponoči v ognjenem stebru, da jim je svetil in so lahko hodili podnevi in ponoči. 22 Oblačni steber se podnevi ni umaknil izpred ljudstva in ognjeni steber ne ponoči.
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom, naj se obrnejo in utaborijo pred Pi Hahirótom med Migdólom in morjem, pred Báal Cefónom; njemu nasproti postavite šotore ob morju! Faraon bo rekel o Izraelovih sinovih: ›Zašli so v deželi, puščava jih je zaprla vase.‹ Zakrknil bom faraonovo srce, da jih bo zasledoval. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko in Egipčani bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.« In storili so tako.
Egiptovskemu kralju so sporočili, da je ljudstvo pobegnilo. Tedaj se je faraonu in njegovim služabnikom spremenilo srce glede ljudstva in so rekli: »Le kako smo mogli spustiti Izraelce iz svoje službe!« Napregel je torej svoj voz in vzel ljudi s seboj. Vzel je šeststo izbranih voz in vse vozove Egipčanov in častnike na vsakem od njih. GOSPOD je zakrknil srce egiptovskega kralja faraona, da je zasledoval Izraelove sinove, ti pa so odhajali z vzdignjeno roko. Egipčani so jih zasledovali z vsemi faraonovimi konji, vozovi, konjeniki in vojsko in jih dohiteli, ko so taborili ob morju pri Pi Hahirótu pred Báal Cefónom.
10 Ko se je faraon bližal, so Izraelovi sinovi vzdignili oči in zagledali Egipčane, ki so šli za njimi. Izraelovi sinovi so se silno prestrašili in so vpili h GOSPODU. 11 Rekli so Mojzesu: »Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umremo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? 12 Ali ti nismo že v Egiptu govorili in rekli: ›Pusti nas, da služimo Egipčanom!‹ Saj bi bilo boljše za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi.« 13 Mojzes je rekel ljudstvu: »Nikar se ne bojte! Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni GOSPOD. Kajti kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar več. 14 GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!«
15 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo! 16 Ti pa povzdigni palico in iztegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja! 17 In jaz bom zakrknil srce Egipčanom, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki. 18 Egipčani bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki.«
19 Tedaj se je premaknil Božji angel, ki je hodil pred Izraelovo vojsko, in se postavil za njimi. In premaknil se je oblačni steber, ki je bil pred njimi, in se postavil za njimi. 20 Tako je prišel med egiptovsko in izraelsko vojsko. Bil je oblak in tema, vendar se je svetlikalo v noči, in vso noč se niso približali drug drugemu.
21 Tedaj je Mojzes iztegnil roko nad morje in GOSPOD je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo. In vode so se razdelile. 22 Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 23 Egipčani so jih zasledovali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi konji, njegovi vozovi in konjeniki. 24 Ob jutranji straži je GOSPOD v ognjenem in oblačnem stebru pogledal na egiptovsko vojsko in jo zbegal. 25 Zaviral je kolesa njihovih voz in jim tako oteževal vožnjo. Tedaj so Egipčani rekli: »Bežimo pred Izraelom, kajti GOSPOD se bojuje zanje proti Egipčanom!«
26 Potem je GOSPOD rekel Mojzesu: »Iztegni roko nad morje, da se vode vrnejo na Egipčane, na njihove vozove in konjenike.« 27 Mojzes je iztegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, medtem ko so Egipčani bežali proti njemu. Tako je GOSPOD pognal Egipčane v sredo morja. 28 Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike in vso faraonovo vojsko, ki je prišla za njimi v morje. Niti eden izmed njih ni ostal. 29 Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid na desni in levi.
30 Tako je GOSPOD tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. 31 Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je GOSPOD izkazal nad Egipčani, se je ljudstvo balo GOSPODA in zaupalo njemu in njegovemu služabniku Mojzesu.

Pregovori 5

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pomladni viharji
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sin moj, pazi na mojo modrost,
nagni svoje uho k moji razumnosti,
da boš skrbel za preudarnost
in bodo tvoje ustnice ohranjale spoznanje.
Kajti ustnice tujke cedijo med,
njena usta so bolj božajoča kot olje.
Njen konec pa je grenek kakor pelin,
oster kakor dvorezen meč.
Njene noge se spuščajo k smrti,
njeni koraki se pogrezajo v podzemlje.
Poti življenja ne izravnava,
da njene steze blodijo, ne spoznava.

Zdaj me torej, sinovi, poslušajte,
ne odstopajte od izrekov mojih ust.
Tvoja pot naj gre daleč od nje,
ne približuj se vratom njene hiše,
da ne boš dajal drugim svoje časti,
svojih let krutemu,
10 da se ne bodo tujci sitili s tvojim premoženjem,
v hiši tujca s tvojimi napori,
11 ti pa boš nazadnje stokal,
ko boš izčrpal svoje meso in svoje telo.
12 Govoril boš: »Kako da sem sovražil vzgojo
in je moje srce zaničevalo opomin,
13 da nisem poslušal glasu svojih učiteljev,
ne nagnil ušesa k svojim vzgojiteljem,
14 še tik preden sem se znašel v vsem hudem
sredi zbora in skupnosti?«
Imej svoj vodnjak in svojo ženo
15 Pij vodo iz svojega vodnjaka,
studenčnico iz svojega studenca.
16 Naj se tvoji zbiralniki raztekajo naokrog,
vodna korita na trge.
17 Naj bodo samo tvoji,
naj ne bodo tvoji in obenem tuji.
18 Naj bo blagoslovljen tvoj vrelec,
razveseljuj se z ženo svoje mladosti.
19 Ljubka košuta in mila srna!
Njena čustva naj te vsak čas opajajo,
bodi vedno zamaknjen v njeno ljubezen.
20 Zakaj bi, sin moj, blodil za tujo,
objemal prsi tujke?
21 Kajti GOSPOD ima pred očmi človekove poti,
opazuje vse njegove steze.
22 Krivičnika ujamejo njegove krivde,
zadrgne se z vezmi svojega greha.
23 Umrl bo, ker ni sprejel vzgoje,
izgubljen bo zaradi svoje velike bednosti.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.680, danes: 22.698
Čas izvajanja programa: 0.05s