Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Hebrejcem 9,1-22

Pismo Hebrejcem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zemeljsko in nebeško svetišče
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prejšnja zaveza je res imela bogoslužna določila in pozemeljsko svetišče. Postavljen je bil namreč prvi šotor. Temu pravimo »sveto«. V njem so bili svečnik, miza in položeni hlebi. Za drugim zagrinjalom pa je bil šotor, ki mu pravimo »presveto«. V njem je bil zlat kadilni oltar in skrinja zaveze. Ta je bila z vseh strani obložena z zlatom. V njej je bila zlata posoda z mano in Aronova palica, ki je ozelenela, in tabli zaveze. Nad njo sta bila keruba veličastva, ki sta metala senco na spravni pokrov. Toda o tem zdaj ne bomo podrobno govorili.
Te reči so bile torej urejene takole: v prvi šotor stopajo duhovniki vedno, ko opravljajo bogoslužje, v drugega pa enkrat na leto samo véliki duhovnik, pa ne brez krvi, ki jo daruje zase in za nenamerne prestopke ljudstva. S tem Sveti Duh kaže, da pot v svetišče še ni odprta, dokler še stoji prvi šotor, kar je podoba za sedanji čas. V njem se namreč darujejo daritve in žrtve, ki pa ne morejo tistega, ki službo opravlja, narediti popolnega v vesti, 10 ker gre le za jedi in pijače in razna krščevanja, pač za mesene predpise, ki so veljali do časa preureditve.
11 Nato pa je prišel Kristus kot véliki duhovnik dobrih stvari, ki so se zgodile. Skozi večji in popolnejši šotor, ki ni narejen z rokami, se pravi, ki ni od tega stvarstva, 12 je stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlov in juncev, temveč s svojo krvjo, in dosegel večno odkupljenje. 13 Kajti če škropljenje s krvjo kozlov in volov in juničjim pepelom omadeževane posvečuje, da se jim očisti meso, 14 koliko bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem Duhu sam sebe brezmadežnega daroval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu.
15 Zato je srednik nove zaveze, da bi po smrti, ki jo je pretrpel za odkupitev od prestopkov v prvi zavezi, tisti, ki so poklicani, prejeli obljubljeno večno dediščino. 16 Kjer namreč gre za oporoko, mora biti dokazana oporočnikova smrt. 17 Oporoka je namreč veljavna po smrti, saj nima moči, dokler oporočnik živi. 18 Zato tudi prva zaveza ni stopila v veljavo brez krvi. 19 Ko je namreč Mojzes oznanil vsemu ljudstvu vse zapovedi, kakor so v postavi, je vzel kri juncev in kozlov z vodo, s škrlatno rdečo volno in s hizopom, pokropil knjigo in vse ljudstvo 20 in rekel: To je kri zaveze, ki vam jo je Bog zapovedal. 21 Prav tako je s krvjo pokropil tudi šotor in vse bogoslužno orodje. 22 In po postavi se skoraj vse očiščuje s krvjo in brez krvi ni odpuščanja.

2. Mojzesova knjiga 6,28-8,28

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Nadaljevanje pripovedi o Mojzesovem poslanstvu
28 Bilo je tistega dne, ko je GOSPOD govoril Mojzesu v egiptovski deželi. 29 GOSPOD mu je govoril in rekel: »Jaz sem GOSPOD. Povej egiptovskemu kralju faraonu vse, kar ti govorim!« 30 Mojzes pa je rekel pred GOSPODOM: »Glej, imam neobrezane ustnice, kako me bo faraon poslušal?«
7 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Glej, postavil sem te faraonu za boga, tvoj brat Aron pa bo tvoj prerok. Ti mu povej vse, kar ti zapovem, tvoj brat Aron pa naj govori faraonu, da odpusti Izraelove sinove iz svoje dežele. Jaz pa zakrknem faraonovo srce in pomnožim svoja znamenja in čudeže v egiptovski deželi. Faraon vaju ne bo poslušal, zato položim roko na Egipt in izpeljem svoje čete, svoje ljudstvo, Izraelove sinove, z velikimi sodbami iz egiptovske dežele. In Egipčani bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko iztegnem roko nad Egipt in izpeljem Izraelove sinove izmed njih.«
Mojzes in Aron sta to storila; storila sta, kakor jima je bil zapovedal GOSPOD. Mojzes je bil, ko sta govorila faraonu, star osemdeset let, Aron pa triinosemdeset.
EGIPTOVSKE NADLOGE
GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu ter rekel: »Če vama bo faraon govoril in rekel: ›Naredita kak čudež,‹ reci Aronu: ›Vzemi svojo palico in vrzi jo pred faraona,‹ in postala bo kača.« 10 Mojzes in Aron sta tedaj šla k faraonu in storila, kakor jima je zapovedal GOSPOD. Aron je vrgel palico pred faraona in njegove služabnike; in postala je kača. 11 A tudi faraon je poklical modrijane in vražarje; in tudi ti, egiptovski čarovniki, so naredili enako s svojimi čarovnijami: 12 vrgli so vsak svojo palico in postale so kače. Toda Aronova palica je požrla njihove palice. 13 Faraonovo srce pa se je zakrknilo in ju ni poslušal, kakor je napovedal GOSPOD.
Voda se spremeni v kri
14 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Faraonovo srce je zakrknjeno; brani se odpustiti ljudstvo. 15 Pojdi k njemu zjutraj, ko bo šel k vodi, in se mu postavi nasproti na bregu Nila; palico pa, ki se je spremenila v kačo, vzemi v roko 16 in mu reci: ›GOSPOD, Bog Hebrejcev, me je poslal k tebi in rekel: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo v puščavi! A glej, doslej nisi poslušal. 17 Tako govori GOSPOD: Po tem boš spoznal, da sem jaz GOSPOD: glej, udarim s palico, ki je v moji roki, po vodi v Nilu in spremenila se bo v kri. 18 Ribe v Nilu bodo poginile in Nil se bo usmradil in Egipčanom se bo gnusilo piti vodo iz Nila.‹« 19 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Reci Aronu: ›Vzemi palico in iztegni roko nad egiptovske vode – nad reke, prekope, ribnike in vse vodne zbiralnike –, da bodo postale kri!‹ In kri bo po vsej egiptovski deželi, tudi v lesenih in kamnitih posodah.« 20 Mojzes in Aron sta storila, kakor je zapovedal GOSPOD.
Vzdignil je palico in udaril vodo v Nilu pred očmi faraona in njegovih služabnikov in vsa voda v Nilu se je spremenila v kri. 21 Ribe v Nilu so poginile in Nil se je usmradil in Egipčani niso mogli piti vode iz Nila. Kri je bila po vsej egiptovski deželi. 22 Toda egiptovski čarovniki so s svojimi čarovnijami naredili enako in faraonovo srce se je zakrknilo, da ju ni poslušal, kakor je napovedal GOSPOD.
23 Faraon se je obrnil, šel v svojo hišo in si tudi tega ni jemal k srcu. 24 Egipčani pa so vsi kopali okoli Nila, da bi našli pitno vodo; kajti vode iz Nila niso mogli piti. 25 Tako je preteklo sedem dni, odkar je GOSPOD udaril Nil.
Žabe
26 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi k faraonu in mu reci: ›Tako pravi GOSPOD: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo! 27 Če pa ga ne boš hotel odpustiti, udarim vse tvoje pokrajine z žabami. 28 V Nilu bo mrgolelo žab in lezle bodo in prišle v tvojo hišo, v spalnico in na posteljo. V hiše tvojih služabnikov pridejo in med tvoje ljudstvo, v tvoje peči in nečke. 29 Da, po tebi, po tvojem ljudstvu in po vseh tvojih služabnikih bodo lezle.‹«
8 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Reci Aronu: ›Iztegni svojo roko s palico nad reke, prekope in ribnike in pripelji žabe nad egiptovsko deželo!‹« Aron je iztegnil roko nad egiptovske vode in žabe so prilezle in pokrile egiptovsko deželo. Toda čarovniki so s svojimi čarovnijami naredili enako: pripeljali so žabe nad egiptovsko deželo.
Tedaj je faraon poklical Mojzesa in Arona in rekel: »Prosita GOSPODA, da mene in moje ljudstvo reši žab, in odpustil bom ljudstvo, da opravi daritve GOSPODUMojzes je rekel faraonu: »Blagovoli mi določiti, za kdaj naj prosim zate, za tvoje služabnike in ljudstvo, da bodo žabe iztrebljene od tebe in iz tvojih hiš; samo v Nilu bodo ostale.« Faraon je rekel: »Za jutri.« Mojzes je rekel: »Naj bo, kakor praviš, da spoznaš, da ni nikogar, kakor je GOSPOD, naš Bog! Žabe se bodo umaknile od tebe in iz tvojih hiš, od tvojih služabnikov in od tvojega ljudstva; samo v Nilu bodo ostale.« Mojzes in Aron sta odšla izpred faraona. Mojzes pa je zavpil h GOSPODU zaradi žab, ki jih je spravil nad faraona. In GOSPOD je storil po Mojzesovi besedi: žabe so poginile po hišah, dvoriščih in poljih. 10 Nagrabili so jih na kupe in dežela se je zasmradila. 11 Ko pa je faraon videl, da je nadloga mimo, je zakrknil svoje srce in ju ni poslušal, kakor je napovedal GOSPOD.
Komarji
12 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Reci Aronu: ›Iztegni palico in udari prah zemlje; iz njega bodo nastali komarji po vsej egiptovski deželi.‹« 13 Storila sta tako; Aron je iztegnil roko s palico in udaril prah zemlje in komarji so bili na ljudeh in na živini: iz vsega prahu so nastali komarji po vsej egiptovski deželi. 14 Čarovniki so s svojimi čarovnijami storili enako, da bi naredili komarje, pa niso mogli. In komarji so bili na ljudeh in na živini. 15 Čarovniki so rekli faraonu: »To je prst Božji!« Faraonovo srce pa se je zakrknilo in jih ni poslušal, kakor je napovedal GOSPOD.
Muhe
16 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Jutri vstani zgodaj zjutraj in stopi pred faraona, ko bo šel k vodi, in mu reci: ›Tako govori GOSPOD: Odpusti moje ljudstvo, da mi bo služilo! 17 Če pa ga ne odpustiš, glej, pošljem nadte, nad tvoje služabnike, nad tvoje ljudstvo in nad tvoje hiše muhe; in hiše Egipčanov in tudi zemlja, na kateri bivajo, bodo polne muh. 18 Ta dan pa izločim góšensko deželo, v kateri prebiva moje ljudstvo, tako da tam ne bo muh, da spoznaš, da sem jaz, GOSPOD, sredi dežele. 19 Razliko naredim med svojim in tvojim ljudstvom. To znamenje se bo zgodilo jutri.‹« 20 GOSPOD je storil tako. Muhe so se usule v faraonovo hišo in v hiše njegovih služabnikov in muhe so onesnažile vso egiptovsko deželo.
21 Tedaj je faraon poklical Mojzesa in Arona in rekel: »Pojdite, darujte svojemu Bogu v deželi!« 22 Mojzes je rekel: »Ne bilo bi prav, če bi to storili; kajti daritve, ki jih opravljamo GOSPODU, svojemu Bogu, so žalitev za Egipčane. Če bi darovali pred očmi Egipčanov, kar je zanje žalitev, mar nas ne bi kamnali? 23 Tri dni hoda daleč v puščavo hočemo iti, da darujemo GOSPODU, svojemu Bogu, kakor nam ukazuje.« 24 Faraon je rekel: »Odpustim vas, da opravite daritve GOSPODU, svojemu Bogu, v puščavi, samo ne hodite predaleč! Prosite zame!« 25 Mojzes je rekel: »Glej, odhajam od tebe in prosil bom GOSPODA. Jutri se muhe umaknejo od faraona, od njegovih služabnikov in njegovega ljudstva. Samo faraon naj več ne vara s tem, da ne bi odpustil ljudstva darovat GOSPODU26 Mojzes je odšel od faraona in prosil GOSPODA. 27 In GOSPOD je storil po Mojzesovi besedi in umaknil muhe od faraona, od njegovih služabnikov in njegovega ljudstva; niti ena ni ostala. 28 Faraon pa je tudi tokrat zakrknil svoje srce in ni odpustil ljudstva.

Pregovori 2

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pomen vzgoje
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Sin moj, če sprejemaš moje izreke
in hraniš pri sebi moje zapovedi,
tako da tvoje uho posluša modrost,
da nagibaš svoje srce k razumnosti,
da, če kličeš razsodnost,
daješ svoj glas razumnosti,
če jo iščeš kakor srebro,
jo odkopavaš kakor zaklade,
tedaj boš razumel strah GOSPODOV
in boš dosegel spoznanje Boga.
Kajti GOSPOD daje modrost,
iz njegovih ust prihajata spoznanje in razumnost.
Pravičnim pripravlja uspeh,
ščit je tem, ki hodijo pošteno.
Takó pazi na steze pravice,
varuje pot svojih zvestih.
Tedaj boš razumel pravičnost in pravico,
poštenost in sleherno dobro pot.
10 Kajti modrost pride v tvoje srce,
spoznanje bo všeč tvoji duši.
11 Preudarnost te bo varovala,
razumnost te bo ohranjala.
12 Obvarovala te bo slabe poti,
ljudi, ki govore varljivo,
13 ki zapuščajo prave poti,
da hodijo po temačnih poteh,
14 ki se veselijo zlih dejanj,
se radujejo zlobnih prevar,
15 ki so njihove poti izkrivljene
in blodijo po svojih stezah.
16 Obvarovala te bo tuje ženske,
tujke, ki gladi s svojim govorjenjem,
17 ki zapušča izvoljenca svoje mladosti,
ki pozablja na zavezo svojega Boga.
18 Kajti njena hiša se pogreza k smrti,
njene steze k pokojnim.
19 Nihče, ki hodi k njej, se ne vrne
in ne doseže poti v življenje.

20 Zato hôdi po poteh dobrih,
drži se poti pravičnih.
21 Kajti pravični bodo prebivali v deželi,
pošteni bodo ostali v njej,
22 hudobne pa bodo iztrebili iz dežele,
varljivce bodo iztrgali iz nje.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.914, danes: 20.228
Čas izvajanja programa: 0.05s