Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Jakobovo pismo 5

Jakobovo pismo :Uvod 1 2 3 4 5

Svarilo bogatim
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
No, bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, kateri so poželi vaša polja, kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in za dan klanja zredili svoja srca. Pravičnega ste obsodili in ubili – ni se vam upiral.
Potrpežljivost in molitev
Zato, bratje, potrpite do Gospodovega prihoda! Glejte, poljedelec pričakuje dragocen sad zemlje in potrpežljivo čaka, dokler ne prejme zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Ne godrnjajte drug nad drugim, bratje, da ne boste obsojeni. Glejte, sodnik stoji pred vrati. 10 Bratje, za zgled trpljenja in potrpežljivosti si vzemite preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu. 11 Glejte, blagrujemo tiste, ki so bili stanovitni. Slišali ste o Jobovi stanovitnosti in videli ste Gospodov konec – da je Gospod zelo sočuten in usmiljen.
12 Predvsem pa, moji bratje, ne prisegajte, ne pri nebu ne pri zemlji ne s kako drugo prisego. Vaš »da« naj bo »da« in vaš »ne« naj bo »ne«, da ne zapadete sodbi.
13 Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj pôje hvalnice. 14 Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. 15 In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. 16 Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molíte drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. 17 Elija je bil človek, ki je čutil kakor mi, toda ko je goreče molil, da ne bi deževalo, na zemlji ni deževalo tri leta in šest mesecev. 18 Nato je spet molil in nebo je dalo dež in zemlja je rodila svoj sad.
19 Moji bratje, če kdo od vas zaide od resnice in ga drug spreobrne, 20 vedite, da tisti, ki grešnika spreobrne iz blodnje njegove poti, njegovo dušo reši iz smrti in pokrije množico grehov.

Jeremija 29-30

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Jeremijevo pismo izgnancem
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tole je besedilo pisma, ki ga je prerok Jeremija poslal iz Jeruzalema preostalim starešinam izgnancev, duhovnikom, prerokom in vsemu ljudstvu, ki ga je Nebukadnezar odpeljal iz Jeruzalema v Babilon. To je bilo potem, ko so iz Jeruzalema odšli kralj Jojahín, kraljica mati, dvorniki, Judovi in jeruzalemski višji uradniki, kovači in ključavničarji. Nesla sta ga Šafánov sin Elasá in Hilkijájev sin Gemarjá, ki ju je Sedekíja, Judov kralj, poslal k babilonskemu kralju Nebukadnezarju v Babilon: Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, vsem izgnancem, ki sem jih dal odpeljati iz Jeruzalema v Babilon: Zidajte hiše in prebivajte v njih, zasajajte vrtove in uživajte njihov sad. Ženite se in rodite sinove in hčere, oženite sinove in pomožite hčere, da bodo rodile sinove in hčere, da se boste tam množili in ne manjšali. Skrbite za blaginjo mesta, kamor sem vas izgnal, in molite zanj h GOSPODU; njegova blaginja je namreč vaša blaginja. Kajti tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Naj vas ne varajo vaši preroki, ki so med vami, in vaši vedeževalci. Ne poslušajte njihovih sanj, ki jih sanjajo. Saj je laž, kar vam prerokujejo v mojem imenu; nisem jih poslal, govori GOSPOD.
10 Tako govori GOSPOD: Šele ko se Babilonu dopolni sedemdeset let, vas obiščem in izpolnim nad vami svojo obljubo, da vas pripeljem nazaj v ta kraj. 11 Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. 12 Klicali me boste in prihajali molit k meni in vas bom uslišal. 13 Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali z vsem srcem, 14 se vam bom dal najti, govori GOSPOD. Obrnil bom vašo usodo in vas bom zbral iz vseh narodov in iz vseh krajev, kamor sem vas izgnal, govori GOSPOD. Pripeljal vas bom nazaj v kraj, od koder sem vas odpeljal v izgnanstvo.
15 Vi pa pravite: »GOSPOD nam je obudil preroke v Babilonu.« 16 Tako govori GOSPOD o kralju, ki sedi na Davidovem prestolu, in o vsem ljudstvu, ki še prebiva v tem mestu, o vaših bratih, ki niso odšli z vami v izgnanstvo. 17 Tako govori GOSPOD nad vojskami: Glejte, nadnje pošljem meč, lakoto in kugo ter jih naredim podobne ovenelim smokvam, ki so tako slabe, da jih ni mogoče jesti. 18 Preganjal jih bom z mečem, z lakoto in s kugo ter jih napravil za grozo vsem kraljestvom na zemlji, za kletev, za opustošenje, za sramoto in za posmeh pri vseh narodih, kamor jih izženem, 19 ker niso poslušali mojih besed, govori GOSPOD, ko sem pošiljal, nenehno pošiljal k njim svoje služabnike preroke, pa jih niso poslušali, govori GOSPOD. 20 A vi poslušajte GOSPODOVO besedo, vi vsi, izgnanci, ki sem vas poslal iz Jeruzalema v Babilon. 21 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog, o Kolajájevem sinu Ahábu in o Maasejájevem sinu Cidkijáju, ki vam v mojem imenu prerokujeta laž: Glej, dal ju bom v roke babilonskemu kralju Nebukadnezarju, da ju pobije pred vašimi očmi. 22 Vsi Judovi izgnanci, ki so v Babilonu, bodo po njima uporabljali kletev in rekli: »GOSPOD naj ti stori kakor Cidkijáju in Ahábu, ki ju je babilonski kralj pekel na ognju,« 23 ker sta nizkotno ravnala v Izraelu, prešuštvovala z ženami svojih bližnjih in v mojem imenu govorila lažnive besede, katerih jima nisem ukazal. To vem in sem priča za to, govori GOSPOD.
Jeremija in Šemajá
24 Šemajáju Nehelaméjcu pa reci: 25 Tako govori GOSPOD nad vojskami, Izraelov Bog: Ti si v svojem imenu poslal pisma vsemu ljudstvu v Jeruzalemu, duhovniku Cefanjáju, Maasejájevemu sinu, in vsem duhovnikom s tole vsebino: 26 GOSPOD te je namesto duhovnika Jojadája postavil za duhovnika, da v GOSPODOVI hiši paziš na vsakega zmešanca, ki prerokuje, da ga deneš v okove in na sramotilni oder. 27 Zakaj zdaj ne nastopiš proti Jeremiju iz Anatóta, ki vam prerokuje? 28 Saj nam je v Babilon poslal sporočilo: »Še dolgo bo trajalo. Zidajte hiše in prebivajte v njih; zasajajte vrtove in uživajte njihov sad.«
29 Duhovnik Cefanjá je bral to pismo preroku Jeremiju na ušesa. 30 Tedaj se je zgodila GOSPODOVA beseda Jeremiju, rekoč: 31 Pošlji vsem izgnancem tole sporočilo: Tako govori GOSPOD o Šemajáju Nehelaméjcu: Ker vam Šemajá prerokuje, čeprav ga jaz nisem poslal, in vas zavaja, da zaupate v laž, 32 zato tako govori GOSPOD: Glej, kaznoval bom Šemajája Nehelaméjca in njegove potomce. Nikogar ne bo imel, ki bi prebival med tem ljudstvom in doživel srečo, ki jo pripravljam svojemu ljudstvu, govori GOSPOD. Kajti oznanjal je upor proti GOSPODU.
OBNOVA IZRAELA
Obljuba o obnovi severnega Izraela
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda, ki se je zgodila Jeremiju od GOSPODA, rekoč: Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: Zapiši si v knjigo vse besede, ki ti jih govorim. Kajti glej, pridejo dnevi, govori GOSPOD, ko obrnem usodo svojega ljudstva Izraela in Juda, govori GOSPOD, in pripeljem jih nazaj v deželo, ki sem jo dal njihovim očetom v posest.
Tole so besede, ki jih je GOSPOD govoril o Izraelu in o Judu.
Zares, tako govori GOSPOD:
Krik strahu slišimo,
trepéta in ne miru.
Vprašajte in poglejte,
ali moški rodi?
Zakaj torej vidim vsakega moža
z rokami na ledjih kakor pri porodnici?
Zakaj so vsi obrazi prebledeli?
Gorje, ker je tako velik tisti dan,
da mu ni enakega.
Čas stiske je za Jakoba,
vendar bo rešen iz nje.
Tisti dan se bo zgodilo, govori GOSPOD nad vojskami, da zlomim jarem z njegovega vratu in raztrgam njegove vezi, da ga ne bodo več zasužnjevali tujci. Služili bodo GOSPODU, svojemu Bogu, in Davidu, svojemu kralju, ki jim ga obudim.

10 Ti pa, moj služabnik Jakob, se nikar ne boj, govori GOSPOD,
nikar se ne plaši, Izrael!
Kajti glej, rešil te bom iz daljnega kraja,
tvoje potomce iz dežele njihovega ujetništva.
Jakob se bo vrnil in imel mir,
varen bo in nihče ga ne bo strahoval.
11 Saj sem jaz s teboj, govori GOSPOD, da te rešim.
Pokončal bom namreč vse narode,
med katere sem te razkropil.
Tebe pa ne bom pokončal,
pokoril te bom, kakor je prav,
čisto brez kazni te ne bom pustil.

12 Zares, tako govori GOSPOD:
Neozdravljiv je tvoj zlom,
strašen tvoj udarec.
13 Nihče se ne zavzema za tvojo pravico,
ni zdravila za tvojo bolečino,
ni zacelitve zate.
14 Vsi tvoji ljubimci so te pozabili,
ne menijo se zate.
Kakor udarja sovražnik, sem te udaril
in te kruto pokoril
zaradi tvoje velike krivde,
ker so silni tvoji grehi.
15 Kaj vpiješ zaradi svojega zloma,
zaradi svoje brezdanje bolečine?
Zaradi tvoje velike krivde,
ker so silni tvoji grehi,
sem ti to storil.
16 Zato bodo požrti vsi, ki so te žrli,
in vsi tvoji nasprotniki pojdejo v ujetništvo.
Ti, ki te plenijo, sami postanejo plen,
vse, ki te ropajo, izročim v rop.
17 Kajti poskrbim, da boš okreval,
in te ozdravim ran,
govori GOSPOD,
ker te imenujejo zavrženca:
»To je Sion, za katerega se nihče ne zmeni.«
Novi časi
18 Tako govori GOSPOD:
Glej, obrnil bom usodo Jakobovih šotorov,
se usmilil njegovih prebivališč.
Mesto bo pozidano na svojem griču
in grad bo stal na nekdanjem mestu.
19 Hvalnice se bodo razlegale od tam
in glas veselih ljudi.
Pomnožil jih bom, ne bo jih manj;
proslavil jih bom, ne bodo neznatni.
20 Njegovi otroci bodo, kakor so bili nekdaj,
njegova skupnost bo trdna pred mano,
kaznoval bom vse njihove zatiralce.
21 Njegov knez bo vstal iz njega,
njegov vladar bo prišel iz njegove srede.
Jaz ga bom pritegnil in se mi bo približal,
kajti kdo bi se mi drznil sam približati?
govori GOSPOD.
22 Vi boste moje ljudstvo
in jaz bom vaš Bog.

23 Glej, GOSPODOV vihar!
Srd je izbruhnil,
vrtinčast vihar;
razbesnel se bo nad glavo krivičnih.
24 GOSPODOVA srdita jeza se ne odvrne,
dokler ne uresniči in ne izpolni
načrtov njegovega srca.
Poznejše dni boste to razumeli.

Psalmi 133

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 133 (132)
Blagoslov bratske sloge
133 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Davidova stopniška pesem.
Glejte, kako dobro in kako prijetno je,
če bratje prebivajo skupaj!
Je kakor najboljše olje na glavi,
ki teče na brado, Aronovo brado,
ki teče na ovratnik njegove obleke.
Je kakor rosa s Hermona,
ki pada na sionske gore.
Zakaj tam je GOSPOD zapovedal blagoslov,
življenje na veke.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.166, danes: 21.184
Čas izvajanja programa: 0.07s