Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 13,21-38

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus napove, kdo ga bo izdal
(Mt 26,20–25; Mr 14,17–21; Lk 22,21–23)
21 Ko je Jezus to izgovoril, se je v duhu vznemiril, izpričal in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« 22 Učenci so se gledali med seboj, ker si niso mogli misliti, o kom govori. 23 Eden izmed njegovih učencev, tisti, ki ga je Jezus ljubil, je ležal blizu Jezusovega naročja. 24 Simon Peter mu je pomignil, naj ga vpraša, o kom govori. 25 Ta se je naslonil na Jezusove prsi in mu rekel: »Gospod, kdo je?« 26 Jezus je odgovoril: »Tisti, ki mu bom pomočil grižljaj in mu ga dal.« Tedaj je pomočil grižljaj, ga vzel in dal Judu, sinu Simona Iškarijota. 27 Ko je ta vzel grižljaj, je šel satan vanj. Jezus mu je tedaj rekel: »Kar nameravaš storiti, stôri hitro.« 28 Nobeden izmed tistih, ki so bili pri mizi, ni razumel, zakaj mu je to rekel. 29 Nekateri so mislili (ker je namreč Juda imel denarnico), da mu je Jezus rekel: »Nakupi, kar potrebujemo za praznik,« ali da naj dá kaj ubogim. 30 Ko je torej vzel tisti grižljaj, je šel takoj ven; bila pa je noč.
Nova zapoved
31 Ko je šel ven, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. 32 Če je Bog poveličan v njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. 33 Otroci, le malo časa bom še z vami. Iskali me boste, in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam: Kamor grem jaz, vi ne morete priti. 34 Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! 35 Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
Jezus napove, da ga bo Peter zatajil
(Mt 26,31–35; Mr 14,27–31; Lk 22,31–34)
36 Simon Peter mu je rekel: »Gospod, kam odhajaš?« Jezus mu je odgovoril: »Kamor grem, zdaj ne moreš za menoj, prišel pa boš pozneje.« 37 Peter mu je rekel: »Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate.« 38 Jezus je odvrnil: »Življenje daš zame? Resnično, resnično, povem ti: Petelin ne bo zapel, preden me trikrat ne zatajiš.«

2. kroniška knjiga 19

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Judov kralj Józafat pa se je v miru vrnil domov v Jeruzalem. Tedaj je stopil predenj videc Jehú, Hananijev sin, in mu rekel: »Ali moraš pomagati krivičnežu in ljubiti tiste, ki sovražijo GOSPODA? Zaradi tega je nad teboj GOSPODOV gnev. Vendar se je na tebi le našlo nekaj dobrega: odpravil si namreč ašere iz dežele in pripravil srce, da bi iskal Boga.«
Józafatove reforme
Józafat je prebival v Jeruzalemu. Spet je šel med ljudstvo od Beeršébe do Efrájimskega pogorja in jih spreobračal h GOSPODU, Bogu njihovih očetov. Postavil je sodnike v deželi po vseh Judovih utrjenih mestih, od mesta do mesta. Sodnikom je rekel: »Glejte, kaj boste delali, kajti ne smete soditi po človeško, ampak v imenu GOSPODA, ki je z vami, ko razsojate. Strah GOSPODOV naj bo v vas! Pazite, kako boste delali, kajti pri GOSPODU, našem Bogu, ni krivice ne pristranskosti ne sprejemanja podkupnine!«
Tudi v Jeruzalemu je Józafat postavil nekaj levitov, duhovnikov in Izraelovih družinskih poglavarjev za GOSPODOVO razsodišče in za pravde jeruzalemskih prebivalcev. Ukazal jim je in rekel: »Tako ravnajte v strahu GOSPODOVEM, v zvestobi in z vsem srcem: 10 pri vsaki pravdi, s katero pridejo k vam bratje, ki razsojajo v svojih mestih, naj gre za prelitje krvi ali za postavo, zapoved, zakone ali odloke, jih poučite, da se ne pregrešijo proti GOSPODU in ne pride gnev nad vas in vaše brate. Tako delajte, pa se ne boste pregrešili! 11 Glejte, véliki duhovnik Amarjá bo vaš predstojnik v vseh GOSPODOVIH zadevah, Jišmaélov sin Zebadjá, knez Judove hiše, pa v vseh kraljevih zadevah, leviti pa vam bodo služili kot uradniki. Pogumno delajte in GOSPOD naj bo z dobrim!«

Psalmi 78,40-55

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


40 Kolikokrat so se mu upirali v puščavi,
ga žalostili v divjini.
41 Znova in znova so Boga preizkušali,
izzivali Svetega Izraelovega.
42 Niso se več spomnili njegove roke,
dneva, ko jih je odkupil od nasprotnika,
43 ko je v Egiptu položil svoja znamenja,
svoje čudeže na poljani Coana:
44 V kri je spremenil njihove reke
in njihove potoke, da niso mogli piti;
45 muhe je poslal nadnje, da bi jih pikale,
žabe, da bi jih uničile;
46 njihov pridelek je dal gosenicam,
sad njihovega dela kobilicam;
47 njihove trte je pobil s točo,
njihove murve s slano;
48 njih živino je izročil toči,
njihove črede bliskom;
49 poslal je nadnje svojo srdito jezo,
bes, togoto in stisko,
krdelo angelov nesreče;
50 pripravil je pot svoji jezi,
njihove duše ni zadržal pred smrtjo,
njihovo življenje je izročil kugi;
51 udaril je vse prvorojence v Egiptu,
prvi sad moči v Hamovih šotorih.
52 Potem je odpeljal svoje ljudstvo kakor ovce,
vodil jih je kakor čredo v puščavi;
53 peljal jih je na varno, da se niso bali,
njihove sovražnike pa je pokrilo morje.
54 Popeljal jih je v območje svoje svetosti,
na tisto goro, ki jo je pridobila njegova desnica;
55 pred njimi je izgnal narode,
z merilno vrvjo jim dodelil dediščino,
v njihovih šotorih je nastanil Izraelove rodove.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.523.441, danes: 6.676
Čas izvajanja programa: 0.04s