Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 14,1-14

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus je pot k Očetu
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?« Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš ti reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ 10 Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. 11 Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. 12 Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. 13 Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. 14 Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.«

2. kroniška knjiga 20

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Napad z vzhoda
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatem so prišli Moábci in Amónci in z njimi Meunéjci, da se spopadejo z Józafatom. Prišli so in sporočili Józafatu: »Velika množica prihaja nadte z one strani morja, iz Edóma: so že v Hacecón Tamáru, to je v En Gediju.« Józafat se je prestrašil, se zatekel h GOSPODU in razglasil post po vsem Judu. Judovci so se zbrali, da bi iskali pomoči od GOSPODA; tudi iz vseh Judovih mest so prišli iskat GOSPODA.
Józafatova molitev in zmaga
Józafat je vstal v zboru Judovcev in Jeruzalemcev v GOSPODOVI hiši pred novim dvorom in rekel: »GOSPOD, Bog naših očetov! Ali nisi ti Bog v nebesih in tisti, ki vlada vsem kraljestvom narodov? V tvoji roki sta moč in oblast in nihče se ti ne more upirati. Mar nisi ti, naš GOSPOD, pregnal prebivalcev te dežele pred svojim ljudstvom Izraelom in jo dal potomcem svojega prijatelja Abrahama na veke? Prebivali so v njej in ti v njej sezidali svetišče za tvoje ime ter rekli: ›Če pride nad nas nesreča, meč, kazenska sodba, kuga ali lakota, se bomo zbrali pred to hišo in pred tabo – saj je v tej hiši tvoje ime; iz svoje stiske bomo klicali k tebi in ti nas boš slišal in rešil.‹ 10 Glej, zdaj nam Amónci in Moábci in tisti s Seírskega gorovja, med katere Izraelcem na poti iz egiptovske dežele nisi dovolil priti – ognili so se jim namreč in jih niso pokončali: 11 glej, ti nam vračajo s tem, da nas hočejo pregnati s tvoje posesti, ki si nam jo dal v last. 12 O naš Bog, mar jih ne boš obsodil? Mi smo namreč nemočni pred to veliko množico, ki prihaja nad nas. Ne vemo, kaj naj storimo: vate so uprte naše oči!«
13 Vsi Judovci so torej stali pred GOSPODOM, z otroki, ženami in sinovi. 14 Tedaj je sredi zbora prišel GOSPODOV duh nad levita izmed Asáfovih sinov Jahaziéla, Zeharjájevega sina, Benajájevega vnuka, Jeiélovega pravnuka in Matanjájevega prapravnuka. 15 Rekel je: »Pozorno prisluhnite, vsi Judovci in jeruzalemski prebivalci in kralj Józafat! Tako vam govori GOSPOD: Ne bojte se in se ne plašite pred to veliko množico, kajti ne boste se bojevali vi, temveč Bog. 16 Jutri jim pojdite nasproti; glejte, prihajali bodo po vzpetini Cic; našli jih boste na koncu doline pred Jeruélsko puščavo. 17 A tokrat se vam ne bo treba bojevati: samo razpostavite se in čakajte, Judovci in Jeruzalemci, pa boste videli zmago, ki vam jo bo naklonil GOSPOD! Ne bojte se in se ne plašite! Jutri pojdite proti njim in GOSPOD bo z vami.«
18 Józafat je pokleknil z obrazom do tal in vsi Judovci in jeruzalemski prebivalci so padli pred GOSPODOM na tla in ga molili. 19 Leviti izmed Kehátovcev in Karéjcev pa so vstali in s silno povzdignjenim glasom slavili GOSPODA, Izraelovega Boga.
20 Drugo jutro so se vzdignili in krenili v puščavo Tekóo. Ko so odhajali, je vstal Józafat in rekel: »Poslušajte me, Judovci in jeruzalemski prebivalci! Zanesite se na GOSPODA, svojega Boga, pa boste zanesljivo vzdržali; zanesite se na njegove preroke in boste uspeli!« 21 Po posvetovanju z ljudstvom je postavil tiste, ki naj opevajo in slavijo GOSPODA v svetem okrasju, hodijo pred vojsko in govorijo:
Zahvaljujte se GOSPODU,
ker vekomaj traja njegova dobrota.
22 Ko so začeli vriskati in prepevati, je GOSPOD pripravil zasedo Amóncem, Moábcem in tistim s Seírskega gorovja, ki so prišli nad Juda, in so se pobili: 23 Amónci in Moábci so se vzdignili nad prebivalce Seírskega gorovja in jih z zakletvijo pokončali in uničili. Ko pa so opravili s Seírci, so se pobili še med seboj.
24 Ko so Judovci prišli do kraja, kjer se odpre razgled na puščavo, in se ozrli po množici, glej, so ležala trupla po tleh: nobeden ni utekel. 25 Józafat in njegovo ljudstvo sta šla zaplenit plen. Našli so veliko živine, opremo, oblačila in dragocenosti; nabrali so si toliko, da niso mogli nesti. Tri dni so pobirali plen, toliko ga je bilo. 26 Četrti dan so se zbrali v dolini Beráha in tam slavili GOSPODA, zato tisti kraj še danes imenujejo »Slavilna dolina«. 27 Nato so se vsi Judovi možje in Jeruzalemci z Józafatom na čelu odpravili in se veseli vrnili v Jeruzalem, saj jih je GOSPOD razveselil z zmago nad sovražniki. 28 S harfami, citrami in trobentami so prišli v Jeruzalem h GOSPODOVI hiši. 29 Strah Božji je navdal vsa kraljestva po deželah, ko so slišali, da se je GOSPOD bojeval z Izraelovimi sovražniki. 30 Józafatovo kraljestvo je imelo mir, ker mu je njegov Bog naklonil mir krog in krog.
Konec Józafatovega kraljevanja
(1 Kr 22,41–51)
31 Tako je Józafat kraljeval nad Judom. Petintrideset let je imel, ko je postal kralj, in petindvajset let je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime Azúba; bila je Šilhíjeva hči. 32 Hodil je po poti svojega očeta Asája in ni krenil z nje; delal je, kar je prav v GOSPODOVIH očeh. 33 Le višin niso odpravili in ljudstvo se še ni s srcem obrnilo k Bogu svojih očetov.
34 Druga Józafatova dela, od prvih do zadnjih, glej, so zapisana v spisih Hananijevega sina Jehúja, ki so bili uvrščeni v Knjigo Izraelovih kraljev.
35 Potem se je Judov kralj Józafat povezal z Izraelovim kraljem Ahazjájem; ta je bil krivičen v svojem ravnanju. 36 Pridružil se mu je pri izdelavi ladij, ki naj bi plule v Taršíš; ladje sta izdelala v Ecjón Geberju. 37 Dodavájev sin Eliézer iz Maréše pa je tako prerokoval zoper Józafata: »Ker si se povezal z Ahazjájem, bo GOSPOD uničil tvoje delo!« In res so se ladje razbile in niso mogle v Taršíš.

Psalmi 78,56-72

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


56 Preizkušali so ga, upirali so se Bogu Najvišjemu,
njegovih pričevanj niso varovali;
57 oddaljili so se, odpadli so kakor njihovi očetje,
obrnili so se kakor nezanesljiv lok.
58 Jezili so ga s svojimi višinami,
z maliki so ga dražili k ljubosumnosti.
59 Bog je slišal in vzkipel,
odločno je zavrgel Izraela.
60 Zapustil je prebivališče v Šilu,
šotor, kjer je prebival med ljudmi.
61 Svojo moč je dal v ujetništvo,
svoje veličastvo v roke nasprotnika.
62 Svoje ljudstvo je izročil meču,
vzkipel je nad svojo dediščino:
63 njihove mladeniče je žrl ogenj,
njihove mladenke niso bile slavljene;
64 njihovi duhovniki so padali pod mečem
in njihove vdove jih niso mogle objokovati.

65 Gospod se je prebudil kakor tisti, ki spi,
kakor junak, ki se je razvedril z vinom.
66 Svoje nasprotnike je udaril od zadaj,
zadal jim je večno sramotenje.
67 Zavrgel je Jožefov šotor,
Efrájimovega rodu ni izvolil.
68 Izvolil pa je Judov rod,
goro Sion, ki jo ljubi.
69 Kakor višine je sezidal svoje svetišče,
kakor zemljo, ki jo je utemeljil na veke.
70 Izbral je svojega služabnika Davida,
vzel ga je iz ovčjih staj.
71 Pripeljal ga je od doječih,
da bi pasel njegovo ljudstvo Jakoba,
njegovo dediščino Izraela.
72 Pasel jih je s popolnostjo svojega srca,
z razumnostjo svojih rok jih je vodil.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.449, danes: 7.684
Čas izvajanja programa: 0.05s