Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 3,22-36

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jezus in Janez Krstnik
22 Potem je šel Jezus s svojimi učenci na judejsko podeželje, se tam zadrževal z njimi in krščeval. 23 Tudi Janez je krščeval v Enónu blizu Salíma, ker je bilo tam veliko voda. Ljudje so prihajali in se dajali krstiti. 24 Janeza namreč še niso vrgli v ječo. 25 Med Janezovimi učenci in nekim Judom pa je nastalo razpravljanje glede očiščevanja. 26 Šli so torej k Janezu in mu rekli: »Rabi, glej, tisti, ki je bil pri tebi onkraj Jordana in o katerem si pričeval, krščuje in vsi hodijo k njemu.« 27 Janez pa je odgovoril in rekel: »Človek si ne more ničesar prisvojiti, če mu ni dano iz nebes. 28 Vi sami ste priče, da sem rekel: ›Jaz nisem Mesija, temveč sem poslan pred njim.‹ 29 Kdor ima nevesto, je ženin. Ženinov prijatelj pa, ki stoji in ga posluša, se srčno veseli zaradi ženinovega glasu. To moje veselje je torej zdaj dopolnjeno. 30 On mora rasti, jaz pa se manjšati.«
Jezus prihaja iz nebes
31 »Kdor prihaja od zgoraj, je nad vsem; kdor pa je z zemlje, je zemeljski in govori zemeljsko. Kdor prihaja iz nebes, je nad vsem, in pričuje o tem, 32 kar je videl in slišal, vendar nihče ne sprejema njegovega pričevanja. 33 Kdor pa je sprejel njegovo pričevanje, je s pečatom potrdil, da je Bog resničen. 34 Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero. 35 Oče ljubi Sina in mu je vse dal v roko. 36 Kdor veruje v Sina, ima večno življenje; kdor pa ne veruje v Sina, ne bo videl življenja, ampak ostane nad njim Božja jeza.«

1. kroniška knjiga 13-14

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Prenos skrinje zaveze
(2 Sam 6,1–11)
13
David se je posvetoval s poveljniki tisočnij in stotnij, z vsakim voditeljem. Nato je David rekel vsemu Izraelovemu zboru: »Če se vam zdi dobro in je GOSPODU, našemu Bogu, po volji, sporočimo vsem našim preostalim bratom po vseh Izraelovih pokrajinah in z njimi duhovnikom in levitom v mestih, kjer so njihovi pašniki, naj se zberejo pri nas, da prenesemo skrinjo našega Boga k sebi. Kajti v Savlovem času se zanjo nismo menili.« Ves zbor se je strinjal, naj se zgodi tako, ker je bil predlog všeč vsemu ljudstvu.
David je torej zbral vse Izraelce od egiptovskega Šihórja do Lebó Hamáta, da bi pripeljali Božjo skrinjo iz Kirját Jearíma. Nato je šel David z vsem Izraelom v Baalát, v Kirját Jearím, ki je na Judovem, da bi od tam pripeljal Božjo skrinjo, ki se imenuje »GOSPOD, ki prestoluje med kerubi«. Božjo skrinjo so peljali na novem vozu iz Abinadábove hiše. Uzá in Ahjó sta peljala voz. David in ves Izrael sta rajala pred Bogom na vso moč s pesmimi, citrami, harfami, z bobni, s cimbalami in trobentami.
Ko so prišli h Kidónovemu mlatišču, je Uzá iztegnil roko, da bi podržal skrinjo, ker sta jo vola nagnila. 10 Tedaj se je vnela GOSPODOVA jeza nad Uzájem in ga je udaril, ker je iztegnil roko proti skrinji. Umrl je tam pred Bogom. 11 David se je vznemiril, ker je GOSPOD udaril Uzája. Tisti kraj pa se od tega dne imenuje Perec Uzá. 12 Tisti dan se je David ustrašil Boga in je rekel: »Kako naj spravim k sebi Božjo skrinjo?« 13 Zato David ni spravil skrinje k sebi v Davidovo mesto, ampak jo je dal odpeljati v hišo Gačana Obéd Edóma. 14 Tako je Božja skrinja ostala tri mesece pri Obéd Edómu, v njegovi hiši. GOSPOD pa je blagoslovil Obéd Edómovo hišo in vse, kar je imel.
David se nastani v Jeruzalemu
(2 Sam 5,11–16)
14
Tirski kralj Hirám je poslal k Davidu sle ter cedrovino, kamnoseke in tesarje, da bi mu sezidali hišo. David je spoznal, da ga je GOSPOD potrdil za kralja čez Izraela, ker je bilo njegovo kraljestvo tako povišano zaradi njegovega ljudstva Izraela.
David si je v Jeruzalemu vzel še več žena in tako se mu je rodilo še več sinov in hčera. Tole so imena tistih, ki so se mu rodili v Jeruzalemu: Šamúa, Šobáb, Natán, Salomon, Jibhár, Elišúa, Elpélet, Nogah, Nefeg, Jafíja, Elišamá, Beeljadá in Elifélet.
Dve zmagi nad Filistejci
(2 Sam 5,17–25)
Ko so Filistejci slišali, da je bil David maziljen za kralja čez vsega Izraela, so šli vsi Filistejci Davida izzivat. Ko je David to slišal, jim je šel nasproti. Filistejci so prišli in ropali po dolini Rafájevcev. 10 David je vprašal Boga: »Ali naj grem nad Filistejce? Ali mi jih boš dal v roke?« GOSPOD mu je rekel: »Pojdi! Dal ti jih bom v roke.« 11 Ko so prišli v Báal Peracím, jih je David tam porazil. In David je rekel: »Bog je po moji roki prebil moje sovražnike, kakor se prebijejo vode.« Zato so tisti kraj imenovali Báal Peracím. 12 Pustili so tam svoje bogove in David jih je ukazal sežgati.
13 Ko so Filistejci vnovič začeli ropati po dolini, 14 je David spet vprašal Boga. Bog mu je rekel: »Ne hodi za njimi! Obidi jih in udari nanje izza balzamovih dreves. 15 Ko boš zaslišal šum korakov po vrheh balzamovih dreves, tedaj pojdi v boj! Kajti Bog pojde pred teboj, da porazi vojsko Filistejcev.« 16 David je storil tako, kakor mu je Bog zapovedal. In tolkli so vojsko Filistejcev od Gibeóna do Gezerja. 17 Davidova slava se je razširila po vseh deželah in GOSPOD je navdal s strahom pred njim vse narode.

Zaharija 3

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Četrto videnje: Véliki duhovnik Ješúa
3
Nato mi je pokazal Ješúa, vélikega duhovnika. Stal je pred GOSPODOVIM angelom, na njegovi desni pa je stal satan, da bi ga tožil. GOSPOD pa je rekel satanu: »GOSPOD naj te ukori, o satan, naj te ukori GOSPOD, ki je izvolil Jeruzalem. Mar ni to ogorek, ki so ga potegnili iz ognja?« Ješúa je bil namreč oblečen v umazana oblačila in je stal pred angelom. Ta pa je spregovoril in rekel tem, ki so stali pred njim; rekel je: »Slecite mu umazana oblačila!« Njemu pa je rekel: »Glej, odpravil sem s tebe tvojo krivdo in te oblečem v praznična oblačila.« Nato je rekel: »Denite mu na glavo čisto pokrivalo!« Deli so mu na glavo čisto pokrivalo in mu oblekli oblačila, GOSPODOV angel pa je stal zraven.
Nato je GOSPODOV angel zagotovil Ješúu in rekel: »Tako govori GOSPOD nad vojskami: Če boš hodil po mojih potih in se držal mojih zahtev, boš vladal v moji hiši in varoval moja dvorišča, dal ti bom prost dostop do teh, ki stojijo tu. Poslušaj torej, Ješúa, véliki duhovnik, ti in tvoji tovariši, ki sedijo pred teboj, kajti oni so možje, ki so za znamenje: kajti glej, pripeljal bom svojega služabnika, Mladiko. Kajti glejte, kamen, ki sem ga položil pred Ješúa, na tem kamnu je sedem očes, glejte, vanj bom vdolbel napis, govori GOSPOD nad vojskami, v enem dnevu bom odstranil krivdo te dežele. 10 Tisti dan, govori GOSPOD nad vojskami, boste vabili vsak svojega tovariša pod trto in pod smokvo.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.069, danes: 21.383
Čas izvajanja programa: 0.04s