Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 4,27-42

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

27 Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril z žensko, vendar mu nobeden ni rekel: »Kaj bi rad od nje?« ali »Zakaj govoriš z njo?« 28 Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: 29 »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija?« 30 Odšli so iz mesta in se napotili k njemu.
31 Medtem so ga učenci prosili in govorili: »Rabi, jej!« 32 On pa jim je rekel: »Jaz imam za jed hrano, ki je vi ne poznate.« 33 Učenci so tedaj govorili med seboj: »Mar mu je kdo prinesel jesti?« 34 Jezus jim je rekel: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo delo. 35 Ali ne pravite vi: ›Še štiri mesece in žetev bo tu.‹ Glejte, jaz pa vam pravim: Povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. 36 Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. 37 V tem je namreč resničen izrek, da ›eden seje, drugi žanje‹. 38 Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud.«
39 Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed: »Vse mi je povedal, kar sem storila.« 40 Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih; in ostal je tam dva dni. 41 Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. 42 Ženi pa so govorili: »Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta.«

1. kroniška knjiga 16,7-43

1. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Davidova hvalnica
(Ps 96,1–13; 105,1–15; 106,1.47–48)
Takrat, tisti dan, je David prvič izročil Asáfu in njegovim bratom tole hvalnico GOSPODU:

Slavite GOSPODA, kličite njegovo ime,
oznanjajte med ljudstvi njegova dela.
Pojte mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih.
10 Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce tistih, ki iščejo GOSPODA!
11 Iščite GOSPODA in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje.
12 Spominjajte se čudežev, ki jih je storil,
njegovih znamenj in sodb njegovih ust,
13 vi, zarod njegovega služabnika Izraela,
vi, Jakobovi sinovi, njegovi izvoljenci.

14 On je GOSPOD, naš Bog,
on vlada po vsej zemlji.
15 Na veke se spominjajte njegove zaveze,
besede, ki jo je dal tisoč rodovom,
16 zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je izrekel Izaku
17 in jo postavil za Jakoba kot trden zakon,
za Izraela kot večno zavezo,
18 ko je dejal: »Tebi bom dal kánaansko deželo,
delež, ki ga boste podedovali.«

19 Ko vas je bilo malo po številu,
le peščica, ki ste bili tujci v deželi,
20 ko so potovali od naroda do naroda,
od enega kraljestva do drugega ljudstva,
21 nikomur ni dopustil, da bi jih stiskal,
zaradi njih je posvaril kralje:
22 »Ne dotikajte se mojih maziljencev,
mojim prerokom ne delajte nič hudega!«

23 Pojte GOSPODU, vsa zemlja,
oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
24 Pripovedujte med narodi o njegovem veličastvu,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!
25 Zares, GOSPOD je velik in deležen velike hvale,
on zbuja večji strah kakor vsi bogovi.
26 Zares, vsi bogovi ljudstev so slepilo,
GOSPOD pa je naredil nebesa.
27 Pred njim sta veličastvo in dostojanstvo,
moč in veselje sta v njegovem bivališču.

28 Priznajte GOSPODU, družine ljudstev,
priznajte GOSPODU slavo in moč,
29 priznajte GOSPODU slavo njegovega imena,
prinesite jedilno daritev in stopite predenj!
Padite na kolena pred GOSPODOM v svetem okrasju,
30 drhtite pred njim, vsa zemlja!
Zares trden je svet, ne bo se majal.
31 Naj se veselijo nebesa, zemlja naj vriska.
Naj govorijo med narodi: »GOSPOD kraljuje.«
32 Naj buči morje in kar ga napolnjuje,
naj se raduje polje in vse, kar je na njem.
33 Tedaj naj vriska drevje v gozdu
pred GOSPODOM, ker prihaja sodit zemljo.
34 Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota.

35 Recite:
»Reši nas, Bog naše rešitve!
Zberi nas in reši izmed narodov,
da se bomo zahvaljevali tvojemu svetemu imenu,
se ponašali s tvojo hvalnico.
36 Slavljen GOSPOD, Izraelov Bog,
od začetka do konca časov!«
Tedaj je vse ljudstvo reklo: »Amen« in »Slava GOSPODU
Začetek rednega bogočastja
37 Tam pred skrinjo GOSPODOVE zaveze je pustil Asáfa in njegove brate, da bi ves čas, kot bo narekoval sleherni dan, opravljali službo pred skrinjo. 38 Pa še Obéd Edóma in oseminšestdeset njegovih bratov, Obéd Edóma, Jedutúnovega sina, in Hosája kot vratarja. 39 Duhovnika Cadóka in njegove brate duhovnike je poslal pred GOSPODOVO prebivališče na višini, ki je bila v Gibeónu, 40 da bi ves čas, zjutraj in zvečer, darovali GOSPODU žgalne daritve na žgalnem oltarju, v skladu z vsem, kar je pisano v GOSPODOVI postavi, ki jo je zapovedal Izraelu. 41 Pri njih sta bila Hemán in Jedutún in drugi, ki so bili izbrani in poimensko določeni, da »hvalijo GOSPODA, ker vekomaj traja njegova dobrota«. 42 Hemán in Jedutún sta imela pri sebi trobente in cimbale za godce ter glasbila za nabožne pesmi. Jedutúnovi sinovi pa so bili določeni za vrata.
43 Potem je vse ljudstvo odšlo, vsak na svoj dom. Tudi David se je vrnil, da bi blagoslovil svojo hišo.

Zaharija 5

Zaharija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Šesto videnje: Leteči zvitek
5
Tedaj sem se obrnil, povzdignil oči in pogledal, glej, bil je leteči knjižni zvitek. Rekel mi je: »Kaj vidiš?« Rekel sem: »Vidim knjižni zvitek, ki leti, dvajset komolcev je njegova dolžina in deset komolcev njegova širina.« Rekel mi je: »To je prekletstvo, ki prihaja nad vso deželo: kajti vsak, ki krade, bo po njem pokončan, in vsak, ki prisega, bo po njem pokončan. Dal sem mu, da izide, govori GOSPOD nad vojskami, da pride v hišo tatu in v hišo tistega, ki krivo prisega pri mojem imenu: V njegovi hiši se bo naselil in jo pokončal z njenim tramovjem in njenim kamenjem.«
Sedmo videnje: Ženska v škafu
Angel, ki je govoril z menoj, je prišel in mi rekel: »Povzdigni vendar oči in poglej, kaj prihaja!« Rekel sem: »Kaj je to?« Rekel je: »To, kar prihaja, je škaf.« Nato je rekel: »To je njihova pokvarjenost po vsej deželi.« In glej, svinčeni pokrov se je vzdignil in tu je bila ženska, ki je sedela v škafu. Rekel je: »To je krivičnost,« in jo potisnil nazaj v škaf, potem je položil svinčeni kamen na njegovo odprtino. Nato sem povzdignil oči in pogledal, glej, dve ženski sta odhajali in veter je bil v njunih perutnicah – perutnice pa sta imeli, kakor jih ima štorklja – in vzdignili sta škaf med zemljo in nebo. 10 Rekel sem angelu, ki je govoril z menoj: »Kam neseta škaf?« 11 Rekel mi je: »V deželo Šinár, da mu sezidajo hišo. Ko bo pripravljena, ga bosta položili na njegov podstavek.«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.548.677, danes: 31.912
Čas izvajanja programa: 0.05s