Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Janezu 8,21-47

Evangelij po Janezu :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kamor jaz odhajam, vi ne morete priti
21 Jezus jim je spet rekel: »Jaz odhajam in iskali me boste, in umrli boste v svojem grehu. Kamor jaz odhajam, vi ne morete priti.« 22 Judje so tedaj govorili: »Si bo mar vzel življenje, da pravi: ›Kamor jaz odhajam, vi ne morete priti.‹« 23 In govoril jim je: »Vi ste od spodaj, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta, jaz pa nisem od tega sveta. 24 Zato sem vam rekel: ›Umrli boste v svojih grehih.‹ Če namreč ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih.« 25 Tedaj so mu govorili: »Kdo si ti?« Jezus jim je rekel: »To, kar vam govorim od začetka. 26 Mnogo imam o vas govoriti in soditi. Toda tisti, ki me je poslal, je resničen, in kar slišim od njega, to govorim svetu.« 27 Vendar niso spoznali, da jim je govoril o Očetu. 28 Jezus jim je tedaj rekel: »Ko boste povzdignili Sina človekovega, boste spoznali, da jaz sem in da ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil Oče. 29 On, ki me je poslal, je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz vedno delam to, kar je všeč njemu.« 30 Ko je to govoril, so mnogi začeli verovati vanj.
Resnica vas bo osvobodila
31 Tedaj je Jezus govoril Judom, ki so verovali vanj: »Če ostanete v moji besedi, ste resnično moji učenci. 32 In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« 33 Odgovorili so mu: »Abrahamovi potomci smo in nikoli nismo bili nikomur sužnji; kako praviš ti: ›Postali boste svobodni.‹« 34 Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsak, kdor dela greh, je suženj greha. 35 Suženj pa ne ostane pri hiši za vekomaj; sin ostane vekomaj. 36 Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni. 37 Vem, da ste Abrahamovi potomci, in vendar me skušate umoriti, ker za mojo besedo v vas ni prostora. 38 Jaz govorim, kar sem videl pri Očetu, vi pa delate, kar ste slišali pri svojem očetu.«
Hudiča imate za očeta
39 Odgovorili so in mu rekli: »Naš oče je Abraham.« Jezus pa jim je dejal: »Če bi bili Abrahamovi otroci, bi opravljali Abrahamova dela. 40 Zdaj pa me hočete umoriti, človeka, ki sem vam povedal resnico, katero sem slišal od Boga. Česa takega Abraham ni storil. 41 Vi opravljate dela svojega očeta.« Tedaj so mu rekli: »Mi se nismo rodili iz prešuštva; enega očeta imamo: Boga.« 42 Jezus jim je dejal: »Če bi bil Bog vaš Oče, bi me ljubili, ker sem iz Boga izšel in prišel. Nisem prišel sam od sebe, temveč me je on poslal. 43 Zakaj ne razumete mojega govorjenja? Ker ne zmorete poslušati moje besede. 44 Vi pa ste od svojega očeta, hudiča, in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker v njem ni resnice. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. 45 Toda ker govorim resnico, mi ne verjamete. 46 Kdo izmed vas mi more dokazati greh? Če govorim resnico, zakaj mi ne verjamete? 47 Kdor je iz Boga, posluša Božje besede. Vi jih zato ne poslušate, ker niste iz Boga.«

2. kroniška knjiga 3,1-5,1

2. kroniška knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Salomon zida tempelj
(1 Kr 6,1–22)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Salomon je začel zidati GOSPODOVO hišo v Jeruzalemu na griču Moríja, ki ga je izbral že njegov oče David – na kraju, ki ga je pripravil David – na mlatišču Jebusejca Arávna. Zidati je začel drugi dan drugega meseca v četrtem letu svojega kraljevanja. Tole so temelji, ki jih je Salomon določil za Božjo hišo: dolžina šestdeset komolcev – komolcev po nekdanji meri – in širina dvajset komolcev. Preddverje, ki je bilo spredaj, je bilo v smeri širine hiše dolgo dvajset, visoko pa sto dvajset komolcev. Znotraj ga je prevlekel s čistim zlatom. Véliko hišo je obložil s cipresovino, jo prevlekel z najboljšim zlatom in na njej oblikoval palme in verižaste čope. Hišo je polepšal tudi s tem, da jo je obložil z dragimi kamni. Zlato je bilo parvájimsko zlato. Tako je hišo oblekel z zlatom: njeno ogredje, prage, stene in vrata; na stene pa je vrezal kerube.
Napravil je tudi hišo za presveto. To je bilo v smeri širine hiše dolgo dvajset komolcev in široko dvajset komolcev. Prevlekel ga je z najboljšim zlatom, za šeststo talentov. Teža žebljev je bila petdeset šeklov zlata. Tudi gornje izbe je oblekel z zlatom.
10 V presvetem je naredil dva keruba, rezbarsko delo, in prevlekli so ju z zlatom. 11 Peruti kerubov so segale dvajset komolcev v dolžino. Pet komolcev dolga perut enega se je dotikala stene hiše, druga pet komolcev dolga perut pa je segala do peruti drugega keruba. 12 Pet komolcev dolga perut drugega keruba se je dotikala stene hiše, druga pet komolcev dolga perut pa je segala do peruti onega drugega keruba. 13 Peruti teh kerubov so se torej razprostirale dvajset komolcev v širino. Stala pa sta na nogah in gledala proti hiši. 14 Naredil je tudi zagrinjalo iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in bisusa ter na njem oblikoval kerube.
15 Pred hišo je postavil dva stebra, petintrideset komolcev visoka; glavič, ki je bil na vrhu, je meril pet komolcev. 16 Naredil je verižaste čope, podobne ogrlici, in jih vdelal na vrh stebrov. Naredil je tudi sto granatnih jabolk in jih vdelal v verižaste čope. 17 Stebra je postavil pred svetišče, enega na desno, drugega na levo. Tistega na desni je poimenoval Jahín, onega na levi pa Boaz.
Tempeljska oprema
(1 Kr 6,23–38; 7,13–51)
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Naredil je tudi bronast oltar, dvajset komolcev dolg, dvajset komolcev širok in deset komolcev visok. Nato je naredil ulito morje. Od enega roba do drugega je merilo deset komolcev, bilo je okrogle oblike, pet komolcev visoko, trideset komolcev pa je znašal njegov obseg. Pod njim so ga krog in krog obdajale podobe volov, po deset na komolec. V dveh vrstah so morje obdajali voli, ki so bili uliti hkrati z njim. Stalo je na dvanajstih volih: trije so bili obrnjeni proti severu, trije proti zahodu, trije proti jugu in trije proti vzhodu. Na njih je počivalo morje. S svojim zadnjim delom so bili vsi obrnjeni navznoter. Debelo je bilo za dlan in njegov rob je bil oblikovan kakor rob čaše, podoben lilijinemu cvetu. Držalo je tri tisoč čebrov. Potem je naredil deset umivalnikov: pet jih je dal na južno in pet na severno stran; v njih so izpirali, kar je bilo pripravljeno za žgalno daritev. Morje pa je bilo za duhovnike, da so se v njem umivali.
Dalje je naredil deset zlatih svečnikov, kakor je bilo predpisano, in jih postavil v tempelj, pet na desno in pet na levo. Tudi je naredil deset miz in jih postavil v tempelj, pet na desno in pet na levo. Tudi sto zlatih kropilnic je izdelal. Nato je napravil dvor za duhovnike in veliki dvor pa še vrata na dvor; vrata je prevlekel z bronom. 10 Morje je postavil na desno stran, proti jugovzhodu.
11 Hirám je naredil tudi posode, lopate in kropilnice. Tako je dokončal delo, ki ga je za kralja Salomona opravljal pri Božji hiši: 12 dva stebra in zaobljena glaviča vrh obeh stebrov; dve mreži, da sta zastirali oba zaobljena glaviča vrh stebrov; 13 štiristo granatnih jabolk za obe mreži, dve vrsti granatnih jabolk za vsako mrežo, da sta zastirali zaobljena glaviča na stebrih; 14 naredil je stojala, naredil umivalnike na stojalih; 15 eno morje in dvanajst volov pod njim; 16 pa še posode, lopate in vilice z vsemi pripravami, ki so sodile zraven, je Hirám Abí naredil kralju Salomonu za GOSPODOVO hišo, iz glajenega brona. 17 Uliti pa jih je dal kralj v ilovnati zemlji v Jordanski dolini med Sukótom in Cerédo. 18 Salomon je dal vse te priprave izdelati v veliki množini, tako da se teža brona ni dala ugotoviti.
19 Salomon je naredil vse priprave v Božji hiši: zlati oltar, mize, na katerih so bili hlebi obličja; 20 svečnike in njihove svetilke iz čistega zlata, da bi po predpisu gorele pred notranjim svetiščem; 21 zlate cvetove, svetilnice in utrinjala, vse iz najčistejšega zlata; 22 nože, kropilnice, skodele in kadilnice iz čistega zlata. Tudi vhod v hišo, notranja vrata v presveto in vrata hiše v glavni prostor so bili iz zlata.
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako je bilo vse delo, ki ga je kralj Salomon opravil za GOSPODOVO hišo, dokončano. In Salomon je dal vanjo prenesti svete predmete, ki jih je bil posvetil njegov oče David: srebro, zlato in vse priprave je spravil v zakladnice Božje hiše.

Malahija 1,1-2,9

Malahija :Uvod 1 2 3

MALAHIJA
Bog ljubi izvoljeno ljudstvo
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Izrek. GOSPODOVA beseda Izraelu po Malahiju.

»Ljubim vas,« govori GOSPOD, vi pa pravite: »S čim si nam izkazal ljubezen?« »Mar ni bil Ezav Jakobov brat,« govori GOSPOD, »in vendar sem ljubil Jakoba, Ezava pa sem sovražil. Njegove gore sem naredil za pustinjo, njegovo dediščino za šakale v puščavi.« Kajti Edóm pravi: »Porušeni smo, a bomo spet pozidali razvaline.« Tako govori GOSPOD nad vojskami: »Oni naj zidajo, jaz pa bom porušil in imenovali jih bodo ›krivično ozemlje‹ in ›ljudstvo, na katero se GOSPOD vedno srdi‹.« Na svoje oči boste videli in sami rekli: »GOSPOD je velik tudi onstran Izraelove meje.«
Bog obtožuje duhovnike
»Sin časti očeta in hlapec svojega gospodarja: če sem torej jaz oče, kje je moja čast, in če sem jaz gospodar, kje je moj strah? govori GOSPOD nad vojskami, vam, duhovniki, ki zaničujete moje ime. Vi pa pravite: ›S čim zaničujemo tvoje ime?‹ Na moj oltar prinašate omadeževan kruh in pravite: ›S čim te omadežujemo?‹ Ker pravite: ›GOSPODOVA miza je malo pomembna.‹ Ko prinesete za daritev, kar je slepo, ni to nič hudega? In ko prinesete, kar je kruljavo in bolno, ni to nič hudega? Prinesi to svojemu deželnemu oblastniku! Misliš, da mu bo ugajalo in da se bo ozrl nate, govori GOSPOD nad vojskami. In tako zdaj prosíte Božje obličje, da se nas usmili: po vaših rokah se je to dogajalo, mar vam bo naklonjen, govori GOSPOD nad vojskami. 10 O da bi bil kdo med vami, ki bi zaprl vrata, da ne bi več zaman prižigali ognja na mojem oltarju! Nimam veselja z vami, govori GOSPOD nad vojskami, ne ugaja mi daritev iz vaših rok. 11 Kajti od sončnega vzhoda do njegovega zahoda je veliko moje ime med narodi in na vseh krajih se bo mojemu imenu zažigalo kadilo in se bo darovala čista daritev, kajti veliko je moje ime med narodi, govori GOSPOD nad vojskami. 12 Vi pa ga oskrunjate, ko pravite: ›Gospodova miza je omadeževana in njegov ničevi pridelek naj bo hrana zanjo!‹ 13 Pravite: ›Glej, kako mučno!‹ in ga zaničujete, govori GOSPOD nad vojskami. Prinašate ugrabljeno, kruljavo in bolno in táko prinašate za daritev! Mar bom to z veseljem sprejel iz vaših rok, govori GOSPOD. 14 Preklet zvijačnež, ki ima v svoji čredi samca in ga obljubi, potem pa daruje Gospodu kaj poškodovanega! Kajti jaz sem velik kralj, govori GOSPOD nad vojskami, in moje ime je strašno med narodi.«
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»In zdaj, ta zapoved je za vas, duhovniki! Če ne boste poslušali in če si ne boste vzeli k srcu, da bi dajali čast mojemu imenu, govori GOSPOD nad vojskami, pošljem prekletstvo nad vas in prekolnem vaš blagoslov! Saj sem ga že preklel, ker si niste vzeli k srcu! Glejte, zadržal bom vaš zarod in vam stresel iztrebek v obraz, iztrebek vaših praznikov, in odneslo vas bo z njim!
Tedaj boste spoznali, da sem vam poslal to zapoved, da bi ta bila moja zaveza z Levijem, govori GOSPOD nad vojskami. Moja zaveza z njim je bila življenje in mir. Dal sem mu oboje in strah, da bi se me bal in se ponižal pred mojim imenom. Postava resnice je bila v njegovih ustih in krivice ni bilo najti na njegovih ustnicah. V miru in poštenju je hodil z menoj in številne je odvrnil od krivde. Kajti ustnice duhovnika naj ohranijo spoznanje in v njegovih ustih iščejo postavo, ker je poslanec GOSPODA nad vojskami! Vi pa ste krenili s poti in v postavi mnoge spotaknili, pokvarili ste Levijevo zavezo, govori GOSPOD nad vojskami. Zato bom tudi jaz izročil vas, da boste prezirani in ponižani pred vsem ljudstvom, ker ne pazite na moje poti, ampak se v postavi ozirate na osebo!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.038, danes: 8.273
Čas izvajanja programa: 0.05s