Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Kološanom 1,24-2,19

Pismo Kološanom :Uvod 1 2 3 4

Pavlovo služenje Cerkvi
24 Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid njegovemu telesu, ki je Cerkev. 25 Postal sem njen služabnik po načrtu, ki mi ga je Bog določil, da izpolnim Božjo besedo, 26 skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela njegovim svetim. 27 Njim je Bog hotel oznaniti, kakšno je bogastvo slave te skrivnosti med pogani, namreč Kristus v vas, upanje slave. 28 Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu. 29 V ta namen se tudi trudim in bojujem, z njegovo močjo, ki v meni silovito deluje.
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Hočem namreč, da veste, kako zelo se moram bojevati za vas, za one v Laodikeji in za vse, ki me osebno niso videli, da bi potolaženi v svojih srcih in združeni v ljubezni, imeli vse bogastvo gotovosti v dojemanju in bi globoko spoznali Božjo skrivnost, Kristusa, v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja. To pravim, da bi vas nihče ne zavajal s slepljivim pregovarjanjem. Kajti čeprav sem v mesu odsoten, sem vendar v duhu med vami in se veselim, ko vidim, kako urejeno je vaše življenje in kako trdna je vaša vera v Kristusa.
Polnost življenja v Kristusu
Kakor ste torej sprejeli Gospoda Kristusa Jezusa, v njem živite, ukoreninjeni in sezidani v njem ter utrjeni v veri, kakor ste bili v njej poučeni, polni zahvaljevanja. Glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Kajti v njem telesno biva vsa polnost božanstva. 10 V njem imate svojo polnost tudi vi, kajti on je glava vsakršnega vladarstva in oblasti. 11 V njem ste bili tudi obrezani, in sicer z obrezo, ki je ni naredila človeška roka, ampak s Kristusovo obrezo, s katero ste slekli svoje meseno telo. 12 S krstom ste bili namreč pokopani skupaj z njim, v njem ste bili tudi obujeni, po veri v delovanje Boga, ki ga je obudil od mrtvih. 13 Skupaj z njim je oživil tudi vas, ko ste bili mrtvi zaradi prestopkov in zaradi neobrezanosti svojega mesa. Odpustil nam je vse grehe 14 in izbrisal zadolžnico, ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstranil jo je iz naše srede in jo pribil na križ. 15 Razorožil je vladarstva in oblasti ter jih izpostavil javnemu zgledovanju, ko je v njem slavil zmago nad njimi.
16 Naj vas potemtakem nihče ne obsoja zaradi jedi in pijače ali zaradi praznikov, mlajev in sobot. 17 Kajti vse te reči so senca prihodnjih, telo pa je Kristusovo. 18 Ne pustite, da vam vzame nagrado tak, ki se vdaja samoponiževanju in češčenju angelov, ko vrta v svoja domnevna videnja in se brez vzroka napihuje v svojem mesenem umu, 19 ne drži pa se glave, iz katere se po sklepnih vezeh hrani in povezuje celotno telo in tako uspeva v Božji rasti.

Ezekiel 27-28

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Žalostinka o propadu Tira
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Ti, sin človekov, zapoj žalostinko o Tiru! Reci Tiru, ki prebiva ob dohodih na morje in trguje z ljudstvi na številnih obrežjih: Tako govori Gospod BOG:
O, Tir, sam si rekel:
»Dovršene lepote sem!«
V osrčju morij so tvoja ozemlja,
tvoji graditelji so izpopolnili tvojo lepoto.
Iz cipres s Senírja so ti naredili
vse ladijske deske.
Cedro z Libanona so vzeli,
da so naredili jambor zate.
Iz bašánskih hrastov
so ti izdelali vesla.
Krov so ti naredili iz smrekovine
s kitéjskih otokov,
z vdelano slonovino.
Vezeno tenko platno iz Egipta
je bilo tvoje jadro
in hkrati tvoja zastava.
Višnjevi in rdeči škrlat z obrežij Elišája
je bila tvoja ponjava.
Prebivalci Sidóna in Arváda
so bili tvoji veslači,
pri tebi so izkušeni Cemaréjci,
ti so tvoji krmarji.
Gebálski starešine in izvedenci so pri tebi,
da ti popravljajo okvare.
Vse morske ladje in njihovi mornarji so pri tebi,
da izmenjavajo tvoje blago.
10 Perzijci, Ludéjci in Putéjci
so bili v tvoji vojski,
tvoji vojščaki.
Ščit in čelado so obešali v tebi,
ti so ti dajali sijaj.
11 Sinovi Arváda in Heleha
so bili krog in krog po tvojem obzidju,
Gamádci so bili v tvojih stolpih.
Svoje ščite so obešali okrog po obzidju;
ti so dopolnili tvojo lepoto.
12 Taršíš je kupčeval s teboj zaradi obilice tvojega vsakovrstnega bogastva: srebro, železo, kositer in svinec so izmenjavali za tvoje blago. 13 Javán, Tubál in Mešeh so trgovali s teboj: sužnje in bronaste posode so dajali za tvoje blago. 14 Iz Bet Togárme so dobavljali konje, jahalne konje in mezge za tvoje blago. 15 Dedánovci so trgovali s tabo, številni otoki so imeli trgovske zveze s tabo: slonovo kost in ebenovino so ti vračali v plačilo. 16 Edóm je sklepal kupčije s teboj zaradi obilice tvojih izdelkov: ognjenec, škrlat, vezenino, bisus, korale in rubine so izmenjavali za tvoje blago. 17 Tudi Juda in Izraelova dežela sta trgovala s tabo: pšenico iz Miníta, proso, med, olje in balzam sta dajala za tvoje blago. 18 Damask je kupčeval s teboj zaradi obilice tvojih izdelkov, zaradi obilice tvojega vsakovrstnega bogastva, za vino iz Helbóna in za volno iz Caharja. 19 Vedán in Javán, od Uzála, sta izmenjavala za tvoje blago; obdelano železo, kásijo in kolmež sta dovažala za tvoje blago. 20 Dedán je trgoval s teboj s pregrinjali za ježo. 21 Arabija in vsi kedárski knezi so imeli kupčijske zveze s tabo: za jagnjeta, ovne in kozle so sklepali kupčije s teboj. 22 Trgovci iz Sabe in Ragmája so trgovali s tabo: same vrhunske dišave, vsakršne drage kamne in zlato so dajali za tvoje blago. 23 Harán, Kané in Eden, trgovci iz Sabe, Asirija in Kilmád so trgovali s teboj. 24 Vsi ti so trgovali s tabo za prelepa oblačila, za plašče iz višnjevega škrlata in vezenine, za pisane preproge, za spletene in močne vrvi na tvojem trgu. 25 Taršíške ladje so razvažale tvoje blago.
Napolnjen si bil in težko natovorjen
v osrčju morij.
26 V velike vode
so te odpeljali tvoji veslači,
vzhodni veter te je razbil
v osrčju morij.
27 Tvoje bogastvo, tvoje blago in tvoje stvari,
tvoji mornarji in tvoji krmarji,
popravljavci tvojih okvar, prekupčevalci s tvojim blagom,
vsi tvoji vojščaki, ki so v tebi,
in vsa tvoja množica,
ki je v tvoji sredi:
propadejo v osrčju morij
ob dnevu tvojega padca.
28 Od glasnega vpitja tvojih krmarjev
se bodo stresle tvoje planjave.
29 Vsi veslači
bodo šli s tvojih ladij,
mornarji, vsi krmarji po morju
bodo stopili na kopno.
30 Glasno bodo žalovali nad tabo
in bridko tarnali;
potresali si bodo prah na glavo
in se valjali v pepelu.
31 Zavoljo tebe se bodo ostrigli na plešo
in se opasali z raševniki.
Objokovali te bodo v dušni bridkosti,
v bridkem žalovanju.
32 V svoji žalosti bodo zapeli žalostinko o tebi
in tarnali za teboj:
Kdo je bil kakor Tir uničen
sredi morja?
33 Ko so tvoje blago izkrcavali z morij,
si nasičeval številna ljudstva;
z obilico svojega bogastva in blaga
si bogatil kralje zemlje.
34 Zdaj si se razbil na morju,
v globinah vodá.
Tvoje blago in vsa tvoja posadka
sta se pogreznila s teboj.
35 Vsi otočani
so se zgrozili nad tabo;
njihove kralje obhaja trepet,
obrazi so jim prepadeni.
36 Trgovci med ljudstvi sikajo čezte.
Grozota si postal
in izginil za vselej!
Prerokovanje zoper tirskega kralja
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, reci tirskemu knezu: Tako govori Gospod BOG:
Ker je tvoje srce ošabno
in praviš: »Jaz sem bog,
na božjem prestolu sedim
v osrčju morij.«
Vendar si le človek in ne bog,
čeprav enačiš svojo modrost
z modrostjo bogov.
Glej, modrejši si od Daniela!
Nobena skrivnost ti ni prikrita.
S svojo modrostjo in razsodnostjo
si si pridobil bogastvo
in spravil zlata in srebra
v svoje zakladnice.
Z veliko modrostjo pri svojem trgovanju
si si namnožil bogastvo.
Ošabno je postalo tvoje srce zaradi tvojega bogastva.
Zato tako govori Gospod BOG:
Ker si enačil svojo modrost
z modrostjo bogov,
zato, glej, bom pripeljal nadte tujce,
najhujše med narodi.
Izdrli bodo meče zoper lepoto tvoje modrosti
in oskrunili tvoj sijaj.
Pahnili te bodo v jamo:
doletela te bo smrt pobitih
v osrčju morij.
Boš še govoril: »Jaz sem bog,«
ko boš pred svojimi ubijalci?
Le človek si in ne bog,
v rokah svojih morilcev.
10 Smrt neobrezanih te doleti
od roke tujcev.
Zakaj jaz sem govoril, govori Gospod BOG.
Padec tirskega kralja
11 Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: 12 Sin človekov, zapoj žalostinko o tirskem kralju in mu reci: Tako govori Gospod BOG:
Ti si bil pečat popolnosti,
poln modrosti
in dovršene lepote.
13 Bil si v Edenu, Božjem vrtu.
Sami žlahtni kamni so bili tvoja zaščita:
karneol, topaz in jaspis,
hrizolit, beril in oniks,
safir, rubin in smaragd;
tvoji bobni in vdolbine
so bili izdelani iz zlata,
na dan, ko si bil ustvarjen,
so bili pripravljeni.
14 Bil si maziljeni kerub, za varuha sem te postavil,
bil si na sveti Božji gori,
se sprehajal sredi ognjenih kamnov.
15 Popoln si bil v svojem ravnanju
od dneva, ko si bil ustvarjen,
dokler se ni našla na tebi krivica.
16 Zaradi svojega obilnega trgovanja
si postal poln nasilja in si grešil.
Oskrunjenega te pahnem z Božje gore
in kerub varuh te izžene
izmed ognjenih kamnov.
17 Tvoje srce se je prevzelo spričo tvoje lepote,
zaradi svojega sijaja si spridil svojo modrost.
Vrgel sem te na tla
in te postavil pred kralje,
da pasejo oči po tebi.
18 Z obilico svojih krivd,
s krivičnostjo pri svojem trgovanju
si oskrunil svoja svetišča.
Zato ukrešem ogenj iz tvoje srede,
da te požre.
Spremenim te v pepel na zemlji
vpričo vseh, ki te gledajo.
19 Vsi, ki so te poznali med narodi,
se zgrozijo nad teboj.
Grozota si postal
in izginil za vselej!
Proti Sidónu
20 Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: 21 Sin človekov, obrni svoj obraz proti Sidónu in prerokuj proti njemu! 22 Reci: Tako govori Gospod BOG:
Glej, proti tebi sem, Sidón,
pokazal se bom veličastnega v tvoji sredi.
Spoznali bodo, da sem jaz GOSPOD,
ko bom izvršil sodbo nad njim
in se izkazal svetega v njem.
23 Kugo bom poslal nadenj
in kri na njegove ulice.
Pobiti bodo padli v njegovi sredi
pod mečem, ki bo nad njim vsepovsod.
Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Izrael bo osvobojen narodov
24 Za Izraelovo hišo ne bo več ostre bodice ne bodečega trna vseh, ki so okoli njih in jih zaničujejo. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz Gospod BOG.
25 Tako govori Gospod BOG: Ko zberem Izraelovo hišo iz ljudstev, med katera so bili razkropljeni, se bom po njih izkazal svetega v očeh narodov. Prebivali bodo v svoji deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu. 26 Varno bodo prebivali v njej; zidali bodo hiše in zasajali vinograde. Varno bodo prebivali, medtem ko izvršim sodbo nad vsemi sosedi, ki jih zaničujejo. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, njihov Bog.

Izaija 54

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Jeruzalem, Božja nevesta
54 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zavriskaj, jalovka, ki nisi rodila,
zaženi vrisk in vzklikni,
ki nisi imela porodnih bolečin!
Kajti osamela bo imela več otrok
kakor omožena, govori GOSPOD.
Razširi prostor svojega šotora,
razpni pregrinjala svojih bivališč.
Nikar ne varčuj! Podaljšaj svoje vrvi,
utrdi svoje kole!
Kajti razširila se boš na desno in na levo,
tvoji potomci bodo podedovali narode
in naselili opuščena mesta.

Ne boj se, saj ne boš osramočena,
ne daj se zmesti, saj ne boš zaničevana.
Pozabila boš sramoto svojega deklištva
in očitkov zaradi svojega vdovstva se ne boš več spominjala.
Kajti tvoj mož je tvoj stvarnik,
njegovo ime je GOSPOD nad vojskami.
Tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov,
imenuje se Bog vse zemlje.
Da, kakor ženo, ki je zapuščena in v duši žalostna,
te je GOSPOD poklical,
kakor ženo iz mladosti, ki je zavržena,
govori tvoj Bog.
Za kratek čas sem te zapustil,
a z velikim usmiljenjem te zberem.
V izbruhu gneva sem za hip
zakril svoj obraz pred teboj,
a z večno ljubeznijo se te usmilim,
govori GOSPOD, tvoj odkupitelj.

Ta čas je zame, kakor so bili Noetovi dnevi:
kakor sem prisegel, da Noetove vode
ne bodo več preplavile zemlje,
tako prisegam, da se ne bom več jezil nad teboj
in ti ne bom več grozil.
10 Kajti gore se bodo premaknile
in griči omajali,
moja milost pa se ne bo odmaknila od tebe
in moja zaveza miru se ne bo omajala,
pravi tvoj usmiljeni, GOSPOD.
Nova prestolnica Jeruzalem
11 O uboga, razmršena, nikoli potolažena!
Glej, sam bom položil v malto tvoje kamne,
utemeljil te bom s safiri.
12 Postavil ti bom nadzidke iz rubinov,
tvoja vrata iz ognjencev
in vso tvojo ograjo iz žlahtnih kamnov.
13 Vsi tvoji sinovi bodo GOSPODOVI učenci
in velik bo mir tvojih sinov.
14 Utrjena boš v pravičnosti:
daleč boš od zatiranja, ne boš se ga več bala,
daleč boš od pogube, ne bo se ti več približala.
15 Glej, če kdo vpade in napade,
nihče ne bo od mene,
kdor te bo napadel,
bo padel pred teboj.
16 Glej, jaz sem ustvaril kovača,
ki razpihuje tleče oglje
in izdeluje orožje za njegovo delo,
in jaz sem ustvaril pokončevalca, da uničuje.
17 Nobeno oblikovano orožje ne bo uspelo proti tebi,
in vsak jezik, ki se bo na sodbi vzdignil proti tebi, boš obdolžila.
To je dediščina GOSPODOVIH služabnikov
in njihova pravičnost je od mene, govori GOSPOD.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.546, danes: 19.860
Čas izvajanja programa: 0.06s