Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Kološanom 2,20-3,17

Pismo Kološanom :Uvod 1 2 3 4

Novo življenje v Kristusu
20 Če ste torej s Kristusom odmrli prvinam sveta, zakaj bi si dali prepovedovati, kakor da še živite posvetno: 21 »Ne prijemaj, ne okušaj, ne dotikaj se!« 22 Saj mora vse to izginiti z uporabo. To so človeške zapovedi in nauki. 23 S svojo umišljeno pobožnostjo, ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo te reči sicer vtis modrosti, a dejansko niso za drugo, kot da gódijo mesu.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi.
Zato omrtvite v sebi to, kar teži k zemlji: nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Zaradi tega prihaja Božja jeza na sinove nepokorščine, med katerimi ste bili nekoč tudi vi, ko ste tako živeli. Zdaj pa tudi vi odvrzite vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred 10 in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje, po podobi svojega Stvarnika. 11 Kjer je to, ni več ne Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak vse in v vseh je Kristus.
12 Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. 13 Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. 14 Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. 15 In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. 16 Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. 17 In vse, kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.

Ezekiel 29-30

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Proti Egiptu
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V desetem letu, v desetem mesecu, dvanajstega v mesecu se mi je zgodila beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti faraonu, egiptovskemu kralju, in prerokuj proti njemu in proti vsemu Egiptu! Govori in reci: Tako govori Gospod BOG:
Glej, proti tebi sem,
faraon, egiptovski kralj,
ti veliki zmaj,
ki ležiš sredi njegovih rokavov
in govoriš: »Moj Nil je moj,
jaz sem ga naredil.«
Denem ti kavlje v čeljusti,
ribe tvojih nilskih rokavov prilepim na tvoje luskine
in te izvlečem iz tvojih rokavov
z vsemi ribami tvojih nilskih rokavov,
prilepljenimi na tvoje luskine.
Vržem te v puščavo,
tebe in vse ribe tvojih nilskih rokavov.
Na odprto polje padeš,
ne poberejo te in ne pokopljejo.
Živalim zemlje in pticam neba
te dam v žrtje.
Tedaj spoznajo vsi prebivalci Egipta,
da sem jaz GOSPOD.
Bil si namreč le trstova palica
za Izraelovo hišo.
Kadar so te prijeli v roko, si se zlomil
in jim ranil vso ramo.
Kadar so se oprli nate, si se prelomil
in jim omajal vsa ledja.
Zato tako govori Gospod BOG: Glej, pripeljal bom nadte meč ter iztrebil iz tebe ljudi in živino. Egiptovska dežela bo postala puščava in razvalina. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Ker si rekel: »Nil je moj, jaz sem ga naredil,« 10 zato, glej, sem proti tebi in proti tvojim nilskim rokavom. Egiptovsko deželo bom spremenil v pravo razvalino in puščavo od Migdóla do Siéne in do etiopske meje. 11 Skoznjo ne bo šla človeška noga, tudi živalska noga ne pojde skoznjo: štirideset let bo neobljudena. 12 Egiptovsko deželo bom spremenil v puščavo sredi opustošenih dežel in njena mesta naj bodo sredi razdejanih mest puščava štirideset let. Egipčane pa bom razkropil med narode in jih razselil po deželah.
13 Tako namreč govori Gospod BOG: Po štiridesetih letih bom zbral Egipčane izmed ljudstev, kamor so bili razkropljeni. 14 Tedaj bom obrnil usodo Egipčanov in jih pripeljal nazaj v deželo Patrós, v njihovo rojstno deželo. Tam bodo neznatno kraljestvo. 15 To bo neznatnejše od drugih kraljestev in se ne bo več povzdigovalo nad druge narode. Zmanjšal jih bom, da ne bodo več gospodovali nad narodi. 16 Izraelova hiša se ne bo več zanašala nanje, temveč jo bodo le spominjali na njeno krivdo, ko se je obračala za njimi. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz Gospod BOG.
17 V sedemindvajsetem letu, v prvem mesecu, prvega v mesecu se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 18 Sin človekov, babilonski kralj Nebukadnezar je naložil svoji vojski garaško službo zoper Tir. Vsaka glava je plešasta, vsa ramena oguljena. A plačila ni dobil od Tira ne on ne njegova vojska, za službo, ki jo je opravil zoper njega. 19 Zato tako govori Gospod BOG: Glej, babilonskemu kralju Nebukadnezarju dajem egiptovsko deželo; odnesel bo njeno bogastvo, jo izropal in oplenil: to bo nagrada za njegovo vojsko. 20 Za plačilo, da se je trudil zanj, mu dajem egiptovsko deželo, saj so delali zame, govori Gospod BOG.
21 Tisti dan bom okrepil moč Izraelovi hiši, tebi pa odprl usta v njihovi sredi. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
30 GOSPODOV dan nad Egiptom
Zgodila se mi je beseda GOSPODOVA, rekoč: Sin človekov, prerokuj in reci: Tako govori Gospod BOG:
Vpijte: »Gorje, kakšen dan!«
Kajti blizu je dan,
blizu je GOSPODOV dan.
Oblačen dan bo,
usoden čas za narode.
Meč bo prišel nad Egipt,
preplah bo v Etiopiji,
ko bodo v Egiptu padali pobiti,
ko bodo pobrali njegovo bogastvo
in bodo razdejani njegovi temelji.
Etiopija, Put, Lud, vsa mešanica ljudstev, Kub in sinovi dežele zaveze z njim vred padejo pod mečem.

Tako govori GOSPOD:
Podporniki Egipta bodo padli
in njegova ponosna moč se bo sesula.
Od Migdóla do Siéne
bodo padli v njem pod mečem,
govori Gospod BOG.
Opustošeni bodo sredi opustošenih dežel,
njihova mesta bodo med razdejanimi mesti.
Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD,
ko bom zanetil ogenj v Egiptu
in bodo uničeni vsi njegovi zavezniki.
Tisti dan bodo odšli moji sli na ladjah in prestrašili brezskrbno Etiopijo. Preplah bo med njimi ob usodnem dnevu za Egipt; glej, že prihaja.

10 Tako govori Gospod BOG:
Naredil bom konec egiptovskemu blišču
z roko babilonskega kralja Nebukadnezarja.
11 On in njegovo ljudstvo z njim, najhujši med narodi,
bodo prišli opustošit deželo.
Izdrli bodo svoje meče zoper Egipt
in napolnili deželo s pobitimi.
12 Posušil bom nilske rokave
in prodal deželo v roke hudobnežem.
Opustošil bom deželo in kar jo napolnjuje,
z rokami tujcev.
Jaz, GOSPOD, sem govoril.

13 Tako govori Gospod BOG:
Uničil bom malike,
ugonobil memfiške nične bogove;
kneza ne bo več v egiptovski deželi,
poslal bom strah v egiptovsko deželo.
14 Opustošil bom Patrós,
zanetil ogenj v Coanu
in izvršil sodbe nad Nojem.
15 Izlil bom svoj srd na Sin,
egiptovsko trdnjavo,
in iztrebil množico iz Noja.
16 Zanetil bom ogenj v Egiptu,
Sin bo stokal v bolečinah,
No bo prebit
in Memfis napaden pri belem dnevu.
17 Mladeniči iz Ona in Pi Beseta bodo padli pod mečem,
sama pa bosta šla v izgnanstvo.
18 V Tahpanhésu se bo dan stemnil,
ko bom tam zlomil egiptovske jarme
in naredil konec njegovi ponosni moči.
Oblak ga bo pokril
in njegova naselja bodo šla v ujetništvo.
19 Tako bom izvršil sodbo nad Egiptom
in spoznali bodo, da sem jaz GOSPOD.
20 V enajstem letu, v prvem mesecu, sedmega v mesecu se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: 21 Sin človekov, zlomil sem laket faraonu, egiptovskemu kralju, in glej, niso ga obvezali, da bi ozdravel, niso deli nanj povoja in ga obvezali, da bi se okrepil in mogel prijeti za meč. 22 Zato tako govori Gospod BOG: Glej, proti faraonu, egiptovskemu kralju sem, polomil mu bom oba lakta, zdravega in zlomljenega, in mu izbil meč iz roke. 23 Egipčane bom razkropil med narode in jih razsejal po deželah. 24 Okrepil bom roki babilonskega kralja in mu dal svoj meč v roko. Faraonovi roki pa bom polomil, da bo smrtno ranjen stokal pred njim. 25 Da, okrepil bom roki babilonskega kralja, faraonovi roki pa bosta omahnili. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, kajti dal bom svoj meč v roko babilonskemu kralju, da bo z njim zamahnil nad egiptovsko deželo. 26 Egipčane pa bom razkropil med narode in jih razsejal po deželah. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe

Izaija 55

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Pridite vsi, ki ste žejni
55 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
O vsi, ki ste žejni,
pridite k vodi,
in vi, ki nimate denarja,
pridite, kupite in jejte!
Pridite, kupite brez denarja,
brez plačila vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,
naj uživa v sočni jedi vaša duša.
Nagnite svoje uho in pridite k meni,
poslušajte in bo živela vaša duša.
Vcepil vam bom večno zavezo,
Davidove dobrote, ki so zanesljive.
Glej, za pričo narodom sem ga postavil,
za voditelja in zapovednika narodom.
Glej, narode, ki jih ne poznaš, boš poklical,
in narodi, ki te ne poznajo, bodo prihiteli k tebi,
zaradi GOSPODA, tvojega Boga,
in zaradi Svetega Izraelovega,
ki te je poveličal.
Božja beseda je živa
Iščite GOSPODA, dokler se daje najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Krivični naj zapusti svojo pot
in hudobni svoje misli.
Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil,
k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.
Kajti moje misli niso vaše misli
in vaše poti niso moje poti, govori GOSPOD.
Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moje poti nad vašimi potmi
in moje misli nad vašimi mislimi.

10 Kajti kakor pride dež in sneg izpod neba
in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo,
jo naredil rodovitno in brstečo,
dal sejalcu seme in uživalcu kruh,
11 takó bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust:
ne vrne se k meni brez uspeha,
temveč bo storila, kar sem hotel,
in uspela v tem, za kar sem jo poslal.
Na poti iz Babilona
12 Da, z veseljem boste odšli
in v miru vas bodo vodili.
Gore in griči bodo zagnali vrisk pred vami
in vsa drevesa po polju bodo ploskala z rokami.
13 Namesto trnja bodo rastle ciprese,
namesto kopriv bodo rastle mirte.
To se bo zgodilo GOSPODU v slavo,
v trajno znamenje, ki ne bo iztrebljeno.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.609, danes: 22.627
Čas izvajanja programa: 0.05s