Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 2,1-21

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezusovo rojstvo
(Mt 1,18–25)
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
Pastirji in angeli
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. 10 Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. 11 Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. 12 To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« 13 In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
14 »Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
15 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« 16 Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. 17 Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. 18 In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. 19 Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 20 In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
21 Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Ezekiel 37

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Suhe kosti oživijo
37 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPODOVA roka je bila nad menoj. GOSPOD me je po duhu peljal ven in me postavil v sredo doline, ki je bila polna kosti. Peljal me je krog in krog ob njih: glej, bilo jih je silno veliko po dolini in glej, zelo suhe so bile. Rekel mi je: »Sin človekov, ali lahko te kosti oživijo?« Rekel sem: »Gospod BOG, ti veš!« Tedaj mi je rekel: Prerokuj nad temi kostmi in jim reci: »Suhe kosti, poslušajte GOSPODOVO besedo! Tako govori Gospod BOG tem kostem: Glejte, poslal bom duha v vas in boste oživele. S kitami vas bom obdal in dal, da bo zrastlo meso na vas. Prevlekel vas bom s kožo in vam dal duha, da boste oživele. Tedaj boste spoznali, da sem jaz GOSPOD
Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastal šum. In glej, hrup: kosti so se približale druga drugi. Videl sem: glej, že so bile kite na njih, zrastlo je meso in koža se je razpela čeznje po vrhu. Duha pa ni bilo v njih. Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori Gospod BOG: Od štirih vetrov pridi, duh, in dihni v te pobite, da oživijo!« 10 Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel vanje duh. Oživele so in se postavile na noge: silno velika vojska.
11 Rekel mi je: »Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša. Glej, govorijo: ›Naše kosti so usahnile, naše upanje je splahnelo, uničeni smo.‹ 12 Zato prerokuj in jim reci: Tako govori Gospod BOG: Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. 13 Spoznali boste, da sem jaz GOSPOD, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobov, o moje ljudstvo. 14 Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, GOSPOD, govoril in storil, govori GOSPOD
Združitev obeh kraljestev
15 Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: 16 Ti, sin človekov, si vzemi kos lesa in zapiši nanj: »Judu in Izraelovim sinovom, ki so njegovi zavezniki.« Vzemi še drug kos lesa in zapiši nanj: »Jožefu – Efrájimov les – in vsej Izraelovi hiši, ki je njegova zaveznica.« 17 Potem ju stakni, da ti bosta en kos lesa in bosta združena v tvoji roki. 18 Ko ti bodo sinovi tvojega ljudstva rekli: »Nam ne boš razložil, kaj hočeš s tem?« 19 jim reci: Tako govori Gospod BOG: Glejte, vzel bom Jožefov kos lesa, ki je v Efrájimovi roki, in Izraelove rodove, ki so njegovi zavezniki, in jih pridel njemu, Judovemu kosu, ter naredil iz njiju en les, tako da bosta eno v moji roki. 20 Kosa lesa, na katera si pisal, naj bosta v tvoji roki pred njihovimi očmi; 21 reci jim: Tako govori Gospod BOG: glejte, vzel bom Izraelove sinove izmed narodov, kamor so odšli, jih zbral z vseh strani in jih pripeljal na njihovo zemljo. 22 Združil jih bom v en narod v deželi, na Izraelovih gorah. En kralj bo kraljeval nad vsemi. Ne bosta več dva naroda in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. 23 Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in ostudnostmi in z vsemi svojimi hudodelstvi. Rešil jih bom vseh odpadov, s katerimi so se pregrešili, in jih očistil: moje ljudstvo bodo in jaz bom njihov Bog.
24 Moj služabnik David bo kralj nad njimi; vsi bodo imeli enega pastirja. Po mojih odlokih se bodo ravnali in mojih zakonov se bodo držali in jih izpolnjevali. 25 Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu in so v njej prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej sami, njihovi otroci in otroci njihovih otrok na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke. 26 Z njimi bom sklenil zavezo miru: to bo večna zaveza z njimi. Utrdil jih bom in jih namnožil ter postavil svoje svetišče v njihovi sredi na veke. 27 Moje prebivališče bo pri njih, njihov Bog bom in oni bodo moje ljudstvo. 28 Tedaj bodo narodi spoznali, da jaz, GOSPOD, posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče med njimi na veke.

Izaija 60

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Prestolnica Jeruzalem privlači ves svet
60 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vstani, zasij, kajti prišla je tvoja luč
in GOSPODOVO veličastvo je vzšlo nad teboj.
Kajti glej, tema pokriva zemljo
in megla ljudstva,
nad teboj pa vzhaja GOSPOD
in njegovo veličastvo sije nad teboj.
Narodi bodo prišli k tvoji luči,
kralji k siju tvoje zarje.

Povzdigni oči naokrog in poglej,
vsi se zbirajo, prihajajo k tebi.
Tvoji sinovi prihajajo od daleč,
tvoje hčere peljejo pod roko.
Tedaj boš videla in žarela,
srce ti bo drhtelo in se širilo,
kajti k tebi se bo obrnilo bogastvo morja,
imetje narodov bo prišlo k tebi.
Množica velblodov te bo zagrnila,
dromedarji iz Midjána in Efe,
prišli bodo vsi iz Sabe.
Zlata in kadila bodo prinesli,
GOSPODOVO hvalo bodo oznanjali.
Vsa kedárska drobnica se bo zbrala pri tebi,
nebajótski ovni ti bodo stregli.
Povzpeli se bodo na moj spravni oltar,
hišo svojega veličastva bom poveličal.

Kdo so ti, ki letijo kakor oblak,
kakor golobi k svojim golobnjakom?
Da, k meni se zgrinjajo obrežja,
taršíške ladje so spredaj,
da pripeljejo tvoje sinove od daleč,
z njimi tudi njihovo srebro in zlato,
za ime GOSPODA, tvojega Boga,
za Svetega Izraelovega,
ki te je poveličal.
Ves svet se zbira okrog prestolnice
10 Sinovi tujcev bodo zidali tvoja obzidja,
njihovi kralji ti bodo stregli,
kajti v svojem gnevu sem te udaril,
po svoji milosti pa sem se te usmilil.
11 Tvoja vrata bodo vedno odprta,
noč in dan se ne bodo zaprla,
da pripeljejo k tebi množico narodov,
njihove kralje kot vodilne.
12 Da, vsak narod in vsako kraljestvo,
ki ti ne bo hotelo služiti, bo izginilo,
ti narodi bodo povsem pokončani.
13 Veličastvo Libanona bo prišlo k tebi,
cipresa, brest in jelka hkrati,
da bodo poveličali prostor mojega svetišča,
in proslavil bom podnožje svojih nog.
14 K tebi bodo prišli sklonjeni
sinovi tvojih tlačiteljev,
padli bodo na kolena pred stopala tvojih nog,
vsi, ki so te zaničevali.
Imenovali te bodo GOSPODOVA prestolnica,
Sion Svetega Izraelovega.
15 Ker si bila zapuščena,
osovražena in brez popotnika,
te bom naredil za večen ponos,
za veselje iz roda v rod.
16 Sesala boš mleko narodov,
prsi kraljev boš sesala
in spoznala boš, da sem jaz GOSPOD, tvoj rešitelj,
tvoj odkupitelj, Močni Jakobov.

17 Namesto brona bom prinesel zlata,
namesto železa bom prinesel srebra,
namesto lesa bron,
namesto kamna železo.
Za nadzornika ti bom postavil mir,
za priganjača pravičnost.
18 V tvoji deželi ne bo več slišati o nasilju,
ne o pustošenju in razdejanju v tvojih mejah.
Svoja obzidja boš imenovala Odrešenje,
svoja vrata Hvalnica.
Večno sonce nad prestolnico
19 Za luč podnevi
ti ne bo več sonce
in za mesečino
ti ne bo svetila luna,
temveč bo GOSPOD tvoja večna luč,
tvoj Bog bo tvoje veličastvo.
20 Tvoje sonce ne bo več zašlo,
tvoja luna ne bo več pobrana,
kajti GOSPOD bo tvoja večna luč,
končani bodo dnevi tvojega žalovanja.
21 Tvoje ljudstvo bodo sami pravičniki
za vselej bodo imeli v lasti deželo,
bodo mladika, ki sem jo zasadil,
delo mojih rok za moje poveličanje.
22 Iz najmanjšega jih bo tisoč,
iz najšibkejšega mogočen narod,
jaz, GOSPOD, pospešim to ob svojem času.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.715, danes: 22.733
Čas izvajanja programa: 0.05s