Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Luku 2,22-52

Evangelij po Luku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jezusa darujejo v templju
22 Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, 23 kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, 24 in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
25 Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. 26 In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. 27 V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, 28 ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel:
29 »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika
po svoji besedi v miru,
30 kajti moje oči so videle tvojo rešitev,
31 ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev:
32 luč v razodetje poganom
in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
33 Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. 34 Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, 35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
36 Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, 37 nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. 38 Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.
Vrnitev v Nazaret
39 Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 40 Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.
Deček Jezus v templju
41 Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. 42 Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. 43 In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. 44 Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. 45 Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 46 Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. 47 In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 48 Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« 49 Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« 50 Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 51 Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. 52 Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.

Ezekiel 38-39

Ezekiel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Prerokovanje zoper Goga, kralja v Magógu
38 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: Sin človekov, obrni svoj obraz proti Gogu v deželi Magógu, proti knezu, poglavarju Mešeha in Tubála, in prerokuj zoper njega! Reci: Tako govori Gospod BOG: Glej, proti tebi sem, Gog, knez, poglavar Mešeha in Tubála! Zvabil te bom in ti del kavlje v čeljusti. Odpeljal bom tebe in vso tvojo vojsko, konje in jezdece, vse izvrstno opremljene, z veliko množico s ščiti in zasloni, vse z mečem oborožene. Perzijci, Etiopci in Putéjci so z njimi, vsi s ščitom in čelado. Gomer in vse njegove trume, Bet Togárma, skrajni sever in vse njegove trume; številna ljudstva so pri tebi.
Dobro se pripravi, ti in vsa tvoja množica, ki je zbrana okoli tebe; bodi ji za varstvo! Čez veliko dni boš dobil ukaz. Ko bodo pretekla leta, boš krenil nad deželo, ki se je osvobodila meča in se iz mnogih ljudstev spet zbrala na Izraelovih gorah, ki so bile dolgo opustošene. Njeno prebivalstvo je bilo odpeljano izmed ljudstev in zdaj vsi varno prebivajo. Pridrvel boš, kot nevihta boš prišel; kakor oblak boš in pokril boš deželo, ti in vse tvoje trume in številna ljudstva s teboj.
10 Tako govori Gospod BOG: Tisti dan ti bodo misli vstajale v srcu in zasnoval boš hudoben načrt. 11 Rekel boš: »Napadel bom nezavarovano deželo, planil nad mirne ljudi, ki varno prebivajo; vsi prebivajo v neobzidanih krajih in nimajo ne zapahov ne vrat. 12 Hočem dobiti plen in pograbiti rop, iztegniti roko na spet naseljene razvaline, na ljudstvo, ki je bilo znova zbrano izmed narodov, ki se ukvarja z živino in s premoženjem ter prebiva v središču sveta.« 13 Saba, Dedán, trgovci iz Taršíša in vsi njegovi kupčevalci ti bodo rekli: »Prihajaš, da dobiš plen? Si zbral svojo množico, da pograbiš rop, da pobereš srebro in zlato, da vzameš živino in premoženje, da dobiš velik plen?«
14 Zato prerokuj, sin človekov, in reci Gogu: Tako govori Gospod BOG: Mar se ne boš tisti dan, ko bo moje ljudstvo Izrael varno prebivalo, vzdignil 15 in prišel iz svojega kraja, s skrajnega severa, ti in številna ljudstva s teboj, vsi jezdeci na konjih, velika množica, številna vojska? 16 Prišel boš nad moje ljudstvo Izraela kakor oblak in prekril deželo. Ko bodo pretekli dnevi, te bom pripeljal nad svojo deželo, da me bodo spoznali narodi, ko se bom po tebi, Gog, izkazal svetega v njihovih očeh.
17 Tako govori Gospod BOG: Mar nisi ti tisti, ki sem o njem v nekdanjih dneh govoril po svojih služabnikih, Izraelovih prerokih, ki so v tistih dneh, pred leti, prerokovali, da te bom pripeljal nadnje? 18 Tisti dan, ko bo prišel Gog nad Izraelovo deželo, govori Gospod BOG, bo v meni vzplamenel srd. 19 V svoji gorečnosti, v ognju svoje togote govorim: Zares, tisti dan bo velik pretres v Izraelovi deželi. 20 Pred mojim obličjem bodo vztrepetale ribe morjá in ptice neba, poljske živali in vsa laznina, ki se plazi po zemlji, in vsi ljudje v deželi. Gore se bodo podrle, pečine se sesule in vsi zidovi se bodo zrušili. 21 Na vse svoje gore bom zoper njega poklical meč, govori Gospod BOG. Vsak bo obrnil meč proti svojemu bratu. 22 Sodil ga bom s kugo in krvjo, s ploho in točo, ogenj in žveplo bom dal deževati nanj, na njegove trume in na številna ljudstva, ki so z njim. 23 Tako se bom izkazal velikega in svetega in se dal spoznati v očeh številnih narodov. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Nova prerokba proti Gogu
39 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ti, sin človekov, prerokuj zoper Goga in reci: Tako govori Gospod BOG: Glej, proti tebi sem, Gog, knez, poglavar Mešeha in Tubála. Zvabil te bom in te spravil na pot, odpeljal te bom s skrajnega severa in te pripeljal na Izraelove gore. Tam ti izbijem lok iz levice in ti stresem puščice iz desnice. Na Izraelovih gorah boš padel ti, vse tvoje trume in ljudstva, ki so s teboj: pticam roparicam – vsemu, kar leta – in poljskim živalim te bom dal v žrtje. Na odprtem polju boš padel; tako sem namreč rekel, govori Gospod BOG. Ogenj bom poslal nad Magóg in nad tiste, ki varno prebivajo na otokih. Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD.
Svoje sveto ime bom dal spoznati sredi svojega ljudstva Izraela in ne bom pustil, da bi se še skrunilo moje sveto ime. Tedaj bodo narodi spoznali, da sem jaz GOSPOD, Sveti v Izraelu. Glej, to pride in se zgodi, govori Gospod BOG. To je dan, o katerem sem govoril.
Prebivalci Izraelovih mest bodo tedaj šli ven, zanetili ogenj in kurili z orožjem: s ščiti in z zasloni, z loki in s puščicami, s kiji in s kopji. Sedem let bodo kurili ogenj z njimi. 10 Ne bo jim več treba nositi drv s polja ne sekati v gozdovih, ker bodo kurili ogenj z orožjem. Tako bodo oplenili tiste, ki so jih plenili, in oropali tiste, ki so jih ropali, govori Gospod BOG.
11 Tisti dan bom Gogu določil kraj za grobišče v Izraelu: dolino Abarím, vzhodno od morja, ki mimoidočim zapira pot. Tam bodo pokopali Goga in vso njegovo vojsko; imenovali jo bodo Dolina Gogove množice. 12 Izraelova hiša jih bo pokopavala sedem mesecev, da bo očistila deželo. 13 Vse ljudstvo v deželi bo pokopavalo; to jim bo v čast na dan mojega poveličanja, govori Gospod BOG. 14 Določili bodo može s stalno nalogo, da hodijo po deželi in pokopavajo tiste, ki bodo preostali na površju zemlje; tako jo bodo očistili. Celih sedem mesecev jih bodo iskali. 15 Ko bodo ti hodili po deželi in bo kdo zagledal človeško okostje, naj postavi ob njem znamenje, dokler ga pogrebci ne pokopljejo v Dolini Gogove množice. 16 Tam bo tudi mesto z imenom Hamóna. Tako bodo očistili deželo.
17 Ti pa, sin človekov, tako govori Gospod BOG, reci pticam – vsemu, kar leta – in poljskim živalim: Zberite se, pridite skupaj z vseh strani k daritvenemu obedu, ki vam ga bom pripravil kot veliko klavno daritev na Izraelovih gorah: jedli boste meso in pili kri. 18 Jedli boste meso junakov in pili kri zemeljskih knezov: ovnov, jagnjet, kozlov in juncev in vse pitane živine z Bašána. 19 Najedli se boste tolšče do sitega in se napili krvi do pijanosti na daritvenem obedu, ki vam ga pripravim. 20 Najedli se boste pri moji mizi konj in konjenikov, junakov in vsakovrstnih bojevnikov, govori Gospod BOG.
Povzetek Ezekielovega oznanjevanja
21 Vzpostavil bom svoje veličastvo med narodi. Vsi narodi bodo videli mojo sodbo, ki sem jo izvršil, in mojo roko, ki sem jo položil nanje. 22 Izraelova hiša pa bo od tistega dne naprej vedela, da sem jaz GOSPOD, njen Bog. 23 Tudi narodi bodo spoznali, da je Izraelova hiša morala v izgnanstvo zaradi svojih krivd, ker so se mi izneverili. Zato sem skril svoje obličje pred njimi in jih dal v roke njihovih nasprotnikov, da so vsi padli pod mečem. 24 Zaradi njihove nečistosti in hudodelstev sem tako ravnal z njimi in skril svoje obličje pred njimi.
25 Zato tako govori Gospod BOG: Zdaj hočem obrniti Jakobovo usodo, se usmiliti vse Izraelove hiše in se razvneti za svoje sveto ime. 26 Pozabili bodo sramoto in vso nezvestobo, s katero so se mi izneverili, ko bodo spet varno prebivali na svoji zemlji, ne da bi jih kdo strahoval. 27 Ko jih pripeljem nazaj izmed ljudstev in jih zberem iz dežel njihovih sovražnikov, se bom po njih izkazal svetega v očeh številnih narodov. 28 Tedaj bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, njihov Bog, ki sem jih sicer poslal k narodom v izgnanstvo, pa jih bom spet zbral na njihovi zemlji in nobenega izmed njih ne bom več pustil tam. 29 Ne bom več skrival svojega obličja pred njimi, ker bom izlil svojega duha nad Izraelovo hišo, govori Gospod BOG.

Izaija 61

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Prerokovo poslanstvo
61 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Duh Gospoda BOGA je nad menoj,
ker me je GOSPOD mazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim,
da povežem strte v srcu,
da okličem jetnikom prostost,
zapornikom osvoboditev,
da oznanim leto GOSPODOVE milosti
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse, ki žalujejo,
da se obrnem k žalujočim na Sionu
in jim dam venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalovanja,
ogrinjalo za hvalnico namesto potrtega duha.
Imenovali se bodo Hrasti pravičnosti,
GOSPODOV nasad za njegovo poveličanje.
Vse izvoljeno ljudstvo – Božji duhovniki
Pozidali bodo prastare razvaline,
spet bodo vzdignili nekdanje ruševine,
obnovili bodo zapuščena mesta,
ruševine številnih rodov.
Tujci bodo pristopili in pasli vaše črede,
sinovi drugorodcev bodo vaši orači in viničarji.
Vi pa se boste imenovali GOSPODOVI duhovniki,
imenovali vas bodo služabnike našega Boga.
Bogastvo narodov boste uživali
in se ponašali z njihovo slavo.
Namesto vaše dvojne sramote
in zaničevanja bodo razglašali svoj delež.
Zato bodo v svoji deželi podedovali dvojni delež,
njihovo veselje bo večno.

Kajti jaz, GOSPOD, ljubim pravico
in sovražim krivičen rop.
Zvesto jim bom dal njihovo plačilo,
sklenil bom z njimi večno zavezo.
Njihov rod bo znan med narodi,
njihovi potomci med ljudstvi.
Vsi, ki jih bodo videli, bodo priznali,
da so zarod, ki ga je GOSPOD blagoslovil.
Zahvalna pesem
10 Silno se veselim v GOSPODU,
moja duša se raduje v mojem Bogu.
Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja,
ovil me je z ogrinjalom pravičnosti,
kakor ženina, ki si nadene venec,
kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom.
11 Saj kakor zemlja poraja svojo rast
in kakor vrt poganja svoje seme,
tako bo Gospod BOG dal poganjati pravičnost
in hvalo pred vsemi narodi.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.473, danes: 8.708
Čas izvajanja programa: 0.06s