Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Marku 1,1-20

Evangelij po Marku :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EVANGELIJ PO MARKU
PRIPRAVA NA JEZUSOVO JAVNO DELOVANJE
Oznanjevanje Janeza Krstnika
(Mt 3,1–12; Lk 3,1–9.15–17; Jn 1,19–28)
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina;
kakor je zapisano pri preroku Izaiju:
Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.«
Jezusov krst
(Mt 3,13–17; Lk 3,21–22)
Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. 10 Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa, ki se razpirajo, in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. 11 In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Hudič skuša Jezusa
(Mt 4,1–11; Lk 4,1–13)
12 Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. 13 V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.
JEZUSOVO DELOVANJE V GALILEJI
Začetek javnega delovanja
(Mt 4,12–17; Lk 4,14–15)
14 Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij 15 in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Jezus pokliče štiri ribiče
(Mt 4,18–22; Lk 5,1–11)
16 Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 17 Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« 18 Takoj sta pustila mreže in šla za njim. 19 Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. 20 Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.

2. Samuelova knjiga 2,1-3,1

2. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DAVID
Davida v Hebrónu mazilijo za kralja
2 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je David vprašal GOSPODA: »Ali naj grem v katero izmed Judovih mest?« GOSPOD mu je rekel: »Pojdi!« David je rekel: »V katero naj grem?« Rekel je: »V Hebrón.« Tako je David šel tja in tudi obe njegovi ženi, Jezreélka Ahinóam in Abigájila, žena Karmélčana Nabála. Pripeljal je tudi svoje može, ki so bili z njim, vsakega z njegovo družino, in so se naselili v mestih okrog Hebróna. Tedaj so prišli Judovi možje in tam mazilili Davida za kralja čez Judovo hišo.
Sporočili so Davidu in rekli: »Možje iz Jabéš Gileáda so pokopali Savla.« David je poslal sle k možem v Jabéš Gileádu in jim rekel: »Bodite blagoslovljeni od GOSPODA, ker ste izkazali to vdanost svojemu gospodu Savlu in ga pokopali! Zdaj naj vam GOSPOD izkaže milost in zvestobo! Tudi jaz vam bom izkazal dobroto, ker ste to storili. Zdaj naj bodo torej vaše roke močne in bodite hrabri, kajti vaš gospod Savel je mrtev, zato je Judova hiša mene mazilila za kralja čez sebe.«
Iš Bošet kralj nad Izraelom
Nerov sin Abnêr, poveljnik Savlove vojske, pa je vzel Savlovega sina Iš Bošeta, ga prepeljal v Mahanájim in ga postavil za kralja nad Gileádom, Aserjem, Jezreélom, Efrájimom, Benjaminom in nad vsem Izraelom. 10 Savlov sin Iš Bošet je imel štirideset let, ko je postal kralj nad Izraelom, in je kraljeval dve leti. Judova hiša pa je šla za Davidom. 11 Število dni, katere je bil David v Hebrónu kralj nad Judovo hišo, je bilo sedem let in šest mesecev.
Spopad v Gibeónu
12 Nerov sin Abnêr je s hlapci Savlovega sina Iš Bošeta odšel iz Mahanájima v Gibeón. 13 Cerújin sin Joáb pa je odšel z Davidovimi hlapci. Pri ribniku v Gibeónu so prišli skupaj. Eni so posedli na eni strani ribnika, drugi na drugi strani. 14 Abnêr je rekel Joábu: »Naj se vzdignejo mladeniči in naj nastopijo v bojni igri pred nami!« Joáb je rekel: »Naj se vzdignejo!« 15 Vzdignili so se in šli mimo po številu dvanajst za Benjamina in za Savlovega sina Iš Bošeta ter dvanajst izmed Davidovih hlapcev. 16 Vsak je zgrabil svojega nasprotnika za glavo in zasadil svojemu nasprotniku meč v stran. Tako so skupaj padli. Zato se tisti kraj pri Gibeónu imenuje Polje rezil. 17 In nastal je silno trd boj tisti dan. Davidovi hlapci so porazili Abnêrja in Izraelove može.
18 Tam so bili trije Cerújini sinovi, Joáb, Abišáj in Asaél. Asaél je bil hitrih nog kakor gazela na polju. 19 Zasledoval je Abnêrja, ne da bi na svoji poti zavil od njega na desno ali na levo. 20 Abnêr se je ozrl in rekel: »Si to ti, Asaél?« Rekel je: »Sem.« 21 Abnêr mu je rekel: »Kreni vendar na desno ali na levo, zgrabi katerega od mladeničev in si vzemi njegov plen!« Asaél pa se ni hotel umakniti od njega. 22 Abnêr je spet rekel Asaélu: »Umakni se od mene! Zakaj naj bi te pobil na tla? Kako bi potem mogel povzdigniti svoj obraz proti tvojemu bratu Joábu?« 23 Pa se ni hotel umakniti. Tedaj mu je Abnêr zagnal konico sulice v trebuh, da mu je sulica zadaj izstopila. Padel je tam in na mestu umrl. Vsi, ki so prišli na kraj, kjer je Asaél padel in umrl, so se ustavili.
24 Joáb in Abišáj pa sta zasledovala Abnêrja. Ko je sonce zahajalo, sta prišla do Gibeát Ame, ki je pred Giahom na poti v Gibeónsko puščavo. 25 Benjaminovi sinovi so se zbrali za Abnêrjem, se strnili v eno krdelo in se postavili vrh griča. 26 Tedaj je Abnêr zaklical Joábu in rekel: »Ali naj meč vedno žre? Ne veš, da bo nazadnje bridko? Kdaj boš rekel ljudstvu, naj se vrne in ne zasleduje svojih bratov?« 27 Joáb je rekel: »Kakor živi GOSPOD, ko bi ne bil spregovoril, bi ljudje šele jutri nehali zasledovati vsak svojega brata!« 28 Tedaj je Joáb zatrobil na rog. Vse ljudstvo se je ustavilo, niso več zasledovali Izraelcev in se niso več bojevali.
29 Abnêr in njegovi možje so šli vso tisto noč po puščavi, prekoračili Jordan, prehodili ves Bitrón in prišli v Mahanájim. 30 Ko se je Joáb vrnil in ni več zasledoval Abnêrja, je zbral vse ljudstvo. Od Davidovih hlapcev je manjkalo devetnajst mož in Asaél. 31 Davidovi hlapci pa so pobili in usmrtili tristo šestdeset mož iz Benjamina, izmed Abnêrjevih ljudi. 32 Asaéla so vzdignili in ga pokopali v grobu njegovega očeta v Betlehemu. Joáb in njegovi možje so hodili vso noč. V Hebrónu jim je zora zasvetila.
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Boj med Savlovo hišo in Davidovo hišo je trajal dolgo. David je postajal vedno močnejši, Savlova hiša pa je vedno bolj slabela.

Daniel 1

Daniel :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DANIEL
I. DANIELOVO DELOVANJE
Daniel in tovariši na kraljevem dvoru v Babilonu
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V tretjem letu kraljevanja Jojakíma, Judovega kralja, je prišel Nebukadnezar, babilonski kralj, do Jeruzalema in ga oblegal. Gospod je dal v njegovo roko Jojakíma, Judovega kralja, in del priprav Božje hiše. Te je dal prepeljati v deželo Šinár, v hišo svojih bogov; priprave je spravil v zakladnico svojih bogov.
Danielova vzgoja
Kralj je rekel Ašpenázu, načelniku svojih evnuhov, naj pripelje izmed Izraelovih sinov, kraljevega ali plemenitega rodu, mladeniče brez vsakršnega madeža, lepe postave, izvedene v vsaki modrosti, vešče v znanju in bistre pameti, ki so dovolj močni, da bi stali v kraljevi palači in bi jih poučili v pismenstvu in jeziku Kaldejcev. Kralj jim je za vsak dan določil obrok od kraljevih jedil in od vina, ki ga je sam pil, in naj jih vzgajajo tri leta, potem pa naj stopijo pred kralja. Bili pa so med njimi izmed Judovih sinov: Daniel, Hananjá, Mišaél in Azarjá. Knez evnuhov jim je postavil imena: Danielu je postavil ime Beltšacár, Hananjáju Šadráh, Mišaélu Mešáh in Azarjáju Abéd Negó.
Daniel si je vzel k srcu, da se ne bo omadeževal ne z jedjo ne z vinom kralja, katerega je ta pil. Prosil je torej kneza evnuhov, da se mu ne bi bilo treba omadeževati. Bog je naredil, da je Daniel pred knezom evnuhov našel naklonjenost in usmiljenje. 10 Tedaj je knez evnuhov rekel Danielu: »Bojim se svojega gospoda kralja, ki vam je določil jed in pijačo; kajti če bo videl, da so vaši obrazi bolj medli od drugih mladeničev vaše starosti, boste vi krivi, če bo moja glava zapadla kralju.« 11 Tedaj je Daniel rekel stražniku, ki ga je knez evnuhov postavil nad Daniela, Hananjája, Mišaéla in Azarjája: 12 »Poskusi, prosim, deset dni s svojimi služabniki. Naj nam dajejo jesti sočivja in piti vode. 13 Potem naj si ogledajo pred teboj naše obraze in obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed; in kakor boš videl, takó stori s svojimi služabniki.« 14 Poslušal jih je v tej stvari in jih preizkušal deset dni. 15 Na koncu desetih dni so bili njihovi obrazi videti lepši in bolj rejeni od vseh mladeničev, ki so uživali kraljevo jed. 16 Tako jim je stražnik odvzel jed in vino, ki naj bi ga pili, in jim dajal le sočivja.
Daniel in tovariši v kraljevi službi
17 Bog je dal tem štirim mladeničem znanje in razumnost v vsem pismenstvu in modrosti. Daniel je bil povrhu še izveden v videnjih in sanjah. 18 Ob koncu dni, za katere je kralj rekel, naj jih pripeljejo, jih je knez evnuhov pripeljal pred Nebukadnezarja. 19 Kralj je govoril z njimi in ni jih bilo najti med vsemi, kakor so bili Daniel, Hananjá, Mišaél in Azarjá; in so stopili pred kralja. 20 Kralj je ugotovil pri njih, da v vseh rečeh v modrosti in v razumnosti, ki jo je iskal pri njih, desetkrat prekašajo vse čarovnike in vedeževalce, ki so bili po vsem njegovem kraljestvu. 21 Daniel je ostal tam do prvega leta kralja Kira.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.423, danes: 7.658
Čas izvajanja programa: 0.05s