Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 10,26-11,1

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Koga se moramo bati
(Lk 12,2–7)
26 »Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. 27 Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. 28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! 29 Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. 30 Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. 31 Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.«
Priznajmo Kristusa pred ljudmi
(Lk 12,8–9)
32 »Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. 33 Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«
Hoja za Kristusom
(Lk 12,51–53; 14,26–27)
34 »Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem, da ločim
človeka od njegovega očeta,
hčer od njene matere,
snaho od njene tašče;
36 in človekovi sovražniki bodo njegovi domači.
37 Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. 38 Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«
Plačilo
(Mr 9,41)
40 »Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. 41 Kdor sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. 42 Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.«
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je Jezus končal naročila svojim dvanajsterim učencem, je šel od tam naprej učit in oznanjat po njihovih mestih.

3. Mojzesova knjiga 9-10

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Duhovniki opravijo prve daritve
9 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Osmi dan je Mojzes poklical Arona in njegove sinove in Izraelove starešine. Rekel je Aronu: »Vzemi si tele za daritev za greh in ovna za žgalno daritev, oba neoporečna, in ju daruj pred GOSPODOM! Potem govôri Izraelovim sinovom in reci: ›Vzemite kozla za daritev za greh in tele in jagnje, obe enoletni in neoporečni, za žgalno daritev, vola in ovna za mirovno daritev, da jih zakoljete pred GOSPODOM, in z oljem umešeno jedilno daritev; kajti danes se vam bo prikazal GOSPOD.‹«
Spravili so torej, kar je zapovedal Mojzes, pred shodni šotor in vsa skupnost je pristopila in se postavila pred GOSPODA. In Mojzes je rekel: »To je GOSPOD zapovedal storiti, da se vam prikaže GOSPODOVO veličastvo.«
Potem je Mojzes rekel Aronu: »Pristopi k oltarju, daruj svojo daritev za greh in svojo žgalno daritev, da opraviš spravo zase in za ljudstvo, in daruj daritev za ljudstvo, da opraviš spravo zanje, kakor je zapovedal GOSPODAron je stopil k oltarju in zaklal tele kot daritev za greh zase. Aronovi sinovi so mu podali kri; pomočil je vanjo prst in jo nanesel na oltarne rogove, drugo kri pa je zlil k vznožju oltarja. 10 Tolščo, ledvici in jetrno péčico od daritve za greh je sežgal na oltarju, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu. 11 Meso in kožo pa je sežgal v ognju zunaj tabora. 12 Potem je zaklal žgalno daritev; Aronovi sinovi so mu izročili kri in z njo je okrog in okrog poškropil oltar. 13 Podajali so mu žgalno daritev po kosih in glavo; in sežgal jo je na oltarju. 14 Drobovje in noge je opral in sežgal poleg žgalne daritve na oltarju.
15 Potem je daroval daritev ljudstva; vzel je kozla daritve za greh za ljudstvo, ga zaklal in opravil daritev za greh kakor prejšnjo. 16 Nato je daroval žgalno daritev in jo opravil, kakor je bilo določeno. 17 Daroval je še jedilno daritev; vzel je je polno prgišče in jo sežgal na oltarju poleg jutranje žgalne daritve. 18 Potem je zaklal vola in ovna kot mirovno daritev za ljudstvo. Aronovi sinovi so mu podali kri in z njo je okrog in okrog poškropil oltar. 19 Volovo in ovnovo tolščo: tolsti rep, tolščo, ki pokriva drobovje, ledvici in jetrno péčico, 20 so položili na prsne kose in sežgal jih je na oltarju. 21 Prsne kose in desno stegno je Aron primikal kot dar primikanja pred GOSPODOM, kakor je zapovedal Mojzes.
22 Potem je Aron razprostrl roke nad ljudstvo in ga blagoslovil; in stopil je dol, ko je opravil daritev za greh, žgalno daritev in mirovno daritev. 23 Nato sta Mojzes in Aron odšla v shodni šotor; ko sta prišla ven, sta blagoslovila ljudstvo. Tedaj se je prikazalo GOSPODOVO veličastvo vsemu ljudstvu. 24 In ogenj je šinil izpred GOSPODA in použil na oltarju žgalno daritev in tolščo. Ko je vse ljudstvo to videlo, je vriskalo od veselja in vsi so popadali na obraz.
Predpisi o žalovanju, opojnih pijačah in o uživanju daritev
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj sta Aronova sinova Nadáb in Abihú vzela vsak svojo kadilnico, dala vanjo ogenj in nanj položila kadila in pred GOSPODOM darovala nedovoljen ogenj, kakršnega jim ni zapovedal. In ogenj je šinil izpred GOSPODA in ju použil; umrla sta pred GOSPODOM. Tedaj je Mojzes rekel Aronu: »To je tisto, kar je govoril GOSPOD in rekel:
›Pred temi, ki se mi bližajo,
se izkazujem svetega
in pred vsem ljudstvom
razodevam svojo slavo.‹«
Aron pa je ostal tiho.
Mojzes je poklical Mišaéla in Elicafána, sinova Aronovega strica Uziéla. Rekel jima je: »Pristopita, odnesita svoja brata izpred svetišča in iz tabora!« Pristopila sta in ju odnesla v njunih spodnjih oblačilih iz tabora, kakor je ukazal Mojzes. Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamárju pa je Mojzes rekel: »Ne mršite si las in ne trgajte si oblačil, da ne umrete in da ne pride srd nad vso skupnost! Vaši bratje pa, vsa Izraelova hiša, naj objokujejo požar, ki ga je vžgal GOSPOD. Ne smete oditi od vhoda v shodni šotor, da ne umrete, kajti na vas je GOSPODOVO mazilno olje.« Storili so, kakor je Mojzes ukazal.
GOSPOD je spregovoril Aronu in rekel: »Kadar greste v shodni šotor, ne pijte vina in opojne pijače ne ti ne tvoji sinovi, da ne umrete! To je večni zakon iz roda v rod. 10 Razlikovati morate med svetim in posvetnim, med nečistim in čistim, 11 in poučevati Izraelove sinove v vseh zakonih, ki jim jih je GOSPOD povedal po Mojzesu.«
12 Mojzes je govoril Aronu in njegovima sinovoma Eleazarju in Itamárju, ki sta ostala: »Vzemite jedilno daritev, ki je ostala od GOSPODOVIH ognjenih daritev in použijte jo nekvašeno poleg oltarja! Kajti presveta je. 13 Použijte jo na svetem kraju; to je namreč dajatev od GOSPODOVIH ognjenih daritev, določena tebi in tvojim sinovom; tako mi je bilo zapovedano. 14 Prsi primikanja in stegno vzdigovanja pa jejte na čistem kraju ti in s teboj tvoji sinovi in hčere! Kajti to je določeno kot dajatev tebi in tvojim sinovom od mirovnih daritev Izraelovih sinov. 15 Stegno vzdigovanja in prsi primikanja naj prinesejo poleg tolstih kosov za ognjene daritve in jih primikajo kot dar primikanja pred GOSPODOM; potem pripadejo tebi in tvojim sinovom kot večna dajatev, kakor je zapovedal GOSPOD
16 Mojzes je skrbno poizvedoval o kozlu daritve za greh in glej, bil je sežgan. In razsrdil se je na Eleazarja in Itamárja, sinova, ki sta preostala Aronu, in rekel: 17 »Zakaj nista jedla daritve za greh na svetem kraju? Saj je presveta in dal vama jo je, da odvzameta krivdo skupnosti in opravita zanjo spravo pred GOSPODOM. 18 Glejta, njene krvi niso prinesli v notranjost svetišča; zato bi jo morala pojesti v svetišču, kakor sem zapovedal.« 19 Aron je rekel Mojzesu: »Glej, danes so darovali svojo daritev za greh in žgalno daritev pred GOSPODOM, mene pa je to doletelo. Ali bi bilo GOSPODU všeč, če bi danes jedel od daritve za greh?« 20 Ko je Mojzes to slišal, je bil zadovoljen.

Pregovori 23

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


23
Kadar sedeš k obedu z veljakom,
dobro premisli, koga imaš pred seboj.
Nastavi si nož na grlo,
če si velik jedec.
Ne želi si njegovih slaščic,
to je zapeljiva jed.
Ne trudi se za bogastvo,
odnehaj po svoji razsodnosti.
Komaj ga obletiš z očesom, ga že ni več,
ker si naredi peruti
kakor orel, ki zleti proti nebu.
Ne jej kruha pri tistem, ki ima hudoben pogled,
ne žêli si njegovih slaščic.
Kajti on je kakor samovoljen preračunljivec:
»Jej in pij,« ti pravi,
a njegovo srce ni s teboj.
Zalogaj, ki si ga pojedel, boš izbruhnil
in zavrgel tebi namenjene lepe besede.
Ne govori ušesom norca,
ker bo preziral tvoje dojemljive besede.
10 Ne prestavljaj starega mejnika
in ne hodi na polje sirot.
11 Kajti njihov rešitelj je močan,
branil bo njihovo pravdo proti tebi.
12 Nagibaj svoje srce k vzgoji,
svoja ušesa k razumnim izrekom.
13 Ne odteguj vzgoje otroku,
če ga boš udaril s šibo, ne bo umrl.
14 Udariš ga s šibo,
njegovo dušo pa rešiš podzemlja.
15 Sin moj, če bo tvoje srce modro,
bo z menoj vred veselo tudi moje srce.
16 Moje prsi se bodo radovale,
kadar bodo tvoje ustnice govorile spodobno.
17 Tvoje srce naj ne zavida grešnikom,
temveč naj se vedno boji GOSPODA.
18 Tako si boš zagotovil prihodnost,
tvoje upanje se ne bo izjalovilo.

19 Poslušaj, sin moj, in bodi moder,
stopaj po poti svojega srca.
20 Ne bodi med popivači vina,
ne med požeruhi mesa.
21 Kajti pijanec in požeruh obubožata,
zaspanec se oblači v cunje.

22 Poslušaj svojega očeta, ki ti je dal življenje,
ne zaničuj svoje matere, ko se postara.
23 Pridobivaj si resnico in je ne prodajaj,
modrost in vzgojo in razumnost.
24 Oče pravičnega bo imel veliko radost,
kdor ima modrega otroka, se ga bo veselil.
25 Naj se veselita tvoj oče in tvoja mati,
naj se raduje tvoja porodnica.
26 Zaupaj mi, sin moj, svoje srce,
tvoje oči naj imajo rade moje poti.
27 Kajti vlačuga je globoka jama,
tujka je ozek vodnjak.
28 V zasedi preži kakor ropar
in množi odpadnike med ljudmi.

29 Kdo ima gorje, kdo žalovanje?
Kdo prepire, kdo skrbi?
Kdo udarce brez potrebe,
kdo motne oči?
30 Tisti, ki se zadržujejo pri vinu
in hodijo pokušat zamešano pijačo.
31 Ne glej vina, kako se rdeči,
kako se iskri v kozarcu,
se gladko pretaka.
32 Naposled piči kakor kača,
brizgne strup kakor gad.
33 Tvoje oči bodo gledale čudno,
tvoje srce bo govorilo zmedeno.
34 Tak boš kakor človek, ki leži sredi morja,
kakor tisti, ki sedi na vrhu jambora:
35 »Bíli so me, pa me ni bolelo,
tepli so me, pa nisem čutil,
kdaj se zbudim, da ga spet poiščem!«

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.701.721, danes: 20.035
Čas izvajanja programa: 0.05s