Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 11,2-19

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Poslanci Janeza Krstnika
(Lk 7,18–35)
Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. 10 Ta je tisti, o katerem je pisano:
Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem,
ki bo pripravil tvojo pot pred teboj.
11 Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. 12 Od dni Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo s silo utira pot in močni ga osvajajo. 13 Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza. 14 On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti. 15 Kdor ima ušesa, naj posluša.
16 S kom naj primerjam ta rod? Podoben je otrokom, ki sedijo po trgih in 17 kličejo drugim:
›Piskali smo vam, pa niste plesali;
peli smo žalostinko, pa se niste tolkli po prsih.‹
18 Prišel je namreč Janez, ki ni jedel in ne pil, pa pravijo: ›Demona ima.‹ 19 Prišel je Sin človekov, ki jé in pije, pa pravijo: ›Glej, požrešnež je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov;‹ in modrost je bila opravičena po svojih delih.«

3. Mojzesova knjiga 11-12

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

OBREDNA ČISTOST IN OČIŠČEVANJE
Čiste in nečiste živali
(5 Mz 14,3–21)
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in jima rekel: »Govorita Izraelovim sinovom in recita:
›Izmed vseh živali na zemlji smete jesti naslednje: vse živali, ki imajo parklje, preklane parklje, in prežvekujejo, te smete jesti. Izmed prežvekovalcev in izmed tistih s parklji pa ne smete jesti kamele, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečista; skalnega jazbeca, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečist; zajca, ker sicer prežvekuje, pa nima parkljev: za vas je nečist; in svinje, ker sicer ima parklje, preklane parklje, pa ne prežvekuje: za vas je nečista. Njihovega mesa ne uživajte in njihove mrhovine se ne dotikajte: za vas so nečiste.
Izmed vsega, kar živi v vodi, smete jesti naslednje: vse v vodi, v morjih in rekah, kar ima plavuti in luskine, to smete jesti. 10 Kar koli pa v morjih in rekah izmed vsega, kar se giblje v vodi in izmed vseh živih bitij, ki so v vodi, nima plavuti in luskin, je za vas gnusoba. 11 Gnusoba naj vam bodo; od njihovega mesa ne smete jesti in njihova mrhovina naj se vam gnusi. 12 Kar koli v vodi nima plavuti in luskin, je za vas gnusoba.
13 Izmed ptic naj se vam gnusijo – ne smete jih jesti, gnusoba so – naslednje: orel, brkati ser, jastreb, 14 kanja, sokol po njegovih vrstah, 15 krokar po vseh njegovih vrstah, 16 noj, postovka, galeb, kragulj po njegovih vrstah, 17 čuk, kormoran, čebelar, 18 sova, kavka, mrhar, 19 štorklja, deževnik po njegovih vrstah, smrdokavra in netopir.
20 Vse krilate živalce, ki hodijo po štirih, so za vas gnusoba. 21 Vendar pa smete od vseh krilatih živalc, ki hodijo po štirih, jesti tiste, ki imajo nad nožicami še nogi, s katerima lahko skačejo po zemlji. 22 Od teh smete jesti kobilico selivko po njenih vrstah, poševnolice, dolgoroge in kratkoroge kobilice. 23 Vse druge krilate živalce, ki hodijo po štirih, so za vas gnusoba.
24 Tako postanete od njih nečisti – kdor koli se dotakne njihove mrhovine, bo nečist do večera. 25 Kdor koli prenaša kaj njihove mrhovine, naj opere svoja oblačila in bo nečist do večera. 26 Vse živali, ki sicer imajo parklje, a ne preklanih in ne prežvekujejo, so za vas nečiste; kdor koli se jih dotakne, bo nečist. 27 Vse živali, ki stopajo po šapah izmed teh, ki hodijo po štirih, so za vas nečiste; kdor koli se dotakne njihove mrhovine, bo nečist do večera. 28 Kdor prenaša njihovo mrhovino, naj si opere oblačila in bo nečist do večera; za vas so nečiste.
29 In tele izmed živalc, ki mrgolijo po zemlji, so za vas nečiste: krt, miš, kuščarica po njenih vrstah, 30 gekon, martinček, zelenec, močerad in kameleon. 31 Izmed vseh živalc so te za vas nečiste; kdor koli se jih dotakne, ko so mrtve, bo nečist do večera. 32 Vse, na kar pade katera izmed njih, ko so mrtve, bo nečisto: kakršna koli lesena posoda ali obleka ali koža ali vreča, kakršno koli orodje, s katerim se kaj dela; táko stvar je treba potopiti v vodo in bo nečista do večera, potem pa bo čista. 33 Če katera izmed njih pade v kako lončeno posodo, bo vse, kar je v njej, nečisto; njo pa razbijte! 34 Vsaka jed, ki se uživa, na katero pride taka voda, bo nečista, in vsaka pijača, ki se pije, bo v vsaki taki posodi nečista. 35 Vse, na kar pade kaj njihove mrhovine, bo nečisto; peč in ognjišče je treba podreti; nečista sta in nečista bodita za vas! 36 Vendar ostanejo studenci in vodnjaki, v katerih se zbira voda, čisti; kdor pa se dotakne mrhovine, bo nečist. 37 Če pade kaj njihove mrhovine na kakršno koli seme, ki je namenjeno sejanju, ostane čisto. 38 Če pa polijete vodo na seme in pri tem pade nanj kaj njihove mrhovine, je za vas nečisto.
39 Če pogine kakšna žival, ki vam je v živež, in se kdo dotakne njene mrhovine, bo nečist do večera. 40 Če kdo jé od te mrhovine, naj si opere oblačila in bo nečist do večera; in kdor prenaša to mrhovino, naj si opere oblačila in bo nečist do večera.
41 Vse živalce, ki mrgolijo po zemlji, so gnusoba; ne smete jih uživati. 42 Nobene od teh, ki mrgolijo po zemlji, najsi se plazijo po trebuhu ali hodijo po štirih ali več nogah, ne smete uživati, kajti gnusoba so. 43 Ne ognušajte se z nobeno laznino in ne onečiščujte se z njo, da ne boste nečisti zaradi nje! 44 Kajti jaz sem GOSPOD, vaš Bog; posvečujte se in bodite sveti, ker sem jaz svet! Ne onečiščujte se z nobeno laznino, ki mrgoli po zemlji! 45 Kajti jaz sem GOSPOD, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da vam bom Bog. Bodite torej sveti, ker sem jaz svet!
46 To je postava o živalih in pticah in vseh živih bitjih, ki se gibljejo v vodi in ki mrgolijo po zemlji, 47 da morete razlikovati med nečistim in čistim, med živalmi, ki jih smete, in živalmi, ki jih ne smete uživati.‹«
Očiščevanje porodnice
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in reci:
›Ženska, ki spočne in rodi dečka, bo nečista sedem dni, kolikor časa je nečista ob svoji mesečni čišči. Osmi dan naj se obreže meso njegove prednje kožice. Potem naj mati ostane še triintrideset dni v krvi očiščevanja: nič svetega naj se ne dotika in naj ne hodi v svetišče, dokler se ne dopolnijo dnevi njenega očiščevanja. Če pa rodi deklico, bo nečista dva tedna kakor ob mesečni čišči. Potem naj ostane še šestinštirideset dni v očiščevanju svoje krvi.
Ko se dopolnijo dnevi njenega očiščevanja, bodisi pri sinu ali pri hčeri, naj prinese duhovniku k vhodu v shodni šotor enoletno jagnje za žgalno in golobčka ali grlico za daritev za greh. Ta naj to daruje pred GOSPODOM, da opravi zanjo spravo in bo očiščena od svojega krvotoka.
To je postava o porodnici dečka ali deklice. Če pa ne zmore ovce, naj vzame dve grlici ali dva golobčka: enega za žgalno in drugega za daritev za greh; duhovnik naj zanjo opravi spravo in bo čista.‹«

Pregovori 24

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

24
Ne zavidaj hudobnim ljudem,
ne želi si biti med njimi.
Kajti njihovo srce misli na ropanje,
njihove ustnice govore o nasilju.

Modrost zida hišo,
razumnost jo utrjuje.
Spoznanje polni shrambe
z vsem dragocenim in žlahtnim imetjem.
Moder mož je obdarjen z mogočnostjo,
človek spoznanja krepi moč.
Kajti bitko boš dobil z izvedenostjo,
zmaga je v velikem številu svetovalcev.
Modrost je za bedaka previsoka,
pri mestnih vratih ne odpira svojih ust.

Kdor snuje hudobijo,
se imenuje nosilec naklepov.
Snovanje bedaka je greh,
posmehljivec je gnusoba ljudem.

10 Če obupuješ na dan preizkušnje,
je tvoja moč majhna.
11 Rešuj tiste, ki jih vlečejo v smrt,
brani te, ki se opotekajo proti morišču.
12 Če boš rekel: »Glej, tega človeka ne poznamo!«
mar ta, ki tehta srca, ne bo tega opazil?
Ta, ki te ohranja pri življenju, pozna vse
in vrača človeku po njegovem delu.

13 Jej med, sin moj, ker je dober,
čisto strd, ki je sladka tvojemu grlu.
14 Tako je modrost prijetna tvoji duši,
če jo najdeš, poskrbiš za prihodnost,
tvoje upanje se ne bo izjalovilo.

15 Ne zalezuj kot krivičnik prebivališča pravičnega,
ne razdiraj njegovega ležišča.
16 Kajti sedemkrat pade pravični in spet vstane,
krivični pa se spotikajo v hudobijo.

17 Če tvoj sovražnik pade, se nikar ne vesêli,
če se spotakne, naj se tvoje srce ne raduje.
18 Da ne bo videl GOSPOD in bo hudo v njegovih očeh,
odvrnil bo svojo jezo od njega.

19 Ne jezi se zaradi hudobnežev,
ne zavidaj krivičnikom.
20 Kajti hudobnež nima prihodnosti,
svetilka krivičnikov bo ugasnila.

21 Boj se GOSPODA, sin moj, in kralja,
in z uporniki se ne druži.
22 Kajti hipoma pride od njiju poguba
in kdo ve za padec, ki ga pripravljata!
IV. BESEDE MODRIH – DRUGA ZBIRKA
23 Tudi te so od modrih.

Ni dobro, ozirati se v sodbi na osebo.
24 Kdor pravi krivičnemu: »Ti imaš prav!«
tega kolnejo ljudstva,
ga sovražijo narodi.
25 Tem pa, ki grajajo, gre dobro,
blagoslov in sreča prihajata nadnje.
26 Na ustnice poljublja,
kdor odgovarja z iskrenimi besedami.

27 Pripravi si delo zunaj,
priskrbi si ga na polju,
potem si ustvari dom.

28 Ne pričaj na slepo proti svojemu bližnjemu,
da bi zavajal s svojimi ustnicami.
29 Ne govori: »Kakor je on storil meni, tako storim jaz njemu,
vsakemu povrnem po njegovem delu!«

30 Šel sem mimo polja lenega moža,
mimo vinograda malomarnega človeka.
31 In glej, ves je bil zaraščen s koprivami,
trnje je prekrivalo njegovo površje,
njegova kamnita ograja je bila razdrta.
32 Gledal sem in si vzel k srcu,
opazoval sem in sprejel nauk:
33 Malo boš spal, malo dremal,
malo držal roke križem in počival;
34 in siromaštvo pride k tebi kakor klatež,
pomanjkanje kakor oboroženec.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.303, danes: 7.538
Čas izvajanja programa: 0.06s