Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 12,1-21

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Učenci v soboto smukajo klasje
(Mr 2,23–28; Lk 6,1–5)
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja. Njegovi učenci so postali lačni. Začeli so smukati klasje in jesti. Ko so farizeji to videli, so mu rekli: »Poglej, tvoji učenci delajo, kar v soboto ni dovoljeno delati.« On pa jim je rekel: »Ali niste brali, kaj je storil David, ko je postal lačen sam in tisti, ki so bili z njim, kako je stopil v Božjo hišo in so jedli položene hlebe, ki jih ni bilo dovoljeno jesti njemu in njegovim spremljevalcem, ampak samo duhovnikom. Mar niste brali v postavi, da duhovniki ob sobotah v templju skrunijo soboto in so brez krivde? Toda povem vam, da je tukaj nekaj, kar je večje kot tempelj. Če bi vedeli, kaj pomeni: Usmiljenja hočem in ne žrtve, ne bi obsodili teh nedolžnih. Sin človekov je namreč gospodar sobote.«
Mož s suho roko
(Mr 3,1–6; Lk 6,6–11)
Šel je od tam in prispel v njihovo shodnico. 10 Tu je bil človek, ki je imel suho roko. Rekli so Jezusu: »Ali se sme v soboto zdraviti?«, da bi ga lahko obtožili. 11 On pa jim je dejal: »Kdo izmed vas, ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne bi prijel in izvlekel? 12 Koliko več je vendar vreden človek kakor ovca! Torej se v soboto sme delati dobro.« 13 Tedaj je rekel možu: »Iztegni roko!« Iztegnil jo je in postala je spet zdrava kakor druga. 14 Farizeji pa so šli ven in se posvetovali zoper njega, kako bi ga umorili.
Izvoljeni služabnik
15 Ko je Jezus to izvedel, se je umaknil od tam. Veliko jih je šlo za njim in vse je ozdravil. 16 Zapovedal pa jim je, naj ga ne razglašajo, 17 da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Izaiju:
18 Glej, to je moj služabnik, ki sem ga izvolil,
moj ljubljeni, nad katerim ima veselje moja duša.
Svojega duha bom položil nanj
in narodom bo oznanil sodbo.
19 Ne bo se prepiral in ne vpil,
nihče ne bo na ulicah slišal njegovega glasu.
20 Nalomljenega trsta ne bo zlomil
in tlečega stenja ne ugasil,
dokler ne privede sodbe do zmage.
21 In v njegovo ime bodo upali narodi.

3. Mojzesova knjiga 14

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Očiščevanje gobavcev
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »To je postava za gobavca, ki naj se izpolnjuje na dan njegovega očiščevanja.
Naj ga pripeljejo k duhovniku. Duhovnik naj gre iz tabora in duhovnik naj ga pregleda. Če je gobavec ozdravljen gobavosti, naj duhovnik zapove, da za tega, ki se očiščuje, vzamejo dve živi, čisti ptici, cedrovino, karmezin in hizop. Duhovnik naj ukaže, da zakoljejo eno ptico nad lončeno posodo, v kateri je živa voda. Živo ptico, cedrovino, karmezin in hizop pa naj vzame in vse to, z živo ptico vred, pomoči v kri ptice, zaklane nad živo vodo. Tistega, ki se očiščuje gob, naj sedemkrat poškropi in ga tako očisti, živo ptico pa spusti na površje polja. Ta, ki se očiščuje, naj si opere oblačila, si ostriže vse lase in se okopa v vodi; potem je čist. Nato sme iti v tabor, mora pa ostati sedem dni zunaj svojega šotora. Sedmi dan naj si obrije vse lase na glavi, svojo brado in obrvi svojih oči; skratka, vse lase si mora obriti; naj si opere oblačila in se okopa v vodi; potem je čist.
10 Osmi dan naj vzame dve neoporečni jagnjeti in enoletno ovco brez madeža in tri desetinke bele moke, umešene z oljem, in vrček olja. 11 Duhovnik očiščevalec naj postavi moža, ki se očiščuje, s temi darovi vred pred GOSPODA k vhodu v shodni šotor. 12 Potem naj duhovnik vzame jagnje, da ga daruje kot spravno daritev, in vrček olja; oboje naj daruje s primikanjem pred GOSPODOM. 13 Jagnje naj zakolje na kraju, kjer koljejo daritev za greh in žgalno daritev, na svetem kraju; kajti tako kot daritev za greh tudi spravna daritev pripada duhovniku; presveta je. 14 Vzame naj nekaj krvi spravne daritve in z njo pomaže očiščevancu mečico desnega ušesa in palca njegove desne roke in desne noge. 15 Potem naj duhovnik vzame iz vrčka nekaj olja in ga zlije v svojo levo dlan. 16 Omoči naj si desni prst v olju, ki ga ima v levi dlani, in naj z njim sedemkrat poškropi pred GOSPODOM. 17 Z oljem, ki ostane v dlani, naj očiščevancu pomaže mečico desnega ušesa in palca desne roke in desne noge, kjer je že kri spravne daritve. 18 Kar pa še ostane olja na duhovnikovi dlani, naj ga zlije očiščevancu na glavo. Tako naj opravi zanj spravo pred GOSPODOM. 19 Nato naj daruje daritev za greh, da opravi spravo za očiščevanca zaradi njegove nečistosti. Potem naj zakolje žgalno daritev 20 in duhovnik naj daruje žgalno in jedilno daritev na oltarju. Tako naj duhovnik zanj opravi spravo in je čist.
Očiščevanje revnega gobavca
21 Če pa je reven in tega ne zmore, naj vzame le eno jagnje za spravno daritev, da se daruje s primikanjem in se tako zanj opravi sprava, in desetinko bele moke, umešene z oljem, v jedilno daritev in vrček olja, 22 dalje dve grlici ali dva golobčka, kar pač lahko kupi; eden naj bo za daritev za greh in drugi za žgalno daritev. 23 To naj osmi dan očiščevanja prinese duhovniku k vhodu v shodni šotor, pred GOSPODA. 24 Duhovnik naj vzame jagnje spravne daritve in vrček olja in naj oboje daruje s primikanjem pred GOSPODOM. 25 Potem naj duhovnik zakolje jagnje spravne daritve, vzame naj nekaj njegove krvi in z njo pomaže očiščevancu mečico desnega ušesa in palca desne roke in desne noge. 26 Nekaj olja naj si duhovnik zlije v svojo levo dlan. 27 In z desnim prstom naj iz olja v levi dlani sedemkrat poškropi pred GOSPODOM. 28 Potem naj duhovnik z oljem z dlani očiščevancu pomaže mečico desnega ušesa in palca desne roke in desne noge, mesta, kjer je že kri spravnega daru. 29 Kar pa še ostane olja na duhovnikovi dlani, naj ga zlije očiščevancu na glavo. Tako naj zanj opravi spravo pred GOSPODOM. 30 Nato naj daruje grlico ali golobčka, kar pač premore, 31 enega kot daritev za greh in drugega kot žgalno daritev z jedilno daritvijo vred. Tako naj duhovnik opravi za očiščevanca spravo pred GOSPODOM. 32 To je postava za tistega, ki je imel gobe in ne premore dovolj za očiščevanje.«
Gobe na hišah
33 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in Aronu ter rekel: 34 »Ko pridete v kánaansko deželo, ki vam jo bom dal v posest, in dam v kako hišo v deželi vaše posesti gobavost, 35 naj gre hišni lastnik k duhovniku, mu pove in reče: ›V hiši je videti nekaj, kar je podobno bolezni.‹ 36 Duhovnik naj zapove, naj hišo, preden bo duhovnik prišel pregledovat prizadeta mesta, izpraznijo, da ne bo razglasil za nečisto vsega, kar je v hiši. Potem naj jo gre duhovnik pregledat. 37 Ko pregleda prizadeta mesta in ugotovi, da je na hišnih stenah bolezen z zelenkastimi ali rdečkastimi udrtinami, ki so videti globlje kot stena, 38 tedaj naj duhovnik stopi ven k vratom in hišo zapre za sedem dni. 39 Sedmi dan naj se duhovnik vrne. Če ob pregledu ugotovi, da se je bolezen razširila po hišnih stenah, 40 naj duhovnik zapove, da izderejo kamne, na katerih so prizadeta mesta, in naj jih pomečejo na nečist kraj zunaj mesta. 41 Hišo pa naj od znotraj okrog in okrog ostrgajo in ostrgani omet stresejo zunaj mesta na nečist kraj. 42 Potem naj vzamejo druge kamne in jih vložijo namesto onih in naj vzamejo drug omet in hišo omečejo.
43 Če se bolezen potem, ko so izdrli kamne, ostrgali hišo in jo ometali, vrne in razširi po hiši, 44 naj pride duhovnik pregledovat. Ko ugotovi, da se je bolezen razširila po hiši, so v njej razjedljive gobe; nečista je. 45 Porušijo naj jo s kamni, lesom in vsem ometom vred in zunaj mesta spravijo na nečist kraj. 46 Kdor bi stopil v hišo, kadar je zaprta, bi postal nečist do večera. 47 Kdor bi spal v hiši, bi si moral oprati oblačila; kdor bi jedel v hiši, bi si moral oprati oblačila.
48 Če pa duhovnik pride pregledovat in ugotovi, da se bolezen potem, ko so hišo ometali, ni razširila po hiši, naj jo duhovnik razglasi za čisto, ker je bolezen prešla. 49 Da hišo očisti greha, naj vzame ptici, cedrovino, karmezin in hizop. 50 Eno ptico naj zakolje nad lončeno posodo z živo vodo. 51 Potem naj vzame cedrovino, hizop, karmezin in živo ptico in naj vse to pomoči v kri zaklane ptice in v živo vodo in naj hišo sedemkrat poškropi. 52 Tako naj jo očisti greha s krvjo ptice, živo vodo, živo ptico, cedrovino, hizopom in s karmezinom. 53 Živo ptico pa naj spusti iz mesta na polje. Tako naj opravi spravo za hišo; potem je čista.
54 To je postava za vsakršno bolezen gob in lišaja, 55 za gobe na oblačilih in na hiši, 56 za oteklino, izpuščaj in pegavost, 57 pravila za razločevanje, kdaj je kaj nečisto in kdaj čisto. To je postava o gobah.«

Pregovori 26

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

26
Kakor sneg poletju in kakor dež ob žetvi,
tako se čast ne spodobi norcu.
Kakor vrabec, ki leta,
kakor lastovka, ki se spreletava,
tako kletev brez razloga nikdar ne dospe.
Konju bič, oslu nagobčnik,
norcem pa šibo po hrbtu.
Ne odgovarjaj norcu po njegovem bedaštvu,
da mu še sam ne postaneš enak.
Odgovarjaj norcu po njegovem bedaštvu,
da se ne bo zdel sam sebi moder.
Odseka si noge in pije nasilje,
kdor pošilja naročila po norcu.
Mlahave so goleni pod hromim,
pregovor pa v ustih norcev.
Kakor kdor zavije kamen v pračo,
tak je, kdor izkaže norcu čast.
Trn se zabode v roko pijancu,
pregovor pa v usta norcev.
10 Pravdač pripeljuje za pričo kogar koli,
najema norca in najema mimoidoče.
11 Kakor se pes vrača k svojemu izbljuvku,
tako norec ponavlja svojo bedarijo.
12 Si videl človeka, ki se je sam sebi zdel moder?
Več upanja je za norca kakor zanj.
Lenuh in hinavec
13 Lenuh pravi: »Lev je na poti,
lev je med cestami.«
14 Vrata se vrtijo na svojem tečaju,
lenuh na svoji postelji.
15 Lenuh spusti svojo roko v skledo,
a je preslab, da bi jo ponesel k svojim ustom.
16 Lenuh se sam sebi zdi modrejši
kakor sedem pametnih, ki ugovarjajo.
17 Kakor kdor zgrabi psa za ušesa,
je mimoidoči, ki se vtika v tuj spor.
18 Kakor blaznež, ki strelja
puščice, strelice in smrt,
19 tak je človek, ki vara svojega bližnjega
in pravi: »Saj sem se le šalil.«
20 Ko poidejo drva, ogenj ugasne,
ko ni podpihovalca, preneha prepir.
21 Oglje je za žerjavico in drva za ogenj,
prepirljivec pa za podžiganje spora.
22 Podpihovalčeve besede so kakor slaščice,
lezejo v notranjost telesa.
23 Srebrilo iz žlindre, naneseno na lončeno posodo,
so žareče ustnice s hudobnim srcem.
24 S svojimi ustnicami se sovražnik hlini,
v svoji notranjosti pa snuje prevaro.
25 Če milo govori, mu ne zaupaj,
kajti v njegovem srcu je sedmero gnusob.
26 Sovraštvo, ki se skriva pod hlimbo,
bo pred množico razodelo svojo hudobijo.
27 Kdor koplje jamo, pade vanjo,
kdor vali skalo, se zvali nanj.
28 Lažniv jezik sovraži svoje poražence,
gladka usta pripravljajo pogubo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.338.792, danes: 15.249
Čas izvajanja programa: 0.05s