Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 13,1-23

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prilika o sejalcu
(Mr 4,1–9; Lk 8,4–8)
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša!«
Namen prilik
(Mr 4,10–12; Lk 8,9–10)
10 Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« 11 Odgovoril je in jim dejal: »Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. 12 Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. 13 Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. 14 V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi:
Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli,
gledali boste, gledali – a ne boste videli.
15 Otopelo je namreč srce temu ljudstvu;
z ušesi so težko slišali
in zatisnili so si oči,
da ne bi z očmi videli,
da ne bi z ušesi slišali,
da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili
in da bi jih jaz ne ozdravil.
16 Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! 17 Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.«
Razlaga prilike o sejalcu
(Mr 4,13–20; Lk 8,11–15)
18 »Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. 19 K vsakemu, ki posluša besedo kraljestva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti. 20 Na kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, 21 nima pa v sebi korenine, ampak je nestanoviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. 22 Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. 23 V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.«

3. Mojzesova knjiga 17-18

3. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

SVETOSTNA POSTAVA
Spoštovanje krvi
17 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Aronu, njegovim sinovom in vsem Izraelovim sinovom; reci jim: ›To je tisto, kar je zapovedal GOSPOD in rekel:
Če kdor koli iz Izraelove hiše zakolje vola, jagnje ali kozo v taboru ali zunaj njega, pa jih ne pripelje k vhodu v shodni šotor, da bi jih daroval kot dar GOSPODU pred GOSPODOVIM prebivališčem, temu človeku naj se to šteje, kakor da je kriv krvi; kri je prelil, treba ga je iztrebiti iz srede njegovega ljudstva. Zato naj Izraelovi sinovi pripeljejo svoje klavne daritve, ki so jih klali na polju, k duhovniku pred GOSPODA k vhodu v shodni šotor in naj jih zakoljejo kot mirovne daritve za GOSPODA. Duhovnik naj s krvjo poškropi GOSPODOV oltar pri vhodu v shodni šotor in sežge tolščo v prijeten vonj GOSPODU. Naj ne darujejo več svojih žgalnih daritev kozlom, s katerimi se vlačugajo. To naj bo zanje večni zakon iz roda v rod.‹
In še to jim reci: ›Če kdo iz Izraelove hiše in izmed tujcev, ki bivajo med vami, daruje žgalno ali klavno daritev in je ne pripelje k vhodu v shodni šotor, da bi jo daroval GOSPODU, ga je treba iztrebiti iz njegovega ljudstva.
10 Če kdo iz Izraelove hiše in izmed tujcev, ki bivajo med vami, uživa kakršno koli kri, bom proti temu uživalcu krvi obrnil svoj obraz in ga iztrebil iz njegovega ljudstva. 11 Kajti življenje mesa je v krvi in dal sem vam jo za oltar, da opravite spravo za svoje življenje, kajti kri opravi spravo za življenje.‹ 12 Zato sem rekel Izraelovim sinovom: ›Nihče izmed vas naj ne uživa krvi, tudi tujec, ki biva med vami, naj je ne uživa.‹ 13 Če kdo od Izraelovih sinov in izmed tujcev, ki bivajo med njimi, ulovi divjad ali ptico, ki se sme jesti, naj ji spusti kri in to pokrije s prstjo.
14 Življenje vsega mesa je namreč njegova kri v njegovi duši. Zato sem rekel Izraelovim sinovom: ›Ne uživajte krvi nobenega živega bitja, kajti kri je življenje vsakega živega bitja; kdor koli jo užije, bodi iztrebljen!‹ 15 Vsakdo, naj bo domačin ali tujec, ki jé od poginjene ali od zveri raztrgane živali, naj si opere oblačila in se okopa v vodi; nečist je do večera, potem je čist. 16 Če pa se ne opere in ne okopa, ga zadene krivda.«
Spoštovanje zakonske zveze
18 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Jaz sem GOSPOD, vaš Bog! Nikar ne delajte, kakor delajo v egiptovski deželi, v kateri ste prebivali, in nikar ne delajte, kakor delajo v kánaanski deželi, v katero vas vodim; nikar ne živite po njihovih zakonih! Po mojih odlokih delajte in moje zakone izpolnjujte in se po njih ravnajte: jaz sem GOSPOD, vaš Bog. Izpolnjujte torej moje zakone in moje odloke; človek, ki jih izvršuje, bo živel po njih; jaz sem GOSPOD.
Nihče naj se ne približa nobenemu sorodniku svojega mesa, da bi odkril njegovo nagoto; jaz sem GOSPOD. Ne odkrivaj ne nagote svojega očeta ne svoje matere; tvoja mati je; ne smeš odkriti njene nagote. Ne odkrivaj nagote žene svojega očeta; to je očetova nagota! Ne odkrivaj nagote svoje sestre, očetove ali materine hčere, rojene v hiši ali zunaj nje! 10 Ne odkrivaj nagote hčere svojega sina ali hčere svoje hčere, kajti to je tvoja lastna nagota. 11 Ne odkrivaj nagote hčere žene tvojega očeta; rodila se je tvojemu očetu, tvoja sestra je; ne odkrivaj njene nagote! 12 Ne odkrivaj nagote sestre svojega očeta; meso tvojega očeta je. 13 Ne odkrivaj nagote sestre svoje matere, saj je meso tvoje matere! 14 Ne odkrivaj nagote brata svojega očeta; ne bližaj se njegovi ženi; tvoja teta je! 15 Ne odkrivaj nagote svoje snahe; žena tvojega sina je; ne odkrivaj njene nagote! 16 Ne odkrivaj nagote žene svojega brata; to je nagota tvojega brata! 17 Ne odkrivaj nagote žene in njene hčere! Hčere njenega sina ali hčere njene hčere ne smeš jemati, da bi odkrival njuno nagoto; krvni sorodnici sta; to bi bila sramota. 18 Ne jemlji za ženo sestre svoje žene, da bi postala njena tekmica, ko bi odkrival njeno nagoto poleg še živeče!
19 Ne približuj se ženi, kadar ima mesečno čiščo, da bi odkrival njeno nagoto!
20 Ne smeš spolno občevati z ženo svojega rojaka; s tem bi postal nečist. 21 Ne dajaj nobenega od svojih potomcev v daritev Molohu in ne skruni imena svojega Boga; jaz sem GOSPOD. 22 Ne smeš ležati z moškim kakor se leži z žensko; to bi bila gnusoba. 23 Z nobeno živaljo ne smeš spolno občevati; postal bi nečist! In ženska naj se ne postavlja pred žival, da bi se z njo parila; to bi bila sprevrženost.
24 Ne onečiščujte se z nobeno teh reči, kajti z vsem tem se onečiščujejo narodi, ki jih bom pregnal pred vami. 25 Dežela se je onečistila, zato sem jo kaznoval zaradi njene krivde in izbruhala je svoje prebivalce. 26 Izpolnjujte torej moje zakone in odloke in ne počenjajte nobene od teh gnusob, ne domačin ne tujec, ki biva med vami! 27 Kajti vse te gnusobe so počeli ljudje, ki so bili pred vami v deželi, in tako je dežela postala nečista. 28 Tako vas dežela ne bo izbruhala, ker bi jo onečistili, kakor je izbruhala narod, ki je bil pred vami. 29 Kajti kdor koli stori katero koli od teh gnusob, takšni, ki to delajo, bodo iztrebljeni iz sredine svojega ljudstva.
30 Izpolnjujte torej, kar sem ukazal izpolnjevati; ne ravnajte se po gnusnih zakonih, kakor so počeli pred vami, da se ne onečistite z njimi; jaz sem GOSPOD, vaš Bog.‹«

Pregovori 28

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Strah ima velike oči
28
Krivični beži, čeprav ga nihče ne preganja,
pravični pa je pogumen kakor levič.
Zaradi razprtij v deželi se pogosto menjajo njeni veljaki,
med razumnimi ljudmi pa dolgo vlada, kdor vzdržuje red.
Obubožan gospodar, ki stiska reveže,
je hudourniški naliv, ki ne prinaša kruha.
Kateri zapuščajo postavo, hvalijo krivičnika,
kateri se drže postave, se bojujejo proti njim.
Hudobni ljudje ne razumejo pravice,
kateri iščejo GOSPODA, pa razumejo vse.
Boljši je revež, ki živi pošteno,
kakor človek, ki je na krivih poteh, četudi je bogat.
Kdor se drži postave, je razumen sin,
kdor se druži s požeruhi, dela sramoto svojemu očetu.
Kdor povečuje svoje imetje z obrestmi in podražitvami,
ga zbira za tistega, ki ima usmiljenje z revnimi.
Kdor odvrača svoje uho, da ne posluša postave,
je tudi njegova molitev gnusoba.
10 Kdor zapeljuje pravične na slabo pot,
pade sam v svojo pogubo,
pošteni pa dosežejo srečo.
11 Bogat človek se zdi sam sebi moder,
a razumen revež ga razkrinka.
12 Ko pravični slavijo zmago, je velik praznik,
ko pa se povzdignejo krivični, se ljudje poskrijejo.
13 Kdor prikriva svoje grehe, nima sreče,
kdor pa se jih obtoži in jih opusti, doseže usmiljenje.
14 Blagor človeku, ki je vedno v strahu,
kdor pa zakrkne svoje srce, pade v hudobijo.
15 Besneč lev in sestradan medved
je krivičen vladar siromašnemu ljudstvu.
16 Veljak brez razumnosti je velik izsiljevalec,
kdor pa sovraži utrgavanje, bo dolgo živel.
17 Človek, ki mu ogrožajo življenje,
do jame beži, da ga ne bi prijeli.
18 Kdor živi pošteno, bo rešen,
kdor pa je na krivih poteh, bo v hipu propadel.
19 Kdor obdeluje svojo zemljo, se siti s kruhom,
kdor pa se poganja za prazne reči, se siti z revščino.
20 Kdor je pošten, bo užival velik blagoslov,
kdor pa hoče hitro obogateti, ne bo brez kazni.
21 Ni dobro, ozirati se na osebo,
zaradi zalogaja kruha se bo mož uprl.
22 Lakomnik hiti, da bi obogatel,
pa ne ve, da pride nadenj pomanjkanje.
23 Kdor človeka opominja, se nazadnje bolj prikupi,
kakor kdor gladi z jezikom.
24 Kdor krade očetu in materi ter pravi: »To ni greh!«
je tovariš ubijalcu.
25 Lakomnik izziva prepir,
kdor pa zaupa v GOSPODA, ima vsega v obilju.
26 Kdor se zanaša na svojo pamet, je norec,
kdor pa hodi z modrostjo, bo rešen.
27 Kdor daje revnemu, ne bo trpel pomanjkanja,
kdor pa si zapira oči pred njim, bo obsut s kletvami.
28 Ko se vzdigujejo krivični, se ljudje poskrijejo,
ko propadejo, se pomnožijo pravični.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.857, danes: 8.092
Čas izvajanja programa: 0.05s