Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 20,17-34

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jezus tretjič napove svojo smrt in vstajenje
(Mr 10,32–34; Lk 18,31–34)
17 Ko je šel Jezus proti Jeruzalemu, je vzel dvanajst učencev na sámo in jim med potjo rekel: 18 »Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt 19 in izročili poganom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, toda tretji dan bo obujen.«
Jakobova in Janezova prošnja
(Mr 10,35–45)
20 Tedaj je stopila k njemu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma in se poklonila pred njim do tal, da bi ga nekaj prosila. 21 Rekel ji je: »Kaj hočeš?« Dejala je: »Ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« 22 Jezus je odgovoril in rekel: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« Dejala sta mu: »Moreva.« 23 Rekel jima je: »Moj kelih bosta pila; dati, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bodo tam sedeli tisti, katerim je to pripravil moj Oče.« 24 Ko je drugih deset to slišalo, so se razjezili nad bratoma. 25 Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. 26 Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik, 27 in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik, 28 tako kot tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
Jezus ozdravi dva slepa
(Mr 10,46–52; Lk 18,35–43)
29 Ko so odhajali iz Jerihe, je šla za njim velika množica. 30 Ob poti sta sedela dva slepa človeka. Ko sta slišala, da Jezus prihaja mimo, sta zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov sin!« 31 Množica ju je pograjala, naj umolkneta, ona dva pa sta še bolj zavpila: »Usmili se naju, Gospod, Davidov sin!« 32 Jezus je obstal, ju poklical in rekel: »Kaj hočeta, da vama storim?« 33 Dejala sta mu: »Gospod, da bi se nama odprle oči!« 34 Jezus se ju je usmilil. Dotaknil se je njunih oči in takoj sta spregledala ter šla za njim.

4. Mojzesova knjiga 15-16

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

RAZNI PREDPISI
Jedilne in pitne daritve
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete v deželo svojega prebivanja, ki vam jo bom dal, in boste GOSPODU darovali ognjeno, žgalno ali klavno daritev, da izpolnite zaobljubo, ali kot prostovoljni dar ali ob svojih praznikih, da od goveda ali od drobnice pripravite GOSPODU prijeten vonj, naj tisti, ki hoče darovati svoj dar GOSPODU kot jedilno daritev, daruje desetinko bele moke, umešene s četrtinko vrča olja. Vino pa daruj kot pitno daritev pri žgalni ali klavni daritvi za vsako jagnje četrtinko vrča! Kadar gre za ovna, daruj kot jedilno daritev dve desetinki bele moke, umešene s tretjinko vrča olja, vina pa daruj kot pitno daritev tretjinko vrča v prijeten vonj GOSPODU! Če daruješ v žgalno ali klavno daritev junca, da izpolniš zaobljubo ali kot mirovno daritev GOSPODU, daruj z juncem vred kot jedilno daritev tri desetinke bele moke, umešene s pol vrča olja, 10 vina pa daruj kot pitno daritev pol vrča! To bo ognjena daritev v prijeten vonj GOSPODU.
11 Tako delaj pri vsakem volu ali ovnu ali jagnjetu ali kozliču! 12 Najsi bo število živali, ki jih darujete, kakršno koli, vsako pripravite takó, kolikor jih je! 13 Tako naj dela vsak domačin, ko daruje ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU. 14 Če pri vas gostuje tujec ali kdor koli, ki biva med vami iz roda v rod, in hoče darovati ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU, naj to dela tako kakor vi. 15 Isti zakon naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas, večen zakon iz roda v rod; tujec naj bo pred GOSPODOM tako kakor vi. 16 Ista postava in isti odlok naj velja za vas in za tujca, ki prebiva pri vas.‹«
Daritve v zahvalo za kruh
17 GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: 18 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci: ›Ko pridete v deželo, v katero vas popeljem, 19 in boste jedli kruh te dežele, darujte dar vzdigovanja GOSPODU! 20 Od prvin svojega testa darujte kolač kot dar vzdigovanja; darujte ga tako kakor dar vzdigovanja od mlatišča! 21 Od prvin svojega testa dajte GOSPODU dar vzdigovanja iz roda v rod!‹«
Obred zadoščevanja za nehotene prekršitve
22 »›Če pa po pomoti ne izpolnite katere od teh zapovedi, ki jih je GOSPOD dal Mojzesu – 23 katere od teh, ki vam jih je GOSPOD zapovedal po Mojzesu od dneva, ko je GOSPOD dal zapovedi in poslej iz roda v rod –, 24 naj, če se je ta pomota zgodila nehote, ne da bi skupnost to opazila, vsa skupnost daruje junca kot žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU z njeno jedilno in pitno daritvijo, kakor je določeno, in kozla kot daritev za greh. 25 Duhovnik naj opravi spravo za vso skupnost Izraelovih sinov in jim bo odpuščeno. Kajti to je bila pomota in zanjo so darovali svoj dar: ognjeno daritev GOSPODU in daritev za greh pred GOSPODOM. 26 Odpuščeno bo vsej skupnosti Izraelovih sinov in tujcu, ki biva med njimi, kajti vse ljudstvo je padlo v zmoto.
27 Če posameznik greši po pomoti, naj daruje enoletno kozo kot daritev za greh. 28 Duhovnik naj za človeka, ki je po pomoti grešil, opravi spravo pred GOSPODOM, da ga spravi in mu bo odpuščeno. 29 Ista postava naj velja za tistega, ki je kaj storil po pomoti, za domačina med Izraelovimi sinovi in za tujca, ki biva med njimi. 30 Toda če kdo kaj stori z vzdignjeno roko, naj bo domačin ali tujec, je to bogokletje proti GOSPODU; tak človek naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva. 31 Kajti GOSPODOVO besedo je zaničeval in prelomil njegovo zapoved. Tak človek naj bo brez odlašanja iztrebljen; na njem je krivda.‹«
Kazen za kršitev zapovedi o soboti
32 Ko so bili Izraelovi sinovi v puščavi, so zalotili človeka, ki je sobotni dan nabiral drva. 33 Ti, ki so ga zalotili pri nabiranju drv, so ga pripeljali k Mojzesu in Aronu in k vsej skupnosti. 34 Dali so ga pod stražo, ker še ni bilo odločeno, kaj naj mu storijo. 35 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Ta človek mora biti usmrčen. Vsa skupnost naj ga zunaj tabora posuje s kamenjem.« 36 In vsa skupnost ga je odpeljala iz tabora in ga posula s kamenjem, da je umrl, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Čopki na obleki
37 GOSPOD je rekel Mojzesu: 38 »Govôri Izraelovim sinovom in jim reci, naj si delajo čopke na vogalih oblačil iz roda v rod! K vsakemu čopku na vogalu naj dodajo vrvico iz višnjevega škrlata. 39 Čopki pa naj vam pomenijo: kadar jih boste pogledali, se boste spomnili vseh GOSPODOVIH zapovedi in jih izpolnjevali in ne boste hodili za svojim srcem in svojimi očmi, ki vas zavajajo v vlačuganje. 40 Tako se boste spominjali vseh mojih zapovedi in jih izpolnjevali in boste sveti svojemu Bogu. 41 Jaz sem GOSPOD, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da bi bil Bog za vas. Jaz sem GOSPOD, vaš Bog.«
LJUDSTVO SE UPIRA MOJZESU IN ARONU
Korahov upor
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je Korah, sin Jichárja, sinú Kehátovega, sinú Levijevega, vzel Eliábova sinova Datána in Abiráma in Peletovega sina Ona izmed Rubenovih sinov. Vzdignili so se pred Mojzesom in z njimi dvesto petdeset mož izmed Izraelovih sinov, knezi skupnosti, poslanci občestva, ugledni možje. Zbrali so se proti Mojzesu in Aronu in jima rekli: »Predaleč sta šla! Vsi člani skupnosti so sveti in GOSPOD je med njimi. Zakaj se povzdigujeta nad GOSPODOVO občestvo?« Ko je Mojzes to slišal, je padel na obraz. Potem je govoril Korahu in vsej njegovi družbi in rekel: »Zjutraj bo GOSPOD dal vedeti, kdo je njegov in kdo je svet, da ga pusti v svojo bližino; kogar si je izbral, tega bo pustil v svojo bližino. Storite tole: vzemite kadilnice, Korah in vsa njegova družba, jutri denite vanje ognja in pred GOSPODOM položite nanj kadilo; kogar bo GOSPOD izbral, je svet. Predaleč ste šli, Levijevi sinovi!« Potem je Mojzes rekel Korahu: »Poslušajte vendar, Levijevi sinovi: Ali vam je premalo, da vas je Izraelov Bog ločil od Izraelove skupnosti, da bi vas približal sebi in bi opravljali službo pri GOSPODOVEM prebivališču in stali pred skupnostjo in ji stregli? 10 Pustil je k sebi tebe in s teboj vred vse tvoje brate, Levijeve sinove, vi pa terjate še duhovništvo. 11 Torej se ti in vsa tvoja družba zbirate proti GOSPODU. Kaj je Aron, da godrnjate proti njemu?«
Datán in Abirám se upreta
12 Nato je Mojzes dal poklicati Eliábova sinova Datána in Abiráma. Rekla sta: »Ne greva! 13 Ali ti je premalo, da si nas spravil iz dežele, v kateri se cedita mleko in med, da nas usmrtiš v puščavi, da se hočeš povzdigniti še v vladarja nad nami? 14 Saj nas nisi pripeljal v deželo, v kateri se cedita mleko in med, in nisi nam dal v posest njiv in vinogradov. Mar hočeš tem možem iztakniti oči? Ne greva!« 15 Mojzes se je silno razsrdil in rekel GOSPODU: »Ne glej na njihovo daritev! Niti enega osla nisem vzel od njih in nikomur izmed njih nisem storil nič žalega.«
Korah ali Aron? Bog naj odloči
16 Potem je Mojzes rekel Korahu: »Ti in vsa tvoja družba bodite jutri pred GOSPODOM, ti, oni in Aron! 17 Vzemite vsak svojo kadilnico in denite vanjo kadila! Prinesite pred GOSPODA vsak svojo kadilnico, dvesto petdeset kadilnic, tudi ti in Aron, vsak svojo kadilnico!« 18 Tedaj so vzeli vsak svojo kadilnico in vanjo dali ogenj, nanj pa naložili kadila in se z Mojzesom in Aronom vred postavili k vhodu v shodni šotor. 19 Korah je pri vhodu v shodni šotor zbral proti njima vso skupnost. In GOSPODOVO veličastvo se je prikazalo vsej skupnosti. 20 GOSPOD je govoril Mojzesu in Aronu in rekel: 21 »Ločita se od te skupnosti! Na mah jih bom pokončal.« 22 Tedaj sta padla na obraz in rekla: »O Bog, Bog duhov vsega mesa, en sam človek je grešil; se boš mar znesel nad vso skupnostjo?«
Datána in Abiráma zadene kazen
23 Nato je GOSPOD govoril Mojzesu in rekel: 24 »Govôri skupnosti in reci: ›Oddaljite se iz okolice Korahovega, Datánovega in Abirámovega prebivališča!‹« 25 Mojzes je vstal in šel proti Datánu in Abirámu, za njim pa so šli Izraelovi starešine. 26 Govoril je skupnosti in rekel: »Umaknite se od šotorov teh hudobnih mož in ne dotikajte se ničesar, kar je njihovo, da ne boste pogubljeni zaradi njihovih grehov!« 27 Oddaljili so se torej iz okolice Korahovega, Datánovega in Abirámovega prebivališča. Datán in Abirám pa sta stopila ven in stala pri vhodu svojih šotorov z ženami, sinovi in otročiči. 28 Tedaj je Mojzes rekel: »Po tem boste spoznali, da me je GOSPOD poslal delat vse to, kar sem storil, in da ne ravnam po svoji volji. 29 Če ti umrejo take smrti kakor vsi ljudje in pride nadnje nadloga, kakršna prihaja nad vse ljudi, potem me GOSPOD ni poslal. 30 Če pa GOSPOD stori kaj nenavadnega in zemlja odpre svoja usta, tako da pogoltne nje in vse, kar je njihovega, da se živi pogreznejo v podzemlje, potem boste spoznali, da so ti možje zaničevali GOSPODA
31 Kakor hitro je nehal govoriti vse te besede, so se tla pod njimi razklala. 32 Zemlja je odprla svoja usta in pogoltnila nje, njihove hiše in vse ljudi, ki so bili Korahovi privrženci, z vsem imetjem vred. 33 Z vsem, kar so imeli, so se živi pogreznili v podzemlje. Nato se je zemlja nad njimi zaprla. Tako so izginili iz srede občestva. 34 Ves Izrael, ki je bil okoli njih, je ob njihovem vpitju zbežal; kajti rekli so: »Da zemlja še nas ne pogoltne!«
Kazen za Korahove privržence in spominski obred
35 Tedaj je od GOSPODA prišel ogenj in použil dvesto petdeset mož, ki so darovali kadilo.

Pridigar (Kohelet) 9,11-10,20

Pridigar (Kohelet) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Čas in naključje
11 Ozrl sem se in videl pod soncem: hitri ne dobijo stave v teku ne junaki bitke niti modri kruha niti pametni bogastva in ne razumni naklonjenosti, kajti čas in naključje jih zadevata vse. 12 Človek ne ve niti za svoj čas: kakor se ribe ujamejo v pogubno mrežo, kakor se ptice ujamejo v past, tako se zapletajo ljudje v hudem času, ki jih hipoma zadene.
13 Tudi to, sem videl, je modrost pod soncem, zdela se mi je velika: 14 bilo je majhno mesto in v njem malo ljudi. Prišel je nadenj mogočen kralj in ga obkolil ter zgradil proti njemu velike okope. 15 V njem pa je bil siromašen, moder mož. Ta je rešil mesto s svojo modrostjo, vendar se potem nihče ni spomnil tega siromašnega moža. 16 Tedaj sem rekel: boljša je modrost ko moč, toda siromakovo modrost zaničujejo in njegovih besed ne poslušajo.
17 Mirne besede modrih zaslužijo več posluha
kakor vpitje vladarja med norci.
18 Modrost je boljša ko bojno orožje,
en odpadnik pa pokvari veliko dobrega.
Znanje in ugled
10 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mazilar voha mrtve muhe in izliva olje proč:
dragocenejša ko znanje brez ugleda je majhna topost.
Srce modrega je v njegovi desnici,
srce norca pa v njegovi levici.
Tudi na poti, po kateri hodi tepec, mu manjka pameti
in vsakemu kaže, da je tepec.
Če se vladarjeva jeza vzdigne proti tebi, ne zapústi svojega mesta,
kajti umirjenost poravnava velike napake.
Žalostno je, kar sem videl pod soncem in kar po pomoti prihaja od vladarja: tepec je postavljen na najvišja mesta, bogati pa sedijo spodaj. Videl sem sužnje na konjih, prvaki pa so kot sužnji hodili po tleh.
Rane pri delu in govorjenju
Kdor koplje jamo, pade vanjo,
kdor podira zid, ga piči kača.
Kdor lomi kamne, se rani pri njih,
kdor cepi drva, se udari pri njih.
10 Če je sekira topa in kdo nenabrušeno vihti,
mora napenjati moči;
bolje je uporabiti modrost.
11 Če piči kača, ki ni zagovorljiva,
zagovarjalec nima uspeha.

12 Besede iz ust modrega prinašajo naklonjenost,
ustnice norca pa jo požirajo.
13 Začetek besed iz njegovih ust je topost,
konec njegovih ust je huda zabloda.
14 Tepec kopiči besede,
človek pa ne ve, kaj je,
in kdo naj mu pove, kaj bo za njim?
15 Izčrpava ga nadloga norcev,
ker ne zna priti v mesto.
Delavnost in vestnost
16 Gorje ti, dežela, kjer je tvoj kralj deček
in se tvoji prvaki goste že zjutraj.
17 Blagor ti, dežela, kjer je tvoj kralj sin plemenitih
in tvoji prvaki jedo o pravem času,
za okrepitev in ne za pijanost.
18 Zaradi lenobe se poseda tramovje,
zaradi zanikrnih rok kaplja v hišo.
19 Za zabavo pripravljajo gostijo
in vino dela življenje veselo:
denar plača vse.
20 Niti v svojih mislih ne preklinjaj kralja
niti v svoji spalnici ne preklinjaj bogatina.
Kajti ptica izpod neba bi raznesla tvoj glas,
krilati ptič bi razglasil tvojo misel.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.663, danes: 8.898
Čas izvajanja programa: 0.06s