Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 23,13-39

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

13 Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. Vi sami namreč ne vstopate, tistim, ki bi radi vstopili, pa ne dovolite vstopiti.
15 Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in kopno, da enega samega napravite za prozelita; toda ko to postane, ga naredite za sina peklenske doline, dvakrat hujšega od sebe.
16 Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite: ›Če kdo priseže pri templju, ni to nič, če pa priseže pri tempeljskem zlatu, ga prisega veže.‹ 17 Norci in slepci! Kaj je vendar več: zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? 18 Govorite tudi: ›Če kdo priseže pri oltarju, ni to nič, če pa priseže pri daru, ki je na njem, ga prisega veže.‹ 19 Slepci! Kaj je vendar več: dar ali oltar, ki dar posvečuje? 20 Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem. 21 Kdor priseže pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem. 22 Kdor pa priseže pri nebu, priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem.
23 Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše: pravičnost, usmiljenje in zvestobo. To bi bilo treba storiti in ónega ne opustiti. 24 Slepi vodniki! Precejate komarja, kamelo pa požirate.
25 Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker kozarec in skledo čistite od zunaj, znotraj pa sta polna ropa in nezmernosti. 26 Slepi farizej! Očisti najprej kozarec znotraj, da bo čist tudi zunaj.
27 Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se na zunaj zdijo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsakršne nečistosti. 28 Tako se tudi vi na zunaj kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in nepostavnosti.
29 Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zidate grobnice prerokov in krasite spomenike pravičnih 30 ter govorite: ›Če bi mi živeli v dneh naših očetov, ne bi sodelovali z njimi pri prelivanju krvi prerokov.‹ 31 Tako spričujete sami proti sebi, da ste sinovi tistih, ki so umorili preroke. 32 Le dopolníte mero svojih očetov! 33 Kače, gadja zalega! Kako boste ubežali obsodbi na peklensko dolino? 34 Zato, glejte, pošiljam k vam preroke, modrece in pismouke. Nekatere od njih boste pobili in križali, druge boste bičali v svojih shodnicah in preganjali od mesta do mesta, 35 da pride nad vas vsa pravična kri, prelita na zemlji, od krvi pravičnega Abela do krvi Zaharija, Berehjájevega sina, ki ste ga ubili med templjem in oltarjem. 36 Resnično, povem vam: Vse to bo prišlo nad ta rod.«
Jezus toži nad Jeruzalemom
(Lk 13,34–35)
37 »Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so poslani k tebi! Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. 38 Glejte, vaša hiša je zapuščena. 39 Povem vam namreč, da me odslej ne boste videli, dokler ne porečete: ›Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!‹«

4. Mojzesova knjiga 23,27-24,25

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Tretji Bileámov blagoslov
27 Nato je Balák rekel Bileámu: »Pojdi, prosim, popeljem te na drug kraj. Morda bo Bogu všeč, da mi ga prekolneš od tam.« 28 In Balák je vzel Bileáma na vrh Peórja, ki se vzdiguje nad pustinjo. 29 Bileám je rekel Baláku: »Postavi mi tu sedem oltarjev in mi pripravi sedem juncev in sedem ovnov!« 30 Balák je storil, kakor je rekel Bileám in je na vsakem oltarju daroval po enega junca in ovna.
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Bileám je videl, da je v GOSPODOVIH očeh dobro, da blagoslovi Izraela. Zato ni šel kakor drugikrat za vedežnimi znamenji, ampak je obrnil obraz proti puščavi. Ko pa je Bileám povzdignil oči in videl Izraela, kako šotori po svojih rodovih, je prišel nadenj Božji duh. Tedaj je začel svoj govor in rekel:
»Izrek Bileáma, Beórjevega sina,
izrek moža zaprtih oči,
izrek človeka, ki sliši besede Boga,
ki zre prikazen Mogočnega,
ki se zgrudi in se mu odprejo oči.
Kako lepi so tvoji šotori, Jakob,
tvoja prebivališča, o Izrael!
Kakor doline se razprostirajo,
kakor vrtovi ob reki,
kakor hrasti, ki jih je zasadil GOSPOD,
kakor cedre ob vodi.
Voda teče iz njegovih veder,
obilo vode ima njegovo seme.
Njegov kralj presega Agága,
njegovo kraljestvo se bo vzdignilo.
Bog ga je izpeljal iz Egipta;
rogove ima kakor bivol.
Požira narode, njemu sovražne,
drobi jim kosti
in jih predira s puščicami.
Kakor lev počene, leže,
kakor levinja: kdo si ga upa buditi?
Blagoslovljen bo, kdor te blagoslavlja,
preklet, kdor te preklinja.«
Bileámovi zadnji preroški izreki
10 Tedaj se je Balák razjezil nad Bileámom in je plosknil z rokama. Balák je rekel Bileámu: »Poklical sem te, da prekolneš moje sovražnike, ti pa, glej, si jih že trikrat obilno blagoslovil. 11 Zdaj pa se poberi v svoj kraj! Rekel sem, da te bom nagradil s častmi, a glej, GOSPOD te je prikrajšal za te časti.« 12 Bileám je rekel Baláku: »Ali nisem povedal že tvojim poslancem, ki si jih poslal k meni, ko sem rekel: 13 ›Ko bi mi Balák dal tudi svojo hišo, napolnjeno s srebrom in z zlatom, ne bi mogel prestopiti GOSPODOVEGA ukaza, da bi sam od sebe storil kako stvar, dobro ali húdo; kar mi poreče GOSPOD, to bom govoril.‹ 14 Zdaj pa, glej, grem k svojemu ljudstvu. Pridi, da ti odkrijem, kaj bo to ljudstvo v prihodnjih dneh storilo tvojemu ljudstvu.«
15 Tedaj je začel svoj govor in rekel:
»Izrek Bileáma, Beórjevega sina,
izrek moža zaprtih oči,
16 izrek tega, ki sliši besede Boga
in pozna vednost Najvišjega,
ki zre prikazen Mogočnega,
ki se zgrudi in se mu odprejo oči.
17 Vidim ga, pa ne sedaj,
gledam ga, pa ne blizu.
Zvezda vzhaja iz Jakoba
in žezlo se vzdiguje iz Izraela,
strl bo senca Moábcev
in lobanjo vsem Setovim sinovom.
18 Edóm postane last drugega,
Seír bo last svojih sovragov,
Izrael pa pridobiva moč.
19 Nekdo iz Jakoba bo zavladal
in uničil preživele iz mesta.«
20 Ko je videl Amáleka, je začel svoj govor in rekel:
»Prvenec narodov je Amálek,
a na koncu ga čaka poguba.«
21 Ko je videl Kenéjce, je začel svoj govor in rekel:
»Trdno je tvoje bivališče
in na skalo postavljeno tvoje gnezdo,
22 vendar bo Kajn opustošen;
do kdaj te bo Asirec držal ujetega?«
23 In začel je svoj govor in rekel:
»Joj, kdo bo še ostal živ, ko Bog to uresniči?
24 Ladje priplujejo iz Kitíma,
ponižajo Asirca in ponižajo Eberja,
a tudi njih na koncu čaka poguba.«
25 Nato se je Bileám vzdignil, odšel in se vrnil domov. In tudi Balák je odšel po svoji poti.

Visoka pesem 5,2-6,3

Visoka pesem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8


Zaročenka
Spala sem, a moje srce je bedelo.
Glas mojega ljubega, ki trka!

Zaročenec
Odpri mi, moja sestra, moja draga,
golobica moja, moja krasotica,
kajti moja glava je polna rose,
moji kodri nočnih kapljic.

Zaročenka
Slekla sem si obleko,
kako naj se spet oblačim?
Umila sem si noge,
kako bi jih mogla umazati?

Moj ljubi je iztegnil roko skozi lino
in srce mi je vzkipelo zanj.
Vstala sem, da bi odprla svojemu ljubemu;
z rok mi je kapljala mira,
s prstov topna mira
na držaj zapaha.
Odprla sem svojemu ljubemu,
a moj ljubi se je obrnil proč, odšel je.
Moja duša se je topila, ko je govoril.
Iskala sem ga, pa ga nisem našla,
klicala sem ga, pa mi ni odgovoril.
Našli so me čuvarji,
ki krožijo po mestu;
pretepli so me, me ranili,
strgali so ogrinjalo z mene,
ti čuvarji obzidja.
Rotim vas, hčere jeruzalemske:
Če najdete mojega ljubega,
kaj mu sporočite?
Da sem bolna od ljubezni!

Zbor mladenk
V čem tvoj ljubi prekaša druge,
najlepša med ženami?
V čem tvoj ljubi prekaša druge,
da nas tako rotiš?

Zaročenka
10 Moj ljubi je žareč in rdeč,
med deset tisoči opazen.
11 Njegova glava je zlato, čisto zlato;
njegovi kodri so bujni,
črni kot vran.
12 Njegove oči so kot golobi
ob potokih vodá:
kopljejo se v mleku,
počivajo v jamicah.
13 Njegova lica so kot dišavne gredice,
na katerih rastejo dišavna zelišča.
Njegove ustnice so lilije,
ki kapljajo tekočo miro.
14 Njegove roke so zlati obročki,
okrašeni z dragulji.
Njegov život gladka slonova kost,
prekrita s safirji.
15 Njegove noge so alabastrni stebri,
postavljeni na zlatih podstavkih.
Njegova postava je kakor Libanon,
izbrana kakor cedre.
16 Njegova usta so sama sladkost,
ves očarljiv je.
Tak je moj ljubi, tak moj dragi,
hčere jeruzalemske.

Zbor mladenk
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kam je šel tvoj ljubi,
najlepša med ženami?
Kam se je obrnil tvoj ljubi,
da ga bomo iskale s teboj?

Zaročenka
Moj ljubi je šel dol v svoj vrt,
k dišavnim gredicam,
da pase po vrtovih
in trga lilije.
Jaz sem svojega ljubega
in moj ljubi je moj,
med lilijami pase.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.703.012, danes: 21.326
Čas izvajanja programa: 0.05s