Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 24,32-51

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nauk smokvinega drevesa
(Mr 13,28–31; Lk 21,29–33)
32 »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. 33 Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati. 34 Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. 35 Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«
Nihče ne ve ne dneva ne ure
(Mr 13,32–37; Lk 17,26–30.34–36)
36 »Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. 37 Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 38 Kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, 39 in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. 40 Takrat bosta dva na polju: eden bo sprejet, drugi puščen. 41 Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta, druga puščena. 42 Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! 43 Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat, in ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.«
Zvesti in nezvesti služabnik
(Lk 12,41–48)
45 »Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji ob pravem času da živež? 46 Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela! 47 Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. 48 Če pa ta pokvarjeni služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospod zamuja‹ 49 in začne pretepati soslužabnike ter jé in popiva s pijanci, 50 bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve, 51 in ga bo presekal na dvoje ter mu dal delež s hinavci; tam bo jok in škripanje z zobmi.«

4. Mojzesova knjiga 28-29

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Daritve in prazniki
(2 Mz 29,38–46; 3 Mz 23,1–44)
28 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Zapovej Izraelovim sinovom in jim reci: ›Skrbite za to, da mi boste ob določenem času darovali moje darove, mojo jed kot ognjene daritve meni v prijeten vonj!‹ In reci jim: ›To je ognjena daritev, ki jo darujte GOSPODU: vsak dan dve enoletni neoporečni jagnjeti kot redno žgalno daritev. Eno jagnje pripravi zjutraj, drugo pa proti večeru in kot jedilno daritev desetinko škafa bele moke, umešene s četrtinko vrča olja iz stolčenih oliv. To je redna žgalna daritev, kakršne so opravljali na Sinajski gori kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU. Njena pitna daritev naj bo četrtinka vrča za posamezno jagnje. – V svetišču izlij pitno daritev opojne pijače za GOSPODA! Drugo jagnje pripravi proti večeru; daruj ga z njegovo jedilno in pitno daritvijo kakor zjutraj kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU!
Sobotni dan: dve enoletni neoporečni jagnjeti in za jedilno daritev dve desetinki z oljem umešene bele moke in njej pripadajoča pitna daritev. 10 To je sobotna žgalna daritev, za vsako soboto poleg redne žgalne daritve z njeno pitno daritvijo.
11 Ob začetku mesecev darujte GOSPODU žgalno daritev: dva mlada junca, enega ovna, sedem enoletnih neoporečnih jagnjet 12 in tri desetinke z oljem umešene bele moke kot jedilno daritev za vsakega junca in dve desetinki z oljem umešene bele moke za ovna 13 in po eno desetinko z oljem umešene bele moke kot jedilno daritev za vsako jagnje. To naj bo žgalna daritev v prijeten vonj, ognjena daritev za GOSPODA. 14 Pripadajoče pitne daritve naj bodo: pol vrča za vsakega junca, tretjinka vrča za ovna in četrtinka vrča vina na jagnje. To je mesečna žgalna daritev, ob vsakem mlaju, za vse mesece v letu. 15 In poleg redne žgalne daritve naj bo pripravljen še kozel kot daritev za greh in pripadajoča pitna daritev.
16 V prvem mesecu, štirinajsti dan meseca, je pasha za GOSPODA. 17 Petnajsti dan tega meseca je praznik; sedem dni jejte nekvašeni kruh! 18 Prvi dan naj bo svet shod; ne opravljajte nobenega težkega dela! 19 Darujte GOSPODU kot ognjeno in žgalno daritev: dva mlada junca, enega ovna in sedem enoletnih jagnjet – naj bodo neoporečni – 20 in kot njihovo jedilno daritev z oljem umešeno belo moko; pripravite tri desetinke za junca, dve desetinki za ovna 21 in po desetinko pripravi za vsako jagnje, za sedem jagnjet, 22 in kozla daritve za greh, da se opravi sprava za vas. 23 Vse to pripravite poleg jutranje žgalne daritve, ki je redna daritev! 24 Enako pripravljajte sedem dni vsak dan kot jed ognjene daritve v prijeten vonj GOSPODU poleg redne žgalne daritve in njene pitne daritve! 25 Sedmi dan pa imejte svet shod; ne opravljajte nobenega težkega dela!
26 Na dan prvin, ko GOSPODU darujete novo jedilno daritev ob vašem prazniku tednov, imejte svet shod; ne opravljajte nobenega težkega dela! 27 Kot žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU darujte dva mlada junca, ovna in sedem enoletnih jagnjet! 28 In kot njihovo jedilno daritev z oljem umešeno belo moko, tri desetinke za vsakega junca, dve desetinki za ovna 29 in po desetinko za vsako jagnje, za sedem jagnjet, 30 in kozla, da se opravi sprava za vas. 31 Pripravite jih s pripadajočimi pitnimi daritvami vred poleg redne žgalne in njene jedilne daritve! – Naj bodo neoporečne.
29 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V sedmem mesecu, prvi dan meseca, imejte svet shod; ne opravljajte nobenega težkega dela; naj vam bo dan trobentanja! Opravite žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU: mladega junca, ovna, sedem enoletnih neoporečnih jagnjet in kot njihovo jedilno daritev z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za junca, dve desetinki za ovna in po desetinko za vsako jagnje, za sedem jagnjet, in kozla kot daritev za greh, da se opravi sprava za vas. Vse to poleg žgalne daritve o mlaju s pripadajočo jedilno daritvijo in poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno daritvijo in s pripadajočima pitnima daritvama – kakor je o njih določeno – kot ognjeno daritev v prijeten vonj GOSPODU.
Deseti dan tega sedmega meseca imejte svet shod! Pokorite svoje duše in ne opravljajte nobenega dela! Kot žgalno daritev GOSPODU darujte v prijeten vonj mladega junca, ovna, sedem enoletnih jagnjet – naj vam bodo neoporečni – in kot njihove jedilne daritve z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za junca, dve desetinki za ovna, 10 po desetinko za vsako jagnje, za sedem jagnjet, 11 in kozla daritve za greh poleg spravne daritve in redne žgalne daritve z njeno jedilno daritvijo in s pripadajočimi pitnimi daritvami!
12 Petnajsti dan sedmega meseca imejte svet shod! Ne opravljajte nobenega težkega dela! Sedem dni obhajajte praznik GOSPODU! 13 Kot ognjeno daritev darujte žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU: trinajst mladih juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih jagnjet – naj bodo neoporečni – 14 in kot njihove jedilne daritve z oljem umešeno belo moko: tri desetinke za vsakega junca, za trinajst juncev, dve desetinki za vsakega ovna, za dva ovna, 15 in po desetinko za vsako jagnje, za štirinajst jagnjet, 16 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo!
17 Drugi dan: dvanajst mladih juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 18 in njihove jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 19 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
20 Tretji dan: enajst juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 21 in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 22 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
23 Četrti dan: deset juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet, 24 pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 25 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
26 Peti dan: devet juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 27 in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 28 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
29 Šesti dan: osem juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 30 in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 31 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
32 Sedmi dan: sedem juncev, dva ovna, štirinajst enoletnih neoporečnih jagnjet 33 in pripadajoče jedilne in pitne daritve za junce, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 34 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo.
35 Osmi dan imejte praznično zborovanje! Ne opravljajte nobenega težkega dela! 36 Kot ognjeno daritev darujte žgalno daritev v prijeten vonj GOSPODU: junca, ovna, sedem enoletnih neoporečnih jagnjet, 37 pripadajoče jedilne in pitne daritve za junca, ovna in jagnjeta po njihovem številu, kakor je določeno, 38 in kozla daritve za greh poleg redne žgalne daritve z njeno jedilno in pitno daritvijo!
39 To pripravljajte GOSPODU ob svojih praznikih poleg svojih zaobljubljenih in prostovoljnih darov ter svojih žgalnih, jedilnih, pitnih in mirovnih daritev!‹«

Visoka pesem 8,5-14

Visoka pesem :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8


Zbor mladenk
Kdo je ta, ki prihaja iz puščave
in se naslanja na svojega ljubega?

Zaročenka
Pod jablano sem te zbudila.
Tam te je spočela tvoja mati,
tam je spočela in te rodila.

Deni me kot pečat na svoje srce,
kot pečat na svoj laket!
Zakaj močna kakor smrt je ljubezen,
silna kakor podzemlje ljubezenska strast!
Njene strele so ognjene strele,
GOSPODOV plamen.
Velike vode ne morejo pogasiti ljubezni
in reke je ne morejo preplaviti.
Če bi kdo dal za ljubezen
vse bogastvo svoje hiše,
bi ga še vedno zaničevali.

Zaročenkini bratje
Sestrico imamo, nima še prsi.
Kaj bomo storili svoji sestri
na dan, ko jo bodo snubili?
Če je zid, sezidamo na njej srebrn branik,
če je vrata, jo zapremo s cedrovino.

Zaročenka
10 Jaz sem zid
in moje prsi so kakor stolpi.
Tako sem postala v njegovih očeh
kakor tista, ki je našla mir.

Zaročenec
11 Salomon je imel vinograd v Báal Hamónu;
vinograd je izročil varuhom:
vsak naj bi dajal za njegov sad
po tisoč srebrnikov.
12 Moj lastni vinograd je pred mano:
Tistih tisoč naj bo zate, Salomon,
in dvesto za varuhe njegovega sadu!

13 Ti, ki bivaš v vrtovih
– spremljevalci poslušajo tvoj glas –
daj, da ga slišim!

Zaročenka
14 Pohiti, moj ljubi,
bodi podoben gazeli
ali mlademu jelenu
na balzamovih gorah!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.470.956, danes: 22.974
Čas izvajanja programa: 0.06s