Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 25,1-30

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Prilika o desetih devicah
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ 10 Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. 11 Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ 12 On pa je odgovoril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ 13 Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«
Prilika o talentih
(Lk 19,11–27)
14 »Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. 15 Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. 16 Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil pet drugih. 17 Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. 18 Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. 19 Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. 20 Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ 21 Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ 22 Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ 23 Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ 24 Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. 25 Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ 26 Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? 27 Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. 28 Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; 29 kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. 30 Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹«

4. Mojzesova knjiga 30-31

4. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
In Mojzes je Izraelovim sinovom povedal natanko tako, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
Veljavnost ženskih zaobljub
Mojzes je govoril poglavarjem rodov Izraelovih sinov in rekel: »Tole je zapovedal GOSPOD: ›Kadar se kak mož zaobljubi GOSPODU ali s prisego zaveže, da se bo česa držal, naj ne prelomi besede; naj stori vse, kar je prišlo iz njegovih ust.
Kadar pa se ženska, ko je še mlada v hiši svojega očeta, zaobljubi GOSPODU ali se zaveže, da se bo česa držala, in njen oče sliši o njeni zaobljubi ali o obvezi, h kateri se je zavezala, in ji oče to pusti, tedaj veljajo vse njene zaobljube in obveze, h katerim se je zavezala. Če pa ji oče na dan, ko o tem sliši, to prepove, tedaj ne velja nobena od njenih zaobljub, nobena obveza, h kateri se je zavezala. GOSPOD ji bo odpustil, kajti oče ji je prepovedal.
Če se omoži, ko jo še veže zaobljuba ali kaka nepremišljena beseda njenih ustnic, s katero se je zavezala, pa mož o tem sliši in ji na dan, ko sliši, to pusti, tedaj veljajo njene zaobljube in obveze, h katerim se je zavezala. Če pa ji mož na dan, ko o tem sliši, to prepove, tedaj razveljavi zaobljubo, ki jo veže, in nepremišljeno besedo njenih ustnic, s katero se je zavezala. GOSPOD ji bo odpustil. 10 – Velja pa zaobljuba vdove ali odslovljene žene, velja vse, k čemur se je zavezala. – 11 Če žena naredi zaobljubo ali se s prisego zaveže, da se bo česa držala, ko je v moževi hiši, 12 pa mož o tem sliši in ji to pusti in ji tega ne brani, tedaj veljajo vse njene zaobljube in vse obveze, h katerim se je zavezala. 13 Če pa jih mož na dan, ko o tem sliši, razglasi za neveljavne, tedaj ne velja nič od tega, kar je prišlo prek njenih ustnic glede njenih zaobljub ali glede tega, k čemur se je zavezala; njen mož je to razveljavil in GOSPOD ji bo odpustil. 14 Kakršna koli je zaobljuba in kakršna koli prisega, s katero se zaveže pokoriti dušo, njen mož jo potrdi in njen mož jo razveljavi. 15 Če ji mož to dan za dnem dopušča, tedaj potrjuje vse njene zaobljube ali vse obveze, ki jo vežejo; potrjuje jih, ker ji na dan, ko o tem sliši, to dopušča. 16 Če pa jih razglasi za neveljavne pozneje, potem ko je o tem slišal, si bo naložil njeno krivdo.‹«
17 To so zakoni, ki jih je GOSPOD zapovedal Mojzesu o razmerju med možem in ženo, med očetom in hčerjo, ko je še mlada v očetovi hiši.
Pohod proti Midjáncem
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je govoril Mojzesu in rekel: »Maščuj se Midjáncem za Izraelove sinove! Potem boš pridružen svojim ljudem.« Nato je Mojzes govoril ljudstvu in rekel: »Oborožite izmed sebe može za vojsko! Naj gredo nad Midján, da nad njim opravijo GOSPODOVO maščevanje. Po tisoč iz vsakega Izraelovega rodu jih pošljite v vojno!«
Izbrali so torej iz Izraelovih tisočnij po tisoč mož iz vsakega rodu, dvanajst tisoč oboroženih za vojno. In Mojzes jih je poslal, po tisoč iz vsakega rodu, v vojno, in z njimi Pinhása, sina duhovnika Eleazarja, ki je imel v rokah svete priprave in trobente za zavijanje. Šli so v vojno zoper Midjánce, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu, in pobili vse moške. Poleg drugih, ki so jih prebodli, so ubili tudi midjánske kralje: Evíja, Rekema, Curja, Hura in Reba, pet midjánskih kraljev. Tudi Bileáma, Beórjevega sina, so ubili z mečem. Izraelovi sinovi so odpeljali midjánske žene in njihove otroke kot ujetnike in vzeli kot plen vso njihovo živino in vse črede in vse imetje. 10 Vsa mesta, kjer so prebivali, in vsa šotorišča so požgali z ognjem. 11 In vzeli so, kar so uropali, in ves plen, ljudi in živino, 12 in pripeljali k Mojzesu in duhovniku Eleazarju in skupnosti Izraelovih sinov ujetnike in plen in vse, kar so uropali, v tabor na Moábskih planjavah ob Jordanu pri Jerihi.
13 Mojzes in duhovnik Eleazar in vsi knezi skupnosti so jim šli iz tabora naproti. 14 Mojzes pa se je razjezil nad vojnimi poveljniki, nad tisočniki in stotniki, ki so prišli iz vojnega spopada. 15 Rekel jim je: »Vse ženske ste pustili pri življenju! 16 Glejte, prav te so po Bileámovi besedi zapeljale Izraelove sinove v nezvestobo do GOSPODA zaradi Peórja; tako je prišla nadloga nad GOSPODOVO skupnost. 17 Zdaj torej pobijte vse otroke moškega spola; prav tako ubijte vsako žensko, ki je že spoznala moža in ležala z moškim! 18 Vse otroke ženskega spola, tiste, ki še niso spoznale moškega ležišča, pa pustite živeti! 19 Vi se za sedem dni utaborite zunaj tabora; vsi, ki ste koga ubili, in vsi, ki ste se dotaknili kakega umorjenca, se tretji in sedmi dan očiščujte, vi in vaše ujetnice! 20 Očistite tudi vsa oblačila in vso opravo iz kože, vse, kar je narejeno iz kozje dlake, vse lesene posode!«
21 Duhovnik Eleazar je rekel bojevnikom, ki so šli v vojno: »To je zakon postave, ki ga je GOSPOD zapovedal Mojzesu: 22 Samó zlato, srebro, bron, železo, kositer in svinec, 23 vse, kar sme priti v ogenj, vlecite skoz ogenj, da bo čisto; tudi z očiščevalno vodo naj bo očiščeno. Vse pa, kar ne sme priti v ogenj, vlecite skozi vodo! 24 In sedmi dan si operite oblačila, da boste čisti! Potem smete priti v tabor.«
Razdeljevanje plena
25 GOSPOD je rekel Mojzesu tole: 26 »Ti in duhovnik Eleazar in družinski poglavarji skupnosti ugotovite, koliko je ugrabljenega plena, ujetnikov in živine! 27 Razdêli plen na pol med bojevnike, ki so šli v vojno, in vso skupnost! 28 Poberi pa od bojevnikov, ki so šli v vojno, davek za GOSPODA: po eno dušo od petsto ljudi, po eno žival od petsto goveda, oslov in drobnice; 29 vzemi to od njihove polovice in daj duhovniku Eleazarju kot prispevek za GOSPODA! 30 Od polovice plena, ki pripada Izraelovim sinovom, pa vzemi po enega od petdesetih ljudi, po eno od goveda, oslov in drobnice, sploh od vse živine, in jih daj levitom, ki oskrbujejo službo pri GOSPODOVEM prebivališču!«
31 Mojzes in duhovnik Eleazar sta storila, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
32 Od uropanega, kar je ostalo od plena, ki so ga uplenili bojevniki, je bilo šeststo petinsedemdeset tisoč glav drobnice, 33 dvainsedemdeset tisoč glav goveda, 34 enainšestdeset tisoč oslov 35 in od ljudi vsega skupaj dvaintrideset tisoč žensk, ki niso spoznale moškega ležišča.
36 Polovica, delež tistih, ki so bili šli v vojno, je znašala tristo sedemintrideset tisoč petsto glav drobnice; 37 davek za GOSPODA od drobnice pa je znašal šeststo petinsedemdeset glav; 38 dalje šestintrideset tisoč glav goveda, od tega davek za GOSPODA dvainsedemdeset glav; 39 trideset tisoč petsto oslov, od tega davek za GOSPODA enainšestdeset glav; 40 in šestnajst tisoč ljudi, od tega davek za GOSPODA dvaintrideset duš. 41 Mojzes je torej dal davek kot prispevek za GOSPODA duhovniku Eleazarju, kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu.
42 Od polovice plena za Izraelove sinove, ki jo je Mojzes ločil od deleža bojevnikov, 43 od polovice, ki je pripadla skupnosti – tristo sedemintrideset tisoč petsto glav drobnice, 44 šestintrideset tisoč glav goveda, 45 trideset tisoč petsto oslov 46 in šestnajst tisoč ljudi –, 47 od polovice za Izraelove sinove je torej Mojzes vzel po enega na petdeset ujetih ljudi in tudi od živine in jih dal levitom, ki so oskrbovali službo pri GOSPODOVEM prebivališču, kakor mu je zapovedal GOSPOD.
48 Tedaj so k Mojzesu pristopili poveljniki, ki so bili postavljeni nad tisočnijami vojske, tisočniki in stotniki. 49 Rekli so Mojzesu: »Tvoji služabniki so prešteli vse bojevnike, ki so nam podrejeni, in niti eden ne manjka. 50 Zato prinašamo kot dar za GOSPODA, kar je kdo našel zlatnine: verižice, zapestnice, prstane, uhane in ogrlice, da bi pred GOSPODOM dosegli spravo za svoje duše.« 51 Mojzes in duhovnik Eleazar sta vzela od njih zlato, vse umetelne izdelke. 52 In vsega zlata, ki so ga tisočniki in stotniki darovali GOSPODU kot dar vzdigovanja, je bilo šestnajst tisoč sedemsto petdeset šeklov. 53 Bojevniki pa so plenili vsak zase. 54 Mojzes in duhovnik Eleazar sta torej vzela zlato od tisočnikov in stotnikov in ga nesla v shodni šotor kot spomin za Izraelove sinove pred GOSPODOM.

Job 1

Job :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

JOB
ZASNOVA
Jobova zvestoba in sreča
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V deželi Uc je živel mož po imenu Job. Ta mož je bil pošten in pravičen, bal se je Boga in se varoval hudega. Rodilo se mu je sedem sinov in tri hčere. Imel je sedem tisoč ovac in tri tisoč kamel, petsto parov volov, petsto oslic in zelo veliko služinčadi. Mož je bil največji med vsemi sinovi Vzhoda. Njegovi sinovi pa so imeli navado, da so v hiši vsakega ob zanj določenem času pripravljali gostijo in vabili tudi svoje tri sestre, da so jedle in pile z njimi. Ko so se zvrstili dnevi gostije, je Job pošiljal ponje in jih očiščeval. Vstajal je zgodaj zjutraj in daroval žgalne daritve po številu njih vseh. Job je namreč rekel: »Morda so moji sinovi grešili in žalili Boga v svojih srcih.« Tako je Job delal vsakikrat.
Satan pred Bogom
Napočil je dan, ko so prišli božji sinovi in se postavili pred GOSPODA. Med njimi je prišel tudi satan. GOSPOD je rekel satanu: »Od kod prihajaš?« Satan je odgovoril GOSPODU in rekel: »Potikal sem se po zemlji in se sprehajal po njej.« GOSPOD je rekel satanu: »Si kaj mislil v svojem srcu na mojega služabnika Joba? Ni mu enakega na zemlji, mož je pošten in pravičen, boji se Boga in se varuje hudega.« Satan pa je odgovoril GOSPODU in rekel: »Mar se Job zastonj boji Boga? 10 Mar ne varuješ ti njega, njegove hiše in vsega, kar je njegovega naokrog? Blagoslavljaš delo njegovih rok in njegova posest se širi v deželi. 11 Samo iztegni svojo roko in se dotakni vsega, kar ima, resnično, v obraz te bo preklinjal!« 12 In GOSPOD je rekel satanu: »Glej, vse, kar ima, naj bo v tvoji roki, le nanj ne izteguj svoje roke!« In satan je odšel izpred GOSPODOVEGA obličja.
Job izgubi imetje in otroke
13 Ko so njegovi sinovi in njegove hčere nekega dne jedli in pili vino v hiši svojega najstarejšega brata, 14 je prišel k Jobu sel in rekel: »Voli so orali in oslice so se pasle poleg njih, 15 vpadli so Sabéjci in jih ugrabili, hlapce pa pobili z ostrim mečem, le jaz sam sem ušel, da ti sporočim.« 16 Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: »Božji ogenj je padel z neba in požgal ovce in hlapce ter jih pokončal, le jaz sam sem ušel, da ti sporočim.« 17 Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: »Kaldejci so se razporedili v tri krdela, planili na kamele in jih ugrabili, hlapce pa pobili z ostrim mečem, le jaz sam sem ušel, da ti sporočim.« 18 Ko je ta še govoril, je prišel drug in rekel: »Tvoji sinovi in tvoje hčere so jedli in pili vino v hiši svojega najstarejšega brata. 19 In glej, silen vihar je prihrumel iz puščave in pretresel štiri vogale hiše, da se je sesula na otroke in so umrli, le jaz sam sem ušel, da ti sporočim.«
20 Tedaj je Job vstal in pretrgal svoja oblačila, si ostrigel glavo, padel na tla in molil. 21 Govoril je: »Nag sem prišel iz materinega telesa in nag se vrnem tja. GOSPOD je dal, GOSPOD je vzel, naj bo hvaljeno ime GOSPODOVO
22 Pri vsem tem Job ni grešil in ni rekel nič žaljivega proti Bogu.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.702.512, danes: 20.826
Čas izvajanja programa: 0.06s