Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 3

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ZAČETEK JAVNEGA DELOVANJA
Janez Krstnik oznanja
(Mr 1,1–8; Lk 3,1–9.15–17; Jn 1,19–28)
3 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tiste dni se je pojavil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo! To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju:
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!«
Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu precéj farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. 10 Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. 11 Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. 12 Velnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.«
Jezusov krst
(Mr 1,9–11; Lk 3,21–22)
13 Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. 14 Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« 15 Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. 16 Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. 17 In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.«

2. Mojzesova knjiga 24

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Zaveza se slovesno sklene
24 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem je rekel Mojzesu: »Stopite h GOSPODU, ti in Aron, Nadáb in Abihú ter sedemdeset izmed Izraelovih starešin, in od daleč molite! Mojzes naj se sam približa GOSPODU, oni pa naj se ne bližajo in ljudstvo ne sme iti gor z njim.«
Mojzes je prišel in povedal ljudstvu vse GOSPODOVE besede in odloke. In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom; rekli so: »Vse besede, ki jih je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali.« Mojzes je zapisal vse GOSPODOVE besede.
Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov. Nato je poslal mladeniče izmed Izraelovih sinov, da so darovali žgalne daritve in žrtvovali junce kot mirovne daritve za GOSPODA. Mojzes je vzel polovico krvi in jo vlil v kotlico, polovico krvi pa je poškropil po oltarju. Potem je vzel knjigo zaveze in jo prebral ljudstvu. Tedaj so rekli: »Vse, kar je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali; pokorni bomo.« In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo je GOSPOD po vseh teh besedah sklenil z vami.«
Nato so šli Mojzes, Aron, Nadáb in Abihú ter sedemdeset izmed Izraelovih starešin na goro. 10 In videli so Izraelovega Boga; pod njegovimi nogami je bil nekakšen tlak iz safirja, tako čist kakor sámo nebo. 11 In ni iztegnil roke zoper odličnike Izraelovih sinov; zrli so Boga, jedli so in pili.
Mojzes se sreča z Bogom na gori
12 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Pridi k meni na goro in ostani tukaj! Dal ti bom kamniti plošči, postavo in zapovedi, ki sem jih zapisal ljudstvu v poduk.« 13 Mojzes se je vzdignil in z njim njegov pomočnik Józue in Mojzes je šel na Božjo goro. 14 Starešinam pa je rekel: »Čakajte tukaj na naju, dokler se ne vrneva k vam! Glejte, pri vas sta Aron in Hur; če ima kdo pravdo, naj se obrne nanju.« 15 Ko je Mojzes odšel na goro, jo je pokril oblak. 16 GOSPODOVO veličastvo se je spustilo na Sinajsko goro in oblak jo je pokrival šest dni. Poklical je Mojzesa sedmi dan iz srede oblaka. 17 Prikazen GOSPODOVEGA veličastva je bila na vrhu gore pred očmi Izraelovih sinov kakor požirajoč ogenj. 18 Mojzes je šel v sredo oblaka in stopil na goro. Štirideset dni in štirideset noči je ostal na gori.

Pregovori 11

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dobra vaga v nebesa pomaga
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Goljufiva tehtnica je GOSPODU gnusoba,
pravična utež pa mu je všeč.
Kamor je prišel napuh, je prišla tudi sramota,
modrost pa prebiva s skromnimi.
Poštenost vodi pravične,
pokvarjenost ugonablja varljivce.
Bogastvo ne koristi na dan jeze,
pravičnost pa rešuje smrti.
Pravičnost ravna poštenemu njegovo pot,
krivični pa v svoji krivičnosti propade.
Pravičnost rešuje poštene,
varljivci pa se ujamejo v lastne spletke.
Ko krivičnik umre, propade njegovo pričakovanje,
zaupanje v bogastvo propade.
Pravični se reši iz stiske,
krivični pa stopi na njegovo mesto.
Izsiljevalec pogublja svojega bližnjega z usti,
pravični pa se rešujejo s spoznanjem.
10 Mesto se raduje sreče pravičnih,
nad pogubo krivičnih pa vriska.
11 Blagoslov poštenih povzdiguje mesto,
usta krivičnih pa ga podirajo.
12 Kdor je brez pameti, zaničuje svojega bližnjega,
razumen mož pa molči.
13 Kdor hodi kot obrekovalec, izdaja skrivnost,
kdor je zanesljivega duha, skriva besedo.
14 Kjer ni izvedenosti, ljudstvo propada,
kjer je veliko svetovalcev, je blaginja.
15 Kdor je porok za tujca, zaide v težave,
kdor pa ne mara poroštva, živi mirno.
16 Ljubezniva žena prinaša čast,
močni prinašajo bogastvo.
17 Dober človek dela dobro sam sebi,
kruti pa muči sam sebe.
18 Krivični pripravlja goljufiv zaslužek,
kdor seje pravičnost, pa resnično plačilo.
19 Kdor se drži pravičnosti, gre v življenje,
kdor se poganja za krivico, hiti v smrt.
20 Kdor je izkrivljenega srca, je GOSPODU gnusoba,
kdor hodi pošteno, mu je všeč.
21 Hudobnež gotovo ne ostane brez kazni,
rod pravičnih pa se reši.
22 Zlat obroček v prašičjem rilcu
je lepa ženska brez okusa.
23 Pravični lahko pričakujejo le srečo,
krivične čaka jeza.
24 Eden razsiplje in še bogatí,
drugi stiska čez mero, pa leze v revščino.
25 Kdor je radodaren, bo sit,
kdor daje piti, bo napojen.
26 Kdor zadržuje žito, ga ljudstvo preklinja,
blagoslov pa je nad glavo tega, ki ga prodaja.
27 Kdor si prizadeva za dobro, si pridobiva naklonjenost,
kdor pa snuje hudobijo, ga bo zadela.
28 Kdor zaupa v svoje bogastvo, propade,
pravični pa poganjajo kakor zelenje.
29 Kdor žali svojo hišo, dobi v delež veter,
bedak bo hlapec modremu.
30 Sad pravičnega je drevo življenja,
duše pridobiva, kdor je moder.
31 Glej, pravični je v zemlji poplačan,
koliko bolj, kdor je krivičen in grešen!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.408, danes: 8.643
Čas izvajanja programa: 0.07s