Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 4

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hudič skuša Jezusa
(Mr 1,12–13; Lk 4,1–13)
4 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je:
Človek naj ne živi samo od kruha,
ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust
Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je:
Svojim angelom bo zate zapovedoval
in: Na rokah te bodo nosili,
da z nogo ne zadeneš ob kamen
Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« 10 Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je:
Gospoda, svojega Boga, môli
in njemu samemu služi!«
11 Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli.
Jezus začne delovati v Galileji
(Mr 1,14–15; Lk 4,14–15)
12 Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. 13 Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, 14 da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju:
15 Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,
ob poti k morju, onkraj Jordana,
poganska Galileja!
16 Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,
je zasvetila luč.
17 Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«
Jezus pokliče štiri ribiče
(Mr 1,16–20; Lk 5,1–11)
18 Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. 19 Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« 20 Takoj sta pustila mreže in šla za njim. 21 In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je 22 in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.
Jezus uči in ozdravlja
(Lk 6,17–19)
23 Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom. 24 In glas o njem se je razširil po vsej Siriji. Prinesli so k njemu vse bolnike, ki so jih mučile različne bolezni in nadloge, tudi obsedene, božjastne in hrome, in jih je ozdravil. 25 Za njim so hodile velike množice iz Galileje, Deseteromestja, Jeruzalema, Judeje in iz krajev onkraj Jordana.

2. Mojzesova knjiga 25-27

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

BOŽJA NAVODILA O SVETIŠČU
Izraelci naj prispevajo
(35,4–9)
25 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: Govôri Izraelovim sinovom, naj pobirajo zame dar; od vsakega, ki ga srce nagiba k temu, vzemite dar zame! To pa naj bo dar, ki ga jemljite od njih: zlato, srebro in bron, višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančica, kozja dlaka, rdeče barvane ovnove kože, delfinove kože, akacijev les, olje za svetilnico, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo, oniksovi kamni in okrasni kamni za efód in naprsnik. Postavijo naj mi svetišče, da bom prebival med njimi. Naredijo naj natančno po tem, kakor ti bom pokazal na vzorcu prebivališča in na vzorcu njegove opreme!
Skrinja zaveze
(37,1–9)
10 Naredijo naj skrinjo iz akacijevega lesa; dva komolca in pol naj bo dolga, poldrugi komolec visoka! 11 Prevleci jo s čistim zlatom; znotraj in zunaj jo prevleci in naredi na njej okrog in okrog zlat venec. 12 Ulij zanjo štiri zlate obroče in jih pritrdi na njene štiri noge: dva obroča na eni strani, dva na drugi! 13 Naredi drogova iz akacijevega lesa in ju pozláti! 14 In vtakni drogova v obroče ob straneh skrinje, da bo mogoče z njima skrinjo nositi! 15 Drogova naj ostaneta v obročih na skrinji, ne smete jih vzeti z nje. 16 V skrinjo pa deni pričevanje, ki ti ga bom dal!
17 Narêdi tudi spravni pokrov iz čistega zlata; dva komolca in pol naj bo dolg in poldrugi komolec širok! 18 Narêdi dva keruba iz zlata, s kovanjem ju narêdi na obeh koncih spravnega pokrova! 19 Enega keruba narêdi na enem koncu, drugega na drugem; keruba naredite tako, da se bosta dvigala iznad spravnega pokrova na obeh njegovih koncih! 20 Keruba naj razprostirata peruti navzgor in zaslanjata z njimi spravni pokrov, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; obraza kerubov naj gledata na spravni pokrov. 21 Deni ta pokrov na skrinjo in vanjo deni pričevanje, ki ti ga bom dal! 22 Tam se bom shajal s teboj in ti iznad spravnega pokrova med keruboma, ki sta na skrinji pričevanja, govoril vse, kar ti bom zapovedal za Izraelove sinove.
Miza za hlebe obličja
(37,10–16)
23 Narêdi mizo iz akacijevega lesa: dva komolca naj bo dolga, komolec široka in poldrugi komolec visoka! 24 Prevleci jo s čistim zlatom in narêdi na njej okrog in okrog zlat venec! 25 Narêdi ji okrog za dlan širok okvir in na okviru napravi zlat venec! 26 Narêdi zanjo štiri zlate obroče in pritŕdi obroče na štiri vogale pri njenih štirih nogah! 27 Obroči naj bodo tik ob okviru, da se vanje vtakneta drogova in bo mogoče mizo nositi. 28 Drogova narêdi iz akacijevega lesa in ju pozláti; z njima naj nosijo mizo! 29 In narêdi zanjo sklede, torilca, vrče in kozarce, s katerimi se bodo izlivale pitne daritve. Narêdi jih iz čistega zlata! 30 Na mizo pa neprenehoma pokladaj predme hlebe obličja!
Sedmerorami svečnik
(37,17–24)
31 Potem narêdi svečnik iz čistega zlata; s kovanjem naj naredijo svečnik, njegovo nogo in deblo; kakor on naj bodo iz celega njegove čaše, popki in cveti! 32 Šest vej naj izhaja iz njegovih strani: tri veje svečnika iz ene strani in tri veje iz druge. 33 Po tri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popkom in cvetom naj bodo na vsaki veji; tako naj bo na šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 34 Na svečniku samem naj bodo štiri mandeljnovemu cvetu podobne čaše s popki in cveti. 35 In sicer naj bo popek pod dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod drugima dvema vejama, kjer izhajata iz njega, in popek pod zadnjima dvema vejama, kjer izhajata iz njega; tako naj bo pri šestih vejah, ki izhajajo iz svečnika. 36 Ti popki in te veje naj bodo z njimi vred iz celega; vse naj bo eno samo kovano delo iz čistega zlata. 37 Narêdi zanj sedem svetilk in postavi nanj njegove svetilke tako, da bodo razsvetljevale prostor pred njim! 38 Njegovi utrinjači in skledice naj bodo iz čistega zlata. 39 Svečnik in vse te naprave naj naredijo iz enega talenta čistega zlata. 40 Glej, da jih narediš po njihovem vzorcu, ki se ti je pokazal na gori!
Sveti šotor
(36,8–38)
26 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Prebivališče narêdi iz desetih preprog; iz sukane tančice, iz višnjevega in rdečega škrlata in iz karmezina; narêdi jih z umetelno vtkanimi kerubi! Preproga naj bo osemindvajset komolcev dolga in štiri komolce široka. Ista mera naj bo za vse preproge. Pet preprog poveži drugo z drugo in drugih pet preprog poveži drugo z drugo. Na robu ene preproge ob kraju prvega poveza narêdi zanke iz višnjevega škrlata; enako narêdi na robu skrajne preproge drugega poveza! Petdeset zank narêdi na eni preprogi in petdeset zank narêdi na skrajni preprogi drugega poveza; zanke naj bodo druga nasproti drugi! In narêdi petdeset zlatih kljuk ter spni preproge drugo z drugo s kljukami; tako bo prebivališče ena celota!
Potem narêdi preproge iz kozje dlake za šotorsko streho nad prebivališčem; enajst preprog narêdi! Preproga naj bo trideset komolcev dolga in štiri komolce široka; ista mera naj bo za vseh enajst preprog. Poveži pet preprog posebej in šest preprog posebej in deni šesto preprogo v dve gubi spredaj na šotor! 10 Narêdi petdeset zank na robu skrajne preproge prvega poveza in petdeset zank na robu skrajne preproge v drugem povezu! 11 In narêdi petdeset bronastih kljuk in vtakni kljuke v zanke in spni šotorsko streho, da bo ena celota! 12 Od odvečnega prevesa pri preprogah šotora naj visi polovica preproge čez zadnjo stran prebivališča. 13 Na obeh straneh naj visi po en komolec odvečne dolžine preprog šotora čez strani prebivališča, da ga pokriva. 14 In narêdi za šotorsko streho pregrinjalo iz rdeče barvanih ovnovih kož in čez to pregrinjalo iz delfinovih kož!
15 Narêdi pokonci stoječe deske iz akacijevega lesa za prebivališče! 16 Vsaka deska naj bo deset komolcev dolga in poldrugi komolec široka. 17 Vsaka deska naj ima dva čepa za medsebojno povezavo; tako narêdi pri vseh deskah prebivališča! 18 Deske za prebivališče narêdi: dvajset desk za južno stran, proti poldnevu! 19 Pod dvajset desk pa pride štirideset srebrnih podstavkov, po dva podstavka pod vsako desko za njena čepa. 20 In za drugo stran prebivališča, ki gleda proti severu, dvajset desk 21 skupaj s štiridesetimi srebrnimi podstavki, po dva podstavka pod vsako desko! 22 Za zadnjo stran prebivališča proti zahodu narêdi šest desk! 23 In dve deski narêdi za vogala pri prebivališču ob zadnji strani! 24 Naj bosta spodaj dvodelni, na vrhu pa naj se stikata pri prvem obroču; taki naj bosta obe za oba vogala. 25 Naj bo torej osem desk in zanje šestnajst srebrnih podstavkov; dva podstavka pod eno desko in dva podstavka pod drugo.
26 Potem narêdi zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni, 27 pet za deske na drugi strani prebivališča in pet na zadnji strani prebivališča proti zahodu! 28 Srednji zapah naj gre sredi desk od enega konca do drugega. 29 Deske pozláti in narêdi zanje iz zlata obroče, da skoznje vtaknejo zapahe; tudi zapahe pozlati! 30 Tako postavi prebivališče po zanj določenem načrtu, ki se ti je pokazal na gori!
31 Potem narêdi zagrinjalo iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; narêdi ga z umetelno vtkanimi kerubi! 32 Obesi ga na štiri pozlačene stebre iz akacijevega lesa, ki imajo zlate kavlje in stojijo na štirih srebrnih podstavkih! 33 Zagrinjalo obesi pod kljuke in tja, za zagrinjalo, spravi skrinjo pričevanja! Tako vam bo zagrinjalo ločevalo Sveto od Presvetega. 34 In v Presvetem položi spravni pokrov na skrinjo pričevanja! 35 Postavi mizo pred zagrinjalo in svečnik nasproti mizi, na južni strani prebivališča; mizo namreč postavi na severno stran!
36 Potem narêdi zagrinjalo za vhod v šotor iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem! 37 Za zagrinjalo pa narêdi pet stebrov iz akacijevega lesa in jih pozláti; njihovi kavlji naj bodo zlati; in ulij zanje pet bronastih podstavkov!
Žrtveni oltar
(38,1–7)
27 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Narêdi oltar iz akacijevega lesa, pet komolcev dolg in pet komolcev širok – oltar naj bo štirioglat – in tri komolce visok! Narêdi mu rogove na štirih vogalih, tako da bodo rogovi z njim vred iz celega, in prevleci ga z bronom! Narêdi zanj lonce za pobiranje pepela, lopate, kotlice, vilice in ponve; vse te priprave naredi iz brona! Narêdi zanj tudi rešetko, mrežast izdelek iz brona, in na mreži narêdi štiri bronaste obroče na štirih vogalih! Polôži jo spodaj pod obrobek pri oltarju, tako da bo rešetka segala do polovice višine oltarja! Narêdi drogova za oltar, drogova iz akacijevega lesa, in prevleci ju z bronom! Drogova naj se vtakneta v obroče, tako da bosta drogova na obeh straneh oltarja, ko ga bodo nosili. Narêdi ga iz desk in naj bo votel! Kakor se ti je pokazal na gori, tako naj ga napravijo.
Svetiščno dvorišče
(38,9–20)
Narêdi dvorišče okrog prebivališča! Za poldansko stran, proti jugu, naj bodo zavese za dvorišče iz sukane tančice; sto komolcev naj bodo dolge za to stran; 10 zanje naj bo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona; kavlji stebrov in njihove vezi pa naj bodo iz srebra. 11 Enako naj bodo za severno stran zavese dolge sto komolcev; zanje naj bo dvajset stebrov z dvajsetimi podstavki iz brona; kavlji stebrov in njihove vezi pa naj bodo iz srebra. 12 Za širino dvorišča na zahodni strani naj bodo zavese dolge po petdeset komolcev; zanje naj bo deset stebrov z desetimi podstavki. 13 Tudi širina dvorišča na vzhodni strani naj bo petdeset komolcev: 14 petnajst komolcev zaves na enem krilu, zanje trije stebri s tremi podstavki; 15 in za drugo krilo petnajst komolcev zaves, zanje trije stebri s tremi podstavki. 16 Za vrata na dvorišče naj bo zagrinjalo dvajsetih komolcev iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem; naj imajo štiri stebre s štirimi podstavki. 17 Vsi stebri okrog dvorišča naj imajo srebrne vezi, tudi njihovi kavlji naj bodo iz srebra, podstavki pa iz brona. 18 Dvorišče naj bo sto komolcev dolgo, petdeset široko in pet visoko; zavese naj bodo iz sukane tančice, podstavki pa iz brona. 19 Vse priprave prebivališča za vse opravilo pri njem, tudi vsi njegovi količki in vsi količki dvorišča, naj bodo iz brona.
Olje za svečnik
(3 Mz 24,1–4)
20 Zapovej pa Izraelovim sinovom, da ti prinesejo čistega olja iz stolčenih oliv za svečnik, da prižgejo svetilko, ki bo stalno gorela 21 v shodnem šotoru, pred zagrinjalom, ki je pred pričevanjem. Aron in njegovi sinovi naj jo oskrbujejo, da bo od večera do jutra pred GOSPODOM. To naj bo večni zakon za Izraelove sinove iz roda v rod.

Pregovori 12

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Koreni znanja so grenki, plodovi sladki
12 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Kdor ljubi vzgojo, ljubi spoznanje,
kdor sovraži opomin, ostane surovež.
Kdor je dober, prejme milost od GOSPODA,
snovalca naklepov pa obsoja.
Nihče se ne bo uveljavil s krivico,
korenina pravičnih pa se ne premakne.
Vrla žena je krona svojemu možu,
ostudna pa je kakor trohnoba v njegovih kosteh.
Misli pravičnih iščejo pravico,
izvedenost krivičnih pa prevaro.
Besede krivičnih prežijo na kri,
usta poštenih pa življenja rešujejo.
Krivičniki bodo propadli in jih ne bo več,
hiša pravičnih pa bo stala.
Človeka hvalijo zaradi njegove dojemljivosti,
kdor je spačenega srca, bo zaničevan.
Na boljšem je, kdor je skromen, pa krije svoje potrebe,
kot pa tisti, ki je ugleden, pa mu manjka kruha.
10 Pravični skrbi za svojo živino,
srce krivičnih pa je kruto.
11 Kdor obdeluje svojo zemljo, ima kruha do sitega,
kdor se poganja za prazne reči, ostane brez razumnosti.
12 Krivičnikovo poželenje je jama pogubljenih,
korenika pravičnih pa daje sad.
13 Hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic,
pravični pa se reši iz stiske.
14 Vsak se pošteno siti s sadovi svojih ust,
delo človekovih rok se mu povrača.
15 Bedaku se njegova pot zdi prava,
modri pa posluša nasvet.
16 Bedak takoj pokaže svojo jezo,
pametni pa prikriva žalitev.
17 Kdor govori resnico, izpričuje pravico,
kriva priča pa prevaro.
18 Kdor govori lahkomiselno, prebada kakor meč,
jezik modrih pa ozdravlja rane.
19 Poštene ustnice veljajo za vselej,
varljiv jezik le za trenutek.
20 V srcu teh, ki kujejo hudobijo, bo razočaranje,
pri teh, ki snujejo mir, pa bo veselje.
21 Pravičnega ne zadene nič hudega,
krivični pa so polni gorja.
22 Lažnive ustnice so GOSPODU gnusoba,
všeč pa so mu tisti, ki si prizadevajo za resnico.
23 Previden človek skriva svoje spoznanje,
srce norcev pa razglaša lastno bedaštvo.
24 Roka pridnih bo vladala,
lena bo na prisilnem delu.
25 Skrb v srcu tare človeka,
dobra beseda pa ga razveseljuje.
26 Pravični pusti, da ga njegov bližnji poučuje,
pot krivičnih pa jih zapeljuje.
27 Lenuh ne ujame svojega plena,
priden človek pa dragoceno imetje.
28 Na stezi pravičnosti je življenje,
smer steze ni smrt.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.469.827, danes: 21.845
Čas izvajanja programa: 0.08s