Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 5,21-48

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O jezi
21 »Slišali ste, da je bilo starim rečeno: Ne ubijaj! Kdor pa ubije, bo kriv pred sodbo. 22 Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, bo kriv pred sodbo. Kdor pa reče bratu ›raká‹, bo kriv pred vélikim zborom; in kdor mu reče ›norec‹, bo kriv in obsojen na peklensko dolino ognja! 23 Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, 24 pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. 25 Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti, da te nasprotnik ne izroči sodniku, sodnik pa pazniku in te ne vržejo v ječo. 26 Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš vse do zadnjega novčiča.«
O prešuštvu
27 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne prešuštvuj! 28 Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. 29 Če te desno oko pohujšuje, ga iztakni in vrzi od sebe; kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi bilo célo tvoje telo vrženo v peklensko dolino. 30 In če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe, kajti bolje je zate, da izgubiš en del telesa, kakor da bi célo tvoje telo prišlo v peklensko dolino.«
O ločitvi
(Mt 19,9; Mr 10,11–12; Lk 16,18)
31 »Rečeno je bilo: Kdor se loči od svoje žene, naj ji dá ločitveni list. 32 Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje. In kdor se z ločeno oženi, prešuštvuje.«
O prisegi
33 »Dalje ste slišali, da je bilo starim rečeno: Ne prisegaj po krivem; izpolni pa Gospodu svoje prisege! 34 Jaz pa vam pravim: Sploh ne prisegajte! Ne pri nebu, ker je Božji prestol, 35 ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto vélikega kralja. 36 Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. 37 Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.«
O maščevanju
(Lk 6,29–30)
38 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za oko in zob za zob. 39 Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. 40 In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. 41 In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. 42 Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.«
Ljubezen do sovražnikov
(Lk 6,27–28.32–36)
43 »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. 44 Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, 45 da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. 46 Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? 47 In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 48 Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«

2. Mojzesova knjiga 30-32

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kadilni oltar
(37,25–28)
30 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Potem narêdi oltar, na katerem boste zažigali kadilo; naredi ga iz akacijevega lesa! Naj bo en komolec dolg, en komolec širok, štirioglat in dva komolca visok; in rogovi naj bodo z njim vred iz celega. Prevleci ga s čistim zlatom: ploščo, stene okrog in okrog in rogove; in napravi mu okrog zlat venec! Narêdi zanj dva obroča pod vencem na obeh straneh; na obeh nasprotnih koncih ju narêdi, da vtaknete vanju drogova in ga boste na njiju nosili! Drogova narêdi iz akacijevega lesa in ju pozláti! Postavi oltar pred zagrinjalo, ki je pred skrinjo pričevanja, pred spravni pokrov, ki je nad pričevanjem, kjer se ti bom razodeval!
Aron naj zažiga na njem dišeče kadilo; zažiga naj ga vsako jutro, ko bo pripravljal svetilke. In zažiga naj ga proti večeru, ko bo natikal svetilke. To naj bo trajno kajenje pred GOSPODOM iz roda v rod. Na njem ne smete darovati nepostavnega kadila ne žgalne ne jedilne daritve; tudi pitne daritve ne izlivajte nanj! 10 Aron pa naj enkrat na leto opravi spravo na njegovih rogovih; s krvjo spravne daritve za greh naj na njem opravi spravo enkrat na leto, iz roda v rod; nadvse svet je GOSPODU.
Dajatev za svetišče
11 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 12 Ko ugotavljaš število Izraelovih sinov, naj da vsak GOSPODU odkupnino za svoje življenje, da ob štetju ne pride nadnje nadloga. 13 To naj da vsak, ki preide k preštetim, naj da pol šekla – po svetiščnem šeklu, ki ima dvajset ger; pol šekla je dar za GOSPODA. 14 Vsak, ki preide k preštetim, od dvajsetih let in čez, naj dá GOSPODU dar. 15 Ko dajete GOSPODU dar kot odkupnino za svoje življenje, naj bogatin ne daje več in ubožec ne manj kakor pol šekla. 16 Vzemi spravni denar od Izraelovih sinov in ga uporabi za službo v shodnem šotoru, da bo za Izraelove sinove spomin pred GOSPODOM kot odkupnina za vaše življenje!
Umivalnik
17 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 18 Narêdi bronast umivalnik z bronastim stojalom za umivanje in ga postavi med shodni šotor in oltar ter vlij vanj vode! 19 Z njo naj si Aron in njegovi sinovi umivajo roke in noge; 20 kadar gredo v shodni šotor, naj se umijejo z vodo, da ne umrejo. Kadar se približajo oltarju opravljat službo, da zažgejo ognjeno daritev GOSPODU, 21 naj si umijejo roke in noge, da ne umrejo. To bodi zanje večen zakon, zanj in za njegovo potomstvo iz roda v rod!
Mazilno olje
22 GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: 23 Vzemi si najbolj dragocene dišave: tekoče mire petsto šeklov, dišečega cimeta polovico toliko, to je dvesto petdeset šeklov, dišečega kolmeža dvestopetdeset šeklov, 24 kasije petsto šeklov, po svetiščnem šeklu, in oljčnega olja en vrč! 25 In iz tega napravi olje za sveto maziljenje, mazilo, kakor ga dela mazilar; to bodi olje za sveto maziljenje!
26 Z njim pomazili shodni šotor in skrinjo pričevanja, 27 mizo in vse njene priprave, svečnik in njegove priprave, kadilni oltar, 28 oltar za žgalne daritve in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo! 29 Posvéti te reči, da bodo nad vse svete: kdor koli se jih dotakne, bo posvečen!
30 Tudi Arona in njegove sinove pomazili in posvéti, da mi bodo služili kot duhovniki! 31 Izraelovim sinovom pa govôri in reci: »To mi bodi olje za sveto maziljenje iz roda v rod! 32 Na telo nobenega človeka ga ne smete izliti; ne smete zmešati nobenega drugega temu podobnega olja; to je sveto in tudi vam bodi sveto! 33 Kdor zmeša podobno ali kdor kaj takega nanese na svetnega človeka, naj bo iztrebljen izmed svojega ljudstva!«
34 GOSPOD je rekel Mojzesu: Vzemi si dišave: stakte, kadilne školjke, galbana in čistega kadila; to naj bo v enakih delih! 35 Iz tega naredi kadilo, dišavo, kakor jo napravlja dišavar, osoljeno, čisto, sveto! 36 Nekaj tega stolci v prah in deni nekaj tega pred pričevanje v shodnem šotoru, kjer se ti bom razodeval; bodi vam presveto! 37 Takega kadila pa, kakršno boš naredil, ne delajte zase; to ti bodi sveto za GOSPODA! 38 Kdor naredi podobno, da bi ga duhal, bodi iztrebljen izmed svojega ljudstva!
Stavbenika svetišča
(35,30–36,1)
31 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu in rekel: Glej, poklical sem po imenu Becaléla, sina Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu. Napolnil sem ga z Božjim duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo, da napravi načrte za delo iz zlata, srebra in brona; za rezanje kamnov za vdelavanje, za rezbarjenje lesa, za opravljanje vsakršnega dela. Dodal pa sem mu še Oholiába, Ahisamáhovega sina iz Danovega rodu; in vsem modrim sem položil v srce modrost, da bodo naredili vse, kar sem ti zapovedal: shodni šotor, skrinjo pričevanja, spravni pokrov na njej in vso šotorsko opremo: mizo in njene priprave, čisti svečnik in vse njegove priprave, kadilni oltar, oltar za žgalne daritve in vse njegove priprave, umivalnik in njegovo stojalo, 10 bogoslužna oblačila, sveta oblačila za duhovnika Arona in oblačila njegovih sinov za duhovniško službo, 11 mazilno olje in dišeče kadilo za svetišče. Povsem tako naj naredijo, kakor sem ti zapovedal.
Zakon o soboti
12 GOSPOD je rekel Mojzesu: 13 Govôri Izraelovim sinovom in reci: »Glejte, da boste praznovali moje sobote; kajti to je znamenje med menoj in vami iz roda v rod, da se ve, da vas jaz, GOSPOD, posvečujem! 14 Praznujte torej soboto, ker je za vas sveta! Kdor jo skruni, naj bo usmrčen; kdor koli opravlja ta dan kako delo, bodi iztrebljen iz srede svojega ljudstva! 15 Šest dni naj se opravlja delo, sedmi dan pa je sobota, dan počitka, posvečen GOSPODU; kdor koli na sobotni dan opravlja kako delo, naj bo usmrčen. 16 Izraelovi sinovi naj torej praznujejo soboto, naj se držijo počitka iz roda v rod kot večne zaveze. 17 Med menoj in Izraelovimi sinovi naj bo to znamenje na veke, kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, sedmi dan pa je počival in si oddahnil.«
18 In ko je nehal govoriti z Mojzesom na Sinajski gori, mu je dal dve plošči pričevanja, kamniti plošči, ki ju je popisal Božji prst.
ZLATO TELE
Izrael prelomi zavezo
(5 Mz 9,6–29)
32 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Ko je ljudstvo videlo, da Mojzes odlaša priti z gore, se je zbralo pri Aronu in mu reklo: »Vstani, naredi nam bogove, ki bodo hodili pred nami! Kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele – ne vemo, kaj se mu je zgodilo.« Aron jim je rekel: »Izderite zlate uhane iz ušes svojih žena, sinov in hčera in mi jih prinesite!« In vse ljudstvo si je izdrlo zlate uhane iz ušes in jih prineslo Aronu. Vzel jih je iz njihovih rok, vse to oblikoval s kalupom in naredil ulito tele. Tedaj so ljudje rekli: »To so tvoji bogovi, Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele!« Ko je Aron to videl, je pred teletom postavil oltar; nato je razglasil: »Jutri bo praznik za GOSPODADrugo jutro so ljudje zgodaj vstali, darovali žgalne daritve in prinašali mirovne daritve; potem so sedli jest in pit in so vstali, da bi se zabavali.
Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Pojdi, stopi dol! Kajti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo. Hitro so krenili s pota, ki sem jim ga zapovedal; naredili so si ulito tele, se mu priklanjali, mu darovali in rekli: ›To so tvoji bogovi, Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele!‹«
In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Videl sem to ljudstvo: to je trdovratno ljudstvo. 10 Zdaj me pusti, da se vname moja jeza proti njim in jih pokončam, tebe pa napravim za velik narod!« 11 Mojzes pa je blažil obličje GOSPODA, svojega Boga, in je rekel: »Zakaj, GOSPOD, se vnema tvoja jeza proti tvojemu ljudstvu, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? 12 Zakaj naj bi Egipčani govorili in rekli: ›S hudobnim namenom jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi s površja zemlje.‹ Odvrni se od svoje togotne jeze in naj ti bo žal zaradi hudega, ki si ga namenil svojemu ljudstvu! 13 Spomni se svojih služabnikov Abrahama, Izaka in Izraela, ki si jim prisegel pri sebi in jim govoril: ›Namnožil bom vaše potomstvo, da jih bo, kolikor je zvezd na nebu, in vso to deželo, ki sem jo obljubil, bom dal vašim potomcem, da jo prejmejo v večno posest.‹« 14 Tedaj je bilo GOSPODU žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi ga storil svojemu ljudstvu.
15 Mojzes se je obrnil in šel z gore s ploščama pričevanja v roki; plošči sta bili popisani na obeh straneh; na eni in na drugi strani sta bili popisani. 16 Bili sta Božje delo in pisava je bila Božja pisava, vrezana vanju. 17 Ko je Józue slišal, kako ljudstvo dela hrup, ko vpije, je rekel Mojzesu: »V taboru je bojni hrup.« 18 Ta pa je rekel:
»To ni hrup ukajočih ob zmagi,
ne hrup vpijočih ob porazu,
hrup prepevajočih slišim.«
19 Ko se je približal taboru in zagledal tele in kólo, se je v Mojzesu vnela jeza: vrgel je plošči iz rok in ju razbil pod goro. 20 Zgrabil je tele, ki so ga naredili, in ga sežgal v ognju. Potem ga je zmlel v prah, ga stresel v vodo in to dal piti Izraelovim sinovom.
21 Mojzes je rekel Aronu: »Kaj ti je storilo to ljudstvo, da si spravil nadenj tako velik greh?« 22 Aron je rekel: »Naj se ne vnema jeza mojega gospoda; saj sam poznaš ljudstvo, da je hudobno. 23 Rekli so mi namreč: ›Narêdi nam bogove, ki bodo hodili pred nami! Kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske dežele – ne vemo, kaj se mu je zgodilo.‹ 24 Tedaj sem jim rekel: ›Kdor ima zlato, naj si ga izdere.‹ Pa so mi ga dali; vrgel sem ga v ogenj in izšlo je to tele.«
25 Mojzes je videl, da je ljudstvo razbrzdano; kajti Aron ga je razbrzdal, da je bilo v zasmeh njegovih nasprotnikov. 26 In Mojzes se je postavil k vratom v tabor in rekel: »Kdor je za GOSPODA, k meni!« Vsi Levijevi sinovi so se zbrali pri njem. 27 Rekel jim je: »Tako govori GOSPOD, Izraelov Bog: ›Pripnite si vsak svoj meč k boku, pojdite po taboru sem in tja, od vrat do vrat, in vsak naj ubije svojega brata, prijatelja in soseda!‹« 28 Levijevi sinovi so storili po Mojzesovi besedi in tisti dan je padlo izmed ljudstva približno tri tisoč mož. 29 Mojzes je rekel: »Danes se posvetite GOSPODU, vsak za ceno svojega sina ali brata; naj vam danes podeli blagoslov!«
30 Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: »Zagrešili ste velik greh, a zdaj pojdem gor h GOSPODU; morda dosežem spravo za vaš greh.« 31 Vrnil se je h GOSPODU in rekel: »Oh, to ljudstvo je zagrešilo velik greh: naredili so si bogove iz zlata. 32 Vendar zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh! Če pa ne, izbriši, prosim, mene iz svoje knjige, ki si jo napisal!« 33 Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Kdor je grešil zoper mene, ga bom izbrisal iz svoje knjige. 34 Pojdi zdaj, vôdi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel! Glej, moj angel pojde pred teboj; a na dan svojega obiskanja jih bom kaznoval za njihov greh.«
35 In GOSPOD je udaril ljudstvo zato, ker je naredilo tele, ki ga je izdelal Aron.

Pregovori 14

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Počasi meljejo mlini pravičnosti
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pametna žena zida svojo hišo,
bedasta pa jo podira s svojimi rokami.
Kdor hodi pošteno, se boji GOSPODA,
kdor izkrivlja svoje poti, ga zaničuje.
V bedakovih ustih je bahaška šiba,
modre pa varujejo njihove ustnice.
Kjer ni volov, so jasli prazne,
kjer je močan vol, je pridelek velik.
Zvesta priča ne laže,
kriva priča pa izreka laži.
Posmehljivec išče modrost, pa je ni,
razumnemu pa je spoznanje lahko.
Pojdi proč od norega človeka,
saj nisi srečal razumnih ustnic.
Modrost previdnega je v tem, da razume svojo pot,
bednost norcev pa je prevara.
Bedake zasmehuje greh,
med pravičnimi pa vlada dobrohotnost.
10 Srce pozna grenkobo svoje duše,
tujec ne more prodreti v njegovo veselje.
11 Hiša krivičnih se podre,
šotor pravičnih pa razcvete.
12 Marsikatera pot se zdi človeku prava,
njen konec pa so poti smrti.
13 Srce začne boleti tudi od smeha,
konec veselja je žalost.
14 Odpadnik se bo nasičeval s sadom svojih poti,
dober človek pa s sadovi tega, kar je v njem.
15 Preprosti verjame vsaki besedi,
previdni pa pazi na svoje korake.
16 Modri se boji in se ogiblje hudega,
norec dela prestopke in zaupa vase.
17 Kdor je nagle jeze, dela bedarijo,
preudaren človek pa se obvladuje.
18 Prostaki so dobili v delež bedo,
previdni pa se venčajo s spoznanjem.
19 Hudobni bodo klonili pred poštenimi,
krivični pred vrati pravičnega.
20 Revež je zoprn celo svojemu bližnjemu,
prijatelji bogatega pa so številni.
21 Kdor zaničuje svojega bližnjega, propada,
kdor je usmiljen z reveži, je srečen.
22 Mar ne blodijo, kateri kujejo zlo?
Kateri kujejo srečo, pa uživajo dobroto in zvestobo.
23 Vsak trud prinaša dobiček,
beseda na ustnicah pa le pomanjkanje.
24 Krona modrih je njihovo bogastvo,
beda norcev je njihovo bedaštvo.
25 Poštena priča rešuje življenja,
kriva izreka laži.
26 V strahu GOSPODOVEM je trdno zaupanje,
svojim sinovom daje zatočišče.
27 Strah GOSPODOV je vrelec življenja,
da se človek ogne zankam smrti.
28 Številen narod je kralju v ponos,
izumiranje ljudstva je oblastniku v padec.
29 Kdor je počasen za jezo, kaže veliko razsodnost,
kdor je nagle jeze, povzdiguje bedaštvo.
30 Zdravo srce je telesu življenje,
ljubosumje pa je trohnoba v kosteh.
31 Kdor zatira siromaka, sramoti njegovega stvarnika,
časti ga, kdor je usmiljen z revežem.
32 Krivični propade v svoji nadlogi,
pravični je varen celo v svoji smrti.
33 Modrost počiva v srcu razumnega,
sredi norcev pa se da spoznati.
34 Pravičnost povzdiguje narod,
greh je sramota ljudstvom.
35 Kraljeva dobrota spremlja dojemljivega služabnika,
sramotnega pa njegova jeza.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.547, danes: 8.782
Čas izvajanja programa: 0.06s