Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 6,1-18

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

O miloščini
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
»Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri svojem Očetu, ki je v nebesih.
Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci po shodnicah in ulicah, da bi jih ljudje hvalili. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ miloščino, naj ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Tako bo tvoja miloščina na skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.«
O molitvi
(Lk 11,2–4)
»In kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje po shodnicah in vogalih glavnih ulic, da se pokažejo ljudem. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Vi torej molíte takóle:
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime.
10 Pridi tvoje kraljestvo.
Zgôdi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
11 Daj nam danes naš vsakdanji kruh;
12 in odpústi nam naše dolge,
kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;
13 in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
14 Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. 15 Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov.«
O postu
16 »Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci; kazijo namreč svoje obraze, da pokažejo ljudem, kako se postijo. Resnično, povem vam: Dobili so svoje plačilo. 17 Kadar pa se ti postiš, si pomazili glavo in umij obraz. 18 Tako ne boš pokazal ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skritem. In tvoj Oče, ki vidi na skritem, ti bo povrnil.«

2. Mojzesova knjiga 33-34

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Bog ukaže odhod
33 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je spregovoril Mojzesu: »Pojdi, odpravi se z ljudstvom, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, od tod v deželo, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu, ko sem rekel: ›Tvojemu potomstvu jo bom dal.‹ Poslal bom pred teboj angela in pregnal bom Kánaance, Amoréjce, Hetejce, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce. Pojdi v deželo, v kateri se cedita mleko in med! Jaz pa ne pojdem v tvoji sredi, ker si trdovratno ljudstvo, da te ne pokončam na poti.«
Ko je ljudstvo slišalo te hude besede, je začelo žalovati in nihče si ni nadel okrasja. GOSPOD je rekel Mojzesu: »Reci Izraelovim sinovom: ›Trdovratno ljudstvo ste! Ko bi le za trenutek hodil v tvoji sredi, bi te pokončal. Zdaj pa snemi okrasje! Potem bom videl, kaj naj storim s teboj.‹« In Izraelovi sinovi niso nosili nobenega okrasja od gore Horeb naprej.
Shodni šotor
Mojzes je vzel šotor in ga razpel zanj zunaj tabora, precej proč od tabora. Imenoval ga je shodni šotor. Kdor koli je iskal GOSPODA, je šel k shodnemu šotoru, ki je bil zunaj tabora. Kadar koli je šel Mojzes k šotoru, je vse ljudstvo vstalo. Vsak je stal pri vhodu svojega šotora in gledal za Mojzesom, dokler ta ni prišel do šotora. Ko pa je prišel k šotoru, se je spustil oblačni steber in stal pri vhodu v šotor; tedaj je govoril z Mojzesom. 10 Kadar je vse ljudstvo videlo, kako oblačni steber stoji pri vhodu v šotor, je vse ljudstvo vstajalo in se priklanjalo, vsak pri vhodu svojega šotora. 11 GOSPOD pa je govoril z Mojzesom iz obličja v obličje, kakor govori človek s svojim prijateljem. Potem se je vrnil v tabor, a njegov mladi pomočnik Józue, Nunov sin, se ni umaknil iz šotora.
Bog se pogovarja z Mojzesom
12 Mojzes je rekel GOSPODU: »Glej, ti mi praviš: ›Popelji to ljudstvo!‹ Nisi mi pa razodel, koga pošlješ z menoj. In vendar si rekel: ›Poznam te po imenu in našel si milost v mojih očeh.‹ 13 Če sem torej res našel milost v tvojih očeh, mi pokaži, prosim, svoje poti, da te spoznam in tako najdem milost v tvojih očeh! In upoštevaj, da je ta narod tvoje ljudstvo!« 14 In je rekel: »Moje obličje bo šlo in umiril te bom.« 15 Mojzes mu je rekel: »Če tvoje obličje ne bo šlo, nas nikar ne vôdi od tod! 16 Le po čem naj spoznam, da smo našli milost v tvojih očeh jaz in tvoje ljudstvo? Ali ne po tem, da hodiš z nami in smo tako jaz in tvoje ljudstvo odlikovani izmed vseh ljudstev, ki so na zemlji?« 17 GOSPOD je rekel Mojzesu: »To, kar si rekel, bom tudi storil; kajti našel si milost v mojih očeh in poznam te po imenu.«
18 Potem je Mojzes rekel: »Pokaži mi, prosim, svoje veličastvo!« 19 Rekel je: »Storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota in klical bom pred teboj ime GOSPOD. Izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti.« 20 Nato je rekel: »Mojega obličja ne moreš videti; kajti noben človek me ne more videti in ostati živ.«
21 Potem je GOSPOD rekel: »Glej, tu je mesto pri meni; stopi na skalo! 22 Ko pojde moje veličastvo mimo, te bom postavil v razpoko v skali in te pokril z roko, dokler ne bom mimo. 23 Ko bom potem odmaknil roko, me boš videl v hrbet, mojega obličja pa ne more videti nihče.«
Novi plošči postave
(5 Mz 10,1–5)
34 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
GOSPOD je rekel Mojzesu: »Izsekaj si dve kamniti plošči, kakršni sta bili prvi, da napišem nanju besede, ki so bile na prvih ploščah, ki si ju razbil! Zjutraj bodi pripravljen in zgodaj stopi na Sinajsko goro; tam se postavi predme na vrhu gore! Nihče naj ne gre s teboj in tudi naj se nihče ne prikaže na vsej gori; tudi drobnica in govedo naj se ne paseta nasproti tej gori.« Mojzes je izsekal kamniti plošči, kakršni sta bili prvi. Zjutraj je zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je GOSPOD zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči.
GOSPOD je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime GOSPOD. In GOSPOD je šel mimo njega in klical:
»GOSPOD, GOSPOD,
usmiljen in milostljiv Bog,
počasen v jezi
in bogat v dobroti in zvestobi,
ki ohranja dobroto tisočem,
odpušča krivdo, upornost in greh,
toda nikakor ne oprosti krivde,
ampak obiskuje krivdo očetov
na sinovih
in na sinov sinovih,
na tretjih in na četrtih.«
Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpústi našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino!«
Obnovitev zaveze
(23,14–19; 5 Mz 7,1–6; 16,1–17)
10 Rekel je: »Glej, sklepam zavezo: vpričo vsega tvojega ljudstva bom delal čudeže, kakršni se niso zgodili na vsej zemlji in pri nobenem narodu. In vse ljudstvo, med katerim prebivaš, bo videlo GOSPODOVO delo; kajti strah vzbujajoče je, kar bom storil s teboj.
11 Pazi na to, kar ti danes zapovedujem! Glej, pregnal bom pred teboj Amoréjce, Kánaance, Hetejce, Perizéjce, Hivéjce in Jebusejce. 12 Varuj se, da ne skleneš zaveze s prebivalci dežele, v katero prideš, da ne postanejo past v tvoji sredi! 13 Temveč podrite njihove oltarje, razbijte spomenike in posekajte njihove svete kole! 14 Kajti ne smeš se priklanjati drugemu bogu, ker je GOSPODOVO ime ›Ljubosumni‹, ljubosumen Bog je. 15 Nikar ne sklepaj zaveze s prebivalci dežele! Kadar bi se vlačugali s svojimi bogovi in darovali svojim bogovom, bi te vabili in bi jedel od njihove daritve; 16 jemal bi njihove hčere za tvoje sinove in njihove hčere bi se vlačugale s svojimi bogovi in zapeljevale tvoje sinove, da bi se vlačugali z njihovimi bogovi.
17 Ne delaj si ulitih bogov!
18 Praznuj praznik nekvašenega kruha! Sedem dni jej nekvašeni kruh ob določenem času v mesecu abíbu, kakor sem ti zapovedal; kajti v mesecu abíbu si odšel iz Egipta.
19 Kar koli prvo odpre materino naročje, je moje; vsak prvi moški mladič tvoje živine, goveda in drobnice. 20 Prvega mladiča osla pa odkupi z jagnjetom; če ga ne odkupiš, mu zlômi tilnik! Vsakega prvorojenca izmed svojih sinov moraš odkupiti.
In ne smete se prikazati pred mojim obličjem praznih rok.
21 Šest dni delaj, sedmi dan pa počivaj; počivaj tudi ob času oranja in ob času žetve!
22 Obhajaj praznik tednov za prvine pšenične žetve in praznik spravljanja pridelkov ob koncu leta!
23 Trikrat v letu naj se vsi tvoji moški prikažejo pred obličjem Gospoda BOGA, Izraelovega Boga. 24 Kajti pregnal bom narode pred teboj in razširil tvoje pokrajine in nihče ne bo zahlepel po tvoji deželi, kadar pojdeš, da se trikrat na leto prikažeš pred obličjem GOSPODA, svojega Boga.
25 Ne daruj krvi moje klavne daritve s kvašenim kruhom in daritev praznika pashe naj ne ostane do jutra!
26 Najboljše prvine svoje zemlje prinašaj v hišo GOSPODA, svojega Boga!
Ne kuhaj kozliča v mleku njegove matere!«
27 Potem je GOSPOD rekel Mojzesu: »Zapiši te besede, kajti z njimi sklepam zavezo s teboj in z Izraelom!« 28 Bil je tam pri GOSPODU štirideset dni in štirideset noči; ni jedel kruha in ni pil vode. Napisal je na plošči besede zaveze, deset besed.
Mojzes se vrne v tabor
29 In ko je Mojzes šel s Sinajske gore – obe plošči pričevanja sta bili v Mojzesovi roki, ko je šel z gore –, Mojzes ni vedel, da koža njegovega obraza žari zaradi pogovora z njim. 30 Aron in vsi Izraelovi sinovi so videli Mojzesa in glej, koža njegovega obraza je žarela; in bali so se mu približati. 31 Mojzes pa jih je poklical in Aron in vsi knezi skupnosti so se vrnili k njemu. Govoril je z njimi. 32 Nato so se približali vsi Izraelovi sinovi in zapovedal jim je vse, kar je GOSPOD z njim govoril na Sinajski gori. 33 Ko je nehal govoriti z njimi, si je zagrnil obraz.
34 Kadar je Mojzes prišel pred GOSPODA, da bi z njim govoril, si je snel zagrinjalo, dokler ni odšel. Potem ko je šel ven, je povedal Izraelovim sinovom, kar mu je bilo zapovedano. 35 In Izraelovi sinovi so videli Mojzesov obraz, kako žari koža Mojzesovega obraza. Potem si je Mojzes spet zagrnil obraz, dokler ni šel, da bi govoril z njim.

Pregovori 15

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mila in žaljiva beseda
15 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mil odgovor pomirja togoto,
žaljiva beseda pa zbuja jezo.
Jezik modrih podarja spoznanje,
usta norcev izlivajo bedaštvo.
GOSPODOVE oči so v slehernem kraju,
opazujejo hudobne in dobre.
Zdravje jezika je drevo življenja,
napaka v njem je rana v duhu.
Bedak zavrača očetovo vzgojo,
kdor pa pazi na opomin, je previden.
Hiša pravičnega je veliko zavetje,
v prihodku krivičnika pa je ogroženost.
Ustnice modrih trosijo spoznanje,
srce norcev pa ni zanesljivo.
Daritev krivičnih je GOSPODU gnusoba,
molitev poštenih pa mu je všeč.
Krivičnikova pot je GOSPODU gnusoba,
ljubi pa tega, ki se poteguje za pravičnost.
10 Huda kazen bo zadela tega, ki zapusti pravo pot,
kdor sovraži opomin, bo umrl.
11 Podzemlje in brezno sta GOSPODU pred očmi,
koliko bolj pa srca človeških otrok.
12 Posmehljivec ne mara tega, ki ga opominja,
zato ne hodi k modrim.
13 Veselo srce jasní obraz,
v ranjenem srcu je duša potrta.
14 Srce razumnega išče spoznanje,
usta norcev mulijo bedaštvo.
15 Potrtemu so vsi dnevi žalostni,
veselo srce pa ima stalno gostijo.
16 Boljše je uboštvo v strahu GOSPODOVEM
kakor veliko bogastvo v pehanju.
17 Boljša je zelenjavna jed, kjer je ljubezen,
kakor pitan vol, kjer je sovraštvo.
18 Jezljiv človek izzove prepir,
potrpežljivi pa pomiri spor.
19 Lenuhova pot je kakor trnova živa meja,
steza poštenih pa je uglajena.
20 Moder sin razveseljuje očeta,
nori človek zaničuje svojo mater.
21 Bedaštvo je veselje temu, ki nima razumnosti,
pameten človek pa hodi naravnost.
22 Kjer ni posvetovanja, se načrti izjalovijo,
kjer je veliko svetovalcev, se uresničijo.
23 Človek ima veselje z odgovorom svojih ust,
kako dobrodejna je beseda o pravem času.
24 Steza življenja vodi dojemljivega navzgor,
da se ogne podzemlju, ki je spodaj.
25 GOSPOD ošabnim podira hišo,
vdovi pa utrjuje mejo.
26 Hudobni naklepi so GOSPODU gnusoba,
prijazni izreki mu ugajajo.
27 Kdor utrgava, ogroža svojo hišo,
kdor sovraži podkupnino, bo živel.
28 Srce pravičnega premisli, preden odgovori,
usta krivičnih točijo hudobije.
29 GOSPOD je daleč od krivičnih,
sliši pa molitev pravičnih.
30 Svetloba oči razveseljuje srce,
dobra novica poživlja kosti.
31 Uho, ki posluša opominjanje življenja,
bo prebivalo med modrimi.
32 Kdor zavrača vzgojo, zametuje svojo dušo,
kdor pa sprejema opomin, bogati srce.
33 Strah GOSPODOV je šola modrosti,
pred častjo hodi ponižnost.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.683, danes: 8.918
Čas izvajanja programa: 0.06s