Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Evangelij po Mateju 6,19-34

Evangelij po Mateju :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zaklad v nebesih
(Lk 12,33–34)
19 »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; 20 nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. 21 Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.«
Svetilka telesa
(Lk 11,34–36)
22 »Svetilka telesa je oko. Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo. 23 Če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Če je namreč luč, ki je v tebi, tema, kako velika je tema!«
Bog in mamon
(Lk 16,13)
24 »Nihče ne more služiti dvema gospodarjema: ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.«
Zaupanje in zaskrbljenost
(Lk 12,22–34)
25 »Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? 26 Poglejte ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? 27 Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svojemu življenju en sam komolec? 28 In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, 29 toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. 30 Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? 31 Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ 32 Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. 33 Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. 34 Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«

2. Mojzesova knjiga 35-36

2. Mojzesova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

IZVRŠITEV DOLOČB O SVETIŠČU
Sobota
35 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Mojzes je zbral vso skupnost Izraelovih sinov in jim rekel: »To so stvari, ki jih je GOSPOD zapovedal narediti. Šest dni naj se opravlja delo, sedmi dan pa vam bodi svet, sobota, dan počitka za GOSPODA! Kdor koli bi ta dan delal, mora umreti. Na sobotni dan ne smete netiti ognja v nobenem svojih prebivališč.«
O velikodušnosti ljudstva in spretnosti delavcev
(25,1–9; 39,32–43)
In Mojzes je rekel vsej skupnosti Izraelovih sinov: »To je beseda, ki jo je zapovedal GOSPOD in rekel: ›Vzemite od tega, kar imate, dar za GOSPODA! Vsak, ki ga srce nagiba k temu, naj prinese kot dar za GOSPODA: zlato, srebro in bron; višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančico in kozjo dlako; rdeče barvane ovnove kože, delfinove kože in akacijev les; olje za svetilnico, dišave za mazilno olje in za dišeče kadilo; oniksove kamne in okrasne kamne za efód in naprsnik.
10 Vsi strokovnjaki med vami naj pridejo in naredijo vse, kar je zapovedal GOSPOD: 11 prebivališče z njegovo šotorsko streho in pregrinjalom, kljuke, deske, zapahe, stebre in podstavke; 12 skrinjo in njena drogova, spravni pokrov in zastirajoče zagrinjalo; 13 mizo in njena drogova in vse njene posode ter hlebe obličja; 14 svečnik svetilnice in njegove priprave, svetilke in olje za svetilnico; 15 kadilni oltar in njegova drogova; mazilno olje in dišeče kadilo; vhodno zagrinjalo za vhod v prebivališče; 16 oltar za žgalne daritve in njegovo bronasto rešetko, drogova in vse priprave; umivalnik in njegovo stojalo; 17 zavese za dvorišče in njegove stebre in njihove podstavke ter zagrinjalo za vrata na dvorišče; 18 količke za prebivališče in količke za dvorišče in njihove vrvi; 19 obredna oblačila za službo v svetišču, sveta oblačila za duhovnika Arona in oblačila njegovih sinov za duhovniško službo.‹«
20 Tedaj je vsa skupnost Izraelovih sinov odšla izpred Mojzesa. 21 Potem pa so prišli vsi, katerim je tako velelo srce, in vsi, ki jih je k temu nagibal njihov duh. Prinesli so dar za GOSPODA, za izdelavo shodnega šotora, za vso službo pri njem in za sveta oblačila. 22 Prišli so tako možje kot žene; vsi, ki jih je srce nagibalo k temu, so prinesli zaponke, uhane, prstane, ogrlice, vsakovrstno zlatnino; vsak, kdor je hotel darovati zlat dar GOSPODU, 23 in vsak, kdor je imel višnjev in rdeč škrlat, karmezin, tančico, kozjo dlako, rdeče barvane ovnove kože in delfinove kože, jih je prinesel. 24 Vsak, kdor je hotel pokloniti srebrn in bronast dar, je prinesel dar GOSPODU. In vsak, kdor je imel akacijev les za kakršno koli bogoslužno napravo, ga je prinesel. 25 Vse spretne žene so s svojimi rokami predle in prinesle, kar so napredle: višnjev in rdeč škrlat, karmezin in tančico. 26 In vse žene, obdarovane s spretnostjo, so predle kozjo dlako. 27 Knezi pa so prinesli oniksove kamne in okrasne kamne za efód in naprsnik, 28 dišave in olje za svetilnico, za mazilno olje in za dišeče kadilo. 29 Tako so prinesli Izraelovi sinovi, možje in žene, ki jih je njihovo srce nagibalo, da bi kaj darovali za kakršno koli napravo, ki jo je GOSPOD po Mojzesu zapovedal narediti, prostovoljni dar GOSPODU.
Becalél in Oholiáb začneta delati
(31,1–11)
30 Mojzes je rekel Izraelovim sinovom: »Glejte, GOSPOD je po imenu poklical Becaléla, sina Urijája, Hurovega sina, iz Judovega rodu, 31 in ga napolnil z Božjim duhom, z modrostjo, razumnostjo in vednostjo za vsakršno delo, 32 da napravi načrte za delo iz zlata, srebra in brona; 33 za rezanje kamnov, ki naj bi jih vdelavali, za rezbarjenje lesa, za izdelavo vsakega umetelnega dela. 34 In dal mu je v srce dar poučevanja, njemu in Oholiábu, Ahisamáhovemu sinu iz Danovega rodu. 35 Napolnil ju je z modrostjo, da bi opravila vsakršno delo, kakršno opravljajo rezbar, tkalski mojster, vezilec na višnjevem in rdečem škrlatu, karmezinu in tančici in tkalec; bila sta zmožna narediti vsako delo in izdelovati načrte.
36 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Becalél, Oholiáb in vsi sposobni, ki jim je GOSPOD dal modrost in razumnost, da znajo narediti vsakršno delo za postavitev svetišča, naj naredijo, kar je GOSPOD zapovedal.«
Potem je Mojzes poklical Becaléla, Oholiába in vse strokovnjake, ki jih je GOSPOD obdaril s sposobnostjo, vse, ki jih je srce nagibalo, da bi se lotili dela in ga opravili. Vzeli so od Mojzesa vse darove, ki so jih prinesli Izraelovi sinovi, da bi pripravili, kar je potrebno za postavitev svetišča. Ker pa so mu jutro za jutrom še prinašali prostovoljne darove, so prišli vsi sposobni za delo pri svetišču, vsak od dela, ki ga je opravljal. Rekli so Mojzesu: »Ljudstvo prinaša več, kakor je potrebno, da se opravi delo, ki ga je zapovedal GOSPODZato je Mojzes zapovedal in raznesli so glas po taboru ter rekli: »Ne moški ne ženska naj ne delata več za dar za svetišče!« In ljudstvo je nehalo prinašati. Dovolj so namreč darovali za vsa dela, ki jih je bilo treba opraviti, in ostajalo je.
Sveti šotor
(26,1–37)
Vsi strokovnjaki so naredili prebivališče iz desetih preprog iz sukane tančice, višnjevega in rdečega škrlata in karmezina; naredili so jih z umetelno vtkanimi kerubi. Preproga je bila osemindvajset komolcev dolga in štiri komolce široka; ista mera je bila za vse preproge. 10 Pet preprog je povezal drugo z drugo in drugih pet je prav tako povezal drugo z drugo. 11 Naredil je zanke iz višnjevega škrlata na robu ene preproge ob kraju prvega poveza; enako je naredil na robu skrajne preproge drugega poveza. 12 Naredil je petdeset zank na eni preprogi in petdeset zank na skrajni preprogi drugega poveza; zanke so bile druga nasproti drugi. 13 In naredil je petdeset zlatih kljuk in spel preproge s kljukami, tako da je bilo prebivališče ena celota.
14 Potem je naredil preproge iz kozje dlake za šotorsko streho nad prebivališčem; naredil je enajst preprog. 15 Preproga je bila trideset komolcev dolga in štiri komolce široka; za vseh enajst preprog je bila ista mera. 16 Povezal je pet preprog posebej in šest preprog posebej. 17 In naredil je petdeset zank na robu skrajne preproge prvega poveza in petdeset na robu preproge drugega poveza. 18 Naredil je petdeset bronastih kljuk, da je spel šotorsko streho, tako da je bila celota. 19 Potem je naredil za šotorsko streho pregrinjalo iz rdeče barvanih ovnovih kož in čez to pregrinjalo iz delfinovih kož.
20 Naredil je pokonci stoječe deske iz akacijevega lesa. 21 Vsaka deska je bila deset komolcev dolga in poldrugi komolec široka. 22 Vsaka deska je imela dva čepa za medsebojno povezavo; tako je naredil pri vseh deskah prebivališča. 23 Naredil je deske za prebivališče: dvajset desk za južno stran proti poldnevu; 24 in štirideset srebrnih podstavkov je dal pod dvajset desk, po dva podstavka pod vsako desko za njena dva čepa. 25 In za drugo stran prebivališča, ki gleda proti severu, je naredil dvajset desk 26 skupaj s štiridesetimi srebrnimi podstavki, po dva podstavka pod vsako desko. 27 Za zadnjo stran prebivališča, proti zahodu, je naredil šest desk. 28 In dve deski je naredil za vogala pri prebivališču ob zadnji strani. 29 Bili sta spodaj dvodelni, na vrhu pa sta se stikali, pri prvem obroču; taki je naredil obe za oba vogala. 30 Bilo je torej osem desk in zanje šestnajst srebrnih podstavkov, po dva podstavka pod vsako desko.
31 Potem je naredil zapahe iz akacijevega lesa: pet za deske na eni strani prebivališča, 32 pet zapahov za deske na drugi strani prebivališča in pet na zadnji strani prebivališča proti zahodu. 33 Srednji zapah je naredil tako, da je šel sredi desk od enega konca do drugega. 34 Deske je pozlatil in zanje naredil obroče iz zlata, da so skoznje vtikali zapahe; tudi zapahe je pozlatil.
35 Naredil je zagrinjalo iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice; naredil ga je z umetelno vtkanimi kerubi. 36 In zanj je napravil štiri stebre iz akacijevega lesa in jih pozlatil; tudi njihovi kavlji so bili iz zlata. Zanje je ulil štiri srebrne podstavke.
37 Potem je naredil zagrinjalo za vhod v šotor iz višnjevega in rdečega škrlata, karmezina in sukane tančice z umetelnim vezenjem 38 in pet stebrov s kavlji; pozlatil je njihove glaviče in vezi; petero podstavkov pa je bilo iz brona.

Pregovori 16

Pregovori :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spoštuj GOSPODA in kralja
16 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Človekovi so preudarki v srcu,
GOSPODOV pa odgovor z jezika.
Človeku se zde vse njegove poti čiste,
GOSPOD pa preizkuša duhove.
GOSPODU priporočaj svoja dela
in tvoji načrti se bodo uresničili.
GOSPOD usmerja vsakega k njegovemu plačilu,
tudi krivičnika k dnevu bridkosti.
Vsak ošabnež je GOSPODU gnusoba,
gotovo ne ostane brez kazni.
Z dobroto in zvestobo se očiščuje krivda,
s strahom GOSPODOVIM pa se človek ogiba hudega.
Če so človekove poti GOSPODU všeč,
pomiri z njim tudi njegove sovražnike.
Bolje je imeti malo po pravici
kakor veliko bogastvo po krivici.
Človekovo srce načrtuje svojo pot,
a GOSPOD vodi njegove korake.
10 Božji izrek je na kraljevih ustnicah,
njegova usta se ne motijo v sodbi.
11 Pravična tehtnica in skodelici so GOSPODOVA last,
njegovo delo so vse uteži v skrinjici.
12 Krivična dejanja so kraljem gnusoba,
kajti s pravičnostjo se utrjuje prestol.
13 Poštene ustnice so kraljem všeč,
ljubijo tega, ki govori resnico.
14 Kraljeva jeza je glasnik smrti,
a moder mož jo pomiri.
15 V jasnem kraljevem obličju je življenje,
njegova naklonjenost je kakor oblak pomladnega dežja.
Pazi na svoja usta
16 Pridobiti si modrost je bolje kot zlato,
pridobiti si razumnost je več vredno ko srebro.
17 Pot poštenih se ogiba hudega,
kdor pazi na svojo pot, si ohrani življenje.
18 Pred razsulom hodi napuh,
pred padcem ošabnost duha.
19 Bolje je biti krotek s ponižnimi
kakor deliti plen z ošabnimi.
20 Kdor je dojemljiv za besedo, najde srečo,
blagor mu, ki zaupa v GOSPODA.
21 Kdor je modrega srca, velja za razumnega,
kdor je sladkih ustnic, povečuje izobrazbo.
22 Dojemljivost je vir življenja za tega, ki jo ima,
vzgoja bedakov je bedaštvo.
23 Srce modrega dela njegova usta dojemljiva,
povečuje izobrazbo na njegovih ustnicah.
24 Prijazni izreki so satovje medu,
sladki za dušo in zdravi za kosti.
25 Marsikatera pot se človeku zdi prava,
njen konec pa so poti smrti.
26 Delavčev tek dela zanj,
kajti njegova usta ga priganjajo.
27 Podel človek sprošča hudobijo,
na njegovih ustnicah je kakor žgoč ogenj.
28 Spletkarski človek povzroča prepir,
obrekovalec razdvaja prijatelje.
29 Nasilen človek zavaja svojega bližnjega,
zapeljuje ga na pot, ki ni dobra.
30 Kdor poveša oči, misli na spletke,
kdor stiska ustnice, je že zagrešil hudobijo.
31 Sivi lasje so častna krona,
najti jo je na poti pravičnosti.
32 Potrpežljiv človek je boljši kakor junak,
gospodar nad svojim duhom boljši kakor osvajalec mesta.
33 Žreb se meče v naročje,
vsaka njegova odločitev pa prihaja od GOSPODA.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.525.762, danes: 8.997
Čas izvajanja programa: 0.06s