Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Razodetje (Apokalipsa) 19

Razodetje (Apokalipsa) :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

19 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zatem sem zaslišal kakor močen glas velike množice v nebesih, ki je klicala:
»Aleluja!
Rešitev, slava in moč je v našem Bogu,
zakaj njegove sodbe so resnične in pravične.
Obsodil je véliko vlačugo,
ki je pokvarila zemljo s svojim vlačugarstvom,
in maščeval nad njo kri svojih služabnikov.«
In drugič so zaklicali:
»Aleluja!
Njen dim se vzdiguje na veke vekov!«
Tedaj je štiriindvajset starešin in četvero živih bitij padlo na obraz in molilo Boga, ki je sedèl na prestolu, rekoč:
»Amen. Aleluja!«
Jagnjetova svatba
Od prestola pa je prišel glas in rekel:
»Hvalíte našega Boga
vsi njegovi služabniki,
vi, ki se ga bojite,
mali in veliki!«
Potem sem zaslišal kakor glas velike množice, podoben glasu mnogih vodá in glasu silnih gromov, ki so govorili:
»Aleluja!
Zakaj Gospod, naš Bog, vladar vsega,
je začel kraljevati.
Veselimo se in radujmo
ter mu izkažimo čast,
zakaj prišla je Jagnjetova svatba
in njegova nevesta se je pripravila.
Dana ji je bila obleka
iz čiste in bleščeče tančice.«
Tančica so namreč pravična dela svetih.
In rekel mi je: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo poročno gostijo!« Rekel mi je še: »To so resnične Božje besede.« 10 Tedaj sem padel k njegovim nogam, da bi ga molil. Pa mi je rekel: »Nikar! Služabnik sem kakor ti in tvoji bratje, ki ohranjajo Jezusovo pričevanje. Boga môli! Jezusovo pričevanje je namreč duh preroštva.«
Jezdec na belem konju
11 Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil, se imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. 12 Oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov; napisano pa ima ime, ki ga ne pozna nihče, le on sam. 13 Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda. 14 Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in čisto tančico. 15 Iz ust mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno palico in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega. 16 Na plašču in na boku pa ima napisano ime: Kralj kraljev in Gospod gospodov.
17 Nato sem videl angela, ki je stal na soncu. Z močnim glasom je zaklical vsem pticam, ki letajo sredi neba: »Zgrnite se semle na veliko Božjo pojedino, 18 da boste jedli meso kraljev in meso poveljnikov, meso junakov in meso konj in njihovih jezdecev, meso vseh, svobodnjakov in sužnjev, malih in velikih!« 19 Tedaj sem videl zver ter kralje zemlje in njihove vojske, zbrane, da se spopadejo z njim, ki je jezdil konja, in z njegovo vojsko. 20 Toda zver je bila zajeta in z njo vred lažni prerok, ki je delal znamenja v njeni navzočnosti: z njimi je zapeljal tiste, ki so sprejeli žig zveri in molili njeno podobo. Oba sta bila živa vržena v ognjeno jezero, v katerem gori žveplo. 21 Vse druge pa je pobil meč, ki je prihajal iz ust jezdeca na konju, in vse ptice so se nažrle njihovega mesa.

Izaija 5-6

Izaija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Pesem o vinogradu
5 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zapel bom o svojem ljubem,
pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu.
Moj ljubi je imel vinograd
na rodovitnem griču.
Prekopal ga je, ga otrebil
in zasadil z žlahtno trto.
Sredi njega je sezidal stolp
in v njem izdolbel tudi stiskalnico.
Upal je, da bo dajal grozdje,
pa je dal viníčje.

Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci
in Judovi možje,
razsodíte med menoj
in mojim vinogradom.
Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu,
pa mu nisem storil?
Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje,
pa je dal viníčje?

Zdaj vam bom povedal,
kaj bom storil svojemu vinogradu:
odstranil mu bom ograjo,
da bo izropan,
podrl mu bom obzidje,
da bo poteptan.
Spremenil ga bom v pustinjo,
ne bo obrezovan ne okopavan,
poganjala bosta trnje in osat
in prepovedal bom oblakom,
da bi dež rosili nanj.

Kajti hiša Izraelova
je vinograd GOSPODA nad vojskami,
Judovi možje
so nasad njegovega veselja.
Upal je, da bo pravica,
pa glej, zatiranje,
da bo pravičnost,
pa glej, vpitje.
Šest preroških groženj
Gorje njim, ki dodajajo hišo hiši,
priključujejo njivo njivi,
dokler ne zmanjka prostora
in ste edini,
ki prebivate sredi dežele.
GOSPOD nad vojskami je naznanil mojim ušesom:
Prisegam: številne hiše bodo opustošene,
velike so in lepe, a bodo brez prebivalcev.
10 Kajti vinograd desetih oralov
bo dajal en čebèr,
posev enega tovora
bo dajal en škaf.

11 Gorje njim, ki vstajajo zgodaj zjutraj
in iščejo opojno pijačo,
ki se zadržujejo pozno v noč
in jih ogreva vino.
12 Citre in harfa, boben in piščal
in vino so pri njihovem popivanju,
ne opazijo pa GOSPODOVEGA dela,
ne vidijo, kaj delajo njegove roke.
13 Zato pojde moje ljudstvo v izgnanstvo,
ker nima spoznanja.
Njegovo slavo bo usmrtila lakota,
njegovo ljudstvo bo umorila žeja.

14 Zato bo podzemlje odprlo svoje žrelo,
čezmerno bo razprlo svoja usta,
in zdrknili bodo vanj njegovi odličniki in ljudstvo,
njegovo bučanje in vriskanje.
15 Smrtnik bo klonil, človek bo ponižan,
oči prevzetnikov se bodo povesile.
16 GOSPOD nad vojskami bo vzvišen pri sodbi,
sveti Bog se bo izkazal svetega s pravičnostjo.
17 Jagnjeta se bodo pasla kot na svojem pašniku,
tujci bodo uživali opustošenje bogatašev.

18 Gorje njim, ki krivdo vlačijo za sabo z vrvmi goljufije,
pregreho kakor voz na konopcih.
19 In pravijo: Naj pohiti,
naj pospeši svoje delovanje,
da ga vidimo,
naj se približa in naj nastopi sklep Svetega Izraelovega,
da ga spoznamo!
20 Gorje njim, ki hudemu pravijo dobro,
dobremu pa húdo,
ki temo delajo za luč,
luč pa za temo,
ki grenko delajo za sladko,
sladko pa za grenko.
21 Gorje njim, ki so modri v lastnih očeh,
ki imajo sebe za razumne.
22 Gorje njim, ki so hrabri, kadar se napajajo z vinom,
pogumni, kadar mešajo opojno pijačo,
23 ki oproščajo krivičnega zaradi podkupnine
in kratijo pravico pravičnemu.

24 Zato bo, kakor če ognjeni jezik požre strnje
in se vročina plamena izgubi:
njihova korenina bo postala kakor trhlenina
in njihov cvet bo odletel kakor prah,
ker zametujejo postavo GOSPODA nad vojskami
in prezirajo besedo Svetega Izraelovega.
25 Zato se vnema GOSPODOVA jeza proti njegovemu ljudstvu,
izteguje nadenj svojo roko in ga udarja.
Gore se tresejo
in njihova trupla so kakor smeti sredi ulic.
Pri vsem tem se njegova jeza ne poleže,
njegova roka je še iztegnjena.
Bog grozi z Asirci
26 Vzdignil bo bojno zastavo za narod iz daljave,
mu požvižgal do konca dežele,
in glej, pohitel bo in hitro prišel.
27 Nobeden ni utrujen in ne omahuje,
nobeden ni dremoten ne zaspan.
Nobenemu se ne odpne pas okrog ledij,
nobenemu se ne strga jermen pri obuvalu.
28 Njegove puščice so ostre,
vsi njegovi loki so napeti.
Kopita njegovih konj so kakor kremen,
njegova kolesa so kakor vihar.
29 Rjove kakor levinja,
kakor rjovejo leviči.
Zbesni in zgrabi plen,
pobegne in ni rešitelja.
30 Tisti dan bo besnel nad Judom,
kakor besni morje.
Kdor bo pogledal po deželi,
bo videl tesnobno temo,
svetloba se bo stemnila v mrak.
Bog pokliče Izaija za preroka
6 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
V letu, ko je umrl kralj Uzíja, sem videl Gospoda, ki je sedèl visoko na vzvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po šest peruti: z dvema si je zakrival obraz, z dvema si je zakrival noge in z dvema je letel. Drug drugemu so vzklikali in govorili:
»Svet, svet, svet je GOSPOD nad vojskami,
vsa zemlja je polna njegovega veličastva!«
Podboji vrat so se stresali od glasu vzklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: »Gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, GOSPODA nad vojskami!«
Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: »Glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen.« Nato sem slišal glas Gospoda: »Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas?« Rekel sem: »Tukaj sem, pošlji mene!« Rekel je: »Pojdi in reci temu ljudstvu:
Poslušajte, poslušajte, a ne razumevajte,
glejte, glejte, a ne spoznavajte!
10 Otôpi srce temu ljudstvu,
otéži mu ušesa,
zatisni mu oči:
da ne bo videlo s svojimi očmi,
ne slišalo s svojimi ušesi,
da njegovo srce ne bo razumelo,
da se ne bo spreobrnilo in ne bo ozdravelo!«
11 Rekel sem: »Doklej, Gospod?« Rekel je:
»Dokler ne bodo mesta opustošena
in brez prebivalcev,
hiše brez ljudi
in dežela opustošena puščava,
12 dokler GOSPOD ne požene ljudi v daljavo
in ne bo v deželi velika zapuščenost.
13 Med njimi pa je desetina,
ki se bo spreobrnila in bo izvzeta;
kakor od terebinte in od hrasta,
ko ju podró,
ostane korenina,
bo njena korenina sveto seme.«

Psalmi 109,21-31

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


21 Ti pa, o GOSPOD, moj Gospod,
delaj v moje dobro zaradi svojega imena;
ker je obilna tvoja dobrota, me reši,
22 zakaj nesrečen in reven sem,
moje srce je prebodeno v moji notranjosti.
23 Odhajam kakor senca, ki se izgublja,
iztresen sem kakor kobilice.
24 Moja kolena klecajo zaradi posta,
brez olja je moje meso shujšalo.
25 Postal sem jim predmet sramotenja,
vidijo me, majejo s svojo glavo.

26 Pomagaj mi, GOSPOD, moj Bog,
odreši me po svoji dobroti.
27 Naj spoznajo, da je to tvoja roka,
ti, GOSPOD, si to storil.
28 Oni preklinjajo, a ti blagoslavljaš;
vstali so, a bodo osramočeni,
tvoj služabnik pa se sme veseliti.
29 Moji tožniki naj se oblačijo z zasramovanjem,
kakor s plaščem naj se pokrivajo s svojo sramoto.

30 Zelo se bom zahvaljeval GOSPODU s svojimi usti,
sredi množice ga bom hvalil,
31 saj stoji na desnici ubogega,
da ga reši pred tistimi, ki sodijo njegovo dušo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.700.677, danes: 18.991
Čas izvajanja programa: 0.07s