Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Rimljanom 11,1-24

Pismo Rimljanom :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Izraelov ostanek
11 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Vprašam torej: je mar Bog zavrgel svoje ljudstvo? Nikakor! Saj sem tudi jaz Izraelec, Abrahamov potomec, iz Benjaminovega rodu. Bog ni zavrgel svojega ljudstva, ki ga je vnaprej spoznal. Ali mar ne veste, kaj pravi Pismo na tistem mestu, kjer Elija kliče Boga proti Izraelu? Gospod, pobili so tvoje preroke, razkopali so tvoje oltarje; jaz sem edini ostal, in še meni strežejo po življenju. Toda kaj mu odgovori Božji glas? Prihranil sem si sedem tisoč mož, ki niso upognili kolen pred Báalom. Prav tako tudi v sedanjem času obstaja ostanek, odbran po milosti. Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost. Kaj naj rečemo? Izrael ni dobil tega, kar je iskal, ampak so to dobili izvoljenci. Vsi drugi pa so se zakrknili, kakor je pisano:
Bog jim je dal duha omrtvelosti:
oči, da ne bi videli,
ter ušesa, da ne bi slišali,
vse do današnjega dne.
David pa pravi:
Njihova miza naj postane zanka in past,
spotika in povračilo zanje.
10 Naj jim otemnijo oči, da ne bodo videli,
in njihov hrbet za zmeraj upogni!
Rešitev poganov
11 Sprašujem torej: so se mar spotaknili zato, da bi padli? Nikakor ne! Vendar je zaradi njihovega padca odrešenje prešlo k poganom, da bi vzbudilo njihovo ljubosumnost. 12 Če pa je njihov padec postal bogastvo za svet in njihovo pomanjšanje bogastvo za pogane, kaj bo šele prinesla njihova polnost!
13 Vam, poganom, pa pravim: kolikor sem apostol za pogane, častno izpolnjujem svojo službo, 14 da vzbudim tekmovalnost svojih rojakov in rešim vsaj nekatere izmed njih. 15 Kajti če je njihovo zavrženje sprava za svet, kaj bo šele njihovo ponovno sprejetje? Mar ne življenje iz mrtvih? 16 Če je sveto testo, darovano kot prvina, bo sveto vse testo; in če je korenina svéta, bodo svete tudi veje. 17 Če pa so bile nekatere veje odlomljene in si bil ti, divja oljka, vcepljen na njihovo mesto in si postal deležen mastnosti oljčne korenine, 18 se ne prevzemaj na račun vej. Če pa se prevzemaš, vedi, da ne nosiš ti korenine, ampak korenina nosi tebe. 19 Gotovo boš rekel: »Veje so bile odlomljene zato, da bi bil jaz vcepljen.« 20 Pravilno: toda odlomljene so bile zaradi nevere, ti pa stojiš zaradi vere. Zato se ne prepuščaj domišljavosti, ampak se boj! 21 Če namreč Bog ni prizanesel naravnim vejam, tudi tebi ne bo prizanesel. 22 Poglej torej, kako je Bog dober in strog: strog do tistih, ki so padli, dober pa do tebe, če boš vztrajal v dobroti, sicer boš tudi ti odsekan. 23 Pa tudi oni bodo vcepljeni, če ne bodo vztrajali v svoji neveri, saj ima Bog moč, da jih ponovno vcepi. 24 Če si bil torej ti odsekan z divje oljke, ki si ji po naravi pripadal, in bil proti naravi vcepljen na žlahtno oljko, koliko bolj bodo ti, ki so iste narave, vcepljeni na lastno oljko!

1. Samuelova knjiga 20

1. Samuelova knjiga :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jonatan pomaga Davidu zbežati
20 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
David je pobegnil iz celic v Rami, prišel k Jonatanu in rekel: »Kaj sem storil? V čem je moja krivda in kaj je moj greh proti tvojemu očetu, da preži na moje življenje?« Pa mu je rekel: »Nikakor ne! Ne boš umrl! Glej, moj oče ne stori ne velike ne majhne stvari, ne da bi razodel mojemu ušesu. Le zakaj bi mi oče to stvar prikril? To se ne bo zgodilo.« David pa je še prisegel in rekel: »Tvoj oče dobro ve, da sem našel milost v tvojih očeh, pa si je rekel: ›Tega Jonatan ne sme izvedeti, sicer se bo žalostil.‹ Vendar, kakor živi GOSPOD in živi tvoja duša, zares, samo korak je med menoj in smrtjo.« Jonatan je rekel Davidu: »Kaj želiš, da ti storim?« David je rekel Jonatanu: »Glej, jutri bo mlaj in jaz bi zagotovo moral sedeti s kraljem pri jedi. Odpusti me tedaj, da se skrijem na polju do tretjega večera. Če me bo tvoj oče resno pogrešal, reci: ›David me je zelo prosil, da bi smel steči v svoje mesto Betlehem, kajti vsa rodbina ima tam letno klavno daritev.‹ Če poreče: ›Dobro,‹ pomeni to mir za tvojega hlapca. Če pa se vname njegov srd, vedi, da je sam pri sebi že sklenil zlo. Skaži milost svojemu hlapcu, saj si svojega hlapca pripeljal v GOSPODOVO zavezo s seboj! Če pa je krivda na meni, me usmrti ti! Zakaj bi me vodil k svojemu očetu?« Jonatan je rekel: »Nikakor ne! Zares, če zagotovo izvem, da je moj oče sklenil zlo, pa pridem k tebi, mar ti tega ne bom povedal?« 10 David pa je rekel Jonatanu: »Kdo mi bo povedal, če ti tvoj oče trdo odgovori?« 11 Jonatan je rekel Davidu: »Pojdi, greva na polje!« In sta šla na polje.
12 Tedaj je Jonatan rekel Davidu: »Pri GOSPODU, Izraelovem Bogu! Jutri v tem času ali tretji dan preizkusim očeta. In glej, če bo dobro za Davida in potem ne pošljem k tebi in ti ne razodenem na uho, 13 naj GOSPOD stori Jonatanu tako in tako doda ...! Če pa bo moj oče imel za dobro, da spravi zlo nadte, bom to razodel tvojemu ušesu in te odpustil, da boš odšel v miru. GOSPOD naj bo s teboj, kakor je bil z mojim očetom. 14 In če bom še živ, mi izkazuj GOSPODOVO milost! Če bom pa že mrtev, 15 ne odtegni svoje milosti od moje hiše na veke, tudi takrat ne, ko bo GOSPOD do poslednjega iztrebil Davidove sovražnike z obličja zemlje!« 16 Tako je Jonatan sklenil zavezo z Davidovo hišo: »... GOSPOD pa naj se maščuje nad Davidovimi sovražniki!« 17 Jonatan je dal še Davidu priseči pri svoji ljubezni do njega, kajti ljubil ga je, kakor je ljubil svojo dušo.
18 Potem mu je Jonatan rekel: »Jutri bo mlaj. Pogrešali te bodo, ker bo tvoje mesto prazno. 19 Tretji dan se spústi mnogo niže in pojdi na kraj, kjer si se skrival na dan onega dogodka, ter sédi ob kamnu Ezel. 20 Jaz bom izstrelil tri puščice mimo njega, kakor da bi streljal v tarčo. 21 In glej, poslal bom služabnika: ›Pojdi, poišči puščice!‹ Če porečem služabniku: ›Glej, puščice so ob tebi, vzemi jih,‹ tedaj pridi, kajti v miru boš in se ne bo nič zgodilo, kakor živi GOSPOD! 22 Če pa porečem mladeniču: ›Glej, puščice so stran od tebe,‹ tedaj pojdi, kajti GOSPOD te pošilja proč! 23 Za stvar, o kateri sva se dogovorila, jaz in ti, glej, je GOSPOD med menoj in teboj na veke.«
24 David se je torej skril na polju. Ko je bil mlaj, je kralj sédel k mizi, da bi jedel. 25 Kralj je sédel na svoj sedež kakor druge krati, na sedež ob zidu. Ko se je Jonatan vzdignil, je le Abnêr sedèl zraven Savla, Davida pa so pogrešali na njegovem mestu. 26 Savel ni o tem nič govoril, kajti rekel si je: »Nekaj se mu je pripetilo; ni čist, gotovo ni čist.« 27 Toda ko je bil naslednji, drugi dan po mlaju, so Davida spet pogrešili na njegovem mestu. Savel je rekel svojemu sinu Jonatanu: »Zakaj Jesejev sin ni prišel k mizi ne včeraj ne danes?« 28 Jonatan je odgovoril Savlu: »David me je silno prosil, da bi smel v Betlehem. 29 Rekel je: ›Odpusti me, prosim te, kajti družinsko klavno daritev imamo v mestu, in on, moj brat, mi je zapovedal. In zdaj, če sem našel milost v tvojih očeh, prosim, naj odidem, da vidim svoje brate.‹ Zato ni prišel h kraljevi mizi.« 30 Tedaj se je vnel Savlov srd proti Jonatanu in mu je rekel: »Sin izprijene upornosti! Mar ne vem, da si si izvolil Jesejevega sina v svojo sramoto in v sramoto telesa svoje matere! 31 Kajti vse dni, dokler bo Jesejev sin živel na zemlji, se ti in tvoje kraljestvo ne bosta utrdila. In zdaj, pošlji ponj in ga pripelji k meni, kajti umreti mora!« 32 Jonatan je odgovoril svojemu očetu Savlu, rekel mu je: »Zakaj mora umreti? Kaj je storil?« 33 Savel pa je zalučal sulico vanj, da bi ga zadel. Tedaj je Jonatan spoznal, da je njegov oče sklenil Davida usmrtiti. 34 Jonatan se je srdito vzdignil od mize in drugi dan po mlaju ni nič jedel, kajti žaloval je zaradi Davida, ker ga je njegov oče zasramoval.
35 Drugo jutro je šel Jonatan na polje, da bi se srečal z Davidom, in majhen deček je bil z njim. 36 Rekel je svojemu dečku: »Teci, poišči puščice, ki jih izstrelim!« Medtem ko je deček tekel, je on izstrelil puščico, da ga je preletela. 37 Ko je deček prišel do kraja, kjer je bila puščica, ki jo je Jonatan izstrelil, je Jonatan zaklical za dečkom. Rekel je: »Ali ni puščica stran od tebe?« 38 Jonatan je še zaklical za dečkom: »Pohiti! Podvizaj se, ne stoj!« Jonatanov deček je pobral puščico in prišel k svojemu gospodu. 39 Deček ni nič vedel, Jonatan in David pa sta vedela za stvar. 40 Jonatan je dal svoje orožje dečku, ki je bil z njim, in mu rekel: »Pojdi, nesi ga v mesto!« 41 Ko je deček odšel, se je David vzdignil izza kamna Ezela, padel z obrazom na zemljo in se trikrat priklonil. Potem sta drug drugega poljubila in drug nad drugim jokala, David posebno močno. 42 Jonatan je rekel Davidu: »Pojdi v miru, kakor sva si prisegla v GOSPODOVEM imenu: GOSPOD naj bo med menoj in teboj in med mojim zarodom in tvojim zarodom na veke.«

Psalmi 65

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 65 (64)
Zahvalni spev
65 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Zborovodju. Davidov psalm. Pesem.
Tebi pristaja hvalnica,
o Bog na Sionu,
tebi je izpolnjena obljuba.
Uslišiš molitev,
k tebi prihaja vse meso.
Besede krivde so bile močnejše od mene,
ti izbrišeš naša hudodelstva.
Blagor mu, kogar izvoliš in mu pustiš, da se približa,
da prebiva v tvojih dvorih.
Naj se nasičujemo z dobrotami tvoje hiše,
s svetostjo tvojega templja.

S strašnimi rečmi nam odgovarjaš v pravičnosti,
o Bog našega odrešenja,
zaupanje vseh koncev zemlje
in oddaljenih morij;
ti, ki s svojo močjo utrjuješ gore,
opasan z mogočnostjo,
ki umirjaš šumenje morij,
šumenje njih valov
in hrup narodov.
Prebivalci koncev zemlje
se prestrašijo zaradi tvojih znamenj;
začetek jutra in večera
vabiš, naj vriskata.

10 Obiskal si zemljo in ji dal obilje,
z mnogimi rečmi si jo obogatil.
Božji potok je poln vode,
pripravljaš njihovo žito,
zares, tako jo pripravljaš:
11 napajaš njene brazde, poravnavaš grude,
z deževjem jo rahljaš,
njeno brstje blagoslavljaš.
12 Leto kronaš s svojimi dobrinami,
tvoje steze kapljajo olje.
13 Pašniki v puščavi kapljajo,
griči se opasujejo z radostjo.
14 Trate se oblačijo z ovcami,
doline se ogrinjajo z žitom;
vzklikajo od veselja, tudi pojejo.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 62.524.027, danes: 7.262
Čas izvajanja programa: 0.05s