Sveto pismo za mobilne naprave Svetopisemska družba Slovenije - Nepridobitna družba za prevajanje in širjenje Svetega pisma       
O našem poslanstvu ...Sveto pismo na spletu ...Naša dobrodelna dejavnost ...Spletna svetopisemska knjigarna ...Povezave z drugimi bibličnimi družbami in Cerkvami ...Svetopisemska družba na Facebooku  Svetopisemska družba na YouTube
Stara zaveza
Postava
1. Mojzesova knjiga
2. Mojzesova knjiga
3. Mojzesova knjiga
4. Mojzesova knjiga
5. Mojzesova knjiga
Preroki
Zgodnji preroki
Jozue
Sodniki
1. Samuelova knjiga
2. Samuelova knjiga
1. knjiga kraljev
2. knjiga kraljev
Poznejši preroki
Izaija
Jeremija
Ezekiel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija
Spisi
Psalmi
Job
Pregovori
Ruta
Visoka pesem
Pridigar (Kohelet)
Žalostinke
Estera
Daniel
Ezra
Nehemija
1. kroniška knjiga
2. kroniška knjiga

Devterokanonične knjige

Estera (grška)
Judita
Tobit
1. knjiga Makabejcev
2. knjiga Makabejcev
Knjiga modrosti
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Dodatki (grški) k Danielu

Nova zaveza

Evangelij po Mateju
Evangelij po Marku
Evangelij po Luku
Evangelij po Janezu
Apostolska dela
Pismo Rimljanom
1. pismo Korinčanom
2. pismo Korinčanom
Pismo Galačanom
Pismo Efežanom
Pismo Filipljanom
Pismo Kološanom
1. pismo Tesaloničanom
2. pismo Tesaloničanom
1. pismo Timoteju
2. pismo Timoteju
Pismo Titu
Pismo Filemonu
Pismo Hebrejcem
Jakobovo pismo
1. Petrovo pismo
2. Petrovo pismo
1. Janezovo pismo
2. Janezovo pismo
3. Janezovo pismo
Judovo pismo
Razodetje (Apokalipsa)


BIBLIJA.net   - Sveto pismo za vsakogar
Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  ŽJ  SSP  SSP-Op  SSP-Ref  JUB  EKU  CHR  WLF  JAP  DAL  TRB Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
JezikPodpri nas nič te ne stane
Podpri Sveto pismo
nič te ne stane :)

Pismo Titu 1

Pismo Titu :Uvod 1 2 3

PISMO TITU
Pozdrav
1 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Pavel, Božji služabnik in apostol Jezusa Kristusa, zaradi vere Božjih izvoljencev in spoznanja resnice, ki se ujema s pravo pobožnostjo – v upanju na večno življenje, katerega je Bog, ki ne laže, obljubil pred večnimi časi, svojo besedo pa ob svojem času razodel v oznanilu, ki je bilo zaupano meni na povelje Boga, našega odrešenika – Titu, pravemu sinu po skupni veri: milost in mir od Boga Očeta in Kristusa Jezusa, našega odrešenika.
Titovo delo na Kreti
Na Kreti sem te pustil zato, da urediš, kar je še treba, in da po posameznih mestih postaviš starešine, kakor sem ti naročil.
Starešina mora biti neoporečen, mož ene žene, naj ima verne otroke, take, ki jim ni mogoče očitati razuzdanosti ali nepokorščine. Ker je škof Božji oskrbnik, mora biti neoporečen. Nikakor ne sme biti ne prevzeten ne jezljiv, ne pijanec ne pretepač in ne nesramen dobičkolovec. Biti pa mora gostoljuben, dobrotljiv, razumen, pravičen, svet, sebe mora obvladovati. Trdno se mora držati zanesljive besede, ki je v skladu z naukom. Tako bo zmožen z zdravim poukom spodbujati, nasprotnike pa izpodbijati.
10 Veliko je namreč tudi nepokornih, blebetavcev in sleparjev, posebno med tistimi iz obreze. 11 Tem je treba zapreti usta, saj cele družine spodkopavajo, ko zaradi umazanega dobička učijo, česar ne bi smeli. 12 Eden izmed njih, njihov lastni prerok, je rekel:
»Krečáni so večni lažnivci, hude zveri, leni trebuhi.«
13 To pričevanje je resnično. Zato jih ostro pokaraj, da bodo ozdraveli v veri 14 in ne bodo nasedali judovskim bajkam in nauku ljudi, ki resnici obračajo hrbet. 15 Čistim je vse čisto. Omadeževanim in nevernim pa nobena stvar ni čista, ampak sta omadeževana celo njihova um in vest. 16 Izpovedujejo, da Boga poznajo, toda z dejanji ga zanikajo. Gnusni so, neposlušni in nezmožni za kakršno koli dobro delo.

Jeremija 13-14

Jeremija :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Platneni pas
13 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Tako mi je rekel GOSPOD: »Pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledij; v vodo pa ga ne devaj!« Kupil sem si pas po GOSPODOVI besedi in si ga del okrog ledij. In drugič se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš okrog ledij; vstani, pojdi k Evfratu in ga tam skrij v skalni razpoki!« Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je GOSPOD ukazal. Čez veliko dni mi je GOSPOD rekel: »Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi pas, ki sem ti ga ukazal tam skriti!« Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril. A glej, pas je bil pokvarjen in ni bil za nobeno rabo.
Tedaj se mi je zgodila GOSPODOVA beseda, rekoč: »Tako govori GOSPOD: Prav tako bom uničil Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost. 10 Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, ki vztrajajo v trmi svojega srca in hodijo za drugimi bogovi, da jim služijo in jih molijo, naj postanejo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo. 11 Kakor se namreč pas ovije moževih ledij, tako sem privil k sebi vso Izraelovo in vso Judovo hišo,« govori GOSPOD, »da bi bili moje ljudstvo, moja slava, moja čast in moj okras. Vendar niso poslušali.«
Uničeni vinski mehovi
12 Govôri jim tele besede: Tako govorí GOSPOD, Izraelov Bog: »Vsak meh je treba napolniti z vinom. Če ti odvrnejo: ›Mar ne vemo sami, da je vsak meh treba napolniti z vinom?‹ 13 jim reci: ›Tako govori GOSPOD: Glejte, vse prebivalce te dežele, kralje, ki sedijo na Davidovem prestolu, duhovnike in preroke in vse jeruzalemske prebivalce napolnim s pijanostjo 14 in jih uničim, enega za drugim, očete in sinove hkrati,‹ govori GOSPOD. Ne bom jim prizanesel, ne bo mi jih žal, brez usmiljenja jih bom uničil.«
Bog svari pred prevzetnostjo
15 Poslušajte in prisluhnite,
ne povišujte se,
kajti sam GOSPOD govori.
16 Dajajte slavo GOSPODU, svojemu Bogu,
preden se stemni,
preden se vam noge spotaknejo
v mrakobnih gorah.
Ko boste čakali na luč,
jo bom spremenil v smrtno senco,
v temen oblak.
17 Če ne boste poslušali,
bom zaradi vašega napuha na tihem jokal
in pretakal solze.
Moje oko se bo topilo v solzah,
ker bodo GOSPODOVO čredo peljali v ujetništvo.
Proti kralju Jojahínu in njegovi materi
18 Reci kralju in kraljici materi:
»Sédita zelo nizko,
kajti vajina prelepa krona
vama je padla z glave.
19 Mesta v Negebu so zaprta,
nihče jih ne odpre.
Ves Juda bo odpeljan v izgnanstvo,
v celoti bo odpeljan.«
Grožnja prestolnici Jeruzalem
20 Povzdignite oči in glejte:
s severa prihajajo.
Kje je čreda, tebi zaupana,
kje ovce, tvoj ponos?
21 Kaj porečeš, ko ti ljubimce,
ki si jih navadila nase,
postavijo za gospodarje?
Ali te ne popadejo bolečine
kakor ženo na porodu?
22 Če govoriš v svojem srcu:
»Zakaj me je to zadelo?«
Zaradi tvoje velike krivde
ti je vzdignjen rob krila,
so ti ožuljene pete.
23 Ali more Etiopec spremeniti svojo polt,
panter svoje maroge?
Pa bi vi zmogli delati dobro,
vi, ki ste se navadili hudega!
24 Raztresem jih kakor pleve,
ki jih raznaša puščavski veter.
25 To je tvoja usoda,
tvoj delež, ki sem ti ga odmeril, govori GOSPOD,
ker si me pozabila
in se zanašala na laž.
26 Še jaz ti bom rob krila vzdignil do obraza,
da se bo videla tvoja sramota.
27 Tvoje prešuštvovanje, tvoj pohotni rezget,
tvoje sramotno vlačuganje,
tvoje gnusobe sem videl po holmih na polju.
Gorje ti, Jeruzalem,
ker se nočeš očistiti!
Po vsem tem ... doklej še?
Ob hudi suši
14 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Beseda GOSPODOVA, ki se je zgodila Jeremiju v zvezi s sušo.
Juda žaluje
in njegova mesta hirajo;
ljudje medlijo na tleh
in v Jeruzalemu se razlega vpitje.
Veljaki pošiljajo služinčad po vodo;
ti pridejo k mlakam:
ne najdejo vode,
vračajo se s praznimi posodami;
osramočeni so in razočarani,
zakrivajo si glavo.
Zaradi zemlje, ki je osupla,
ker ni dežja v deželo,
si kmetje osramočeni zakrivajo glavo.
Celo košuta, če stori na polju, pusti mladiča,
ker ni trave.
Divji osli stoje na goljavah
in lovijo sapo kakor šakali.
Njihove oči so opešale,
ker ni več zelenja.
Izraelovo upanje je GOSPOD
Če naše krivde pričajo zoper nas,
GOSPOD, ukrepaj zaradi svojega imena!
Veliko je namreč odpadov,
s katerimi smo grešili zoper tebe.
Ti, Izraelovo upanje,
njegov rešitelj v času stiske,
zakaj bi bil kakor tujec v deželi,
kakor popotnik, ki se ustavi le, da prenoči?
Zakaj bi bil kakor zbegan mož,
kakor junak, ki ne more pomagati?
Saj si vendar sredi nas, GOSPOD,
in tvoje ime je priklicano na nas.
Nikar nas ne zapusti!

10 Tako govori GOSPOD o tem ljudstvu:
Zares, radi blodijo,
svojih nog ne znajo zadržati.
GOSPODU pa niso všeč.
Zdaj se spominja njihove krivde
in kaznuje njihove grehe.

11 Dalje mi je GOSPOD rekel: »Ne moli za blagor tega ljudstva. 12 Čeprav se postijo, ne slišim njihovega vzklikanja; čeprav darujejo žgalno in jedilno daritev, mi nista všeč. Temveč z mečem, z lakoto in s kugo jih pokončam.«
Obsodba krivih prerokov
13 Tedaj sem rekel: »Oh, Gospod BOG, glej, preroki jim pravijo: ›Meča ne boste videli, lakota vas ne bo zadela, resničen mir vam bom dal v tem kraju!‹« 14 GOSPOD pa mi je rekel: »Laž prerokujejo preroki v mojem imenu. Nisem jih poslal ne jim ukazal niti jim govoril. Lažnivo videnje, prazno prerokovanje in sleparijo svojega srca vam prerokujejo.« 15 Zato GOSPOD tako govori o prerokih, ki prerokujejo v mojem imenu, ne da bi jih poslal, in ki obljubljajo, da meča in lakote ne bo v to deželo: Z mečem in lakoto bodo ti preroki pokončani. 16 Ljudje pa, katerim prerokujejo, bodo ležali po jeruzalemskih ulicah kot žrtve lakote in meča. Nihče jih ne pokoplje, njih, njihovih žená, njihovih sinov in hčerá. Tako razlijem nanje njihovo hudobijo.

17 To besedo jim govôri:
Moje oči naj točijo solze noč in dan
in naj ne prenehajo,
kajti hud zlom je strl devico, hčer mojega ljudstva,
strahoten udarec.
18 Če grem na polje,
glej z mečem prebodene;
če pridem v mesto,
glej od lakote oslabele.
Tudi prerok in duhovnik tavata po deželi
in ne razumeta.
Ljudstvo prosi usmiljenja
19 Mar si Juda popolnoma zavrgel?
Se ti je Sion pristudil?
Zakaj nas tepeš,
da nam ni ozdravljenja?
Upali smo na mir, pa ni nič dobrega;
na čas ozdravljenja, pa glej, strah.
20 Priznavamo, GOSPOD, svojo krivičnost,
krivdo svojih očetov,
res, grešili smo zoper tebe.
21 Ne zaničuj nas zaradi svojega imena,
ne omalovažuj prestola svojega veličastva!
Spomni se in ne prelamljaj svoje zaveze z nami!
22 Ali so med puhlimi maliki narodov taki, ki morejo prinesti dež?
Ali daje plohe sámo nebo?
Mar nisi ti tisti, GOSPOD, naš Bog?
Zato upamo vate,
saj ti delaš vse to!

Psalmi 125

Psalmi :Uvod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

PSALM 125 (124)
O dediščini pravičnih
125 Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Posnetek poglavja
Seznam vseh posnetkov
Vabilo Svetopisemske družbe
Stopniška pesem.
Tisti, ki zaupajo v GOSPODA, so kakor gora Sion,
ta ne omahuje, na veke ostane.
Jeruzalem, gore so okrog njega,
tako je GOSPOD okrog svojega ljudstva
od zdaj in na veke.
Zakaj žezlo krivičnosti ne bo počivalo
nad deležem pravičnih,
da pravični ne bi iztegovali
svojih rok k izprijenosti.
GOSPOD, stori dobro dobrim,
tistim, ki so iskreni v svojih srcih.
Tiste pa, ki omahujejo na svojih krivih potih,
naj jih GOSPOD odpelje, hudodelce.
Mir nad Izraelom!

Slovenski standardni prevod, © 1996, 1997 Svetopisemska družba Slovenije

Kupi Sveto pismo v obliki e-knjige ali si naloži brezplačno svetopisemsko literaturo!

Pobuda za redno branje Svetega pisma
Berem
Besedo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  11.1.2019, do zdaj izpisanih odlomkov: 58.184.088, danes: 9.198
Čas izvajanja programa: 0.07s