Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

I Mojzes 32

32
1 In zgodaj zjutraj vstane Laban in poljubi sine svoje in hčeri svoji in jih blagoslovi; in Laban odide ter se vrne v svoj kraj.
2 Jakob pa gre dalje svojim potem, in naproti mu pridejo angeli Božji. 3 In Jakob reče, ko jih je videl: Tabor vojske Božje je to; zato je imenoval tisti kraj Mahanaim
T. j. dvojni tabor.
.
4 In Jakob pošlje poročnike pred seboj do Ezava, brata svojega, v pokrajino Seirsko, poljano Edomsko, 5 in jim naroči, govoreč: Tako porečete gospodu mojemu Ezavu: Tako pravi hlapec tvoj Jakob: Pri Labanu sem živel kot tujec in bival do sedaj. 6 Imam pa volov in oslov, čred, hlapcev in dekel, zato sem poslal poročat to gospodu svojemu, da najdem milost v tvojih očeh. 7 In poročniki so se vrnili k Jakobu, govoreč: Prišli smo k bratu tvojemu, ki ti gre tudi naproti in štiristo mož z njim. 8 In Jakob se silno zboji, in bil je zbegan; in razdeli ljudstvo, ki je bilo z njim, in črede in goveda in velblode v dve krdeli. 9 Dejal je namreč: Če napade Ezav eno krdelo ter je pobije, bo vsaj krdelo, ki ostane, moglo pobegniti. 10 In reče Jakob: O Bog očeta mojega Abrahama in Bog očeta mojega Izaka, Gospod, ki si mi velel: Vrni se v deželo svojo in k sorodovini svoji, in obsujem te z dobrim. 11 Nevreden sem vseh milosti in vse zvestobe, ki si jo izkazal hlapcu svojemu; kajti samo s palico svojo sem prekoračil ta Jordan, sedaj pa sem gospodar dveh krdel. 12 Otmi me, prosim, iz brata mojega roke, iz Ezava roke, zakaj bojim se ga, da ne pride in me pobije, matere z otroki. 13
32,13: 1 Mz 22,17
Saj si rekel: Obsujem te z dobrotami in seme tvoje naredim kakor morski pesek, ki ga od množine ni mogoče sešteti.
14 In prenoči ondi tisto noč; in vzame od imetka, ki mu je prišel v roko, da ponudi v dar Ezavu, bratu svojemu: 15 dvesto koz z dvajsetimi kozliči, dvesto ovac z dvajsetimi jagnjeti, 16 trideset molznih velblodov z njih mladiči, štirideset krav in deset juncev, oslic dvajset z desetimi osliči. 17 In da jih v roko hlapcem svojim, vsako čredo posebej, in ukaže hlapcem svojim: Idite pred menoj in pustite presledek med eno čredo in drugo. 18 In ukaže prvemu, rekoč: Ko te sreča Ezav, brat moj, in te vpraša, rekoč: Čigav si? in kam greš? in čigavo je tisto pred teboj? 19 tedaj porečeš: Hlapca tvojega, Jakoba. To je darilo, poslano gospodu mojemu Ezavu; in glej, tudi on sam gre za nami. 20 Isto ukaže tudi drugemu in tretjemu in vsem, ki so spremljali črede, govoreč: Tako ogovorite Ezava, ko ga srečate; 21 a porečete tudi: Glej, Jakob, hlapec tvoj, gre za nami. Rekel je namreč: Potolažim obličje njegovo s tem darilom, ki gre pred menoj, in potem zagledam obličje njegovo, morda me prijazno sprejme. 22 In šlo je tisto darilo pred njim; on pa je prenočil to noč v šotorišču.
23 In vstane še to noč ter vzame dve ženi svoji z dvema deklama svojima in enajst otrok svojih, in prebrede brod Jabok. 24 In ko jih je vzel in spravil čez reko, prevede tudi vse, kar je imel. 25 In Jakob je ostal sam; in mož se je boril
Glej Oz 12,4.5.
z njim, dokler je vstala zarja. 26 In ko je videl, da ga ne zmore, ga udari v kolkov sklep; in Jakobu se je izmaknil kolkov sklep, ko se je boril z njim. 27 In veli: Pusti me, kajti zarja že vzhaja! Jakob pa reče: Ne pustim te, razen če me blagosloviš. 28 In mu reče: Katero je ime tvoje? On pa reče: Jakob. 29
32,29: 1 Mz 35,10
Nato veli: Ne Jakob se bo imenovalo ime tvoje, ampak Izrael
T. j. borilec z Bogom.
: zakaj boril si se z Bogom in z ljudmi, in si zmagal. 30
32,30: Sod 13,17.18
Jakob pa vpraša in reče: Povej, prosim, ime svoje. On pa veli: Čemu pa poprašuješ po mojem imenu? In ondi ga je blagoslovil. 31 Zato je Jakob imenoval ime tistega kraja Penuel
T. j. obličje Božje.
: zakaj Boga sem videl z obličjem v obličje, in oteta je bila duša moja. 32 Izšlo pa mu je sonce, ko je prešel Penuel, in hramal je od kolka svojega. 33 Zato sinovi Izraelovi ne jedo do tega dne živčne kite, ki je na kolkovem sklepu, ker je udaril Jakobov kolkov sklep, živčno kito na kolku.

I Mojzes 33

33
1 In Jakob povzdigne oči in vidi, in glej, Ezav prihaja in štiristo mož z njim. In razdeli otroke na Lejo in na Rahelo in na dve dekli; 2 in postavi dekli in njune otroke spredaj in Lejo in otroke njene za njimi, Rahelo pa in Jožefa najzadnje. 3 Sam pa gre naprej pred njimi in se prikloni do tal sedemkrat, dokler pride blizu brata svojega. 4 A Ezav mu priteče naproti, ga objame, se mu oklene vratu in ga poljubi; in oba jočeta. 5 In Ezav povzdigne oči, in ko zagleda žene in otroke, reče: Kdo so tebi tile? On odgovori: Otročiči so, ki jih je Bog milostno podaril hlapcu tvojemu. 6 Nato pristopita dekli, oni in njuni otroci, ter se priklonijo. 7 Potem pristopi tudi Leja in otroci njeni ter se priklonijo; in naposled pristopi Jožef in Rahela ter se priklonita. 8 In vpraša Ezav: Kaj hočeš z vsem tistim krdelom, ki sem ga srečal? On pa reče: Da najdem milost v očeh gospoda svojega. 9 A Ezav veli: Jaz imam dovolj, brat moj; ti imej, kar je tvoje. 10 In Jakob reče: Nikar; če sem res našel milost v tvojih očeh, prosim, sprejmi darilo moje iz roke moje; saj zategadelj sem zagledal obličje tvoje, kakor da bi bil zagledal obličje Božje, in blagovoljno si me sprejel. 11 Vzemi, prosim, blagodar moj, ki so ga privedli k tebi, ker me je milostno obdaril Bog, da imam vsega dosti. In ker ga je silil, je sprejel. 12 Nato reče: Napotiva se in idiva dalje, in jaz te bom spremljal. 13 Jakob mu reče: Gospod moj ve, da so ti otroci nežni in da imam pri sebi ovce in krave doječe; ako jih bodo preveč gnali en dan, mi pogine vsa čreda. 14 Ide naj, prosim, gospod moj pred hlapcem svojim: jaz pa pojdem počasi in polahkoma po hoji živine, ki je pred menoj, in po hoji otrok, dokler ne pridem k svojemu gospodu v Seir. 15 Še reče Ezav: Postavim naj pri tebi nekoliko ljudstva, ki je z menoj. On pa reče: Čemu to? Da le milost najdem v očeh svojega gospoda! 16 Vrne se torej še tisti dan Ezav po svojem potu proti Seiru.
17 Jakob pa se napoti v Sukot, kjer si zgradi hišo, živini pa svoji napravi stane. Zato se je imenoval tisti kraj Sukot
T. j. stanovi.
. 18 In pride Jakob v miru
Ali: v Salem, mesto.
do mesta Sihema, ki je v deželi Kanaanski, ko je dospel iz Padan-arama, in postavi šotore pred mestom. 19
33,19: Joz 24,32; Jn 4,5
In kupi kos polja, na katerem je razpel šotor svoj, od sinov Hamorja, očeta Sihemovega, za sto kesit
Kesita pomeni določeno težo srebra ali denarja.
. 20 In tu je postavil oltar in ga je imenoval: Bog mogočni je Bog Izraelov.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020