Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Dejanja 19,1-20

19
1 Zgodi se pa, ko je bil Apolo v Korintu, da pride Pavel, prehodivši gorenje strani, v Efez, in tu najde nekaj učencev; 2 in jim reče: Ali ste prejeli svetega Duha, ko ste postali verni? Oni mu pa reko: Saj še slišali nismo, da je sveti Duh. 3 In reče: Na kaj torej ste bili krščeni? Oni pa reko: Na krst Janezov. 4
19,4: Mt 3,11; Mr 1,4.7.8; Lk 3,4.16; Jn 1,26.27
Pavel pa reče: Janez je krstil s krstom izpokorjenja, govoreč ljudstvu, da naj verujejo v tega, ki prihaja za njim, to je v Jezusa. 5 Ko so pa to slišali, se dado krstiti v ime Gospoda Jezusa. 6 In ko poklada Pavel nanje roke, pride sveti Duh nanje, in govore jezike in prerokujejo. 7 Bilo jih je pa vseh skup kakih dvanajst mož.
8 In ko pride v shodnico, srčno oznanjuje in govori tri mesece in prepričava o kraljestvu Božjem. 9 Ko so se pa nekateri zakrknili in niso hoteli biti pokorni, hudo govoreč o potu Gospodovem pred množico, odstopi od njih in odloči učence, ter govori vsak dan v Tiranovi šoli. 10 To pa je trpelo dve leti, tako da so slišali besedo Gospodovo vsi, ki so prebivali v Aziji, Judje in Grki. 11 In ne male čudeže je delal Bog po rokah Pavlovih; 12 tako da so na bolnike pokladali celo potne prte ali predpasnike od života njegovega, in bolezni so jih puščale in hudobni duhovi so izhajali iz njih. 13 Poskusili so pa tudi nekateri izmed Judov, ki so okrog hodili in hudiče rotili, klicati ime Gospoda Jezusa na tiste, ki so imeli hudobne duhove, govoreč: Zaklinjam vas pri Jezusu, ki ga Pavel oznanjuje. 14 Bilo je pa sedem sinov nekega žida Skeve, višjega duhovnika, ki so to delali. 15 Odgovori pa hudobni duh in reče: Jezusa poznam in za Pavla vem; vi pa, kdo ste? 16 In skočivši nanje, premaga človek, v katerem je bil duh hudobni, dva izmed njih in ju zdela tako, da naga in ranjena ubežita iz tiste hiše. 17 To pa je prišlo na znanje vsem, Judom in Grkom, ki so prebivali v Efezu; in strah jih je obšel vse, in ime Gospoda Jezusa se je poveličevalo. 18 Mnogi tudi teh, ki so bili sprejeli vero, so prihajali ter priznavali in razodevali dela svoja. 19 A mnogi tistih, ki so uganjali vraže, so znesli knjige in jih sežgali vpričo vseh; in ko so sešteli njih ceno, so našli, da so veljale petdeset tisoč srebrnikov. 20 Tako je beseda Gospodova rasla z močjo in se utrjevala.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020