Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Janez 1,19-51

19
1,19–28: Mt 3,1–12; Mr 1,2–8; Lk 3,2–17
In to je pričevanje Janezovo, ko so poslali Judje iz Jeruzalema duhovnike in levite, naj ga vprašajo: Kdo si ti? 20 In je priznal in ni utajil; in prizna: Jaz nisem Kristus. 21
1,21: a Mal 3,23; b 5 Mz 18,15.18
In vprašajo ga: Kaj si torej? Elija si ti? In reče: Nisem. Prerok si ti? In odgovori: Ne. 22 Reko mu torej: Kdo si? da odgovor damo tem, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi? 23
1,23: Iz 40,3
Reče: Jaz sem »glas vpijočega v puščavi: Poravnajte pot Gospodov«, kakor je povedal Izaija prerok. 24 Poslanci pa so bili izmed farizejev. 25 In ga vprašajo in mu reko: Zakaj torej krščuješ, če nisi Kristus, ne Elija, ne prerok? 26 Odgovori jim Janez, rekoč: Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji, ki ga vi ne poznate, 27 on, ki gre za menoj, ki mu jaz nisem vreden odvezati jermena na obuvalu njegovem. 28 To se je zgodilo v Betaniji onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.
29 Drugi dan ugleda Janez Jezusa, da gre k njemu, ter reče: Glej, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta! 30 Ta je, ki sem rekel o njem: Za menoj prihaja mož, ki je bil tu pred menoj; kajti bil je prej nego jaz. 31 In jaz ga nisem poznal; ali da se razodene Izraelu, zato sem prišel krščevat z vodo. 32
1,32–34: Mt 3,13–17; Mr 1,9–11; Lk 3,21.22
In pričuje Janez, rekoč: Videl sem Duha, da prihaja ko golob z neba, in je ostal na njem. 33 In jaz ga nisem poznal; ali ta, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel: Na kogar boš videl, da pride Duh in ostane na njem, ta je, ki krščuje s svetim Duhom. 34 In jaz sem ga videl in izpričal, da je ta Sin Božji.
35 Drugi dan je stal zopet Janez in dva izmed učencev njegovih; 36 in pogleda Jezusa, ki gre mimo, in reče: Glej, Jagnje Božje! 37 In slišala sta ga oba učenca, ko je govoril, ter odideta za Jezusom. 38 Jezus se pa obrne in ko ju ugleda, da gresta za njim, jima reče: Kaj iščeta? Ona pa mu rečeta: Rabi (kar se pravi, če raztolmačiš: Učenik), kje stanuješ? 39 Veli jima: Pridita in poglejta! Gresta torej in vidita, kje stanuje, in ostaneta pri njem tisti dan. Bilo je okoli desete ure. 40
1,40–42: Mt 4,18–22; Mr 1,16–20; Lk 5,2–11
Eden teh dveh, ki sta to slišala od Janeza in sta šla za njim, je bil Andrej, brat Simona Petra. 41 Ta najde najprej brata svojega Simona in mu reče: Našli smo Mesija (kar se tolmači: Kristus
T. j. Maziljenec.
). 42 Njega pripelje k Jezusu. Jezus pogleda nanj in reče: Ti si Simon, sin Jonov; ti se boš imenoval Kefa (kar se tolmači: Peter
Kefa (1 Kor 1,12; Gal 2,9) je po aramejsko, Peter po grško: Skalnik.
).
43 Drugi dan je hotel Jezus oditi v Galilejo; in najde Filipa in mu reče: Pojdi za menoj! 44 Filip pa je bil iz Betsaide, mesta Andrejevega in Petrovega. 45 Filip najde Natanaela in mu reče: Našli smo ga, ki je pisal o njem Mojzes v zakonu in preroki, Jezusa iz Nazareta, sina Jožefovega. 46 Pa mu Natanael reče: More li iz Nazareta priti kaj dobrega? Veli mu Filip: Pridi in poglej! 47 Jezus vidi Natanaela, da gre k njemu, ter reče o njem: Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače! 48 Reče mu Natanael: Odkod me poznaš? Jezus odgovori in mu reče: Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvo, sem te videl. 49 Natanael mu odgovori: Rabi, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov. 50 Jezus odgovori in mu veli: Ker sem ti dejal, da sem te videl pod smokvo, veruješ? Večje reči boš videl nego to. 51
1,51: 1 Mz 28,12
In mu reče: Resnično, resnično vam pravim: Videli boste nebesa odprta in angele Božje stopati gori in doli do Sina človekovega.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020