Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Marko 14,53-15,1

53
14,53–65: Mt 26,57–68; Lk 22,54.55.63–71; Jn 18,12–15.19–24
In Jezusa odpeljejo k velikemu duhovniku; in snidejo se pri njem vsi višji duhovniki in starešine in pismarji. 54 In Peter je šel od daleč za njim, noter na dvor velikega duhovnika; in je sedel s hlapci, grejoč se pri ognju.
55 A višji duhovniki in ves veliki zbor so iskali pričevanja zoper Jezusa, da bi ga na smrt izdali; ali ne najdejo ga. 56 Kajti mnogi so pričali po krivem zoper njega, ali njih izpovedbe niso bile enake. 57 In vstanejo nekateri ter pričajo po krivem zoper njega, govoreč: 58
14,58: Jn 2,19
Mi smo ga slišali, da je dejal: Jaz poderem to svetišče, ki je narejeno z rokami, in v treh dneh sezidam drugo, ne narejeno z rokami. 59 Ali tudi to njih pričevanje ni bilo enako. 60 In veliki duhovnik vstane in stopi na sredo in vpraša Jezusa, rekoč: Ne odgovarjaš li ničesar? Kaj pričajo ti zoper tebe? 61 On pa je le molčal in ni odgovoril ničesar. Zopet ga vpraša veliki duhovnik in mu reče: Si li ti Kristus, Sin Veleslavnega? 62
14,62: Dan 7,13
Jezus pa reče: Jaz sem, in videli boste Sina človekovega, da sedi na desnici moči Božje in da prihaja z oblaki neba. 63 Veliki duhovnik pa raztrga oblačila svoja in reče: Kaj nam je še treba prič? 64
14,64: 3 Mz 24,16
Slišali ste kletvino zoper Boga; kaj se vam zdi? Oni pa vsi razsodijo, da je vreden smrti. 65 In nekateri začno pljuvati nanj in mu zakrivati obraz in ga biti za uho in mu praviti: Prerokuj! Tudi služabniki so ga sprejeli z udarci po licih.
66
14,66–72: Mt 26,69–75; Lk 22,55–62; Jn 18,16–18.25–27
In ko je bil Peter doli na dvorišču, pride ena od dekel velikega duhovnika, 67 in videč Petra, da se greje, pogleda nanj in reče: Tudi ti si bil z Nazarečanom Jezusom. 68 On pa zataji, rekoč: Ne vem in ne umem, kaj praviš. In gre ven v preddvor, in petelin zapoje. 69 In dekla, videč ga, začne zopet praviti tem, ki so zraven stali: Ta je izmed njih. 70 On pa zopet taji. In malo potem reko zopet zraven stoječi Petru: Resnično si izmed njih, saj si tudi Galilejec. 71 On pa se začne rotiti in prisegati: Ne poznam tega človeka, ki o njem govorite. 72 In precej zapoje petelin drugič. In spomni se Peter besede, kako mu je rekel Jezus: Preden petelin dvakrat zapoje, me zatajiš trikrat. In ko to pomisli, se razplače.
15
1
15,1–5: Mt 27,1.2.11–14; Lk 23,1–5; Jn 18,28–38
In precej zjutraj se posvetujejo višji duhovniki s starešinami in pismarji in ves veliki zbor, in zvežejo Jezusa, ga odpeljejo in izroče Pilatu.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020