Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Marko 7,1-23

7
1
7,1–23: Mt 15,1–20
In snidejo se pri njem farizeji in nekateri pismarji, ki so prišli iz Jeruzalema. 2 Ti so videli nekatere učencev njegovih, da jedo kruh z nečistimi, to je z neumitimi rokami. 3 Farizeji in vsi Judje namreč ne jedo, dokler si skrbno ne umijejo rok, izpolnjujoč izročilo starih
Ali: starešin. Enako v. 5; Mt 15,2.
; 4 in kadar pridejo s trga, ne jedo, dokler se ne umijejo; in mnogo drugih reči je, ki so jih sprejeli in jih izpolnjujejo: umivanje kupic in vrčev in kotlov in stolov. 5 In vprašajo ga farizeji in pismarji: Zakaj se učenci tvoji ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kruh z nečistimi rokami? 6
7,6.7: Iz 29,13
On pa jim reče: Dobro je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano:
»To ljudstvo me z ustnicami spoštuje,
njih srce pa je daleč od mene;
7 ali zastonj me časté,
učeč nauke, zapovedi človeške.«
8 Opustivši zapoved Božjo, izpolnjujete postave človeške. 9 In jim reče: Lepo zametujete zapoved Božjo, da ohranite izročilo svoje. 10
7,10: a 2 Mz 20,12; 5 Mz 5,16; b 2 Mz 21,17; 3 Mz 20,9
Mojzes namreč je rekel: »Spoštuj očeta svojega in mater svojo« in: »Kdor preklinja očeta ali mater, naj umre.« 11 Vi pa pravite: Če reče kdo očetu ali materi: S čimer bi ti jaz pomagal, bodi korban (to je: daritev) – 12 njemu ne pustite ničesar več storiti očetu svojemu ali materi svoji. 13 Tako podirate veljavo besede Božje z izročilom svojim, ki ste ga izročili; in mnogo temu podobnih reči počenjate. 14 In pokliče k sebi zopet ljudstvo ter jim reče: Poslušajte me vsi ter umejte! 15 Nič ne more človeka oskruniti, kar od zunaj prihaja vanj, marveč to, kar izhaja iz njega, oskrunja človeka. [16 Če ima kdo ušesa, da sliši, naj sliši!]
17 In ko odide od ljudstva v hišo, ga vprašajo učenci njegovi o tej priliki. 18 Pa jim reče: Ali ste tudi vi tako nerazumni? Ne umete li, da ga vse to, kar od zunaj prihaja v človeka, ne more oskruniti? 19 ker ne gre v srce njegovo, ampak v trebuh in izhaja ven. S tem je proglasil za čiste vse jedi
Ali: in gre ven po naravni poti, ki čisti vse jedi.
. 20 Reče pa: Kar iz človeka izhaja, to ga skruni. 21 Kajti od znotraj, iz srca človeškega, izhajajo hudobne misli, nečistosti, tatvine, uboji, 22 prešuštva, lakomnost, hudobnost, zvijača, požrešnost, nevoščljivo oko, preklinjanje Boga, napuh, nespametnost. 23 Vse te hudobne reči izhajajo od znotraj in skrunijo človeka.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020