Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 2

2
1 Ko se je pa Jezus rodil v Betlehemu Judejskem, v dneh Heroda kralja, glej, pridejo modrijani z Jutrovega v Jeruzalem, 2 govoreč: Kje je kralj Judov, ki se je narodil? Kajti videli smo zvezdo njegovo na Jutrovem, pa smo prišli, da se mu poklonimo. 3 Ko pa to zasliši kralj Herod, se prestraši in ves Jeruzalem z njim. 4 In zbere vse višje duhovnike in pismarje ljudstva ter jih izprašuje, kje se ima Kristus roditi. 5 Oni mu pa reko: V Betlehemu na Judejskem, kajti tako je pisano po preroku:
6
2,6: Mih 5,1
»In ti Betlehem, zemlja Judova,
nikakor nisi najmanjši med knezi Judovimi,
kajti iz tebe pride vojvoda,
ki bo pasel ljudstvo moje, Izraela.«
7 Tedaj pokliče Herod skrivaj modrijane in poizve od njih natanko, kdaj se je zvezda prikazala. 8 In pošlje jih v Betlehem, rekoč: Pojdite in skrbno vprašujte po detetu, a ko ga najdete, sporočite mi, da tudi jaz pridem in se mu poklonim. 9 Oni pa, ko so slišali kralja, odidejo. In glej, zvezda, ki so jo bili videli na Jutrovem, gre pred njimi, dokler ne pride in se ne ustavi nad mestom, kjer je bilo dete. 10 Ko pa ugledajo zvezdo, se razvesele s silno velikim veseljem. 11 In pridejo v hišo in vidijo dete z Marijo, materjo njegovo, in padejo na tla ter se mu poklonijo, in odpro zaklade svoje ter mu darujejo darove: zlato in kadilo in miro. 12 In ker jih Bog v spanju opomni, naj se ne vračajo k Herodu, odidejo po drugi poti v svoj kraj.
13 Ko so pa oni odpotovali, glej, prikaže se angel Gospodov Jožefu v spanju, rekoč: Vstani in vzemi dete in mater njegovo, pa beži v Egipt in ostani tam, dokler ti ne povem, kajti Herod bo iskal deteta, da bi ga pogubil. 14 On pa vstane in vzame dete in mater njegovo po noči in pobegne v Egipt, 15
2,15: Oz 11,1
in ostane tam do Herodove smrti, da se izpolni, kar je rekel Gospod po preroku, ki pravi: »Iz Egipta sem poklical sina svojega.«
16 Tedaj se Herod, videč, da so ga modrijani prekanili, zelo raztogoti ter pošlje in pomori po Betlehemu in po vsej okolici njegovi vse dečke, stare po dve leti in manj, po času, ki ga je natanko poizvedel od modrijanov. 17 Tedaj se je izpolnilo, kar je rekel prerok Jeremija, govoreč:
18
2,18: Jer 31,15
»Glas se je slišal v Rami,
jok in velik krik,
Rahel je plakala za svojimi otroki
in ni se dala utolažiti, ker jih ni.«
19 Ko je pa Herod umrl, glej, prikaže se v spanju angel Gospodov Jožefu v Egiptu, rekoč: 20 Vstani in vzemi dete in mater njegovo in pojdi v zemljo izraelsko, kajti pomrli so, ki so detetu stregli po življenju. 21 On pa vstane in vzame dete in mater njegovo in pride v zemljo izraelsko. 22 Ko pa sliši, da kraljuje v Judeji Arhelaj namesto Heroda, očeta svojega, se zboji tja iti; ko ga pa Bog v spanju opomni, krene v kraje galilejske; 23
2,23: Mr 1,24; Lk 2,39; Jn 1,45
in prišedši tja, se nastani v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se izpolni, kar je rečeno po prerokih: »Nazarečan se bo imenoval.«

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020