Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 26,36-56

36
26,36–46: Mr 14,32–42; Lk 22,40–46
Tedaj pride z njimi Jezus v ograd, ki se imenuje Getsemane, in reče učencem: Sedite tu dotlej, da grem tja in pomolim. 37 In vzemši s seboj Petra in Zebedejeva dva sina, se začne žalostiti in trepetati groze. 38 Tedaj jim reče: Žalostna je duša moja do smrti; ostanite tukaj in čujte z menoj. 39 In odšedši malo dalje, pade na obraz svoj in moli, govoreč: Oče moj, ako je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene; toda ne kakor hočem jaz, ampak kakor ti. 40 In pride k učencem in jih najde speče, ter reče Petru: Torej niste mogli ene ure z menoj prečuti? 41 Čujte in molite, da ne zajdete v izkušnjavo; duh je sicer voljan, ali meso je slabo. 42 Zopet odide drugič in moli, govoreč: Oče moj, ako ne more ta kelih iti mimo mene, nego da ga pijem, zgodi se volja tvoja. 43 In ko se vrne, zopet jih najde speče, bile so jim namreč oči utrujene. 44 In pustivši jih, odide zopet in moli v tretje, govoreč zopet iste besede. 45 Potem pride k učencem svojim in jim reče: Spite dalje in počivajte! Glej, ura se je približala, in Sin človekov se izdaja grešnikom v roke. 46 Vstanite, pojdimo! Glejte, izdajalec moj je blizu.
47
26,47–56: Mr 14,43–50; Lk 22,47–53; Jn 18,3–11
In ko je še govoril, glej, pride Juda, eden dvanajsterih, in z njim velika truma z meči in koli od višjih duhovnikov in starešin ljudstva. 48 Izdajalec njegov pa jim je dal znamenje, rekši: Kogar poljubim, ta je: primite ga. 49 In precej pristopi k Jezusu in reče: Zdrav bodi, učenik! in ga poljubi. 50 Jezus mu pa reče: Prijatelj, čemu si prišel! Tedaj pristopijo in polože roke na Jezusa in ga zgrabijo. 51 In glej, eden tistih, ki so bili z Jezusom, iztegne roko in izdere meč svoj ter udari hlapca velikega duhovnika in mu odseka uho. 52 Tedaj mu veli Jezus: Vtakni meč svoj na mesto njegovo; kajti vsi, ki primejo za meč, z mečem poginejo. 53 Ali pa meniš, da ne morem prositi Očeta svojega, in poslal bi mi takoj več nego dvanajst legijonov angelov? 54 Kako bi se pa izpolnila pisma, ki pričajo, da mora tako biti? 55
26,55: Lk 19,47; 21,37
V tej uri reče Jezus ljudstvu: Kakor na razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me ujeli! Vsak dan sem sedel pri vas, učeč v templju, in niste me prijeli. 56 Toda vse to se je zgodilo, da se izpolnijo pisma prerokov. Tedaj ga vsi učenci zapusté in pobegnejo.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020