Biblija.net Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

Sv. Matevž 27,24-54

24
27,24: 5 Mz 21,6–9
Ko torej Pilat vidi, da nič ne opravi, ampak da nastaja še večji hrup, vzame vode in si umije roke pred ljudstvom, rekoč: Nedolžen sem pri krvi tega pravičnega. Vi glejte! 25 In vse ljudstvo odgovori in reče: Kri njegova pridi na nas in na naše otroke! 26 Tedaj jim izpusti Baraba; Jezusa pa, ko ga je dal bičati, izroči, naj ga križajo.
27
27,27–31: Mr 15,16–20; Jn 19,2.3
Tedaj vzemo poglavarjevi vojščaki Jezusa v sodno palačo in zbero zoper njega vso trumo; 28 in ga slečejo in mu oblečejo škrlaten plašč. 29 In spleto krono iz trnja in mu jo denejo na glavo in trst v desnico njegovo, ter poklekujejo pred njim in ga zasramujejo, govoreč: Zdrav bodi, kralj Judov! 30 In pljujejo nanj in vzemo trst in ga bijejo po glavi. 31 In ko se mu nasmejajo, mu slečejo plašč in mu oblečejo njegovo obleko; ter ga odpeljejo, da ga križajo.
32
27,32–51: Mr 15,21–38; Lk 23,26.32–46; Jn 19,17–30
Gredoč pa iz mesta, naleté na človeka iz Cirene, po imenu Simona; tega prisilijo, naj mu ponese križ. 33 In ko pridejo na mesto, ki se imenuje Golgota, kar se pravi: Mesto mrtvaške glave, 34
27,34: Ps 69,22
mu dado piti vina, mešanega z žolčem; in ko je okusil, ni hotel piti. 35
27,35: Ps 22,19
Ko ga pa razpno na križ, si razdele obleko njegovo, metaje kocko. 36 In sedejo tam in ga stražijo. 37 In denejo mu nad glavo krivdo njegovo napisano: Ta je Jezus, kralj Judov. 38 Tedaj križajo z njim dva razbojnika, enega na desno in enega na levo. 39
27,39: Ps 22,8; 109,25
A mimohodeči so ga preklinjali, majoč z glavami svojimi 40
27,40: Mt 26,61; Jn 2,19
in govoreč: Ti, ki podiraš svetišče in ga v treh dneh postavljaš, pomagaj sam sebi! Če si Sin Božji, stopi s križa! 41 Enako so ga pa zasramovali tudi višji duhovniki s pismarji in s starešinami in govorili: 42 Drugim je pomagal, sam sebi ne more pomagati. Kralj Izraelov je, naj stopi sedaj s križa, in verovali mu bomo. 43
27,43: Ps 22,9
Zaupal je v Boga, naj ga reši sedaj, če ga ima rad; saj je rekel: Sin Božji sem. 44 Ravno tako sta ga zasramovala tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana.
45 Od šeste ure pa nastane tema po vsej zemlji do devete ure. 46
27,46: Ps 22,2
A okoli devete ure zavpije Jezus z močnim glasom, rekoč: Eli, Eli, lama sabahtani? to je: Bog moj, Bog moj, zakaj si me zapustil? 47 In ko slišijo to nekateri tistih, ki so tam stali, reko: Ta kliče Elija. 48
27,48: Ps 69,22
In precej pohiti eden izmed njih in vzame gobo in jo namoči z octom in natakne na trst, ter mu daje piti. 49 Drugi pa pravijo: Pusti, da vidimo, če pride Elija in ga reši. 50 Jezus pa zopet zavpije z močnim glasom in izdahne duha. 51
27,51: 2 Mz 26,31–33
In glej, zagrinjalo v svetišču se pretrga na dvoje od vrha do tal; in zemlja se potrese, in skale se razpokajo, 52 in grobi se odpro in mnoga trupla svetnikov, ki so bili zaspali, se obude, 53 in izšedši iz grobov po vstajenju njegovem, pridejo v sveto mesto in se prikažejo mnogim. 54
27,54–56: Mr 15,39–41; Lk 23,47–49
Stotnik pa in kateri so z njim stražili Jezusa, videč potres in kar se je godilo, se zelo prestrašijo in reko: Resnično je bil ta Sin Božji.

Chráskov prevod, pravopisno prenovljena izdaja
© 1914 British & Foreign Bible Society (Britanska in inozemska biblična družba)
© 2017 Svetopisemska družba Slovenije

Iskanje po Svetem pismu | O zbirkah | Navodila | Kratice | Teme Svetega pisma | Prejemanje odlomkov | Vaš odziv
       
Domača stran Svetopisemske družbe Slovenije
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020