Svetopisemska družba Slovenije
       
Biblija.net
Stara zaveza
1 Mojzes
2 Mojzes
3 Mojzes
4 Mojzes
5 Mojzes
Jozue
Sodniki
Ruta
1 Samuel
2 Samuel
1 Kralji
2 Kralji
1 Kroniška
2 Kroniška
Ezra
Nehemija
Estera
Job
Psalmi
Pregovori
Pridigar
Visoka pesem
Izaija
Jeremija
Žalostinke
Ezekiel
Daniel
Ozej
Joel
Amos
Abdija
Jona
Mihej
Nahum
Habakuk
Sofonija
Agej
Zaharija
Malahija

Devterokanonične knjige

Tobit
Judita
Estera (grška)
1 Makabejci
2 Makabejci
Modrost
Sirah
Baruh
Jeremijevo pismo
Daniel (dodatki)

Nova zaveza

Matej
Marko
Luka
Janez
Apostolska dela
Rimljanom
1 Korinčanom
2 Korinčanom
Galačanom
Efežanom
Filipljanom
Kološanom
1 Tesaloničanom
2 Tesaloničanom
1 Timoteju
2 Timoteju
Titu
Filemonu
Hebrejcem
Jakob
1 Peter
2 Peter
1 Janez
2 Janez
3 Janez
Juda
Razodetje


Iskanje mesta     Iskanje besed
Odlomek:   

Kompaktni izpis
Zbirke:  SSP3  SSP-Op  ŽJ  JUB  EKU  CHR  DAL Izbiraj med vsemi zbirkami   O prevodih Navodila
Jezik

1 Kralji 6

1 Kralji :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Salomon zida tempelj
(2 Krn 3,1–14)
6
V štiristoosemdesetem letu po izhodu Izraelovih sinov iz egiptovske dežele, v četrtem letu Salomonovega kraljevanja nad Izraelom, v mesecu zivu – to je drugi mesec – je začel zidati hišo Gospodu. Hiša, ki jo je kralj Salomon sezidal Gospodu, je bila šestdeset komolcev dolga, dvajset široka in trideset komolcev visoka. Preddverje pred glavnim prostorom hiše je bilo dvajset komolcev dolgo ob širini hiše, deset komolcev pa široko v smeri do hiše. Za hišo je naredil okna z zamreženimi okviri. Ob steni okrog hiše, okrog zidov hiše do glavnega prostora in notranjega svetišča je sezidal prizidek; krog in krog je naredil stranske prostore. Prizidek, pritličje, je bil pet komolcev širok, srednje nadstropje je bilo šest komolcev široko in tretje nadstropje sedem komolcev široko, kajti zunaj okrog hiše je napravil odmike, da ni bilo treba posegati v stene hiše.
Hišo so zidali s kamni, ki so bili obdelani že v kamnolomu, tako da se pri zidanju hiše ni slišalo kladivo ne dleto ne kakršno koli železno orodje.
Vhod v pritličje
Tako gr., aram.; hebr. srednje nadstropje.
je bil na desni strani hiše, po stopnicah pa so hodili v srednje nadstropje in iz srednjega v tretje. Tako je sezidal hišo in jo dokončal; pokril jo je s tramovi in z deskami iz cedrovine. 10 Zgradil je prizidek okrog cele hiše, pet komolcev visok, in hišo povezal z bruni iz cedrovine.
11 Tedaj se je Salomonu zgodila Gospodova beseda, rekoč: 12 »Ta hiša, ki jo zidaš: Če se boš ravnal po mojih zakonih, izpolnjeval moje odloke, se držal vseh mojih zapovedi in se ravnal po njih, bom uresničeval s teboj besedo, ki sem jo govoril tvojemu očetu Davidu: 13 prebival bom med Izraelovimi sinovi in ne bom zapustil svojega ljudstva Izraela.«
14 Salomon je sezidal hišo in jo dokončal. 15 Znotraj je stene hiše obložil s cedrovimi deskami od tal hiše do stropnih tramov;
Tako gr.; hebr. sten.
notranjščino je obil z lesom. Pod hiše pa je prekril s cipresovimi deskami. 16 Dvajset komolcev od zadnje stene hiše je od tal do stropa pregradil zid s cedrovimi deskami in v njem zgradil notranje svetišče, presveto. 17 Hiša, se pravi glavni prostor spredaj, je bil dolg štirideset komolcev. 18 Notranjščina hiše je bila obita s cedrovino, izrezljano v obliki buč in cvetnih čaš: vse je bilo iz cedrovine, kamna ni bilo videti. 19 Notranje svetišče je postavil v najbolj osrednjem delu hiše, da bi tam postavil skrinjo Gospodove zaveze. 20 Notranje svetišče je bilo dvajset komolcev dolgo, dvajset komolcev široko in dvajset visoko. Obložil ga je s čistim zlatom. Napravil
Tako gr.; hebr. Prevlekel.
je tudi oltar iz cedrovine. 21 Notranjščino hiše je prevlekel s čistim zlatom in pred notranjim svetiščem, ki ga je pozlatil, napel zlate verižice. 22 Vso hišo je prevlekel z zlatom, prav vso hišo. Tudi ves oltar za notranje svetišče je prevlekel z zlatom.
Tempeljska oprema
(2 Krn 3,10–14)
23 V notranjem svetišču je naredil dva keruba iz oljkovega lesa, deset komolcev visoka. 24 Pet komolcev je merila ena kerubova perut in pet komolcev druga kerubova perut; od enega konca njegovih peruti do drugega je bilo deset komolcev. 25 Tudi drugi kerub je meril deset komolcev. Oba keruba sta bila enaka po meri in obliki. 26 En kerub je bil visok deset komolcev, enako tudi drugi. 27 Keruba je postavil v notranji prostor hiše; peruti kerubov so se razprostirale tako, da se je perut enega dotikala ene stene in perut drugega druge stene, sredi hiše pa sta se njuni peruti dotikali. 28 Tudi keruba je prekril z zlatom.
29 Po vseh stenah hiše naokrog, v notranjem in zunanjem prostoru, je izrezljal kerube, palme in cvetne čaše. 30 Tudi tla hiše je v notranjem in zunanjem prostoru obložil z zlatom.
31 Za vhod v notranje svetišče je napravil vratnice iz oljkovega lesa; naddurje s podboji je bilo peterokotno.
Hebr. nejasno.
32 Na obeh vratnicah iz oljkovine je vrezal kerube, palme in cvetne čaše ter jih prevlekel z zlatom; kerube in palme je obložil z zlato peno.
33 Prav tako je za vhod v sveto napravil podboje iz oljkovega lesa v četverokotni obliki 34 in dvojna vrata iz cipresovine; obe vratnici prvih vrat sta bili vrtljivi in obe vratnici drugih vrat prav tako.
Hebr. nejasno.
35 Vrezal je kerube, palme in cvetne čaše ter rezbarije lepo prevlekel z zlatom. 36 Notranji dvor je obzidal; tri plasti so bile iz klesanih kamnov, ena pa iz cedrovih brun.
37 V četrtem letu, v mesecu zivu, je bil položen temelj za Gospodovo hišo. 38 V enajstem letu, v mesecu bulu – to je osmi mesec – pa je bila hiša dokončana v vseh delih in v vsej ureditvi. Zidal jo je torej sedem let.

Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003 Svetopisemska družba Slovenije


Kratki videi o Svetem pismu
Projekt
Sveto pismo
Nova zaveza v sodobnem jeziku. Brezplačno na voljo v elektronskih formatih.
Življenje
z Jezusom
Zadnja sprememba programa:  7.4.2020, do zdaj izpisanih odlomkov: 84.443.625, danes: 49.247
Čas izvajanja programa: 0.04s

To visoko-kakovostno Sveto pismo je odlicno darilo za posebne priložnosti kot so poroke, obletnice, svete birme, rojstni dnevi, .. Zaradi dodatnih pripomockov (razlage, opombe, reference, indeks,...) bo prejemnik lažje razumel vsebino te najbolj brane knjige na Svetu.

Podpri nas, nic te ne stane

Naloži si sveto pismo v elektronski obliki za svoj e-bralnik.

Si težko vzameš cas za branje Božje besede? Zakaj ji torej ne prisluhneš?

Poznaš osnovno sporocilo Svetega pisma? Vstopi v dramo Svetega pisma!

Nekaj nasvetov za branje Svetega pisma.

Ne veš, kako se lotiti branja Svetega pisma? Zate smo pripravili nekaj bralnih nacrtov, ki ti bodo pomagali narediti prve korake.