Bibli Elkartea

Itun Zaharra
Hasiera
Irteera
Lebitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Esaera Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Negar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester Grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Jakinduria
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen Gutuna
Daniel Grekoa
Itun Berria
Mateo
Markos
Lukas
Joan
Eginak
Erromatarrei
1 Korintoarrei
2 Korintoarrei
Galaziarrei
Efesoarrei
Filipoarrei
Kolosarrei
1 Tesalonikarrei
2 Tesalonikarrei
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearrei
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Judas
Apokalipsia


BIBLIJA.net   - Biblia interneten
Bilatu erreferentzia     Bilatu hitza
Pasartea:   

Menu trinkotua
 EAB Hautatu bertsio guztien artean   Bertsioaz Laguntza
Hizkuntza

1 Joan 3:1,2,7,13,18,21

1 Joan :Sarrera 1 2 3 4 5

3
1 Begira zer-nolako maitasuna izan digun Aitak, Jainkoaren seme-alaba izena eman baitigu, eta izan ere hala gara. Horregatik, mundukoek ez gaituzte ezagutzen, Aita ere ez baitute ezagutu.
3,1 Jainkoaren seme-alabak 3,10; Jn 1,12; Erm 8,16; Ga 3,26; 4,5; Ef 1,5. // ez dute Aita ezagutzen 4,8; Jn 15,21; 16,3.
2 Ene maiteok, dagoeneko Jainkoaren seme-alaba gara, baina oraindik ez da agertu izango garena. Badakigu, izango garen hori agertuko denean
3,2 izango garen hori agertuko denean: Jatorrizkoak agertuko denean dio soilik. Subjektua ordeztu beharra dago. Testuan eginiko aukeraz gainera, honela ere itzul daiteke: hura (hau da, Jainkoa) agertuko denean.
, Jainkoaren antzeko
3,2 Jainkoaren antzeko 2 Ko 3,18; Flp 3,21; Kol 3,4.
izango garela, den bezalakoa ikusiko baitugu hura.
7 Seme-alabatxook, ez zaitzatela inork engaina. Jainkoaren nahia egiten duena zuzena da, Kristo zuzena den bezalaxe.
3,7 zuzena 2,29.
13 Ez harritu, senideok, mundukoek gorroto badizuete.
3,13 mundukoek gorroto Jn 15,18-20+.
18 Seme-alabatxook, ez dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz baizik.
3,18 egitez eta egiaz maita St 2,15-16.
21 Ene maiteok, geure kontzientziak kondenatzen ez bagaitu, berriz, uste osoz jo dezakegu Jainkoarengana,
3,21 uste osoz jo dezakegu Jainkoarengana Sal 11,1; 25,2; Jr 17,7; Dn 3,40.
 
Bibli Elkarte Batuak ] [ Espainiako Bibli Elkartea ] [ Idatz ] [ EAB Elkartea ]

Programaren azken eguneratzea: 2020-4-7