Societat Bíblica de Catalunya

Antic Testament
Pentateuc
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Llibres profètics
Josuè
Jutges
1r Samuel
2n Samuel
1r Reis
2n Reis
Isaïes
Jeremies
Ezequiel
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zecaries
Malaquies
Escrits
Salms
Job
Proverbis
Rut
Càntic
Cohèlet
Lamentacions
Ester
Daniel
Esdres
Nehemies
1r Cròniques
2n Cròniques
Llibres deuterocanònics
Ester grec
Judit
Tobit
1r Macabeus
2n Macabeus
Saviesa
Siràcida
Baruc
Carta Jeremies
Daniel grec
Nou Testament
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets Apòstols
Romans
1a Corintis
2a Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs
1a Tesalonic.
2a Tesalonic.
1a Timoteu
2a Timoteu
Titus
Filèmon
Hebreus
Jaume
1a Pere
2a Pere
1a Joan
2a Joan
3a Joan
Judes
Apocalipsi


BIBLIJA.net   - La Bíblia a Internet
Buscar Referència     Buscar Paraula
Passatge:   

Menú compacte
 BCI Escollir entre totes les versions   Sobre les versions Ajuda
Idioma

1a Joan 1,1-5,21

1a Joan :Introducció 1 2 3 4 5

Primera carta de Joan
Pròleg (1,1-4)
1
Us anunciem allò que existia des del principi, allò que hem sentit, que hem vist amb els nostres ulls, que hem contemplat, que hem tocat amb les nostres mans. Us parlem del qui és la Paraula de la vida, ja que la vida s'ha manifestat: nosaltres l'hem vist i en donem testimoni, i us anunciem el qui és la vida eterna, que estava amb el Pare i se'ns ha manifestat. A vosaltres, doncs, us anunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist. Us escrivim tot això perquè la vostra joia sigui completa.
L'amor de Déu i la fe en Jesús (1,5-3,10)
Déu, que és llum, ens perdona
El missatge que hem sentit de Jesucrist i que us anunciem és aquest: Déu és llum, i en ell no hi ha foscor de cap mena.
Si afirmàvem que estem en comunió amb ell, però de fet caminàvem en la fosca, mentiríem i no viuríem d'acord amb la veritat. Però si caminem en la llum, tal com ell està en la llum, estem en comunió els uns amb els altres, i la sang de Jesús, el seu Fill, ens purifica de tot pecat.
Si afirmàvem que no tenim pecat, ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres. Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal. 10 Si afirmàvem que no hem pecat, el tindríem per mentider, i la seva paraula no estaria en nosaltres.
2
Fills meus, us escric això perquè no pequeu. Però si algú peca, tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell és la víctima que expia els nostres pecats, i no tan sols els nostres, sinó els del món sencer.
El manament de l'amor
Sabem que coneixem Déu si guardem els seus manaments.
El qui afirma: «Jo el conec», però de fet no guarda els seus manaments, és un mentider, i la veritat no està en ell. Però en el qui guarda la seva paraula, l'amor que ve de Déu ha arribat a la plenitud. D'aquesta manera sabem que estem en ell.
El qui afirma que està en ell ha de viure tal com Jesús vivia.
Estimats, el manament que us escric no és nou, sinó antic: vosaltres el teniu des del principi. Aquest manament és la paraula que vau escoltar. Però, d'altra banda, el manament és nou, i es realitza tant en Jesucrist com en vosaltres, perquè la foscor es retira i ja resplendeix la llum veritable.
El qui afirma que està en la llum, però odia el seu germà, encara està en la foscor. 10 El qui estima el seu germà, està en la llum, i res no el fa ensopegar. 11 El qui odia el seu germà, està en la foscor i camina en la foscor, i no sap on va, perquè la foscor li ha encegat els ulls.
Complir la voluntat de Déu
12 Fills, us escric a vosaltres: Us han estat perdonats els pecats gràcies al nom de Jesucrist.
13 Pares, us escric a vosaltres: Heu conegut aquell qui existeix des del principi.
Joves, us escric a vosaltres: Heu vençut el Maligne.
14 Fills, us escric a vosaltres: Heu conegut el Pare.
Pares, us escric a vosaltres: Heu conegut aquell qui existeix des del principi.
Joves, us escric a vosaltres: Sou forts. La paraula de Déu està en vosaltres i heu vençut el Maligne.
15 No estimeu el món ni res del que hi pertany. Si algú estimava el món, no tindria l'amor del Pare. 16 Perquè allò que pertany al món són els desigs carnals, l'afany de posseir, les ostentacions. Tot això no ve del Pare, sinó del món. 17 El món i els seus desigs passen, però els qui fan la voluntat de Déu viuen per sempre.
L'Anticrist
18 Fills meus, som a l'hora darrera. Havíeu sentit a dir que arribaria l'Anticrist; doncs bé, ara han aparegut molts anticrists. Per això sabem que som a l'hora darrera. 19 Han sortit d'entre nosaltres, però de fet no són dels nostres. Si ho haguessin estat, s'haurien quedat entre nosaltres. Però calia que es veiés que cap d'ells no és dels nostres.
20 Vosaltres, en canvi, heu estat ungits amb l'Esperit que heu rebut del qui és sant i tots teniu el coneixement. 21 No us escric per dir-vos que desconeixeu la veritat, sinó per dir-vos que la coneixeu i que cap mentida no prové de la veritat.
22 Qui és, doncs, el mentider? ¿No és el qui nega que Jesús sigui el Messies? Aquest és l'Anticrist, que nega tant el Pare com el Fill. 23 Tothom qui nega el Fill no té tampoc el Pare; tothom qui confessa el Fill té igualment el Pare.
24 Però vosaltres heu de mantenir allò que heu sentit des del principi. Si manteniu allò que heu sentit des del principi, també vosaltres us mantindreu tant en el Fill com en el Pare. 25 I aquesta és la promesa que ell ens ha fet: la vida eterna. 26 Us escric tot això a propòsit dels qui us volen enganyar.
27 Quant a vosaltres, sé que manteniu la unció de l'Esperit que heu rebut del Fill i no necessiteu que ningú us instrueixi. La unció que ve del Fill us ensenya totes les coses, diu la veritat i no menteix. Per tant, d'acord amb l'ensenyament que heu rebut, manteniu-vos en el Fill.
Ser fills de Déu
28 Ara, doncs, fills meus, manteniu-vos en el Fill, i així, quan aparegui, estarem plens de confiança i no ens haurem de retirar avergonyits del seu davant el dia de la seva vinguda. 29 Sabeu que ell és just; per això heu de reconèixer que tothom qui actua justament ha nascut de Déu.
3
Mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare: Déu ens anomena fills seus, i ho som! Però el món no ens reconeix, perquè no l'ha reconegut a ell. Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és. I tothom qui té aquesta esperança en ell es torna pur, tal com Jesucrist és pur.
Tothom qui peca, comet un crim, perquè pecar és un crim. I vosaltres sabeu que Jesucrist s'ha manifestat per treure els pecats, ell que no té pecat. Tothom qui està en ell deixa de pecar; tots els qui continuen pecant, és que no l'han vist ni l'han conegut.
Fills meus, que ningú no us enganyi. El qui actua justament és just tal com Jesucrist és just. Els qui pequen són del diable, perquè des del principi el diable no deixa de pecar. I el Fill de Déu s'ha manifestat per desfer les obres del diable. Els qui han nascut de Déu no pequen, perquè conserven dintre d'ells la llavor de Déu: no poden pecar, perquè han nascut de Déu. 10 Els fills de Déu i els fills del diable es coneixen per això: el qui no actua justament no és de Déu, i tampoc no ho és el qui no estima el seu germà.
Déu és amor. La fe en el Fill de Déu (3,11-5,12)
Estimar-se de veritat
11 El missatge que heu sentit des del principi és aquest: que ens estimem els uns als altres. 12 No feu com Caín, que era del Maligne i va matar el seu germà. I per què el va matar? Perquè les seves obres eren dolentes i les del seu germà eren bones.
13 Germans, no us estranyeu si el món us odia: 14 nosaltres sabem que hem passat de la mort a la vida, perquè estimem els germans. Qui no estima, continua mort. 15 Tothom qui odia el seu germà és un assassí, i ja sabeu que cap assassí no té vida eterna dintre seu. 16 Hem conegut l'amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. Per això, també nosaltres hem de donar la vida pels germans. 17 Si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre d'ell l'amor de Déu?
18 Fills meus, no estimem amb frases i paraules, sinó amb fets i de veritat. 19 D'aquesta manera coneixerem que som de la veritat i davant de Déu mantindrem en pau la nostra consciència. 20 Perquè, encara que la consciència ens acusi, Déu és més gran que la nostra consciència i ell ho sap tot. 21 Ara bé, estimats, si la consciència no ens acusa, podem estar plens de confiança davant de Déu 22 i obtindrem d'ell tot el que li demanem, perquè guardem els seus manaments i fem allò que li plau. 23 I aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu Fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres, tal com ell ens ha manat. 24 Els qui guarden els seus manaments estan en Déu, i Déu en ells. I coneixem que està en nosaltres per l'Esperit que ens ha donat.
L'Esperit de Déu i l'esperit de l'Anticrist
4
Estimats, no us refieu de qualsevol que sembli inspirat; més aviat poseu-lo a prova per veure si és de Déu, perquè corren pel món molts falsos profetes. Reconeixereu l'Esperit de Déu d'aquesta manera: els qui confessen que Jesucrist s'ha fet realment home, són de Déu, però els qui neguen Jesús, no són de Déu; aquests són els de l'Anticrist. Heu sentit a dir que arribava, i ara ja és al món.
Vosaltres, fills meus, sou de Déu i heu vençut els falsos profetes, perquè el qui està en vosaltres és més poderós que el qui està en el món. Ells són del món. Per això parlen d'acord amb el món, i el món se'ls escolta. Nosaltres som de Déu: els qui coneixen Déu ens escolten, però els qui no són de Déu no ens volen escoltar. D'aquesta manera distingireu l'esperit de la veritat i l'esperit de l'error.
Déu és amor
Estimats meus, estimem-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu; tothom qui estima ha nascut de Déu i coneix Déu. El qui no estima no coneix Déu, perquè Déu és amor.
L'amor de Déu s'ha manifestat enmig nostre quan ha enviat al món el seu Fill únic perquè visquem gràcies a ell. 10 L'amor consisteix en això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ens ha estimat primer i ha enviat el seu Fill com a víctima que expia els nostres pecats.
11 Estimats meus, si Déu ens ha estimat tant, també nosaltres ens hem d'estimar els uns als altres. 12 A Déu, ningú no l'ha vist mai; però si ens estimem, ell està en nosaltres i, dins nostre, el seu amor ha arribat a la plenitud. 13 Coneixem que estem en ell i que ell està en nosaltres perquè ens ha donat el seu Esperit.
14 Nosaltres donem testimoni d'allò que hem contemplat: el Pare ha enviat el seu Fill com a salvador del món. 15 Per això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està en Déu, i Déu en ell.
16 Nosaltres hem conegut l'amor que Déu ens té i hi hem cregut. Déu és amor; el qui està en l'amor està en Déu, i Déu està en ell. 17 A dins nostre, l'amor ha arribat a la plenitud, i per això mirem amb confiança el dia del judici, perquè, tot i que estem en aquest món, vivim tal com Jesucrist viu. 18 On hi ha amor no hi ha por, ja que l'amor, quan és complet, treu fora la por. La por i el càstig van junts; per això només té por el qui no estima Déu plenament.
19 Ja que Déu ens ha estimat primer, estimem també nosaltres. 20 Si algú afirmava: «Jo estimo Déu», però no estima el seu germà, seria un mentider, perquè el qui no estima el seu germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu. 21 Aquest és el manament que hem rebut de Jesús: qui estima Déu, també ha d'estimar el seu germà.
La fe en el Fill de Déu
5
Tothom qui creu que Jesús és el Messies, ha nascut de Déu, i qui estima Déu que l'ha engendrat, també estima els altres que Déu ha engendrat. Quan estimem Déu i complim els seus manaments, llavors coneixem que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I els seus manaments no són feixucs, perquè els qui han nascut de Déu vencen el món. La victòria que ha vençut el món és la nostra fe. Però, ¿qui venç el món sinó el qui creu que Jesús és el Fill de Déu?
Ell, Jesucrist, ha vingut valent-se de l'aigua i de la sang. No de l'aigua solament, sinó de l'aigua i de la sang. I l'Esperit en dóna testimoni, ja que l'Esperit és la veritat. Així, són tres els qui donen testimoni: l'Esperit, l'aigua i la sang, i tots tres concorden. I si acceptem el testimoni dels homes, pensem que el testimoni de Déu és més fort, ja que ha testificat a favor del seu Fill. 10 Els qui creuen en el Fill de Déu porten aquest testimoni dintre d'ells; els qui no creuen Déu, el tenen per mentider, ja que no han cregut allò que Déu ha testificat a favor del seu Fill. 11 El testimoni és aquest: Déu ens ha donat la vida eterna, i aquesta vida està en el seu Fill. 12 Qui té el Fill posseeix la vida, però qui no té el Fill no la posseeix.
Epíleg (5,13-21)
13 Us escric tot això a vosaltres, que creieu en el nom del Fill de Déu, perquè sapigueu que teniu vida eterna. 14 I aquesta és la confiança que mantenim davant de Déu: sempre que li demanem alguna cosa d'acord amb la seva voluntat, ell ens escolta. 15 Sabent, doncs, que ens escolta en tot el que li demanem, sabem també que ja posseïm allò que li hem demanat.
16 Si algú veu que el seu germà comet un pecat que no porta a la mort, que pregui, i Déu donarà vida al qui ha pecat. Parlo dels qui fan un pecat que no porta a la mort. Però hi ha un pecat que sí que hi porta: no és pas aquest pecat que us dic de tenir present en la pregària. 17 Tot comportament dolent és pecat, però no tot pecat porta a la mort.
18 Sabem que els qui han nascut de Déu no pequen, perquè els guarda l'Unigènit de Déu, i el Maligne no els pot tocar. 19 També sabem que nosaltres som de Déu i que el món sencer està sotmès al Maligne. 20 Però també sabem que el Fill de Déu ha vingut i ens ha fet penetrar en el coneixement del Déu veritable, i nosaltres estem en el Déu veritable, ja que estem en el seu Fill Jesucrist. Ell és el Déu veritable i la vida eterna.
21 Fills meus, guardeu-vos dels ídols.

Copyright © 1993 Associació Bíblica de Catalunya, Editorial Claret i Societats Bíbliques Unides

Darrera actualització del programa: 11/1/2019